Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности судей за нарушение ими, при осуществлении правосудия, положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и протоколов к ней

Проект закона Украины от 06.03.2014 № 4372
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності суддів за порушення ними, при здійсненні правосуддя, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст. 260):

1) Статтю 3 доповнити частиною 2 такого змісту:

"2. Орган представництва вживає заходів для відшкодування витрат Державного бюджету України на користь Стягувача особами, чиї дії або бездіяльність послужили підставою для призначення сатисфакції Судом".

2) У частині першій статті 5 після слів "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини," додати слова: "Вищій раді юстиції та".

3) Доповнити статтю 10 частиною четвертою в такій редакції:

"4. Додатковими заходами індивідуального характеру є також:

а) застосування, в установленому законом порядку, санкцій до осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї".

4) Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"1. За невиконання або неналежне виконання Рішення, невиконання або неналежне виконання заходів індивідуального чи загального характеру винні особи, до повноважень яких належить це виконання, притягаються до юридичної відповідальності".

2. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст. 146):

1) Абзац четвертий частини другої статті 32 викласти в такій редакції:

"дії чи бездіяльність судді, при здійсненні ним правосуддя, що призвели до порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, які установлені остаточним рішенням Європейського суду з прав людини".

2) Статтю 38 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) повідомлення Органу представництва України в Європейському суді з прав людини".

3) Статтю 39 доповнити частиною третьою та четвертою такого змісту:

"Повідомлення Органу представництва України в Європейському суді з прав людини є підставою для відкриття дисциплінарного провадження без проведення попередньої перевірки даних про дисциплінарний проступок.

З дня відкриття дисциплінарного провадження до прийняття рішення у справі суддя відсторонюється від виконання посадових обов'язків, про що зазначається в ухвалі Вищої ради юстиції. Час такого відсторонення не враховується при обчислення загального стажу перебування на посаді судді".

3. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 259):

1) Пункт 2 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:

"2) порушення суддею при здійсненні правосуддя положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, які установлені остаточним рішенням Європейського суду з прав людини".

У зв'язку із цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 7.

2) пункт 8 частини першої статті 110 викласти в такій редакції:

"8) рішення щодо надання згоди чи відмову у такій згоді на відшкодування суддею частково або повністю, в установленому законом порядку, витрат Державного бюджету України спрямованих на виконання остаточного рішення Європейського суду з прав людини".

У зв'язку із цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9.

II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос