Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приведения отдельных норм в соответствие принципу равенства

Проект закона Украины от 11.03.2014 № 4396
Дата рассмотрения: 11.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення окремих норм у відповідність до принципу рівності

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 197 пункт 197.21 виключити.

2. Статті 314, 315, 316 та 317 викласти у такій редакції:

"Стаття 314. Платники збору

314.1. Платниками збору є:

а) суб'єкти господарювання, які імпортують природний газ на митну територію України, для реалізації (постачання) та/або власного споживання;

б) суб'єкти господарювання, прості товариства, що провадять господарську діяльність з видобування природного, у тому числі нафтового (супутнього), газу (далі - природний газ) на території України, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (далі в цій главі - газовидобувник) як з метою реалізації (постачання), так і власного споживання.

Стаття 315. Об'єкт та база оподаткування збором

315.1 Об'єктом оподаткування збором є:

а) обсяг природного газу, видобутого газовидобувником у звітному періоді;

б) обсяг природного газу, який імпортовано платником у звітному періоді.

315.2. Базою оподаткування збором є вартість природного газу, що обчислена для:

а) обсягів видобутого природного газу, що у звітному періоді реалізований суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, за закупівельною ціною, встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

б) інших, ніж визначені у підпункті "а" пункту 315.2 цієї статті, обсягів видобутого у звітному періоді природного газу за середньою митною вартістю імпортованого природного газу;

в) імпортованого у звітному періоді природного газу за митною вартістю імпортного природного газу на дату митного оформлення.

Стаття 316. Ставки збору

316.1. Для природного газу, база оподаткування для якого визначена у підпункті "а" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу, застосовується ставка збору у розмірі 4 відсотки вартості такого газу.

316.2. Для природного газу, база оподаткування для якого визначена у підпунктах "б" і "в" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу, застосовується ставка збору у розмірі 2 відсотки вартості такого газу.

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

317.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

317.2. Податкові зобов'язання із збору обчислюються платниками податку щодо бази оподаткування, визначеної у:

а) підпункті "а" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу, за такою формулою:

ПЗ = е Vi х Рз х S,

де Vi - обсяг видобутого в межах відповідної ділянки надр природного газу, що у звітному періоді реалізований суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення;

Рз - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання;

S - ставка збору, визначена у пункті 316.1 статті 316 цього Кодексу;

б) підпункті "б" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу, за такою формулою:

ПЗ = е Vi х Рі х S,

де Vi - обсяг видобутого в межах відповідної ділянки надр природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 статті 263 цього Кодексу;

Рі - середня митна вартість імпортованого природного газу;

S - ставка збору, визначена у пункту 316.2 статті 316 цього Кодексу;

в) підпункті "в" пункту 315.2 статті 315 цього Кодексу, за такою формулою:

ПЗ = е Vi х Рм х S,

де Vi - обсяг імпортованого природного газу на дату подання митної декларації для митного оформлення;

Рм - митна вартість імпортованого природного газу на дату подання митної декларації для митного оформлення, визначена відповідно до Митного кодексу України;

S - ставка збору, визначена у пункті 316.2 цієї статті.

317.3. Платники податку, визначені у:

а) підпункті "а" пункту 314.1 статті 314 цього Кодексу, обчислюють суму збору на дату подання митної декларації для митного оформлення і сплачують суму збору не пізніше дня подання митної декларації;

б) підпункті "б" пункту 314.1 статті 314 цього Кодексу, щомісяця подають декларації із збору та сплачують суми збору за місцезнаходженням ділянок нафтогазоносних надр, за винятком платників цього збору, які провадять господарську діяльність з видобування газу на ділянках нафтогазоносних надр, розташованих у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що подають декларацію за місцем податкової реєстрації.

317.4. Форма податкової декларації із збору встановлюється відповідно до статті 46 цього Кодексу.

317.5. Платники збору обчислюють суму збору на дату подання митної декларації для митного оформлення і сплачують його не пізніше дня подання митної декларації. ".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності у звітному періоді, що настає після його офіційного оприлюднення.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос