Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления административных услуг

Проект закона Украины от 12.03.2014 № 4404
Дата рассмотрения: 12.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг

Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, крім порушень, передбачених статтями 16610 - 16612 цього Кодексу:

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єктом надання адміністративної послуги суб'єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні адміністративної послуги;

порушення суб'єктом надання адміністративної послуги строків надання такої послуги;

порушення суб'єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, строків подання необхідних для надання адміністративної послуги документів або інформації;

відмова суб'єкта надання адміністративної послуги суб'єкту звернення в наданні адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом;

стягнення із суб'єкта звернення не передбачених законом платежів за надання адміністративних послуг;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення адміністратором суб'єкта звернення про можливість отримання адміністративної послуги, оформленої суб'єктом надання адміністративних послуг, або відмову в наданні такої послуги;

безпідставна відмова адміністратора суб'єкту звернення у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються до неї;

порушення суб'єктом надання адміністративних послуг заборони стосовно приймання заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг або видачі результатів їх надання (в тому числі рішень про відмову в їх наданні), якщо такі послуги надаються через центр надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 221 після цифр "18841" доповнити цифрами ", 18843";

3) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

абзац п'ятдесят шостий викласти в такій редакції:

"міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим - державні адміністратори (абзац третій частини першої статті 16610 - в частині порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру);";

доповнити пункт після абзацу п'ятдесят шостого новими абзацами такого змісту:

"міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, селищних рад - адміністратори (абзаци другий - четвертий частини першої статті 18843 - якщо адміністративна послуга надається через центр надання адміністративних послуг);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг (стаття 18843)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - шістдесят третій вважати відповідно абзацами п'ятдесят дев'ятим - шістдесят п'ятим;

4) у частині восьмій статті 285 слова і цифри "повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610, 16612" замінити словами і цифрами "повторне протягом року вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18843", а слова "органу державної влади" - словами "державному органові".

2. Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) викласти в такій редакції:

"Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного протягом року порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18843 Кодексу України про адміністративні правопорушення.".

3. У Законі України "Про адміністративні послуги":

1) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:

"8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.";

2) частину четверту статті 13 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос