Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившим силу Закона Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности"

Проект закона Украины от 07.03.2014 № 4387
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці другому частини третьої статті 2 Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" (Відомості Верховної Ради України 1996 р., N 3, ст. 9) слова "крім послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням" виключити;

2) статтю 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту "3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".";

3) у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України 2010 р., N 33, ст. 471):

абзац двадцять сьомий частини третьої статті 2 виключити;

пункт 1 частини четвертої статті 2 викласти в такій редакції: "1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії";";

абзац другий частини першої статті 4 виключити;

у статті 16:

частину першу викласти в такій редакції: "1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції: "2. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:";

абзаци другий - четвертий частини третьої виключити;

абзац сьомий частини шостої статті 38 виключити;

в абзаці другому частини третьої статті 39 слова "а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування" виключити.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос