Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и усовершенствования градостроительного законодательства

Проект закона Украины от 11.08.2014 № 4465а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини вісімнадцятої статті 96 слова ", а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта" виключити;

2) абзац перший частини третьої статті 961 викласти в такій редакції:

"Порушення строків надання замовникові містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки, висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких документів з порушенням установленого порядку, а також вимагання у замовника документів, не передбачених законодавством, -";

3) статтю 18842 викласти в такій редакції:

"Стаття 18842. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, наданих ними під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою - п'ятою статті 961," виключити;

5) статтю 2446 викласти в такій редакції:

"Стаття 2446. Органи державного архітектурно-будівельного контролю

Органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виробництва, виготовлення та застосування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, а також будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 961, 18842).

Від імені органів державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих на території населених пунктів (статті 96, 961 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 18842);

керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих за межами населених пунктів та на території сіл, селищ і міст районного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися (статті 96, 961 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 18842);

головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та на території районів, обласних центрів і міст обласного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися (статті 96, 961, 18842).";

6) пункт 21 частини першої статті 255 виключити.

2. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76; 2008 р., N 48, ст. 358; 2011 р., N 34, ст. 343; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) абзац одинадцятий частини першої статті 10 викласти в такій редакції:

"надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";

2) у статті 13:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"надання (отримання, реєстрації) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".";

абзац десятий частини другої виключити;

3) абзац шостий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:

"надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".".

3. У частині першій статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 34, ст. 343):

1) пункт "а" доповнити підпунктом 11 такого змісту:

"11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;";

2) у пункті "б":

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";

3) доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) здійснення державного контролю за діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.";

4. У частині першій статті 37 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2013 р., N 46, ст. 640) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства," виключити, а після слів "благополуччя населення" доповнити словами ", місцеві державні адміністрації".

5. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 25, ст. 251, ст. 2043; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 14, ст. 248):

1) статтю 16 доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) додержанням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".";

2) статтю 20 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:

"7) надає (отримує, реєструє) документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

8) здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.";

6. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2007 р., N 34, ст. 444; 2011 р., N 34, ст. 343; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4, N 20 - 21, ст. 712):

1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, веде єдиний реєстр суб'єктів господарювання, що виконують будівельні роботи, який формується на підставі інформації, поданої такими суб'єктами.";

2) частину другу статті 10 замінити двома частинами такого змісту:

"Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, визначені статтею 6 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та уповноважених ними осіб.";

3) у частині першій статті 13:

абзац четвертий виключити;

абзац шостий після слів "міських державних адміністрацій" доповнити словами "з питань архітектури";

абзац сьомий після слів "міських рад" доповнити словами "з питань архітектури";

4) частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

"Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.".

7. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 27, ст. 274, N 29, ст. 345, N 51, ст. 576; 2013 р., N 22, ст. 212, ст. 214, N 25, ст. 251, N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4):

1) абзац п'ятий частини першої статті 4 після слів "їх комплекси" доповнити словами "та частини";

2) у статті 6:

у частині першій слова "з питань" замінити словами "у сфері містобудування, органами";

доповнити статтю частинами другою і третьою такого змісту:

"2. До уповноважених органів містобудування та архітектури належать органи, визначені у статті 13 Закону України "Про архітектурну діяльність".

3. До органів державного архітектурно-будівельного контролю належать:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю;

структурні підрозділи районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, державний архітектурно-будівельний контроль та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюються:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих на території населених пунктів;

структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих за межами населених пунктів;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

У разі коли виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю не утворюються (не визначаються), в селах, селищах та містах районного значення повноваження таких органів виконують структурні підрозділи районних державних адміністрацій, а в обласних центрах та містах обласного значення - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду.

У разі коли структурні підрозділи районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю не утворюються (не визначаються), їх повноваження здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду.

Головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Такі керівники мають відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Структурні підрозділи районних державних адміністрацій та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю у межах повноважень, визначених цим Законом, підконтрольні центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, а їх рішення можуть бути оскаржені до такого органу або суду.";

3) у статті 30:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.";

у частині восьмій слова "відсутності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення, його недостатньої потужності за" виключити;

4) абзац четвертий частини четвертої статті 31 після слів "під державні гарантії" доповнити словами і цифрами ", у разі, коли їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень";

5) у статті 34:

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

"1) подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об'єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Внесення даних до реєстру з присвоєнням реєстраційного номера здійснюється на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її отримання.

Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.";

6) у статті 35:

у частині п'ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), або щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, передбаченому для її реєстрації.

Рішення про повернення декларації про початок виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

частину дев'яту виключити;

7) у статті 36:

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, передбаченому для її реєстрації.

Рішення про повернення декларації про початок виконання будівельних робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

частину сьому виключити;

8) у статті 37:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

інформація про ліцензію, яка дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

Форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, що подається для його отримання, форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, порядок видачі та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначаються Кабінетом Міністрів України.";

абзац шостий частини четвертої викласти в такій редакції:

"Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

у першому і другому реченнях частини п'ятої слова "забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" замінити словами "реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

у першому реченні абзацу першого частини сьомої слово "інспекції" замінити словом "орган", а слова "яка видала" - словами "який видав";

частину восьму виключити;

9) у частині другій статті 38:

в абзаці першому слова "в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України," виключити;

абзац другий виключити;

10) у статті 39:

у частині шостій:

слово "Інспекції" замінити словом "Орган", а слово "повертають" - словом "повертає";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Рішення про повернення декларації може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

частину сьому доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

частину одинадцяту виключити;

11) статтю 40 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об'єкта до експлуатації або акті готовності об'єкта до експлуатації.";

12) у статті 41:

назву статті після слова "контроль" доповнити словами "та нагляд";

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Державний архітектурно-будівельний контроль - сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Державний архітектурно-будівельний нагляд - сукупність заходів, спрямованих на дотримання уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють регулювання у сфері містобудівної діяльності (далі - об'єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності.

Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та уповноважених ними осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

у частині четвертій:

пункт 5 виключити;

у пункті 6 слова ", які пройшли у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, державну атестацію в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури" виключити;

у пункті 9 слова "керівника органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Постанови органів державного архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду.";

доповнити статтю частинами одинадцятою - тринадцятою такого змісту:

"11. З метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду головні інспектори будівельного нагляду або уповноважені ними особи:

1) перевіряють законність рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об'єктами нагляду;

2) витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали, які стосуються предмета нагляду, одержують інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створюваних органами державної влади;

3) мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів, приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду;

4) вимагають від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

5) залучають у разі потреби до здійснення нагляду фахівців підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів.

12. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об'єктами нагляду, головні інспектори будівельного нагляду та уповноважені ними особи мають право:

1) видавати обов'язкові до виконання об'єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

2) притягати посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;

3) ініціювати притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;

4) вносити подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення;

5) вносити подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадової особи об'єкта нагляду до органу, яким таке право надавалося;

6) скасовувати чи зупиняти дію рішень, прийнятих об'єктами нагляду відповідно до визначених цим Законом повноважень, які порушують вимоги містобудівного законодавства, з подальшим оприлюдненням такої інформації на веб-сайті.

За невиконання письмових вимог головних інспекторів будівельного нагляду та уповноважених ними осіб об'єкти нагляду несуть відповідальність відповідно до закону.

13. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.".

8. У пункті 24 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204, N 31, ст. 393, N 50, ст. 564; 2013 р., N 32, ст. 412, N 37, ст. 490, N 41, ст. 549; 2014 р., N 1, ст. 4, N 12, ст. 178, N 20 - 21, ст. 712) слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи" замінити словами "органи державного архітектурно-будівельного контролю".

9. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих на території населених пунктів;

структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих за межами населених пунктів та на території сіл, селищ і міст районного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, - щодо об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та на території районів, обласних центрів і міст обласного значення, в яких органи державного архітектурно-будівельного контролю не утворювалися.

2. Накладати штраф мають право від імені:

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю - керівники таких виконавчих органів;

структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю - керівники таких структурних підрозділів;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, - головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.";

2) у статті 4:

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами і цифрою ", визначеними у частині другій статті 3 цього Закону";

в абзаці другому частини третьої слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "органу, яким накладено штраф";

3) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності може бути оскаржено до органу державного архітектурно-будівельного контролю вищого рівня або суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані та чинні на день набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об'єктів.

Внесення змін до таких документів, скасування їх реєстрації або анулювання, а також державний архітектурно-будівельний контроль та прийняття в експлуатацію об'єктів, що споруджуються на підставі таких документів, здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, визначені статтею 6 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

4. Установити, що:

органи державного архітектурно-будівельного контролю утворюються (визначаються) районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування виходячи з можливостей та потреб відповідних територій;

на період до утворення (визначення) місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування органів державного архітектурно-будівельного контролю повноваження, визначені цим Законом, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос