Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме

Проект закона Украины от 11.08.2014 № 4463а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 

Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) багатоквартирний будинок - житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об'єктами нерухомого майна;

2) допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

3) нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом нерухомого майна;

4) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, в межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

5) співвласник багатоквартирного будинку (далі - співвласник) - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;

6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (в тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, та права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди та його прибудинкова територія;

7) управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб'єкт підприємництва, що за договором із співвласниками забезпечує належне утримання і ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

8) управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку та/або уповноваженими ними особами дій щодо реалізації прав та виконання обов'язків співвласників, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку, а також забезпеченням належного утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території, належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

9) частка співвласника - частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового приміщення співвласника стосовно загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Законах України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов'язків співвласників.

2. Положення цього Закону застосовуються до правовідносин, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов'язків власників житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється сфера дії Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Стаття 3. Законодавство про відносини власності у багатоквартирних будинках

1. Законодавство, що регулює відносини з реалізації права власності у багатоквартирних будинках, складається з Конституції України, інших нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері власності у багатоквартирних будинках.

Стаття 4. Суб'єкти права власності у багатоквартирному будинку

1. Власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.

2. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш як одному співвласникові, реалізація прав та виконання обов'язків співвласниками квартири або нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні багатоквартирним будинком, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством для реалізації права спільної власності.

Стаття 5. Спільне майно багатоквартирного будинку

1. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

2. Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

4. Співвласник має право вільного доступу до технічної документації на такий будинок.

5. Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов'язаний передати один примірник технічної документації на будинок за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об'єднання або особі, що уповноважена співвласниками в передбаченому цим Законом порядку. У разі коли об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

6. У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, що здійснювала управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок особі, визначеній співвласниками такого будинку.

У разі зміни управителя попередній управитель повинен передати наявну в нього технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок новому управителю.

Стаття 6. Права співвласників

1. Співвласники мають право:

1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законодавством або рішенням співвласників;

2) брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника;

3) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та доходи, отримані від його використання;

4) одержувати інформацію про суб'єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку та площу таких квартир та приміщень в межах, визначених законом;

5) ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників та робити з них копії;

6) на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку, в розмірі, що відповідає частці кожного співвласника;

7) інші права, визначені законом.

2. Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати прав інших співвласників.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх прав попереднього власника як співвласника.

Стаття 7. Обов'язки співвласників

1. Співвласники зобов'язані:

1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

2) забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

3) використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;

4) додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

5) виконувати рішення зборів співвласників;

6) забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення приміщень або їх частин;

7) відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників;

8) додержуватися чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22 до 8 години);

9) забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку багатоквартирних будинків протягом усього життєвого циклу будинку та нести відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом;

10) зберігати копії рішень (протоколів) зборів співвласників та передавати їх новому власнику в разі відчуження квартири або нежитлового приміщення.

2. Кожний співвласник несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно його частці співвласника.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов'язків попереднього власника як співвласника.

Стаття 8. Відповідальність співвласників

1. Співвласники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків як співвласників. Відповідальність кожного співвласника визначається відповідно до його частки співвласника.

2. Розмір зобов'язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов'язковим для всіх співвласників, визначається відповідно до його частки співвласника. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов'язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов'язки співвласника.

Стаття 9. Управління багатоквартирним будинком

1. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку) або управителю.

2. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників

1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об'єднання співвласників, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;

обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;

обрання уповноваженої особи (осіб) для ведення спільних справ від імені співвласників, визначення її (їх) повноважень;

визначення повноважень щодо управління багатоквартирним будинком, рішення з яких має право приймати управитель;

проведення поточного і капітального ремонту та реконструкції спільного майна багатоквартирного будинку;

визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;

визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.

3. Збори співвласників скликаються ініціативною групою у складі не менше двох співвласників або управителем.

4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників повинне бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом, а також розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під'їзду багатоквартирного будинку.

5. Повідомлення про проведення зборів співвласників повинне містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення загальних зборів можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

6. На початку проведення кожних зборів співвласників з числа присутніх співвласників або їх представників обирається голова зборів, який веде збори згідно з оголошеним порядком денним та забезпечує документальну фіксацію результатів зборів. Голова обирається більшістю голосів співвласників або їх представників, які присутні на зборах.

7. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш як 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, за винятком рішень з питань, зазначених в абзацах третьому - п'ятому частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників, а стосовно рішень з питань, зазначених в абзацах третьому - п'ятому частини другої цієї статті, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків загальної кількості всіх співвласників.

8. Якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною сьомою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 20 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані на зборах співвласників, так і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

9. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), що взяли участь у голосуванні, кожен з яких підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), та головою зборів за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. У разі подальшого письмового опитування співвласників кожен із них підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався") у протоколі із зазначенням дати.

10. Протокол зборів співвласників з питань, зазначених в абзацах третьому і четвертому частини другої цієї статті, складається не менш як у трьох примірниках, один з яких зберігається у голови зборів, другий передається відповідному управителю, а третій - на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку, який розміщує інформацію про рішення, прийняте зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

11. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше ніж протягом 10 днів з дати його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом, а також повинне бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під'їзду багатоквартирного будинку.

12. Рішення зборів співвласників є обов'язковими для всіх співвласників, включаючи тих, що набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

13. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень, що стосуються спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під'їзді або секції багатоквартирного будинку, тощо), та не порушують права інших співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників. При цьому рішення приймаються зборами зазначеної групи співвласників у порядку, передбаченому частинами четвертою - шостою, восьмою - одинадцятою цієї статті.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш як 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників усіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо).

Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком управителем

1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору.

2. Вартість послуг, що надаються управителем, визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.

3. Умови договору з управителем повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

4. Істотними умовами договору з управителем є:

1) перелік послуг;

2) права і обов'язки сторін;

3) ціна на послуги;

4) строк дії договору.

5. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору з управителем, такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір є обов'язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору (змін до нього) зобов'язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику копію такого договору (змін до нього), завірену підписом і печаткою управителя (за її наявності).

Стаття 12. Витрати на управління багатоквартирним будинком

1. Витрати на управління багатоквартирним будинком включають:

1) витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;

2) витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

3) витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;

4) інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

2. Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками пропорційно їх частці співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

3. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.

4. Зобов'язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком в разі здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної власності беруть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.

Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

у статті 42:

у назві статті слово "жилих" виключити;

у частинах першій, третій і четвертій слово "жилі" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися у постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на земельну ділянку, на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку.";

у статті 89:

частину першу після слова "громадянам" доповнити словами ", якщо інше не встановлено законом";

частину другу доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) співвласників багатоквартирного будинку.";

частину четверту після слів "окремої частки" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";

частину другу статті 92 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.";

2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

абзаци перший і другий частини другої статті 369 після слів "всіх співвласників" доповнити словами ", якщо інше не встановлено законом";

частину першу статті 370 після слів "сумісній власності" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";

частину першу статті 371 після слів "стягнення на неї" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";

частину першу статті 372 після слів "між ними" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";

статтю 380 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Багатоквартирним будинком є житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об'єктами нерухомого майна.";

частину другу статті 382 викласти в такій редакції:

"2. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (в тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.";

частину другу статті 383 після слів "інших квартир" доповнити словами "та нежитлових приміщень", а слово "житловому" виключити;

статтю 385 викласти в такій редакції:

"Стаття 385. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).

Таке об'єднання є юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до закону та статуту.";

у частині третій статті 812 слово "житловому" виключити;

3) у Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60; 2011 р., N 6, ст. 41; 2013 р., N 48, ст. 682):

статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

асоціація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку;

представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Законах України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".";

абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:

"відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у об'єднанні;";

у статті 4:

у першому реченні частини другої слова "як організація" замінити словами "як непідприємницьке товариство";

частину третю викласти в такій редакції:

"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об'єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об'єднання.";

у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників", а слово "будинку" - словами "багатоквартирного будинку";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Господарче забезпечення діяльності об'єднання може здійснюватися як власними силами об'єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб'єктів господарювання.";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями співвласників.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Майно, придбане об'єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їх спільною власністю.";

частини третю і четверту статті 5 викласти в такій редакції:

"Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.

У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу.";

частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.";

у частині третій слова "власником будинку або" виключити, а слово "або" замінити словами "та/або";

у частині четвертій:

у першому реченні слова "власником будинку або" виключити;

у другому реченні слово "власнику" замінити словом "співвласнику";

у частині шостій слово "власників" замінити словом "співвласників", а слова "уповноважених осіб" - словом "представників";

частини сьому - одинадцяту викласти в такій редакції:

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, що пропорційна загальній площі квартири або нежитлового приміщення співвласника щодо загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано встановленої частиною дев'ятою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 10 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, так і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").";

частину дванадцяту виключити;

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Установчі документи об'єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об'єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об'єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо щодо кожного багатоквартирного будинку.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об'єднання забезпечують передачу йому копії технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об'єднання відновлюють її за власний рахунок.";

у статті 7:

у частині першій:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Статут об'єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.";

абзаци четвертий, п'ятий, тринадцятий і п'ятнадцятий виключити;

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов'язковим.";

у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"До складу асоціації входять об'єднання.";

в абзаці другому частини другої слово "назву" замінити словом "найменування";

у частині третій слово "важливими" замінити словом "істотними";

статтю 9 виключити;

у статті 10:

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом для установчих зборів, правлінням об'єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік.";

доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії.".

У зв'язку з цим частини сьому - шістнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - сімнадцятою;

у частині дев'ятій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"питання про використання спільного майна;";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів (правочинів), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об'єднання, договорів, предметом яких є житлово-комунальні послуги (крім випадків ліквідації наслідків аварій), цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;";

в абзаці восьмому слово "будинку" замінити словами "багатоквартирного будинку";

абзаци дев'ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

"визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;

визначення обмежень на користування спільним майном;

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення щодо передачі функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;

прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.";

доповнити статтю після частини одинадцятої новими частинами такого змісту:

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, що пропорційна загальній площі квартири або нежитлового приміщення співвласника щодо загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Статутом об'єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядку управління та користування спільним майном, передачі у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також щодо реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, у разі, коли статутом не передбачено прийняття таких рішень більшою кількістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 10 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, так і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").".

У зв'язку з цим частини дванадцяту - сімнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою;

у частині дев'ятнадцятій:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.";

статтю 11 виключити;

статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об'єднання через свої органи управління.

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об'єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його в будь-який час у встановленому цим Законом та статутом порядку.";

назву і частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Відносини співвласників і управителя

Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об'єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об'єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.";

частини другу, третю і п'яту виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання і проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна об'єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду.";

частину сьому виключити;

у статті 14:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Права співвласника";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Співвласник має право:";

абзац сьомий виключити;

у частині другій слова "На вимогу" замінити словами "Об'єднання на вимогу", а слово "воно" виключити;

у частинах третій - п'ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";

у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх прав";

14) статті 15 і 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Обов'язки співвласника

Співвласник зобов'язаний:

виконувати обов'язки, передбачені статутом об'єднання;

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх повноважень;

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення;

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення приміщень або їх частин;

не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;

запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

дотримуватися чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22 до 8 години).

Статутом об'єднання можуть бути встановлені інші обов'язки співвласників.

Стаття 16. Права об'єднання

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:

утворювати органи управління, визначати умови їх діяльності та розмір плати за їх діяльність;

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;

визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту;

укладати договори;

виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об'єднання в порядку, визначеному законом;

визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;

захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об'єднання;

встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.

Загальні збори об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об'єднання, частину повноважень власних органів управління.

Об'єднання може стати засновником (членом) асоціації.";

абзаци четвертий - шостий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання внесків і платежів від співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;

виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.";

в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово ", асоціації" виключити;

статтю 19 виключити;

у статті 20:

назву статті і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно загальній площі квартир та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.";

частину другу виключити;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку.";

статті 21 і 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Кошти об'єднання

Кошти об'єднання складаються із:

залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об'єднання;

внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

коштів, отриманих об'єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, які надходять для забезпечення потреб основної діяльності об'єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об'єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об'єднання відповідно до законодавства та статуту об'єднання.

Стаття 22. Забезпечення об'єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об'єднання за рішенням загальних зборів має право:

задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;

визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Питання самостійного забезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Самостійне забезпечення об'єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об'єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

Договори з управителем укладаються об'єднанням відповідно до закону.

Для фінансування самозабезпечення об'єднання співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть в рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати окремі роботи.

Об'єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення, крім частини таких послуг, які оплачуються власниками нежитлових приміщень.

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких створено об'єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком застосовуються внески і платежі у розмірах, затверджених загальними зборами об'єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних витрат.";

у статті 23:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень";

у частині другій після слова "Власник" доповнити словами "квартири та/або нежитлового", а слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";

у частині третій слово "Видатки" замінити словом "Внески", а слова "та договором про їх використання" - словами "та/або рішенням загальних зборів";

частину четверту виключити;

статтю 24 виключити;

у статті 25:

у частині першій слова "виконує функції управителя" замінити словами "управляє багатоквартирним будинком";

у частині другій:

в абзаці першому слова "витрат власників" замінити словами "витрат співвласників";

абзац третій після слова "власників" доповнити словами "квартир та/або нежитлових приміщень";

у статті 26:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку";

частину третю викласти в такій редакції:

"Об'єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об'єднання передаватися в користування, в тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку.";

частини четверту і п'яту виключити;

у частині восьмій слова "жилого чи нежилого" замінити словами "квартири або нежитлового";

у статті 27:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Страхування спільного майна";

у частині другій слова "жилих або нежилих" замінити словами "квартир та/або нежитлових";

у статті 28:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Об'єднання ліквідується у разі:

придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об'єднання;

прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання.

У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно загальній площі квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності.";

у частині четвертій:

у першому реченні слово "власника" замінити словом "співвласника";

у другому реченні слова "власник приміщення в об'єднанні, незалежно від членства в ньому," замінити словом "співвласник";

у тексті Закону слова "член об'єднання" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом "співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в усіх відмінках - словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" в усіх відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку;

4) в абзаці п'ятому частини другої статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224; 2014 р., N 22, ст. 772) слова "при створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" виключити, а слова "житлово-будівельні кооперативи" замінити словами "житлово-будівельний кооператив, управитель".

3. Установити, що статути об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Установити, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року від дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб'єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у відповідному багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом, згідно з тарифами/цінами, що діють на дату набрання чинності цим Законом.

У разі коли протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається виконавчим органом відповідної місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається згідно з методикою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір з управителем від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя.

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос