Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены

Проект закона Украины от 11.03.2014 № 4389
Дата рассмотрения: 26.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені

Недосконалість правозахисної системи України призвела до того, що ціла низка громадян України відчували на собі тиск за свою громадську, опозиційну та політичну діяльність.

Непоодинокими випадками стало позбавлення волі через порушення прав людини на справедливий суд на підставі сфальсифікованих доказів.

З метою усунення негативних наслідків цей Закон визначає механізм реабілітації та відновлення прав осіб, які були незаконно засуджені

Стаття 1. Дія Закону поширюється на осіб, які були незаконно засуджені судами України.

Стаття 2. Для вирішення питань, пов'язаних із встановленням статусу реабілітованої особи, формується Комісія з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені (далі - Комісія).

Комісія складається з 15 осіб, 8 з яких обираються за пропозицією Ради суддів України з числа суддів (суддів у відставці) Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 7 - за пропозицією не менш як 45 народних депутатів України, у тому числі 2 - з числа зазначених суддів (суддів у відставці) та 5 - з представників громадськості. Представниками громадськості можуть бути громадяни України з вищою юридичною освітою, науковим ступенем кандидата юридичних наук або більш високим науковим ступенем та досвідом роботи в галузі права не менше 10 років.

Склад Комісії затверджує Верховна Рада України.

Стаття 3. Право на звернення до Комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв'язку з незаконним засудженням (далі - заявник). Заява може бути подана протягом двох місяців з дня початку діяльності Комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо ухвалення судового рішення.

Стаття 4. Комісія за результатами розгляду заяви і матеріалів справи приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів або про відсутність таких ознак, яке протягом п'яти днів надсилається заявнику.

З метою об'єктивного та всебічного розгляду питання Комісія витребовує матеріали справи, а також має право звертатися із запитами для отримання необхідної інформації до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів і судів, а також до підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідь на запит Комісії подається у десятиденний строк з дня його отримання.

Стаття 5. Протягом двох місяців з дня отримання рішення Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. Якщо остаточне рішення у справі приймалося цим судом, справа розглядається Верховним Судом України.

Заявник у разі прийняття Комісією рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Стаття 6. Суд розглядає заяву у зв'язку з рішенням Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами, з особливостями, передбаченими цим Законом.

За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.

Судове рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Стаття 7. У разі визнання особи реабілітованою згідно з цим Законом така особа має право на відшкодування (повернення):

належного їй конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна;

сум сплачених штрафів, призначених як покарання;

коштів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць перебування під вартою та у місцях позбавлення волі.

Відшкодування шкоди здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня початку діяльності Комісії забезпечити публікацію оголошення про це в газеті "Урядовий кур'єр".

4. Кабінету Міністрів України спільно з Радою суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Комісію з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені.

5. Раді суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатів до складу Комісії.

6. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.

____________

Опрос