Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены

Проект закона Украины от 11.03.2014 № 4389
Дата рассмотрения: 27.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені

З березня 2010 року до лютого 2014 року в Україні здійснювалися масові переслідування громадян за громадську, опозиційну та політичну діяльність.

У цей період відбувалися найбільш кричущі системні порушення права людини на справедливий суд, внаслідок чого особи позбавлялися волі на підставі сфальсифікованих доказів.

З метою усунення негативних наслідків цей Закон визначає механізм реабілітації та відновлення прав осіб, незаконно засуджених у зазначений період.

Стаття 1. Дія Закону поширюється на осіб, які в період з березня 2010 року до лютого 2014 року були незаконно засуджені судами України.

Стаття 2. Для вирішення питань, пов'язаних із встановленням статусу реабілітованої особи, формується Комісія з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені (далі - Комісія).

Комісія складається з 15 осіб, 8 з яких обираються за пропозицією Ради суддів України з числа суддів (суддів у відставці) Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 7 - за пропозицією не менш як 45 народних депутатів України, у тому числі 2 - з числа зазначених суддів (суддів у відставці) та 5 - з представників громадськості. Представниками громадськості можуть бути громадяни України з вищою юридичною освітою, науковим ступенем кандидата юридичних наук або більш високим науковим ступенем та досвідом роботи в галузі права не менше 10 років.

Склад Комісії затверджує Верховна Рада України.

Стаття 3. Право на звернення до Комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв'язку з незаконним засудженням (далі - заявник). Заява може бути подана протягом двох місяців з дня початку діяльності Комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо ухвалення судового рішення.

Стаття 4. Комісія за результатами розгляду заяви і матеріалів справи приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів або про відсутність таких ознак, яке протягом п'яти днів надсилається заявнику.

З метою об'єктивного та всебічного розгляду питання Комісія витребовує матеріали справи, а також має право звертатися із запитами для отримання необхідної інформації до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів і судів, а також до підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідь на запит Комісії подається у десятиденний строк з дня його отримання.

Стаття 5. Протягом двох місяців з дня отримання рішення Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. Якщо остаточне рішення у справі приймалося цим судом, справа розглядається Верховним Судом України.

Заявник у разі прийняття Комісією рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Стаття 6. Суд розглядає заяву у зв'язку з рішенням Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами, з особливостями, передбаченими цим Законом.

За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.

Судове рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Стаття 7. У разі визнання особи реабілітованою згідно з цим Законом така особа має право на відшкодування (повернення):

належного їй конфіскованого або зверненого судом у дохід держави майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна;

сум сплачених штрафів, призначених як покарання;

коштів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць перебування під вартою та у місцях позбавлення волі.

Відшкодування шкоди здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня початку діяльності Комісії забезпечити публікацію оголошення про це в газеті "Урядовий кур'єр";

4. Кабінету Міністрів України спільно з Радою суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Комісію з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені.

5. Раді суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатів до складу Комісії.

6. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.

____________

Опрос