Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий осуществления независимого правосудия в условиях проведения антитеррористической операции, введения военного или чрезвычайного положения)

Проект закона Украины от 05.08.2014 № 4427а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій здійснення незалежного правосуддя в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи надзвичайного стану)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, NN 40 - 42, ст. 492):

доповнити статтею 1111 такого змісту:

"Стаття 1111. Підсудність справ в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан

У разі наявності обставин (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення цивільного провадження, існування реальної загрози життю і безпеці осіб, які беруть участь у цивільному провадженні, суддів та працівників апарату суду, місце розгляду справи визначає Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.";

частину першу статті 116 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) наявні обставини (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення цивільного провадження, існує реальна загроза життю і безпеці осіб, які беруть участь у цивільному провадженні, та працівників суду.";

частину другу статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті питання про направлення цивільного провадження з одного суду до іншого вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням відповідного суду або за клопотанням сторін не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.".

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У разі наявності обставин (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення адміністративного провадження, існування реальної загрози життю і безпеці осіб, які беруть участь у адміністративному провадженні, суддів та працівників апарату суду, місце розгляду справи визначає Вищий адміністративний суд України.";

частину першу статті 22 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) наявні обставини (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення адміністративного провадження, існує реальна загроза життю і безпеці осіб, які беруть участь у адміністративному провадженні, та працівників суду.";

доповнити частину другу абзацом третім такого змісту:

"У випадку передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті питання про направлення адміністративного провадження з одного суду до іншого вирішується колегією суддів Вищого адміністративного суду України за поданням відповідного суду або за клопотанням сторін не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.".

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

статтю 15 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"У разі наявності обставин (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення господарського провадження, існування реальної загрози життю і безпеці осіб, які беруть участь у господарському провадженні, суддів та працівників апарату суду, місце розгляду справи з господарського спору визначає Вищий господарський суд України.";

статтю 17 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Справа передається до іншого господарського суду якщо наявні обставини (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення господарського провадження, існує реальна загроза життю і безпеці осіб, які беруть участь у господарському провадженні, суддів та працівників апарату суду. У цьому випадку питання про направлення господарського провадження з одного суду до іншого вирішується колегією суддів Вищого господарського суду України за поданням відповідного суду або за клопотанням сторін не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.".

4. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

статтю 32 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі наявності обставин (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення кримінального провадження, існування реальної загрози життю і безпеці осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, суддів та працівників апарату суду, місце розгляду справи визначає Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.";

частину першу статті 34 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) наявні обставини (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення кримінального провадження, існує реальна загроза життю і безпеці осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та працівників суду.";

частину другу статті 34 після слів "в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції" доповнити словами ", крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті,";

частину третю статті 34 після слів "в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого" доповнити словами ", крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті,";

частину третю статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням відповідного суду або за клопотанням сторін не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос