Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно адресного почтового информирования о льготах и других видах социальной помощи маломобильных и других социально уязвимых групп населения)

Проект закона Украины от 04.03.2014 № 4357
Дата рассмотрения: 04.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги маломобільних та інших соціально вразливих груп населення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст.425) доповнити статтею 17-2 такого змісту:

"Стаття 17-2. Інформування про пільги та інші види соціальної допомоги

Інформування осіб, на яких поширюється дія цього Закону, про пільги та інші види соціальної допомоги, порядок та особливості їх отримання здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

2. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст. 252) доповнити статтею 39-1 такого змісту:

"Стаття 39-1. Інвалід має право на повне та всебічне інформування щодо обсягу, видів та порядку отримання належних йому відповідно до законодавства пільг та інших видів соціальної допомоги

Інформування інвалідів здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати повне та всебічне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

3. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 40-41, ст. 249) доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Інформування про пільги

Інформування осіб, на яких поширюється дія цього Закону, про належні їм пільги та інші види соціальної допомоги, а також порядок їх отримання, здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати повне та всебічне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

4. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 200) доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Інформування про компенсації та пільги

Інформування осіб, на яких поширюється дія цього Закону, про належні їм компенсації та пільги, а також порядок їх отримання, здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати належне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

5. Закон України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст. 94) доповнити статтею 6-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Інформування про пільги та соціальну підтримку

Діти війни мають право на отримання повної та всебічної інформації щодо існуючих пільг та інших видів соціальної підтримки, їх обсягу та порядку отримання.

Інформування дітей війни здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати належне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

6. Статтю 41 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст. 36) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Особи, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на отримання повної та всебічної інформації про існуючі можливості, види і порядок здійснення реабілітації. Інформування таких осіб та (або) їх законних представників здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати належне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

7. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст. 182) доповнити статтею 6-6 такого змісту:

"Стаття 6-6. Інформування про пільги

Жертви нацистських переслідувань мають право на отримання повної та всебічної інформації про належні їм види державної допомоги. Інформування жертв нацистських переслідувань здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати належне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

8. Закон України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст. 358) доповнити статтею 15-1 такого змісту:

"Стаття 15-1. Інформування про соціальні послуги

Інформування отримувачів соціальних послуг щодо прав, обов'язків та умов надання соціальних послуг здійснюється шляхом адресного поштового інформування, а також іншими засобами, що мають забезпечувати повне та всебічне донесення відповідної інформації.

Адресне поштове інформування забезпечується органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

9. Частину п'яту статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст. 39) після слів "малозабезпеченим громадянам," доповнити словами "надання послуг, пов'язаних із забезпеченням адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги,".

II. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос