Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно открытости информации о доходах высших должностных лиц

Проект закона Украины от 25.07.2014 № 4378а
Дата рассмотрения: 25.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відкритості інформації про доходи високопосадовців

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2011 р., N 23, ст. 160; 2013 р., N 7, ст. 64, N 14, ст. 89) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік народних депутатів України, подані в електронній формі (відскановані з оригіналу), оприлюднюються на персональних інформаційних сторінках народних депутатів України офіційного веб-сайту Верховної Ради України. Відповідні копії декларацій подаються народними депутатами України до Апарату Верховної Ради України одночасно з їх оригіналами з урахуванням порядку доступу до відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У частині другій статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року N 224-VII):

1) абзац перший доповнити таким реченням:

"Відповідальність щодо ненадання або несвоєчасне надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що підлягають оприлюдненню, а також щодо змісту та обсягу інформації, що має міститись у них, несуть персонально особи, зазначені у цій частині";

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"Відомості про осіб, зазначених у абзаці першому частини другої статті 12 цього Закону, та членів їх сімей, що наводяться у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, не є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання та реєстрації декларанта, а також щодо місцезнаходження об'єктів, які наводяться в цій декларації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов

Опрос