Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами)

Проект закона Украины от 06.03.2014 № 4376
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. В абзаці другому підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 словосполучення "протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату" замінити на словосполучення "до повного погашення";

2. Абзац другий з пункту 153.9 виключити;

3. Доповнити підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 абзацом наступного змісту: "Якщо платник податку не скористався нормою підпункту 170.2.9 цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу щодо подання контролюючому органу інформацію про виплачені доходи у встановленому цим розділом порядку.";

4. Абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 викласти в наступній редакції: "Платник податку, який проводиться операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем для виконання ним функцій податкового агента.";

5. З підрозділу 4 розділу XX виключити пункт 32.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос