Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упорядочения проведения контролирующими органами налоговых проверок и встречных сверок)

Проект закона Украины от 07.03.2014 № 4382
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впорядкування проведення контролюючими органами податкових перевірок та зустрічних звірок)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. Виключити пункт 73.5 зі статті 73;

2. Викласти перше речення пункту 75.1 статті 75 в наступній редакції:

"Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові) та фактичні перевірки.";

3. У підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75:

а) В першому реченні після словосполучення "Документальною перевіркою вважається перевірка," додати фразу "яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка,";

б) виключити шостий та сьомий абзаци;

4. Виключити статтю 79;

5. Виключити абзаци другий та третій з пункту 85.2 статті 85;

6. Пункт 85.8 зі статті 85 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос