Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях организации и порядка проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины

Проект закона Украины от 23.07.2014 № 4353а
Дата рассмотрения: 23.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості організації і порядку проведення позачергових виборів народних депутатів України

на тимчасово окупованій території України

Організація і порядок проведення позачергових виборів народних депутатів України на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - (далі - вибори депутатів) визначаються Конституцією України, Законом України "Про вибори народних депутатів України", іншими законами України з особливостями, встановленими цим Законом.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади виборів депутатів

1. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років та виборча адреса яких віднесена до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя (далі - виборці).

2. Підставою реалізації виборцем права голосу на виборах депутатів є його включення до списку виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до цього Закону.

3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4) дипломатичний паспорт;

5) службовий паспорт;

6) військовий квиток.

Інші документи, на підставі яких виборець може отримати виборчий бюлетень за відсутності у нього документів, передбачених пунктами 1 - 6 цієї частини, можуть визначатися Центральною виборчою комісією.

4. Кожен виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, у разі включення його до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу на виборах депутатів у порядку, встановленому цим Законом.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 2. Виборчі дільниці

1. Організація підготовки і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснюється на особливих виборчих дільницях, що утворюються Центральною виборчою комісією відповідно до цього Закону.

2. Кожна особлива виборча дільниця є спільною для організації підготовки і проведення виборів депутатів у загальнодержавному та усіх одномандатних округах, що утворені в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

3. Кожна особлива виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії. Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії можуть мати однакову адресу.

4. Центральна виборча комісія упродовж п'яти днів з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України утворює у визначених нею регіонах України п'ятдесят особливих виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі.

Пропозиції щодо утворення особливих виборчих дільниць вносяться до Центральної виборчої комісії за встановленою нею формою головами обласних, Київської міської державних адміністрацій не пізніше, ніж на третій день з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку відповідних особливих виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, адрес приміщень для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) відповідних виборчих комісій не пізніш як на другий день після їх утворення.

Розділ III
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 3. Окружні виборчі комісії

Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії для кожного одномандатного виборчого округу, утвореного в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Стаття 4. Порядок утворення дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості двадцяти чотирьох осіб.

2. Суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць (далі - суб'єкт подання) є:

1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) політична партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі;

3) кандидат у народні депутати України в одномандатному окрузі, утвореному в межах Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.

3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 23 дні до дня виборів. Від імені суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, подання вносить уповноважена на підставі довіреності особа від партії. Подання від кандидата у народні депутати України вносить безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа.

4. До складу дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 1 частини другої цієї статті. Не більше, ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 2 та 3 частини другої цієї статті, включаються до складу дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку.

5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці, або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше двадцяти чотирьох осіб, дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови на підставі пропозицій голів відповідних обласних рад або Київського міського голови у кількості двадцяти чотирьох осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур від суб'єктів подання, зазначених у частині другій цієї статті, які відповідають вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України".

6. Подані для включення до складу дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць кандидатури можуть бути відхилені з підстав, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України". Рішення про відхилення кандидатур приймається Центральною виборчою комісією до утворення дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць.

7. Особливості організації роботи дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць встановлюються Центральною виборчою комісією.

Розділ IV
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 5. Список виборців для особливих виборчих дільниць

1. Список виборців для особливої виборчої дільниці складається відповідною дільничною виборчою комісією з використанням відомостей Державного реєстру виборців по кожному одномандатному округу, утвореному в межах Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.

2. До списку виборців по одномандатному виборчому округу на особливій виборчій дільниці включаються виборці, які за своєю виборчою адресою згідно з даними Державного реєстру виборців відносяться до відповідного одномандатного округу, утвореного в межах Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.

У разі виявлення неточностей у персональних даних виборця, якщо, незважаючи на такі неточності, є зрозумілим, що до бази даних Державного реєстру виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, відомості про такого виборця заносяться до списку виборців за даними поданого ним документа, передбаченого частиною третьою статті 1 цього Закону, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. Відомості Державного реєстру виборців, які використовуються для формування електронного списку виборців та для складання дільничною виборчою комісією особливої виборчої дільниці списку виборців по одномандатному виборчому округу, включають: прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дату його народження, виборчу адресу виборця, номер одномандатного виборчого округу, до якого віднесено його виборчу адресу. У відомостях електронного списку виборців щодо кожного виборця передбачається можливість відмітки "отримав виборчі бюлетені".

Форму списку виборців, порядок його складання та використання відомостей Державного реєстру виборців встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону.

4. Іменні запрошення виборцям, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не виготовляються.

РОЗДІЛ V
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 6. Інформаційне забезпечення виборів

1. Центральна виборча комісія забезпечує інформування виборців про створення особливих виборчих дільниць, адресу їх приміщень для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) відповідних виборчих комісій через засоби масової інформації та інформаційні агентства.

2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у відповідних одномандатних округах, а також інформаційних плакатів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, із розрахунку не менш як по два примірники плаката кожного кандидата та кожної партії на кожну особливу виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів та партій в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються дільничним виборчим комісіям особливих виборчих дільниць не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

Стаття 7. Особливості передвиборної агітації

1. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається визначеними Центральною виборчою комісією загальнонаціональними або регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідних одномандатних округах, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу, враховуючи, що трансляція таких програм припиняється за 10 днів до дня виборів. Такий розклад надсилається до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 35 днів до дня виборів.

Черговість надання кандидатам у депутати, зареєстрованим у відповідних одномандатних округах, ефірного часу телерадіоорганізаціями державної чи комунальної форми власності в межах відповідного розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм визначається не пізніш як за 24 дні до дня виборів у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як за 24 дні до дня виборів зобов'язані надрукувати передвиборні програми кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідних одномандатних округах, в окремому спеціальному випуску видання.

3. Передвиборна агітація кандидатів у народні депутати України, висунуті у одномандатних виборчих округах, утворених в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, закінчується о 24 годині середи за 10 днів до дня виборів.

Розділ VI
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 8. Порядок виготовлення та передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям особливих виборчих дільниць

1. Центральна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і державним поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення у централізованому порядку не пізніш як за 15 днів до дня виборів виборчих бюлетенів у кількості, необхідній для забезпечення голосування на особливих виборчих дільницях.

2. Для кожної особливої виборчої дільниці виготовляється однакова кількість виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному окрузі в межах кожного одномандатного округу та відповідно у кожному одномандатному виборчому окрузі.

Виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі повинен містити назву та дату проведення виборів народних депутатів України, позначення загальнодержавного виборчого округу, а також позначені місця для номера одномандатного виборчого округу, номера виборчої дільниці та печатки дільничної виборчої комісії.

Виборчий бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі повинен містити назву та дату проведення виборів народних депутатів України, номер одномандатного виборчого округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці та печатки дільничної виборчої комісії.

Контрольний талон виборчого бюлетеня крім інформації, передбаченої відповідно абзацом другим або третім цієї частини, повинен містити позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців по відповідному одномандатному виборчому округу на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

3. Дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці не раніш як за 12 днів до дня виборів приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні. Порядок передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям особливих виборчих дільниць встановлюється Центральною виборчою комісією.

Стаття 9. Приміщення для голосування

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти дільничним виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: забезпечити особливі виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надати технічну допомогу в облаштуванні.

2. Кожна особлива виборча дільниця забезпечується стаціонарними (великими) виборчими скриньками у кількості, визначеній Центральною виборчою комісією.

3. Органи внутрішніх справ зобов'язані забезпечити цілодобову охорону приміщень дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць з дня, наступного за днем їх утворення.

Стаття 10. Організація і порядок голосування

1. Голосування на особливих виборчих дільницях проводиться протягом 10 днів, останнім з яких є день виборів, - щодня з 8 години до 20 години без перерви у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Перед початком голосування проводиться підготовче засідання, на якому голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатних округах членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям.

2. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині третій статті 1 цього Закону, перевіряє наявність персональних даних виборця в електронному списку виборців, проставляє відмітку "отримав виборчі бюлетені", вносить його дані до списку виборців по відповідному одномандатному округу на виборчій дільниці та надає список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі вписує номер виборчої дільниці, а на виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі - і номер одномандатного виборчого округу, до виборчого списку якого внесено виборця, а також у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі вписує номер виборчої дільниці, а на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі - і номер одномандатного виборчого округу, до виборчого списку якого внесено виборця, а також своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців по відповідному одномандатному округу на виборчій дільниці. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчих бюлетенів контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

3. За 5 хвилин до 20 години кожного дня голосування голова дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прибули до приміщення для голосування, мають право проголосувати.

Після закінчення процедури голосування голова дільничної виборчої комісії або його заступник чи секретар виборчої комісії опечатують виборчу скриньку у спосіб, що унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів, стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх у приміщенні для голосування та печатки виборчої комісії.

З моменту опечатування виборчих скриньок до 7 години 30 хвилин наступного дня голосування вони постійно перебувають під охороною працівників органів внутрішніх справ України.

4. Невідкладно після закінчення голосування кожного дня голосування дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці передає до Центральної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці по кожному одномандатному округу на момент закінчення голосування.

Після цього дільнична виборча комісія проводить проміжне підсумкове засідання, на якому члени дільничної виборчої комісії, які на підготовчому засіданні отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатних округах, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені окремо для голосування у загальнодержавному окрузі та кожному з одномандатних округів, які залишилися у них.

Голова дільничної виборчої комісії (головуючий на засіданні) підсумовує загальну кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих в цей день голосування, окремо для голосування у загальнодержавному окрузі в межах кожного з одномандатних виборчих округів та кожному з одномандатних округів та оголошує їх.

Дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів окремо для голосування у загальнодержавному окрузі в межах кожного з одномандатних виборчих округів та в кожному з одномандатних виборчих округів кількості виборців, внесених до списку виборців по відповідному одномандатному виборчому округу, а також чи дорівнює загальна кількість виборчих бюлетенів, які були видані членам дільничної виборчої комісії на підготовчому засіданні, сумі невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів окремо для голосування у загальнодержавному окрузі в межах всіх одномандатних виборчих округів та кожному з одномандатних виборчих округів.

Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис "Контрольні талони виборчих бюлетенів", позначається загальнодержавний або одномандатний виборчий округ, зазначається номер одномандатного виборчого округу, дата відповідного дня голосування та кількість контрольних талонів у пакеті.

Невикористані в день голосування виборчі бюлетені разом з іншою виборчою документацією зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в закритих сейфах (металевих шафах) або окремому приміщенні, які опечатуються стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно до 7 години 30 хвилин наступного дня голосування перебувають під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

Після закінчення голосування, опечатування усіх виборчих скриньок та сейфів (металевих шаф) або окремих приміщень для зберігання виборчих бюлетенів дільнична виборча комісію оголошує перерву у голосуванні до 8 години наступного дня голосування.

5. У наступний день голосування голова дільничної виборчої комісії або заступник голови чи секретар виборчої комісії о 7 годині 30 хвилин на підготовчому засіданні відкриває сейф (металеву шафу) або окреме приміщення для зберігання виборчих бюлетенів і дільнична виборча комісія проводить необхідні дії для продовження проведення голосування на виборчій дільниці.

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу) або окреме приміщення для зберігання виборчих бюлетенів, чи невідповідності підписів чи печатки на ній, дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та Центральну виборчу комісію.

Після цього визначений член дільничної виборчої комісії розпечатує виборчі скриньки.

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано виборчу скриньку, або невідповідності підписів чи печатки на ній дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та Центральну виборчу комісію. Відповідна виборча скринька не використовується для голосування та опечатується, а виборчі бюлетені з цієї виборчої скриньки під час підрахунку голосів виборців вважаються такими, що не підлягають врахуванню.

Голова дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці або заступник голови чи секретар виборчої комісії наступного дня голосування о 8 годині оголошує голосування продовженим.

6. В останній день голосування (у день виборів) невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці передає до Центральної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці по кожному одномандатному округу сумарно протягом усіх днів голосування.

Стаття 11. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці в останній день голосування (у день виборів) та передачі повідомлення, зазначеного у частині шостій статті 10 цього Закону, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів на особливій виборчій дільниці проводиться у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці проводиться у послідовності положень, викладених у статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України", та з урахуванням особливостей, викладених у частинах третій - п'ятій цієї статті.

3. Виборчі бюлетені для голосування по загальнодержавному округу в межах кожного одномандатного округу та по кожному одномандатному округу відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо по загальнодержавному округу в межах кожного одномандатного округу та по кожному одномандатному округу.

4. Виборчі бюлетені для голосування по загальнодержавному округу в межах кожного одномандатного округу розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву партії, напис "Недійсні у загальнодержавному окрузі". Після цього розкладаються виборчі бюлетені для голосування в кожному одномандатному окрузі на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище кандидата у депутати, зазначеного у виборчому бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі, напис "Недійсні в одномандатному окрузі".

5. Дільнична виборча комісія окремо підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії у загальнодержавному окрузі в межах кожного одномандатного округу, та кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати по кожному одномандатному округу. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в кожному одномандатному окрузі оголошуються і заносяться відповідно до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та у відповідному одномандатному окрузі.

6. Невикористані на особливій виборчій дільниці виборчі бюлетені до початку підрахунку голосів виборців на особливій виборчій дільниці передаються Центральній виборчій комісії для погашення у встановленому нею порядку.

Стаття 12. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці

1. Дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному виборчому окрузі в межах кожного одномандатного виборчого округу та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у кожному відповідному одномандатному виборчому окрузі за формами, встановленими Центральною виборчого комісією не пізніш як за 22 дні до дня виборів.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної особливої виборчої дільниці для виборів у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі у кількості по 75 примірників для кожного округу. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями.

2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі, що підлягають погашенню;

3) кількість виборців, внесених до електронного списку виборців в межах одномандатного округу;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу;

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу, що не підлягають врахуванню;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по загальнодержавному округу в межах одномандатного округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу.

3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці в одномандатному окрузі, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у одномандатному окрузі, що підлягають погашенню;

3) кількість виборців, внесених до електронного списку виборців в межах одномандатного округу;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у одномандатному окрузі;

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування у одномандатному окрузі, що не підлягають врахуванню;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по одномандатному округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування у одномандатному окрузі, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата одномандатного округу.

Стаття 13. Порядок передачі виборчих документів до Центральної виборчої комісії

1. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах кожного одномандатного округу та в одномандатних округах, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

2. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на особливих виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах кожного одномандатного округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та в одномандатних округах, у тому числі з поміткою "Уточнений" приймаються, розглядаються та оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.

3. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу на особливих виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на тому ж засіданні на підставі зазначених протоколів, встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями особливих виборчих дільниць;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях, погашених Центральною виборчою комісією;

4) кількість виборців, внесених до електронного списку виборців в межах одномандатного округу;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу, що не підлягають врахуванню;

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі на особливих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу, визнаних недійсними;

9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного виборчого округу.

Відповідні відомості заносяться до протоколів Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу на особливих виборчих дільницях по кожному одномандатному виборчому округу, утвореному в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Стаття 14. Особливості встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі

При встановленні результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі враховуються відомості протоколів Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатних округів, утворених в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на особливих виборчих дільницях.

Стаття 15. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних округах

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на особливих виборчих дільницях в одномандатному окрузі, у тому числі з поміткою "Уточнений", не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у відповідному одномандатному окрузі, про що складає протокол. До протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у одномандатному виборчому окрузі, утвореному в межах Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями особливих виборчих дільниць;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, погашених Центральною виборчою комісією;

4) кількість виборців, внесених до електронного списку виборців в межах одномандатного округу;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, що не підлягають врахуванню;

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному окрузі;

8) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними;

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

2. Протоколи про підсумки голосування у відповідних одномандатних округах Центральною виборчою комісією не складаються.

Стаття 16. Інформаційно-телекомунікаційна система голосування

1. Для організації підготовки, проведення голосування та передачі повідомлень про зміст протоколів дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць, а також іншої інформації Центральна виборча комісія створює окрему інформаційно-телекомунікаційну систему (далі - Система), сумісну з Єдиною інформаційно-аналітичною системою "Вибори" та автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою "Державний реєстр виборців".

2. Розпорядником Системи є Центральна виборча комісія.

3. Закупівля обладнання та послуг, необхідних для створення Системи, здійснюється Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

4. Захист інформації у Системі забезпечується відповідно до чинного законодавства.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 17. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України на особливих виборчих дільницях

1. Фінансування особливих виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через обласні, Київську міську державні адміністрації, на території яких утворюються особливі виборчі дільниці, в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць на підготовку і проведення виборів депутатів, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на оплату праці членів комісій та відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників.

Стаття 18. Оплата праці членів дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці

1. Оплата праці членів дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та частини другої цієї статті.

2. Оплата праці членів дільничних виборчих комісій особливих виборчих дільниць (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) здійснюється за кожний день проведення голосування, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України щодо оплати праці членів виборчих комісій в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність в день, наступний за днем набуття повноважень народними депутатами України, обраними на позачергових виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах, що утворені в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

2. Кабінету Міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Центральній виборчій комісії протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос