Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования вопросов прекращения трудовых отношений с руководителями хозяйственных обществ)

Проект закона Украины от 12.08.2014 № 4467а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питань припинення трудових відносин з керівниками господарських товариств)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:

1. доповнити статтею 381 "Розірвання трудового договору з керівником господарського товариства з ініціативи працівника" та викласти в такій редакції:

"Керівник господарського товариства має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередньо скликавши вищий орган господарського товариства не менш як за два тижні із зазначенням у порядку денному питання про звільнення керівника господарського товариства.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин) вищий орган господарського товариства скликається у строк, який визначає працівник у своїй заяві.

У випадку, якщо у попередньо призначений строк засідання вищого органу господарського товариства не відбулось, то керівник господарського товариства вважається звільненим на підставі ч. 1 ст. 38 цього Кодексу, проводяться усі необхідні розрахунки та вносяться відповідні записи до трудової книжки.

У день звільнення працівник надсилає на адресу вищого органу господарського товариства письмове повідомлення про розірвання трудового договору (контракту) з одночасним зверненням із заявою до суду про визнання трудового договору (контракту) припиненим.

У випадку визнання судом трудового договору (контракту) припиненим працівник на підставі рішення суду звертається до державного реєстратора за місцем знаходження господарського товариства для виключення відомостей про керівника господарського товариства з Єдиного державного реєстру.";

2. статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту: "Строковий трудовий договір, укладений з керівником господарського товариства, підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також у інших випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу, з урахуванням особливостей звільнення даної категорії працівників, встановлених статтею 391 цього Кодексу.";

3. частину першу статті 233 після слів "в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки" доповнити словами "а у справах про звільнення керівника господарського товариства, які пов'язані із виключенням відомостей з Єдиного державного реєстру без обмеження будь-яким строком.

II. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 682) такі зміни:

1. частину першу статті 42 після слів "Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів" доповнити словами "у випадку включення до порядку денного питання про звільнення керівника акціонерного товариства - не менш як за 14 днів до скликання загальних зборів, крім випадку коли звільнення керівника з роботи за власним бажанням зумовлене неможливістю продовжувати роботу";

2. частину другу статті 42 викласти в такій редакції: "Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання, а у випадку скликання загальних зборів з питань звільнення керівника акціонерного товариства не пізніше як за 7 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів, а у випадках пов'язаних зі звільнення керівника акціонерного товариства не пізніше як за 3 дні до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.";

3. частину п'яту статті 61 викласти в такій редакції: "Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів, а з питань пов'язаних із звільненням керівника товариства не менш як за 14 днів до скликання загальних зборів, крім випадку коли звільнення керівника з роботи за власним бажанням зумовлене неможливістю продовжувати роботу коли загальні збори повинні бути скликані у строк, визначений працівником у своїй заяві. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів, а з питань пов'язаних зі звільненням та/або зміною керівника товариства не пізніш як за 7 днів до початку зборів, крім випадків встановлених законодавством. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.".

III. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40 - 41, 42, ст. 492) такі зміни:

1. частину першу статті 157 після слів "справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця" доповнити словами "а справи про звільнення керівників господарських товариств пов'язані із зміною відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі - не більше п'ятнадцяти днів.".

IV. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос