Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Страже

Проект закона Украины от 28.02.2014 № 4327
Дата рассмотрения: 28.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Варту

Даний закон визначає завдання, принципи, особливості, правові засади виникнення та діяльності Варти в селах, селищах, містах України. Місце Варти в системі органів місцевого самоврядування. Основи взаємодії з органами державної виконавчої влади у сфері забезпечення правопорядку. Правовий статус вартових.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета цього Закону

1. Метою цього Закону є створення правових засад для виникнення і діяльності виконавчого органу сільських, селищних, міських рад, що утворюється задля допомоги правоохоронним органам у забезпеченні правопорядку на території відповідної територіальної громади.

Стаття 2. Визначення термінів

Основні терміни використовуються у даному Законі у такому значенні:

1. Варта - є виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. Приймає участь в охороні громадського порядку, допомагає правоохоронним органам у запобіганні та припиненні правопорушень та злочинів. Сприяє органам місцевого самоврядування у забезпеченні виконання їх рішень, охороняє майно територіальної громади.

2. Комендант Варти - вартовий, який також є посадовою особою - керівником Варти. Комендант Варти має статус посадової особи місцевого самоврядування.

3. Вартовий - Працівник варти. Вартовий має статус посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 3. Визначення назв

1. Назва органу визначається шляхом поєднання двох слів: "Варта" та назви села, селища, міста відповідно де була утворена Варта у родовому відмінку. Написання допускається виключно з великої літери.

2. Назва посади Коменданта Варти визначається шляхом поєднання трьох слів: "комендант Варти" та назви села, селища, міста відповідно де була утворена Варта у родовому відмінку.

3. Назва посади вартового визначається шляхом поєднання двох слів: "Вартовий" та назви села, селища, міста де була утворена відповідна Варта у родовому відмінку.

Стаття 4. Сфера дії закону

1. Даний Закон створює правову базу виникнення і діяльності Варти, та пов'язаними з такою діяльністю правовідносинами.

2. Дія цього Закону поширюється на всі правовідносини, що виникають в результаті діяльності Варти.

Стаття 5. Основні завдання Варти

1. Допомога органам внутрішніх справ у охороні прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки територіальної громади. Попередженні та припиненні злочинів та інших правопорушень громадського порядку, захисті власності від злочинних посягань. Забезпечення безпеки дорожнього руху в межах повноважень визначених цим Законом, та делегованих повноважень Міністерством Внутрішніх Справ. Охороні державних символів та пам'яток культури.

2. Забезпечення додержання правил благоустрою на території села, селища, міста. Охорона символів та пам'яток культури місцевої громади. Контроль за дотриманням в межах визначених повноважень виконання загальнообов'язкових рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, дотримання правил торгівлі і громадського харчування, правил проїзду у комунальному транспорті, правил паркування автомобілів.

3. Допомога державним органам і органам місцевого самоврядування у забезпеченні безпеки життя людей при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій, при здійсненні заходів з безпеки людей при введенні надзвичайного чи військового стану.

4. Радою, яка утворила Варту, в межах своїх повноважень, можуть бути покладені на Варту і інші завдання.

5. Органами Міністерства внутрішніх справ, в межах своїх повноважень, можуть бути покладені на Варту і інші завдання, у випадку надання згоди радою, на Варту якої такі завдання покладаються.

Стаття 6. Принципи діяльності Варти

1. Верховенства права, законності, гуманізму, толерантності, поваги та уваги до особи, справедливості, рівного ставлення незалежно від релігійних, расових, гендерних, соціальних, економічних, особистих, сімейних ознак людини.

2. Діяльність Варти є гласною. Вона інформує громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність.

3. Діяльність Варти не може бути пов'язана з діяльністю політичних партій та громадських організацій. При виконанні покладених завдань вартові незалежні від впливу політичних партій та інших об'єднань. Вартові не можуть бути членами політичних партій.

4. Діяльність Варти не може бути пов'язана з діяльністю, що має на меті отримання прибутку. Вартові не можуть займатись будь-якою іншою оплачуваною роботою, крім випадків передбачених законодавством.

Стаття 7. Правова основа діяльності Варти

Правовою основою діяльності Варти є: Конституція України, даний Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, акти відповідної місцевої ради, її виконавчого комітету та відповідного сільського, селищного, міського голови.

Стаття 8. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні Вартою покладених на неї завдань

1. Варта виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності із законом та статутом Варти. Ніякі виняткові обставини або розпорядження службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних діянь. Ніхто не може виконувати злочинних наказів.

2. При загрозі життю і здоров'ю людей внаслідок протиправних дій осіб, вартові зобов'язані невідкладно вжити всіх заходів, задля припинення особами таких дій.

3. Варта поважає гідність людини, її релігійну, расову, особисту, соціально-економічну, сімейну приналежність. Вартовий при звертанні до людини зобов'язаний поводити себе ввічливо, толерантно, уважно, доброзичливо та з повагою.

4. Варта не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність.

5. Варта тимчасово, в межах чинного законодавства, може обмежувати права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки з метою припинення правопорушень.

6. Забезпечує затриманим особам право захищати себе особисто та користуватись допомогою захисника, у тому числі безоплатною допомогою відповідно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

7. Негайно, але не пізніше як через дві години після затримання особи повідомляє про її місцеперебування близьким родичам, або членам родини, або особі яку самостійно визначить затриманий, якщо такі особи перебувають у знайомстві.

8. Варта інформує міліцію про затримку особи і забезпечує її доставку до міліції.

Стаття 9. Компетенція Варти

1. Варта здійснює свою діяльність на території відповідної територіальної громади, радою якої була утворена.

2. Варта допомагає правоохоронним органам у:

- підтримці, охороні та забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки;

- профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю;

- участь у цивільному захисті населення та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3. До компетенції Варти відноситься:

- припинення протиправних дій осіб;

- виявлення і документування окремих адміністративних правопорушень;

- охорона власності територіальної громади;

- забезпечення дотримання законодавства про благоустрій;

- допомога представникам органів місцевого самоврядування, при виконанні ними своїх обов'язків, повноважень та службових завдань, з метою уникнення можливих протиправних дій відносно них;

- забезпечення дотримання правил перебування і користування комунальним транспортом;

- контроль за дотриманням правил паркування транспортних засобів.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВАРТИ

Стаття 10. Порядок створення та ліквідації Варти

1. Рішення про створення Варти приймає сільська, селищна, міська рада за поданням сільського, селищного, міського голови.

2. Ліквідовується Варта за рішенням ради, якою вона була утворена. Вносить вмотивоване подання про ліквідацію Варти на розгляд місцевої ради її голова. Варта також може бути ліквідована за рішенням Верховної Ради України.

3. Одночасно із внесенням подання про створення Варти сільський, селищний, міський голова вносить пропозицію про затвердження Коменданта Варти

Стаття 11. Місце Варти в системі органів влади

Варта є виконавчим органом місцевої ради, якою була створена.

Стаття 12. Положення і Статут Варти

1. Положення Варти - це правовий акт, що визначає правила організації та діяльності утвореної Варти. В такому положенні зазначаються всі відомості необхідні для реєстрації Варти як структурного підрозділу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Приймається відповідною радою та подається на реєстрацію до органів Міністерства Юстиції в загальному порядку.

2. Статут Варти - це нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, в якому визначаються призначення, організація, порядок несення служби, порядок надання, використання, застосування зброї та спеціальних технічних засобів, фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

3. Статут Варти розробляється Міністерством Внутрішніх Справ, та вводиться в дію Постановою Кабінету Міністрів. Статут Варти є єдиним і загальнообов'язковим до виконання всіма вартовими України.

4. В Статуті у відповідності з цим Законом, окрім іншого, обов'язково зазначається:

- призначення Варти;

- функції та повноваження Варти;

- права та обов'язки вартового;

- права та обов'язки коменданта Варти;

- порядок несення служби вартовими;

- порядок призначення та звільнення вартових;

- освітньо-кваліфікаційні вимоги для осіб, що претендують на зайняття посад вартових;

- освітньо-кваліфікаційні вимоги для особи, що претендує на зайняття посади коменданта варти;

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення Варти;

- порядок застосування заходів фізичного впливу;

- порядок надання, умови зберігання, використання та застосування, спеціальних технічних засобів, службового транспорту;

- порядок надання, тримання та застосування службових тварин;

- порядок розгляду і документування у справах про адміністративні правопорушення.

Стаття 13. Структура Варти

1. Структура, штатний розпис та чисельний склад Варти затверджується відповідною радою, на підставі подання сільського, селищного, міського голови, яке формується на основі внесеної пропозиції коменданта Варти.

2. Посада коменданта Варти є невід'ємною складовою структури Варти, що виникає з моменту її створення.

3. Гранична чисельність Варти не може перевищувати показник однієї штатної одиниці на 1000 жителів. В населених пунктах де менше 1000 жителів варта складається з 1 (однієї) штатної одиниці - коменданта, який особисто виконує всі покладені на варту завдання.

4. Вартових приймає та звільняє з роботи - комендант Варти.

5. Кадрово-фінансове забезпечення покладається на орган, який здійснює таке забезпечення у виконавчому органі відповідної ради, якщо у структурі Варти не створено власний підрозділ кадрово-фінансового забезпечення.

6. У структурі Варти можуть створюватись за напрямами діяльності сектора і відділи. Для виконання окремих завдань можуть створюватись робочі групи і комісії.

Стаття 14. Порядок повідомлення про створення Варти

1. Сільський, селищний, міський голова зобов'язаний у десятиденний термін від прийняття відповідних рішень радою про структуру та загальну чисельність органу Варти, а також призначення коменданта Варти має повідомити про це орган Міністерства внутрішніх справ України, що здійснює свою діяльність на відповідній території села, селища, міста.

2. До органу Міністерства внутрішніх справ України також надсилаються відомості про коменданта Варти, чисельність, структуру а також інформація про дислокацію підрозділів Варти.

Стаття 15. Підпорядкування Варти

1. Варта підпорядкована сільському, селищному, міському голові.

2. Варта підзвітна відповідній сільській, селищній, міській раді та органу Міністерства внутрішніх справ України, що здійснює свою діяльність на відповідній території.

Стаття 16. Взаємодія Варти і міліції

Координація діяльності Варти та міліції покладається на орган Міністерства внутрішніх справ який здійснює свою діяльність на відповідній території.

Стаття 17. Планування роботи Варти

1. Діяльність Варти здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, які затверджуються сільським, селищним, міським головою.

2. Для координації діяльності нарядів Варти та міліції, органом Міністерства внутрішніх справ України, що діє на відповідній території складаються плани розстановки сил і засобів патрульно-постових служб за єдиною дислокацією, які затверджуються начальником органу внутрішніх справ, комендантом Варти та погоджуються з сільським, селищним, міським головою.

3. Зміна дислокації нарядів Варти без погодження з сільським, селищним, міським головою забороняється, за виключенням тимчасового оперативного маневрування під час несення ними патрульно-постової служби за рішенням начальника або чергової частини органу внутрішніх справ при різких змінах оперативної обстановки в охороні громадського порядку.

4. Сільський, селищний, міський голова може прийняти рішення про тимчасову передачу Варти під оперативне командування органам Міністерства Внутрішніх Справ України.

5. Використання Варти за межами території територіальної громади заборонено. У випадку, якщо правопорушник або особа, запідозрена у вчиненні злочину, яку переслідують вартові, опинилась за межами територіальної громади, вартові зобов'язані вчиняти передбачені чинним законодавством дії для затримання цієї особи.

6. Вартові можуть здійснювати покладені на Варту завдання, без участі або присутності працівників міліції.

Стаття 18. Особовий склад Варти

1. Особовий склад Варти складається з вартових.

2. Вартові вправі створювати професійні спілки. Вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету.

3. Вартовим забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності.

4. Вартовим забороняється організовувати страйки або брати в них участь.

5. Вартові діють на основі Статуту Варти та посадових інструкцій, які затверджуються комендантом Варти.

6. Посадова інструкція Коменданта Варти затверджується відповідним сільським, селищним, міським головою.

Стаття 19. Прийняття на службу вартових

1. На службу у Варту приймають на конкурсній основі громадян України, які мають повну середню, вищу освіту, високі ділові та моральні якості, необхідну фізичну підготовку, за станом здоров'я здатні виконувати покладені на Варту завдання. Кваліфікаційні вимоги до осіб, що претендують на працевлаштування у Варті встановлюються даним Законом, Статутом Варти, також за рішенням ради, якою Варта була утворена, можуть встановлюватись додаткові вимоги.

2. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до трьох місяців. Робота під час іспитового строку є оплачуваною згідно Законодавства України.

Стаття 20. Обмеження пов'язані з прийняттям на службу у Варту

1. На службу в органи Варти не можуть бути прийняті особи:

- визнані в установленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

- які мають судимість за вчинення тяжкого і особливо тяжкого неумисного злочину і відбували покарання у місцях позбавлення волі, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

- які відповідно до законодавства позбавлені права займати посади у державних органах та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

- які не відповідають вимогам Про засади запобігання і протидії корупції;

- які не відповідають вимогам, зазначеним в Статуті Варти.

2. Вартові не можуть належати до політичних партій, обіймати будь-які оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу крім наукової, викладацької та творчої.

3. Вартові не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії та вчинки, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Особи, які втратили право працевлаштування в правоохоронних органах, можуть бути працевлаштовані у Варту, за умови надання їм дозволу рішенням відповідної ради, Варта якою була утворена.

5. Інші обмеження, пов'язані із проходженням служби у Варті, встановлюються законодавчими актами України та Статутом Варти.

Стаття 21. Підготовка вартових

1. Підготовка вартових, може здійснюватися навчальними закладами системи Міністерства внутрішніх справ за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на договірних засадах та за спеціальними програмами Міністерства внутрішніх справ.

2. Особи що мають необхідну підготовку для роботи у міліції, прирівнюються до осіб, які пройшли підготовку для роботи у Варті.

Стаття 22. Проходження служби працівниками Варти

1. Вартові проходять службу у порядку, встановленому Статутом Варти.

2. Особи, прийняті на службу до Варти, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів, за спеціальностями з підготовки вартових, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають на такому обліку у Варті.

3. Навчання у навчальних закладах за спеціальностями з підготовки вартових строком понад 12 місяців на здобуття спеціальної освіти прирівнюється до проходження строкової військової служби.

4. Вартові мають формений одяг, посвідчення, нагрудний жетон та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

5. Вартові забезпечуються технічними засобами необхідними для виконання покладених на них завдань безкоштовно.

6. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення рядового і начальницького складу Варти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Присяга вартового

1. Вартові приймають присягу такого змісту: "Я, Громадянин України, (Прізвище ім'я по-батькові, рік народження), вступаючи до лав Варти (Назва села, селища, міста), повністю усвідомлюючи свої дії, присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді, стояти на захисті прав і законних інтересів людини і громадянина, у своїх діях дотримуватись Конституції, Законів України, рішень територіальної громади та статуту Варти".

2. Вартовий підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис в особовій справі вартового.

3. Комендант Варти приймає присягу вартового, на засіданні ради, яка утворила відповідну Варту.

4. Сільська, селищна, міська рада може доповнити текст даної присяги з урахуванням історичних особливостей, етнічних і культурних традицій села, селища, міста.

Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВАРТИ

Стаття 24. Обов'язки Варти

На Варту для реалізації встановлених цим Законом завдань покладаються такі обов'язки:

1) допомагати органам внутрішніх справ у забезпеченні безпеки громадян і громадського порядку;

2) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у окремих справах по них;

3) припиняти злочини та передавати відповідні матеріали щодо виявлених та припинених злочинів відповідним органам;

4) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, брати участь у правовому вихованні населення;

5) повідомляти відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;

6) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

7) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

8) надавати у межах наданих повноважень допомогу депутатам відповідних сільських, селищних, міських рад, представникам органів місцевого самоврядування і громадських об'єднань у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм може чинитись протидія або загрожує небезпека;

9) надавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у небезпечному для життя і здоров'я стані;

10) забезпечувати у межах своїх повноважень виконання та контроль рішень сільських, селищних, районних, міських рад із питань охорони громадського порядку, благоустрою, торгівлі, тримання тварин, додержання тиші в громадських місцях;

11) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів;

12) приймати звернення, заяви чи повідомлення про правопорушення або події які загрожують особистій чи громадській безпеці та негайно вжити заходів згідно своїх повноважень;

13) застосовувати заходи щодо охорони державної символіки, символіки територіальної громади;

14) охороняти майно територіальної громади, а також пам'яток культури та історії;

15) виконувати заходи, передбачені у загальнообов'язкових рішеннях відповідної ради;

16) надавати допомогу у забезпеченні правил дорожнього руху органам державної автомобільної інспекції;

17) проводити профілактичні заходи із безпритульними, та жебраками, з метою недопущення вчинення ними та відносно них протиправних дій. Надавати консультації стосовно їх прав на отримання соціального захисту від держави та територіальної громади.

Стаття 25. Права Варти

1. Варті для виконання покладених на неї обов'язків надається право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Варти, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені Законодавством заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні ними правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування обставин події в наслідок якої виникли або могли виникнути протиправні діяння;

3) для профілактики правопорушень виявляти і вести облік осіб, відносно яких є відомості про скоєння ними правопорушень, створювати бази даних, що містять їх персональні данні;

4) затримувати осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника Варти;

5) затримувати осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп'яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль або якщо вони можуть завдати шкоди оточуючим чи собі, - до передачі їх в медичні заклади або для доставки до місця проживання, або до міліції;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законодавством заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

7) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд до інших органів;

8) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб які затримані;

9) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування події для отримання доказів та розкриття злочинів;

10) входити безперешкодно у будь-який час доби:

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, окрім об'єктів та територій де запроваджено спеціальний режим перебування, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також при стихійному лихові, надзвичайному чи військовому стані;

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові, надзвичайному чи військовому стані;

11) У разі опору, вчинення протидії вартовий може вжити заходів до їх подолання, передбачених Законодавством;

12) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

13) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею правопорушення;

14) вносити відповідним державним органам, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

15) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей;

16) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

17) заохочувати громадян, які надають допомогу вартовим у виконанні покладених на них завдань;

18) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та пристрої для відстрілу гумових куль;

19) застосовувати заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення в порядку статей 260 - 267 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 26. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і пристроїв для відстрілу гумових куль працівниками Варти

1. Вартовий має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і пристрої для відстрілу гумових куль у випадках і в порядку, передбачених цим Законом та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2. Застосуванню сили, спеціальних засобів і пристроїв для відстрілу гумових куль повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи вартових.

3. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і пристроїв для відстрілу гумових куль до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, вартових, або збройного нападу чи збройного опору.

4. У разі неможливості уникнути застосування сили вартовий не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Варту обов'язків і має зводити до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян.

5. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, пристрої для відстрілу гумових куль, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником Варти заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, пристрої для відстрілу гумових куль, вартовий негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.

6. Перевищення повноважень щодо застосування сили, в тому числі спеціальних засобів і пристрої для відстрілу гумових куль, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 27. Застосування засобів фізичного впливу

Вартові мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі спеціальні прийоми, що унеможливлюють рухи, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам вартового, яка здійснюється із застосуванням сили щодо вартового або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на Варту обов'язків.

Стаття 28. Застосування спеціальних засобів

Вартові мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби що унеможливлюють рух, сльозоточиві речовини та інші спеціальні засоби визначені Статутом Варти:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

2) для припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку;

3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення;

4) для затримання і доставки у Варту або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір вартовому, або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;

5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей;

6) для припинення опору працівникові Варти.

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування співробітниками Варти встановлюються Кабінетом Міністрів України в Статуті Варти.

Стаття 29. Застосування пристроїв для відстрілу гумових куль

Вартові, як крайній захід мають право застосовувати засоби для відстрілу гумових куль у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників;

2) для відбиття нападу на вартового або членів його сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на об'єкти яки охороняються, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що можуть становити небезпеку;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або вартового.

Забороняється застосовувати і використовувати пристрій відстрілу гумових куль при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Вартові мають право використовувати пристрій відстрілу гумових куль для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або вартового.

Стаття 30. Гарантії особистої безпеки вартового

1. Вартовий зобов'язаний вчинити всіх доступних йому заходів задля забезпечення особистої безпеки та недопущення протиправних дій відносного нього.

2. Вартовий має право оголити пристрій для відстрілу гумових куль і привести його у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для його застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких вартовий запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, вартовий може привести у готовність пристрій для відстрілу гумових куль, що є попередженням про можливість його застосування. У випадку нападу на вартового або протиправного фізичного контакту порушника направленого на вартового, що несе небезпеку життю і здоров'ю вартового, він має право застосувати пристрій для відстрілу гумових куль.

Розділ IV. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВАРТОВИХ

Стаття 31. Правове становище вартових

1. Законні вимоги вартових є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами.

2. Вартовий при виконанні покладених на нього обов'язків керується цим законом і діє в його межах.

3. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися у законну діяльність Варти.

4. Вартові перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених цим законом.

5. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності, житла, майна вартового, членів його сім'ї та близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій.

6. Вартовий має право оскаржити до суду прийняті щодо нього рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо вважає, що вони принижують його гідність і особисті права, якщо такі рішення не були пов'язані із службовою діяльністю.

7. Звільнення вартового зі служби у зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину, допускається лише після набуття звинувачувальним вироком законної сили.

8. У разі затримання вартового за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб.

Стаття 32. Соціальний захист вартових

1. Держава гарантує вартовим соціальний захист.

2. Надання пільг вартовим визначається законодавством України, постановами Кабінету Міністрів, рішенням місцевих рад рішенням яких Варта була утворена.

3. За працівниками Варти, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги.

4. Родині вартового у випадку загибелі при виконанні службових обов'язків виплачується матеріальна допомога в зв'язку з втратою годувальника, на державу покладаються всі витрати пов'язані з похованням. Члени родини загиблого вартового продовжують користуватись протягом 10 років з моменту загибелі всіма пільгами, встановленими для членів родини вартового.

5. Вартові мають пріоритетне право, на отримання фінансування за державною програмою "доступне житло".

Стаття 33. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення вартових

1. Форми і розміри матеріального забезпечення вартових, включаючи грошове утримання, встановлюються відповідною радою.

2. Пенсійне забезпечення вартових та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, визначеному для осіб які проходять службу в органах місцевого самоврядування.

3. Кабінетом Міністрів України може бути встановлений особливий розмір пенсійного забезпечення, якщо такі зміни будуть збільшувати розмір такого забезпечення.

Стаття 34. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Варти

1. Фінансування Варти здійснюється з місцевого бюджету, та інших джерел визначених законодавством, актами Кабінету Міністрів України та рішеннями місцевих рад.

2. Встановити, що протягом 10-ти днів після прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення про створення Варти керівник територіального органу внутрішніх справ приймає рішення про відповідне скорочення чисельності працівників підпорядкованого йому територіального органу внутрішніх справ.

3. Витрати місцевих бюджетів на фінансування Варти у повному обсязі компенсуються з Державного бюджету України з одночасним скороченням витрат на утримання відповідного територіального органу внутрішніх справ.

Стаття 35. Оплата праці вартових

1. Оплата праці вартових повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню підрозділів Варти компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.

2. Заробітна плата вартових складається з посадових окладів, премій, надбавки за вислугу років та інших надбавок і платежів, що встановлюються у порядку визначеному законодавством України.

3. Посадові оклади вартових встановлюються залежно від складності та рівня відповідальності покладених службових завдань.

4. Умови оплати праці вартових, розміри їх посадових окладів, матеріальної допомоги, доплати за високі досягнення у праці встановлюються відповідною сільською, селищною, міською радою, але не нижче розмірів окладів та надбавок встановлених для працівників міліції системи Міністерства внутрішніх справ України.

Розділ V. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ВАРТОЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Стаття 36. Нагляд за додержанням законності Вартою

Нагляд за додержанням законності в діяльності Варти, здійснює прокуратура, у порядку нагляду за виконавчим органом місцевого самоврядування.

Стаття 37. Контроль за діяльністю Варти

1. Контроль за діяльністю Варти здійснюють відповідні органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Стаття 38. Відповідальність службових осіб Варти

1. Вартовий у межах повноважень, наданих законодавством, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із статутом Варти, та іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

2. При порушенні працівником Варти прав і законних інтересів громадянина відповідні органи та службові особи місцевого самоврядування зобов'язані вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

3. Вартовий, який виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок місцевого бюджету, на підставі вмотивованого рішення суду та рішення відповідної ради про виділення коштів із місцевого бюджету на виконання такого рішення суду.

4. Дії або рішення Варти, її службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду, прокуратури та відповідному сільському, селищному, міському голові.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

- Забезпечити приведення актів Кабінету Міністрів та рішень органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;

- Дати доручення Міністерству Внутрішніх Справ України у місячний термін розробити проект Статуту Варти;

- Ввести в дію Статут Варти;

- Дати доручення Міністерству Соціальної політики у місячний термін розробити проект змін до цього закону та законодавства України в частині соціального захисту та пенсійного забезпечення вартових;

- Внести до Верховної Ради України проект змін в частині соціального захисту та пенсійного забезпечення вартових.

3. Міністерству Внутрішніх Справ України та Міністерству Освіти України забезпечити виконання навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ розробки освітніх програм навчання та/або підготовки/перепідготовки для осіб, які претендують на роботу у Варті.

4. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122)

ст 213 п. 1 після слів "адміністративними комісіями" доповнити словами ", вартами"

ст 214 доповнити абзацом третім з таким змістом " Варти розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання у випадку, якщо такі справи документувались вартовими."

Главу 17 доповнити статтею 218-1 з назвою "Варта" з таким змістом "Окрім органів, що вже розглядають справи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 135, 139, 148, 152, 153, 154, 160, 173, 173-1, 175-1, 181, 181-1, 182, 185-7, варти також можуть розглядати справи по цим статтям"

ст. 255 п. 1 доповнити абзацом з таким змістом: "Уповноважені на то вартові за такими статтями цього закону: 135, 139, 148, 152, 153, 154, 160, 173, 173-1, 175-1, 181, 181-1, 182, 185-7"

ст. 262 п. 1 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "та вартами"

ст. 288 доповнити пунктом 4) з таким змістом: "постанову Варти - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;".

5. Внести зміни до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N33, ст. 175)

в ст. 10 Абзац 3 частини 1 після слів "…виконавчих органів ради" доповнити словами ", коменданта Варти,".

6. До затвердження Кабінетом Міністрів України Статуту Варти уповноважити міські, селищні, сільські ради в положеннях визначати вимоги, які передбачені даним Законом у Статуті Варти.

7. Самоорганізованим групам населення, що виникли до моменту набуття чинності даного Закону, які організувались з метою захисту життя і здоров'я людей, припинення злочинних посягань та правопорушень, а також забезпечення законності, надається право, упродовж п'яти днів з моменту створення Варти в місті, селищі, селі відповідно де такі групи діяли, але не пізніше двох тижнів з моменту набуття чинності даним Законом, на вступ до відповідної Варти, за спрощеною процедурою, що полягає виключно у поданні колективної заяви від всієї такої групи Коменданту Варти. Комендант Варти негайно, але не пізніше 24 годин з моменту подання такої заяви приймає рішення про зарахування всієї такої групи до Варти, або про зарахування окремих осіб з такої групи до Варти, або про вмотивовану відмову у зарахуванні у випадку, якщо заявники не відповідають вимогам пункту 7 "Прикінцевих та перехідних положень" даного Закону. Відразу після зарахування, особи що зараховані в такий спосіб до Варти набувають юридичного статусу вартових. Відносно вартових призначених у такий спосіб не розповсюджується дія статей 19, 20 даного Закону, а також відносно них Комендант Варти визначається, як кожний вартовий буде здійснювати свою діяльність: на постійній основі, або за сумісництвом, або на громадських засадах. На вартових, які здійснюють свою діяльність за сумісництвом, або на громадських засадах не поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175).

8. В Києві і Севастополі, як у містах (відповідно до ст. 133 Конституції України) зі спеціальним статусом, Варта утворюється, діє, ліквідовується за рішенням Верховної Ради України. Варта Києва та Варта Севастополя підконтрольна і підзвітна Верховній Раді України. Комендант Варти Києва та Варти Севастополя призначається Верховною Радою України. Верховна Рада приймає положення і статут Варти Києва та Варти Севастополя. Всі рішення, передбачені пунктом 8 "Прикінцевих та перехідних положень", Верховна Рада України приймає самостійно. Варта Києва та Варта Севастополя - входить до структури виконавчого органу відповідної міської ради, якщо інше не передбачено в Постанові Верховної Ради України про утворення Варти. В такій Постанові Верховна Рада також визначає порядок і розмір фінансування відповідної Варти. Структура, штатний розпис, чисельність та планування роботи Варт Києва та Севастополя встановлюються Комендантом відповідної Варти.

9. Пункти 6, 7, 8 "Прикінцевих та перехідних положень" даного Закону втрачають свою чинність 1 січня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос