Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (относительно общественных слушаний)

Проект закона Украины от 22.07.2014 № 4330а
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо громадських слухань)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170) такі зміни:

1. Частину 3 статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" викласти у такій редакції:

"3. В обов'язковому порядку проводяться громадські слухання щодо проекту статуту територіальної громади та змін до нього, проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; проектів містобудівної документації на місцевому рівні; планів природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету; проектів будівництва, розширення та зняття з експлуатації ядерних установок; спорудження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і переробки уранових руд та об'єктів, призначених для поводження з відходами; питання, пов'язані з впливом зазначених установок, підприємств та об'єктів на довкілля та здоров'я людей."

2. Частину 4 статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" викласти у такій редакції:

"4. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи забезпечують: оприлюднення відомостей щодо проведення громадських слухань, доступ громадськості до проекту рішення, документів, на підставі яких приймається таке рішення, та іншої необхідної інформації; реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості; узгодження спірних питань; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад оприлюднюють у двотижневий строк прийняті органами місцевого самоврядування рішення щодо розроблення проектів відповідних рішень шляхом їх опублікування у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування інформаційного повідомлення з текстом проекту акта, винесеного на громадські слухання.

Повідомлення про початок процедури громадського слухання має містити: інформацію про мету його проведення, зміст та варіанти вирішення питання; соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення; можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін; відомості про місце та час проведення заходів, порядок обговорення, інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій та засоби зв'язку з нею; відомості про строк подання, який не може бути менше тридцяти днів, і строк завершення розгляду пропозицій; інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (телевізійні програми, конференції тощо) та інші відомості передбачені законами України.

Пропозиції мають право надавати: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на відповідній території; юридичні особи, які розташовані на відповідній території; представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції подаються посадові особі органу місцевого самоврядування, відповідальній за організацію розгляду пропозицій у письмовому вигляді або надсилаються електронною поштою, на офіційний веб-сайт відповідного органу місцевого самоврядування із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, адреси особи, яка їх подає, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. Під час проведення конференцій, форумів, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції. Пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів після їх надходження.

Пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються у місячний строк. Посадова особа органу місцевого самоврядування, відповідальна за організацію розгляду пропозицій узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадські слухання; інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, узагальнений аналіз пропозицій, що надійшли; інформація про врахування пропозицій з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень; інформація про рішення, прийняті за результатами громадських слухань.

Звіт про результати громадських слухань в обов'язковому порядку оприлюднюється органом місцевого самоврядування на його офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації, не пізніше, ніж через місяць після їх закінчення.

Особливості проведення громадських слухань з окремих питань можуть бути встановлені іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування заходів щодо проведення громадських слухань здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос