Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно взимания налога для обеспечения обороноспособности государства)

Проект закона Украины от 04.08.2014 № 4418а
Дата рассмотрения: 04.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння податку для забезпечення обороноздатності держави)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 словами "крім податку для забезпечення обороноздатності держави, який вводиться з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння податку для забезпечення обороноздатності держави)".

2. Доповнити пункт 9.1 статті 9 підпунктом 9.1.19 у такій редакції:

"9.1.19. податок для забезпечення обороноздатності держави".

3. Після Розділу XI додати новий розділ у такій редакції:

"РОЗДІЛ XI-1. ПОДАТОК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

Стаття 264-1. Платники податку

264-1.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

1) суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

2) будь-яка юридична особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

3) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

4) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;

5) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

6) відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 264-1.1 цієї статті, визначені відповідно до розділу І цього Кодексу.

264-1.2. Ця стаття не застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

в) банками та небанківськими фінансовими установами, страховими компаніями, кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами;

г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку, передбаченому законом;

е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;

є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом.

Стаття 264-2. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

264-2.1. Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта господарювання, що відповідає критеріям, визначеним статтею 264-1 цього Кодексу, здійснюється контролюючими органами в загальному порядку, визначеному цим Кодексом.

Стаття 264-3. Визначення об'єкта оподаткування

264-3.1. Об'єктом оподаткування є валовий дохід суб'єктів господарювання, визначених пунктом 264-1.1 статті 264-1 цього Кодексу.

Стаття 264-4. Дата виникнення податкових зобов'язань

264-8.1. Датою виникнення податкових зобов'язань є дата отримання доходу особою, яка є платником податку.

Стаття 264-5. База оподаткування

264-5.1 Базою оподаткування є вартісне вираження обсягу доходу платника податку отриманого протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Стаття 264-6. Розмір ставки оподаткування

264-6.1. Ставка податку встановлюється у відсотках від бази оподаткування у розмірі 0,25 відсотка бази оподаткування, а у разі якщо база оподаткування становить більше 50000000 гривень на місяць - 0,5 відсоток бази оподаткування.

Стаття 264-7. Порядок обчислення податку

264-7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України визначається шляхом множення ставки податку на обсяг отриманого доходу за відповідний звітний (податковий) період.

Стаття 264-8. Звітний (податковий) період

264-8.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний квартал.

Стаття 264-9. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом

264-9.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

264-9.2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 264-9.1 цієї статті для подання податкової декларації.

264-9.3. Помилково та/або надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 10 днів з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", яким передбачити зміну показників Державного бюджету України на 2014 рік в частині збільшення надходжень бюджету у зв'язку з введення податку для забезпечення обороноздатності держави;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос