Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" относительно восстановления парламентского контроля за приватизацией государственного имущества

Проект закона Украины от 28.02.2014 № 4330
Дата рассмотрения: 28.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" щодо відновлення парламентського контролю за приватизацією державного майна

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 28, ст. 311, із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

абзац другий викласти в такій редакції: "Фонд державного майна України підзвітний та підконтрольний Верховній Раді України";

в абзаці четвертому слова "актами Президента України" вилучити.

2. У частині перший статті 3 слова "дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України" виключити.

3. У пункті 2 частини першої статті 4 слова "актів Президента України" доповнити словами "Верховної Ради України".

4. У частині другій статті 5 слова "та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань" виключити.

5. Статті 7 та 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Голова Фонду державного майна України

"1. "Фонд державного майна України очолює Голова, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

2. Голова Фонду державного майна України звільняється з посади Верховною Радою України у разі:

1) подання заяви про відставку;

2) визнання Верховною Радою України за результатами щорічного звіту про виконання Державної програми приватизації роботи Фонду державного майна України незадовільною;

3) порушення вимог законодавства про боротьбу з корупцією на підставі рішення суду, яке набуло законної сили;

4) грубого порушення Головою Фонду державного майна України службових обов'язків за поданням Прем'єр-міністра України;

5) неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я протягом чотирьох місяців;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення громадянства України.

3. У разі відсутності Голови Фонду державного майна України чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує Перший заступник Голови Фонду державного майна України, а в разі його відсутності заступник Голови Фонду державного майна України.

4. У разі звільнення з посади Голови Фонду державного майна України, Прем'єр-міністр України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду державного майна України.

5. Повноваження Голови Фонду державного майна України припиняються у разі його смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім.

6. До призначення Голови Фонду державного майна України його обов'язки виконує Перший заступник Голови Фонду державного майна України, а в разі його відсутності заступник Голови Фонду державного майна України.

Стаття 8. Заступники Голови Фонду державного майна України

1. Голова Фонду державного майна України має першого заступника та заступників, які здійснюють визначені Головою Фонду державного майна України обов'язки.

2. Першого заступника, заступників Голови Фонду державного майна України призначає на посади та звільняє з посад Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Голови Фонду державного майна України".

6. У назві і частині першій статті 16 слова "допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос