Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственно-частном партнерстве" (относительно совершенствования правового режима реализации проектов государственно-частного партнерства)

Проект закона Украины от 12.08.2014 № 4466а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" (щодо вдосконалення правового режиму реалізації проектів державно-приватного партнерства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст. 524) такі зміни:

1. Преамбулу Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити абзацем 2 такого змісту:

"Цілями державно-приватного партнерства в Україні є реалізація соціально значущих проектів, залучення приватних інвестицій в економіку України, підвищення якості товарів, робіт, послуг, що надаються споживачам, реалізація проектів, спрямованих на розвиток освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування населення транспортної та інженерної інфраструктур, інфраструктури зв'язку та телекомунікації, науки, культури, спорту тощо".

2. Частину 1 статті 5 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти у такій редакції:

"1. Державно-приватне партнерство може здійснюватись на основі утворення спільних підприємств, засновниками яких виступають державний та приватний партнери, а також на договірній основі.

У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:

концесію;

розподіл продукції;

спільну діяльність;

оренду;

науково-дослідницькі або дослідно-конструкторські роботи;

інші;

3. Частину 4 статті 5 Закону України "Про державно-приватне партнерство" викласти у такій редакції:

"4. Особливості укладення, виконання та припинення договорів державно-приватного партнерства можуть бути врегульовані спеціальними законами. Відповідні спеціальні закони підлягають переважному застосуванню у разі неоднакового врегулювання одних і тих самих відносин спеціальним Законом і цим Законом, крім випадків, коли цим Законом передбачений більш сприятливий для приватного партнера режим реалізації проекту державно-приватного партнерства".

4. Статтю 18 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити частиною 4 наступного змісту:

"4. Перевищення граничного державного (місцевого) боргу не може бути підставою визнання недійсною державної гарантії"

5. Статтю 18 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити частиною 5 наступного змісту:

"5. Відсутність чи недостатність коштів державного (місцевого) бюджету не може бути підставою зміни чи припинення договору, на підставі якого здійснюється державно-приватне партнерство чи для звільнення державного партнера від відповідальності за невиконання / неналежне виконання такого договору".

6. Частину 4 статті 20 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити абзацом 2 наступного змісту:

"У випадку змін до законодавства, що стосуються розмірів податків (за винятком акцизного податку та податку на додану вартість на товари, вироблені на України) і внесків у державні позабюджетні фонди (за винятком внесків до Пенсійного фонду України), які призводять до збільшення сукупного податкового навантаження на діяльність приватного партнера у порівнянні з сукупним податковим навантаженням, що існувало відповідно до законодавства, діючого на момент укладення договору, на підставі якого здійснюється державно-приватне партнерство, такі зміни не застосовуються до приватного партнера протягом 7 років".

7. Статтю 20 Закону України "Про державно-приватне партнерство" доповнити частиною 6 наступного змісту:

"6. Зміна показників інфляції та/або коливання валютних курсів не можуть бути підставою зменшення обсягу участі державного партнера у фінансуванні створення (реконструкції) та (або) експлуатації об'єктів концесії, чи зміни строків надання такого фінансування".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос