Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены авансовых взносов по налогу на прибыль)

Проект закона Украины от 06.03.2014 № 4374
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування авансових внесків з податку на прибуток)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. У статті 49:

а) в підпункті 49.18.1 пункту 49.18 виключити фразу "(у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків)";

б) в пункті 49.19 виключити фразу "(без урахування авансових внесків),";

2. У пункті 57.1 статті 57 абзаци 4 - 14 виключити та доповнити пункт новим абзацом наступного змісту:

"Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців).";

3. З пункту 126.1 статті 126 виключити фразу "та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств";

4. В підпункті 135.5.1 пункту 135.5 статті 135 фразу "підпунктом 153.3.6" замінити на фразу "підпунктом 153.3.2";

5. З пункту 152.4 статті 152 виключити останній абзац наступного змісту:

"У разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, в загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій таким платником податку.";

6. В пункті 152.8 статті 152 фразу "зазначених у пункті 153.3 статті 153, статті 156, статті 160" замінити на фразу "зазначених у статтях 156, 160 цього Кодексу";

7. В пункті 153.3 статті 153 підпункти 153.3.2 - 153.3.5, 153.3.8 виключити, а підпункти 153.3.6 та 153.3.7 чинної редакції вважати відповідно підпунктами 153.3.2 та 153.3.3;

8. В останньому абзаці пункту 154.6 статті 154 виключити фразу "нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу та";

9. В підпункті 170.5.3 пункту 170.5 статті 170 фразу "підпункту 153.3.7" замінити на фразу "підпункту 153.3.3";

10. З пункту 336.1 статті 336 виключити словосполучення "і сплати авансових внесків з податку на прибуток";

11. Абзац другий пункту 25 підрозділу 4 розділу XX викласти в наступній редакції:

"Сума перевищення авансового внеску з податку на прибуток підприємств, сплаченого платником податку в попередніх звітних податкових періодах за правилами, що діяли під час їх виплати, над сумою податкових зобов'язань в звітному податковому періоді, підлягає перенесенню таким платником податку у зменшення податкових зобов'язань з цього податку майбутніх податкових періодів до повного її погашення."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос