Идет загрузка документа (534 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах Президента Украины

Проект закона Украины от 27.02.2014 № 4296
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори Президента України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади виборів Президента України

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців та цього Закону.

3. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має рівне з іншими виборцями право голосу на виборах Президента України, реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.

4. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Стаття 3. Документи, які засвідчують особу та громадянство виборця

1. Документом, який засвідчує особу та громадянство України виборця, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи або слідчих ізоляторах);

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт.

2. Документи, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

3. Документ, зазначений в пункті 3 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи або слідчих ізоляторах.

4. Документи, зазначені у пунктах 4 - 6 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

5. На закордонних виборчих дільницях, утворених у державах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

Стаття 4. Права громадян на участь у виборчому процесі, пов'язані з правом голосу

1. Виборці мають право:

1) бути членами виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення виборів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом;

2) отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та проведення виборів, без затрат власних коштів на друк відповідних матеріалів чи їх розміщення у засобах масової інформації;

3) брати участь у проведенні передвиборної агітації на виборах;

4) здійснювати спостереження за проведенням виборів;

5) оскаржувати порушення власних виборчих прав, встановлених Конституцією України та цим Законом засад та порядку проведення виборів, інших прав та законних інтересів щодо участі у виборчому процесі.

2. Права, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюються виборцями в обсязі і в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 5. Рівне виборче право

1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.

3. Усі кандидати на пост Президента України (далі кандидати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

5. Рівність прав і можливостей кандидатів брати участь у виборчому процесі забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання чи перебування, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у виборчий процес, за винятком здійснення повноважень, передбачених цим Законом;

3) рівним та неупередженим ставленням до кандидатів з боку органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, їх посадових та службових осіб;

4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів кандидатів та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, у порядку та в межах, встановлених цим Законом;

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації, інформаційних агентств до кандидатів, партій - суб'єктів їх висування.

6. Засоби масової інформації, інформаційні агентства здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані з виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

Стаття 6. Пряме виборче право

Вибори Президента України є прямими. Громадяни України обирають Президента України безпосередньо шляхом голосування за кандидатів, зареєстрованих відповідно до цього Закону. Результати виборів визначаються безпосередньо підсумками голосування виборців.

Стаття 7. Добровільність участі у виборах

Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Законом.

Стаття 8. Вільні вибори

1. Вибори Президента України є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Контроль за змістом волевиявлення виборців забороняється.

2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України) голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години. Присутність командира при голосуванні військовослужбовців не допускається.

3. Громадяни України мають право вільно агітувати за або проти кандидатів, вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми, політичні, ділові та особисті якості кандидатів.

4. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть забороняти проведення передвиборних зборів і мітингів чи створювати перешкоди їх проведенню, завчасному сповіщенню громадян про час і місце їх проведення.

5. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

6. Виборці, кандидати можуть вільно здійснювати передвиборну агітації з дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 9. Таємне голосування

1. Голосування на виборах Президента України є таємним. Встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 10. Особисте голосування

1. Кожен виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування замість інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

2. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Стаття 11. Чесні вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

1. Виборчі права громадян України захищаються законом. Громадяни мають право на захист своїх виборчих прав та інших прав на участь у виборчому процесі шляхом оскарження порушень до відповідних виборчих комісій або у судовому порядку у порядку, встановленому законом.

2. Забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад виборів Президента України, належне здійснення виборчих процедур і механізмів, передбачених цим Законом, точне і достовірне встановлення результатів виборів гарантується.

3. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання чи перебування, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

4. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, протиправному втручанню у виборчий процес, спробах спотворення результатів волевиявлення виборців, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Стаття 12. Право бути обраним

1. Громадянин України, який є виборцями, має право бути висунутим кандидатом на пост Президента України відповідно до вимог, встановлених Конституцією України та цим Законом.

2. Кандидатом на пост Президента України може бути зареєстрований виборець, який на день голосування досягає віку тридцяти п'яти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти років.

3. Проживання в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах державного кордону України;

2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

4) перебування на полярній станції України;

5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

6) перебування громадян України за межами України у зв'язку з навчанням або лікуванням;

7) перебування громадян України за її межами у складі наукових експедицій, екіпажів міжнародних космічних станцій;

8) перебування громадян України за межами України в цілях, що можуть бути прирівняні до цілей, визначених пунктами 1 - 7 цієї частини.

4. Особа вважається такою, що проживає на території в межах державного кордону України якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання".

Громадянин України вважається таким, що проживає за межами України з моменту його прийняття на консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Громадянин України вважається таким, що проживає в Україні протягом останніх десяти років перед днем виборів, якщо його безперервне проживання за межами України (за даними консульського обліку) в цей період не перевищувало 183 дні.

Особа, яка набула громадянство України протягом десяти останніх перед днем виборів років, вважається такою, що проживала в Україні - з моменту набуття громадянства України.

Правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією громадянами України права бути обраним Президентом України, регулюються виключно цим Законом.

5. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини третьої цієї статті, як члени їх сімей.

6. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост на наступних чергових або позачергових виборах.

7. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково відповідно до Конституції України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень.

8. Особа, яка самовільно покинула пост Президента України і самоусунулася від здійснення його конституційних повноважень, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку з зазначеною обставиною.

9. Кандидати, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Законом.

Стаття 13. Право висувати кандидатів на пост Президента України

Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, а також шляхом самовисування у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України

Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства та актами Центральної виборчої комісії.

Розділ II. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

Стаття 15. Види виборів Президента України та порядок їх призначення

1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими або повторними.

2. Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента України.

3. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв'язку з:

1) достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією України;

2) самовільним залишенням поста Президента України особою, яка займала цей пост.

4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:

1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;

2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;

3) якщо Центральна виборча комісія або суд встановили факти систематичного масового порушення виборчого законодавства під час підготовки виборів, проведення голосування та/або встановлення підсумків голосування, внаслідок чого неможливо достовірно встановити результати виборів.

5. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає постанову.

6. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України за поданням Центральної виборчої комісії.

Стаття 16. Строки проведення та призначення виборів Президента України

1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.

2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто п'ятдесят днів до дня проведення виборів.

3. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня опублікування постанови Верховної Ради України, зазначеної у частині п'ятій статті 15 цього Закону.

4. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України, зазначеної у частині шостій статті 15 цього Закону.

5. Днем, у який відбуваються вибори, є день голосування на цих виборах.

Стаття 17. Порядок обчислення строків

1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях. В окремих випадках строки обчислюються у роках, а також у годинах або хвилинах.

2. Першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

3. Останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

4. Останнім днем обчисленого у роках строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, що наступає у відповідні місяць і число, коли відбулася подія, через встановлену кількість років після настання події.

Стаття 18. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 19 цього Закону, протягом встановлених строків процедур, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України, встановленням та оприлюднення їх результатів (далі - виборчих процедур).

2. Виборчий процес виборів Президента України здійснюється на всій території України та у закордонному виборчому окрузі.

3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев'яносто три дні до дня голосування.

4. Виборчий процес позачергових чи повторних виборів Президента України починається з дня, наступного після дня опублікування постанови Верховної Ради України, зазначеної у частинах п'ятій чи шостій статті 15 цього Закону.

5. Виборчий процес включає такі основні процедури:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій та формування їх складу;

3) висування та реєстрація кандидатів;

4) проведення передвиборної агітації;

5) голосування виборців;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

7) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

8) припинення діяльності окружних та дільничних виборчих комісій.

6. У разі необхідності виборчий процес може включати також:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосування та результатів виборів Президента України.

7. Виборчий процес включає також інші виборчі процедури, передбачені цим Законом.

7. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або рішення Центральної виборчої комісії про подання до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України..

8. Припинення діяльності окружних виборчих комісій може здійснюватися після закінчення виборчого процесу у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 19. Суб'єкти виборчого процесу

1. Суб'єктом виборчого процесу є:

1) виборець;

2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

3) кандидат на пост Президента України, висунутий у порядку, встановленому цим Законом;

4) офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України;

5) офіційний спостерігач від громадської організації.

2. Кандидат, якому відмовлено у реєстрації, або реєстрація якого скасована у порядку, встановленому цим Законом, достроково втрачає статус суб'єкта виборчого процесу з часу закінчення строку оскарження відповідного рішення або, у разі оскарження, з часу набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Стаття 20. Основні засади виборчого процесу

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) дотримання виборчих прав громадян, гарантованих Конституцією України та зазначених у статтях 2, 12, 13 цього Закону;

2) дотримання основних засад виборчого права, зазначених у Конституції України та статтях 2, 5 - 11 цього Закону;

3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес;

4) обов'язковості призначення та проведення виборів у строки, встановлені Конституцією України та цим Законом;

5) політичного плюралізму та багатопартійності;

6) публічності і відкритості виборчого процесу, належного інформування виборців та інших суб'єктів виборчого процесу;

7) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії, їх місцеві організації;

8) неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб.

Стаття 21. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито.

2. З метою забезпечення публічного та відкритого характеру виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення виборів Президента України:

1) інформують громадян про свій склад, місце знаходження та режим роботи, про територіальні виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;

2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших суб'єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, з відомостями про кандидатів, їх передвиборними програмами;

3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;

4) оприлюднюють результати підрахунку голосів виборців, підсумки голосування і результати виборів;

5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.

3. Виборчі комісії, їх члени, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати засобам масової інформації відомості щодо підготовки і проведення виборів. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів, прийняті в межах їх повноважень, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому цим Законом, або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.

4. Органи ведення Державного реєстру виборців інформують виборців про їх включення до попереднього та уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці, адреси відповідних дільничних виборчих комісій, а також про час і місце голосування виборців.

5. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, забезпечувати проведення передвиборної агітації з дотриманням вимог Конституції України, цього та інших законів України.

6. Представникам засобів масової інформації гарантується доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами. Доступ представників засобів масової інформації на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування здійснюється на умовах, визначених пунктом 6 частини другої статті 56 цього Закону.

7. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації, доступних для громадян України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих комісій та приміщень для голосування, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок заповнення виборчих бюлетенів.

Розділ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 22. Система територіальної організації виборів

Систему територіальної організації виборів Президента України складають:

1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;

2) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);

3) виборчі дільниці.

Стаття 23. Єдиний загальнодержавний виборчий округ

1. Єдиний загальнодержавний виборчий округ - територіальна одиниця, у межах якої проводяться вибори Президента України та встановлюються результати цих виборів.

2. Єдиний загальнодержавний виборчий округ включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

3. До території України для цілей цього Закону належать:

1) територія, обмежена Державним кордоном України;

2) морські та річкові судна, що плавають під Державним Прапором України;

3) антарктичні науково-дослідні полярні станції України.

Стаття 24. Територіальні виборчі округи

1. Територіальний виборчий округ - проміжна територіальна виборча одиниця, яка утворюється для ефективної організації підготовки та проведення виборів Президента України. У територіальному виборчому окрузі утворюється окружна виборча комісія; в його межах встановлюються підсумки голосування виборців.

2. Для підготовки і проведення виборів Президента України як територіальні виборчі округи використовуються 225 постійних одномандатних виборчих округів, утворених відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Центральна виборча комісія може до початку виборчого процесу виборів Президента України прийняти мотивоване рішення про зміну центру територіального виборчого округу - місця знаходження (адреси приміщення) відповідної окружної виборчої комісії.

4. Закордонний виборчий округ як територіальний виборчий округ складається з усіх закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до цього та інших законів України. Закордонному виборчому округу не присвоюється номер. Закордонний округ є єдиним.

Стаття 25. Оприлюднення відомостей про територіальні виборчі округи

1. Не пізніш як на другий день виборчого процесу Центральна виборча комісія публікує у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації перелік територіальних виборчих округів станом на день початку виборчого процесу із зазначенням їх номерів, меж, адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій.

2. Перелік територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 26. Виборчі дільниці

1. Виборча дільниця - територіальна виборча одиниця, яка об'єднує певну кількість виборців за спільним місцем голосування. Виборча дільниця утворюється з метою забезпечення обліку виборців, організації та проведення голосування виборців на виборах, підрахунку голосів виборців.

2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.

3. Для підготовки і проведення виборів Президента України використовуються постійні виборчі дільниці, утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також тимчасові спеціальні та закордонні дільниці, утворені відповідно до цього Закону.

Стаття 27. Спеціальні виборчі дільниці

1. Спеціальна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців у визначених частиною другою цієї статті місцях перебування, що обмежують можливості пересування виборців внаслідок особливих умов або спеціального режиму їх перебування у відповідному закладі чи установі. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування виборців без порушення зазначених умов чи режиму.

2. Місцями перебування виборців, що обмежують можливості їх пересування і обумовлюють необхідність утворення спеціальних виборчих дільниць, є:

1) стаціонарні лікувальні заклади;

2) спеціалізовані оздоровчі та реабілітаційні заклади для осіб із хворобами та травмами опорно-рухового апарату;

3) установи виконання покарань, передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України;

4) слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - взяття під варту (далі - слідчі ізолятори);

5) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;

6) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України за межами внутрішніх та територіальних вод України.

3. Спеціальна виборча дільниця визначається закладом, установою (або підрозділом закладу чи установи), судном, у яких вона утворена (далі - територія дільниці). Територія спеціальної виборчої дільниці не включається до території звичайної виборчої дільниці, в межах якої знаходиться відповідний заклад, установа (підрозділ закладу чи установи). Місцем знаходженням спеціальної виборчої дільниці є місце знаходження (адреса) закладу, установи чи їх підрозділу, порт приписки судна. Спеціальна виборча дільниця має порядковий номер (у межах відповідного територіального виборчого округу).

4. На суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, утворюються тимчасові спеціальні виборчі дільниці.

Стаття 28. Утворення тимчасових спеціальних виборчих дільниць

1. Якщо у закладі чи установі, зазначених у пунктах 1 - 5 частини другої статті 17 цього Закону, на день початку виборчого процесу не утворена постійна спеціальна виборча дільниця, для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у цьому стаціонарному лікувальному закладі Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування за поданням відповідно виконавчого комітету міської ради (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації (чи іншого органу, який здійснює їх повноваження) утворює тимчасову спеціальну виборчу дільницю.

2. Подання про утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці, зазначене у частині першій цієї статті, вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.

3. У поданні про утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці зазначається:

1) назва закладу чи установи;

2) юридична адреса закладу чи установи;

3) орієнтовна кількість виборців, які перебуватимуть у відповідному закладі чи установі на день голосування;

4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу);

5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до частини ___ статті __ цього Закону мають право бути присутніми при проведенні голосування та підрахунку голосів виборців.

4. Не допускається утворення однієї тимчасової спеціальної виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ.

5. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, вноситься виконавчим комітетом міської ради (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією міста, на території якого знаходиться порт приписки судна, у строк, встановлений частиною другою цієї статті. Зазначене подання повинно містити:

1) назву судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовну кількість виборців на судні;

4) останній перед днем голосування на відповідних загальнодержавних виборах день виходу судна у плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня голосування час заходу судна у порт України.

6. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після отримання подання, зазначеного у частинах другій або п'ятій цієї статті, приймає одне з таких рішень:

1) про утворення, тимчасової спеціальної виборчої дільниці;

2) про відхилення подання у разі відсутності його належного обґрунтування відповідно до вимог, передбачених цим Законом.

7. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці залишається без розгляду по суті, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією після строку, встановленого частиною другою цієї статті.

8. Рішення, передбачене частиною шостою цієї статті, приймається у вигляді постанови Центральної виборчої комісії. В одній постанові можуть міститися рішення стосовно довільної кількості виборчих дільниць.

9. При утворенні тимчасової спеціальної виборчої дільниці їй присвоюється номер у межах відповідного територіального виборчого округу.

Стаття 29. Закордонні виборчі дільниці

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування перебувають на території іноземної держави. Закордонна виборча дільниця утворюється при закордонній дипломатичній установі України, у військовій частині (формуванні) України, дислокованій за межами України.

2. Закордонна виборча дільниця визначається територією консульського округу або її частиною, територією дислокації військової частини (формування) України (далі - територія дільниці). Закордонна виборча дільниця має порядковий номер (у межах закордонного виборчого округу), адресу приміщення для голосування та місце знаходження (адресу службового приміщення) дільничної виборчої комісії.

3. При закордонній дипломатичній установі України на час проведення загальнодержавних виборів в порядку, встановленому цим Законом, може утворюватися тимчасова закордонна виборча дільниця з приміщенням для голосування поза приміщенням дипломатичної установи. Тимчасова закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великого міста іноземної держави, у якому відповідно до відомостей Державного реєстру виборців проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу.

4. Для забезпечення своєчасного утворення тимчасових закордонних виборчих дільниць за наявності такої потреби Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу загальнодержавних виборів звертається до органів влади іноземних держав з клопотанням надати згоду на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України.

5. Міністерство закордонних справ України вносить до Центральної виборчої комісії у строк, встановлений частиною другою статті 28 цього Закону, подання щодо утворення тимчасової закордонної виборчої дільниці. Подання скріплюється печаткою Міністерства.

6. Подання стосовно утворення тимчасової закордонної виборчої дільниці, зазначене у частині п'ятій цієї статті, повинно містити:

1) назву іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;

2) назву та адресу закордонної дипломатичної установи України, при якій утворюється виборча дільниця;

3) підстави утворення виборчої дільниці (утворення нової закордонної дипломатичної установи України, утворення нового консульського округу, отримання дозволу іноземної держави на відкриття виборчої дільниці у приміщенні поза приміщенням закордонної дипломатичної установи України);

4) пропозиції щодо території утворюваної виборчої дільниці;

5) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць (за потреби) у зв'язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованим у поданні;

6) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (за потреби) зміни в орієнтовних кількостях виборців на суміжних виборчих дільницях;

7) наявність (за необхідності) письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами приміщення закордонної дипломатичної установи України;

8) місце знаходження (адресу) та характеристики приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

9) місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службове приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування.

7. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після отримання подання, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, приймає рішення про утворення тимчасової закордонної виборчої дільниці.

8. Подання щодо утворення тимчасової закордонної виборчої дільниці залишається без розгляду по суті, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією після строку, встановленого частиною другою статті 28 цього Закону.

9. Рішення, передбачене частиною сьомою цієї статті, приймається у вигляді постанови Центральної виборчої комісії. В одній постанові можуть міститися рішення стосовно довільної кількості виборчих дільниць.

10. При утворенні тимчасової закордонної виборчої дільниці їй присвоюється номер у межах закордонного виборчого округу.

Стаття 30. Розмір виборчої дільниці

1. Розмір виборчої дільниці незалежно від її типу визначається орієнтовною кількістю виборців на цій дільниці. Кількість виборців на виборчій дільниці не може перевищувати 2500 осіб, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті.

2. За розміром виборчі дільниці поділяються на:

1) великі - з орієнтовною кількістю виборців понад 1500 осіб;

2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб.

3. Як виняток, можуть утворювати спеціальні або закордонні виборчі дільниці з орієнтовною кількістю виборців до 50 осіб, однак не менше 5 осіб.

4. Закордонна виборча дільниця може мати кількість виборців, яка перевищує 2500 осіб, якщо на відповідній території неможливо утворити ще одну закордонну виборчу дільницю або надлишкову кількість виборців неможливо віднести до іншої закордонної виборчої дільниці.

5. Орієнтовна кількість виборців на звичайній чи закордонній виборчій дільниці визначається органом ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної дільниці. Орієнтовна кількість виборців на спеціальній виборчій дільниці визначається органом, який здійснив подання про її утворення.

Стаття 31. Приміщення для голосування та службове приміщення дільничної виборчої комісії

1. Виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

2. Приміщення для голосування на виборчій дільниці повинно мати площу:

1) для великої виборчої дільниці - не менше 90 кв. м,

2) для середньої виборчої дільниці - не менше 75 кв. м,

3) для малої виборчої дільниці - не меншу 50 кв. м.

3. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру площі, встановленого частиною другою цієї статті.

4. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати вільний доступ для членів виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до списку цієї виборчої дільниці, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

5. Службове приміщення дільничні виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.

6. Приміщення для голосування та службові приміщення дільничної виборчої мають відповідати встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм та бути забезпеченими електропостачанням.

7. Інші вимоги до приміщення для голосування та службового приміщення дільничної виборчої комісії встановлюються Центральною виборчою комісією.

Стаття 32. Оприлюднення відомостей про виборчі дільниці

1. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення тимчасових виборчих дільниць публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за 40 днів до дня голосування публікує у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації повний перелік постійних та тимчасових виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу із зазначенням їх номерів, територій, орієнтовної кількості виборців, адрес приміщень для голосування, місця знаходження (адрес службового приміщення) відповідних дільничних виборчих комісій.

3. Відомості, передбачені у частині другій цієї статті, стосовно закордонних виборчих дільниць публікуються у ті ж строки у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Відповідна закордонна дипломатична установа України публікує повідомлення про усі закордонні виборчі дільниці на території іноземної держави із зазначенням номера кожної із таких дільниць, її території, орієнтовної кількості виборців, адреси приміщення для голосування, місця знаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб.

Розділ IV. Виборчі комісії

Стаття 33. Система виборчих комісій

2. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів Президента України, складають:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

3. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії у межах територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії у межах виборчої дільниці.

3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 34. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів Президента України. Виборчі комісії відповідно до своїх повноважень забезпечують реалізацію визначених Конституцією України та цим Законом виборчих прав громадян України, основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, додержання та однакове застосування законодавства України про вибори Президента України, організаційну і матеріально-технічну підготовку та проведення виборів.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів Президента України, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.

3. Окружні та дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами, які створюються на час підготовки та проведення виборів Президента України. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.

4. Окружні та дільничні виборчі комісії є суб'єктами виборчого процесу. Окружна або дільнична виборча комісія має право бути стороною у судовому розгляді виборчих спорів, звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.

5. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів Президента України.

6. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності дільничної виборчої комісії здійснює окружна виборча комісія відповідного територіального виборчого округу.

Стаття 35. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії

1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України.

2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України чи будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів Президента України.

3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, їх представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, військовослужбовці (за винятком дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених у місцях дислокації військових частин (формувань) України на території іноземних держав), а також обмежено дієздатні громадяни, громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, громадяни, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

4. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи та представники інших суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі, що зареєстровані для здійснення спостереження за іншими виборами.

5. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

6. Центральна виборча комісія одночасно з формуванням складу окружної виборчої комісії призначає голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.

7. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

Стаття 36. Подання до складу окружної виборчої комісії

1. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають кандидати на пост Президента України, зареєстровані відповідно до цього Закону.

2. Форма подання кандидатур до складу виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) дата народження особи;

3) громадянство особи;

4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) відомості про наявність або відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

3. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, підписане кандидатом на пост Президента України, вноситься не пізніш як за п'ятдесят чотири дні до дня голосування.

4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного кандидата із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, а також громадянства України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про її згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

Стаття 37. Порядок утворення окружних виборчих комісій

1. Окружна виборча комісія утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад окружної виборчої комісії повинен складати не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від кандидатів, висунутих політичними партіями, представленими фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України.

3. Від інших кандидатів до складу окружної виборчої комісії включається не більше ніж по одному представнику. Якщо кількість кандидатур, поданих від цих кандидатів, перевищує кількість вакантних місць у відповідній окружній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться Центральною виборчою комісією стосовно кожної окружної виборчої комісії не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань.

4. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

5. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 35 цього Закону, з підстав, зазначених у частині шостій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур.

7. У разі якщо у встановлений частиною третьою статті 36 цього Закону строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог цієї статті кандидатур від кандидатів. Особи, подані Головою Центральної виборчої комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 35 цього Закону.

8. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення.

9. Центральна виборча комісія невідкладно надає рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження окружної виборчої комісії. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної окружної виборчої комісії надсилається органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної окружної виборчої комісії.

Стаття 38. Розподіл керівних посад в окружних виборчих комісіях

1. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії призначаються рішенням про утворення окружної виборчої комісії, зазначеним у частині першій статті 37 цього Закону.

2. Кожен кандидат, від якого включені кандидатури до складу окружних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад кожного виду для кожного кандидата в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного кандидата до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від усіх кандидатів.

3. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в окружній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від кандидатів. Кількість осіб, включених за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

4. Порядок розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини другої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного кандидата.

Стаття 39. Склад дільничних виборчих комісій

1. Дільнична виборча комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць 1014 осіб;

2) для середніх дільниць 1216 осіб;

3) для великих дільниць 1418 особи.

3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох чотирьох членів комісії.

Стаття 40. Подання до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій загальнодержавних виборів мають кандидати на пост Президента України, зареєстровані відповідно до цього Закону. Це право реалізується у порядку, встановленому цим Законом.

2. У разі, якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб'єкти відповідних виборів у порядку, встановленому відповідним законом з урахуванням частини четвертої статті 41 цього Закону.

3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині другій статті 36 цього Закону, не пізніш як за сорок днів до дня голосування за підписом довіреної особи кандидата у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.

4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, а також підтвердженням громадянства України.

Стаття 41. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці утворюється рішенням окружної виборчої комісії не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.

2. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною десятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від кандидатів, висунутих політичними партіями, представленими фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України.

3. Від інших кандидатів чи суб'єктів, зазначених у частині другій статті 40 цього Закону, до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною десятою цієї статті, включається не більше ніж по одному представнику.

4. Якщо кількість кандидатур, поданих від цих кандидатів та суб'єктів, зазначених у частині другій статті 40 цього Закону, перевищує кількість вакантних місць у відповідній дільничній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на п'ятий день після закінчення строку внесення подань.

6. Окружна виборча комісія може перевірити достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців. З цією метою окружна виборча комісія невідкладно після отримання подання звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніш як на четвертий день після отримання запиту.

7. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 35 цього Закону, з підстав, зазначених у частині восьмій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою цієї статті.

8. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей виборча комісія, яка утворює дільничну виборчу комісію, невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур.

9. У разі якщо у строк, встановлений частиною другою статті 40 цього Закону, не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше, ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою статті 39 цього Закону, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною другою та третьою статті 39 цього Закону, з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог цієї статті кандидатур від кандидатів та суб'єктів, зазначених у частині другій статті 40 цього Закону. Особи, подані головою комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 35 цього Закону.

10. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування.

11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад публікується окружною виборчою комісією у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.

12. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження дільничної виборчої комісії. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної дільничної виборчої комісії надсилається органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

Стаття 42. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спеціальних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці призначаються рішенням окружної виборчої комісії про утворення дільничної виборчої комісії.

2. Кожен кандидат, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального округу. Частка керівних посад кожного виду для кожного кандидата у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного кандидата до складу дільничних виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від усіх кандидатів.

3. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної дільничної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від кандидатів. Кількість осіб, включених за поданням голови окружної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

4. Методика розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини другої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 43. Подання до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають кандидати, а також Міністерство закордонних справ України. Це право реалізується у порядку, встановленому цим Законом.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, зареєстровані у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави.

3. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України (з дотриманням вимог частини третьої статті 35 цього Закону) за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, зареєстрованих у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частиною другою чи третьою статті 39 цього Закону.

4. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону, не пізніш як за сорок днів до дня голосування, за підписом довіреної особи кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі.

5. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її виборчої адреси, а також підтвердженням громадянства України.

Стаття 44. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) представники кандидата, з дотриманням вимог частин другої та третьої статті 41 цього Закону та із застосуванням (за потреби) процедури жеребкування, передбаченої частиною п'ятою статті 41 цього Закону.

3. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб склад утвореної дільничної виборчої комісії відповідав вимогам частин другої чи третьої статті 39 цього Закону.

4. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

5. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 35 цього Закону, з підстав, зазначених у частинах третій та шостій цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою статті 41 цього Закону.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей, допущених у поданні, Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині четвертій статті 43 цього Закону, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

7. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та про їх склад публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Оприлюднення відомостей про склад, місце знаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України за кордоном, у тому числі за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.

Стаття 45. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях закордонних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці призначаються рішенням про утворення дільничної виборчої комісії.

2. Кожен кандидат, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу. Частка керівних посад для кожного кандидата у кожній категорії виборчих дільниць в межах закордонного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного кандидата до складу дільничних виборчих комісій кожної категорії закордонних виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії закордонних виборчих дільниць від усіх кандидатів.

3. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України. Кількість осіб, включених за поданням Міністерства закордонних справ України, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

Стаття 46. Присяга члена комісії

1. Особа, призначена до складу окружної чи дільничної виборчої комісії, на першому засіданні виборчої комісії, в якому вона бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин четвертої - десятої статті 47 цього Закону, та складає присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

2. Особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, невідкладно ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.

3. Відмова скласти присягу у порядку і в строки, встановлені частинами першою та другою цієї статті, або уникнення складення присяги на двох засіданнях комісії, найближчих після включення особи до її складу, означає відмову особи бути членом виборчої комісії і є підставою для внесення іншої кандидатури відповідним суб'єктом подання.

Стаття 47. Статус члена виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар і члени окружної чи дільничної виборчої комісії є посадовими особами виборчої комісії. Голова виборчої комісії без доручення представляє виборчу комісію у її відносинах з виборцями, іншими виборчими комісіями, іншими суб'єктами виборчого процесу, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, закладами, установами і організаціями.

2. Протягом строку своїх повноважень або частини цього строку голова, заступник голови, секретар або, у разі їх відмови, інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), за рішенням цієї виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 81 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Таке рішення затверджується виборчою комісією вищого рівня.

3. На період здійснення повноважень з оплатою їх праці в комісії особи, зазначені у частині другій цієї статті, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

4. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з протоколами засідань та іншими документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) представляти виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, підприємствах, закладах, установах та організаціях;

6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член виборчої комісії не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за місцем своєї роботи, у тому числі звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду, з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.

6. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії, до складу якої він входить;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

7. Члену виборчої комісії протягом строку своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах Президента України, а також публічно оцінювати їх передвиборну програму чи діяльність.

8. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством України про працю для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем основної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

9. Член виборчої комісії не може бути позбавлений прав, зазначених у частині четвертій цієї статті, та не може бути усунутий від роботи у виборчій комісії, членом якої він є, у тому числі позбавлений права брати участь у засіданні відповідної комісії.

10. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 48. Строки повноважень виборчих комісій

1. Повноваження окружної чи дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного відповідно частиною першою статті 37 чи частинами другою або третьою статті 39 цього Закону, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

2. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через п'ятнадцять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України. Окружна виборча комісія припиняє своє існування разом із припиненням юридичної особи в порядку та у строки, визначені статтею 58 цього Закону.

3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.

4. Повноваження усього складу окружної чи дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

5. Повноваження усього складу окружної або дільничної виборчої комісії припиняється достроково у випадку призначення повторного голосування у порядку та в строки, встановлені статтею 165 цього Закону.

6. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

7. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

8. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.

9. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 37, частиною одинадцятою статті 41 чи частиною сьомою статті 44 цього Закону, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

10. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 49. Набуття та припинення повноважень члена виборчої комісії

1. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 46 цього Закону.

2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень окремим членом виборчої комісії відповідно до цієї статті.

3. Повноваження окремого члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відмовою скласти присягу члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) реєстрацією його кандидатом на виборах Президента України, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів Президента України;

5) реєстрацією його представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, довіреною особою кандидата, або кандидатом чи представником, уповноваженою, и довіреною особою кандидата, партії (місцевої організації партії) - суб'єкта будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів Президента України;

6) входженням його до складу іншої виборчої комісії (крім члена дільничної виборчої комісії таких виборів), що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України чи будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів Президента України;

7) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;

8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Законом, чи на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;

10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним;

13) його смертю.

4. Повноваження члена окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії також достроково припиняються у зв'язку з вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії.

5. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1 - 6, 10 - 13 частини третьої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 7 - 9 частини третьої цієї статті, з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

6. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це кандидата, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

8. Кандидат - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв'язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання.

9. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування рішення про припинення повноважень члена комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання кандидатури.

10. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 8 - 10 частини третьої цієї статті.

11. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання відповідного кандидата інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою або третьою статті 39 цього Закону.

12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 50. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов'язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як член комісії.

2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про її заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії.

3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов'язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до відповідної виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.

4. Рішення про увільнення члена комісії від обов'язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 38, частин другої та третьої статті 42 чи частин другої та третьої статті 45 цього Закону.

5. Рішення про увільнення від обов'язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.

Стаття 51. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Президента України визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України, виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями, їх посадовими та службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, представниками та довіреними особами кандидатів, офіційними спостерігачами, політичними партіями, громадськими організаціями, іншими громадськими об'єднаннями;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

3) організовує у визначеному нею порядку навчання членів окружних виборчих комісій;

4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;

5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

6) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

8) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

9) реєструє кандидатів на пост Президента України;

10) реєструє представника кандидата у Центральній виборчій комісії, довірених осіб кандидата;

11) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України;

12) акредитує офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;

13) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування н виборах Президента України;

14) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і передає їх окружним виборчим комісіям;

15) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

16) розглядає в межах своїх повноважень заяви і скарги стосовно підготовки і проведення виборів Президента України і приймає рішення з цих питань;

17) затверджує текст та форму інформаційних плакатів, а також плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України;

18) надає роз'яснення окружним та дільничним виборчим комісіям щодо заповненню відповідних протоколів про підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування;

19) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;

20) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу у строки, визначені цим Законом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії;

21) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, передбачені цим Законом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку до початку виборчого процесу крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів Президента України може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Стаття 52. Повноваження окружної та дільничної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів Президента України в межах відповідного територіального виборчого округу;

2) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями, їх посадовими та службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, представниками та довіреними особами кандидатів, офіційними спостерігачами, політичними партіями, громадськими організаціями, іншими громадськими об'єднаннями;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, вносить зміни до їх складу;

5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

6) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

7) контролює разом з дільничними виборчими комісіями складання списків виборців та надання їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення;

8) контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів Президента України в межах територіального округу;

9) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів у межах територіального округу;

10) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, печаток дільничних виборчих комісій та передає їх дільничним виборчим комісіям, а також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

11) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

12) реєструє офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, громадської організації;

13) розглядає звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення виборів Президента України в межах територіального виборчого округу, а також щодо осіб, які входять до її складу, та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

14) встановлює підсумки голосування виборців в межах територіального виборчого округу, складає протокол про підсумки голосування, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом, до Центральної виборчої комісії;

15) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;

16) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

27) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України під час підготовки та проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Законом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів на пост Президента України, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та отриманими повідомленнями щодо підготовки і проведення виборів;

4) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів у порядку та у строки, передбачені цим Законом;

7) організовує на виборчій дільниці голосування у приміщенні для голосування, а також за місцем перебування виборців у випадках, передбачених цим Законом;

8) проводить підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці та передає їх та іншу виборчу документацію до відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом;

9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 146 цього Закону;

10) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування на виборчій дільниці, а також щодо осіб, які входять до її складу, та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 53. Організація роботи виборчої комісії

1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії.

2. Окружні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Законом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього та інших законів України.

3. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.

4. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.

5. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

6. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення своїх повноважень, повноважень дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом, окружна виборча комісія може залучати необхідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Стаття 54. Засідання виборчої комісії

1. Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника секретарем комісії.

2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Закону.

5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин кількісного складу цієї комісії. У день голосування, при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більш ніж половини кількісного складу цієї комісії.

6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його орієнтовний порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та документи, необхідні для розгляду питань порядку денного, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі їх відсутності або невиконання ними цієї функції з інших причин комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Стаття 55. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією

1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, окружної виборчої комісії, передбачених статтями 130, 136, 148 цього Закону, не затверджується.

2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.

3. У день голосування та протягом підсумкового засідання, передбаченого статтею 148 цього Закону, окружна виборча комісія зобов'язана невідкладно розглянути кожну скаргу щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, яка надійшла до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.

4. Дільнична виборча комісія у день голосування зобов'язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.

5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.

6. На засіданні дільничної, територіальної виборчої комісії у день голосування, зокрема при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах виборчого округу чи результатів виборів, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

7. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, додається до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу.

8. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

9. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб'єктами, яким воно адресоване.

10. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

Стаття 56. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці

1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається Законом "Про Центральну виборчу комісію".

2. На засіданнях окружної, дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;

3) кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів (разом не більше двох осіб - кандидатів, довірених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата);

4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше однієї особи від одної громадської організації);

5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

6) представники засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства чи радіоорганізації та не більше двох осіб від однієї телеорганізації).

3. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, на засіданні дільничної виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (місцевих організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від суб'єктів відповідного виборчого процесу.

4. Інші особи, крім зазначених у частинах другій та третій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні виборчої комісії.

5. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.

6. Перебування осіб, не передбачених частинами другою та третьою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми на зазначеному засіданні.

7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частинах другій та третій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від кількісного складу комісії.

8. Особи, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії в день голосування на виборчій дільниці у приміщенні де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування. Присутність осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, у зазначеному приміщенні під час проведення голосування, а також при проведенні голосування виборця за місцем його перебування забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб у приміщення для голосування чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування.

9. Працівники органів внутрішніх справ органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться засідання виборчої комісії. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для вчинення таких дій.

Стаття 57. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій

1. Документування діяльності окружної та дільничної виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.

2. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком засідання, передбаченого статтею 136 цього Закону). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Проколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.

4. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення кандидату чи його довіреній особі на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

5. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

6. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання).

7. Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.

8. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах територіального виборчого округу - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (або його заступником) і секретарем виборчої комісії (чи секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.

9. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

10. З питань поточної діяльності комісія приймає протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.

11. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.

12. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3 - 5 частини другої статті 56 цього Закону.

Стаття 58. Набуття та припинення окружною виборчої комісією статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії подає державному реєстратору за місцем перебування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного опублікування результатів виборів Президента України голова окружної комісії референдуму, в разі його відсутності - заступник голови, звертається до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії.

8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем перебування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контрольними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.

10. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 59. Складання попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців

1. Після початку виборчого процесу кожен орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей Державного реєстру виборців не пізніш як за двадцять сім днів до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць та для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах на території, на яку поширюються повноваження відповідного органу. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на підставі відомостей Державного реєстру у ті ж строки складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.

2. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, окрім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Державного реєстру виборців містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою.

3. Члени дільничної виборчої комісії включаються до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, членами дільничної виборчої комісії якої вони є, на підставі рішення окружної виборчої комісії про формування та зміни складу дільничних виборчих комісій.

4. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки один раз і тільки на одній виборчій дільниці.

5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа "Підпис виборця".

6. Попередній список виборців на виборчій дільниці має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.

7. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) дата народження виборця;

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі "Примітки".

8. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється на паперовому носії у трьох примірниках та в електронному вигляді. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної або постійної спеціальної виборчої дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців до закінчення відповідного виборчого процесу.

Стаття 60. Громадський контроль за складанням попередніх списків виборців

1. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та уточнення попередніх списків виборців та виготовлення уточнених списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців Центральна виборча комісія не пізніше як на двадцятий день з дня початку виборчого процесу створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується головою відповідної партії, підпис якого скріплюється печаткою партії, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятнадцятий день після початку виборчого процесу.

2. Члени контрольних груп, зазначених у частині першій цієї статті, мають право знайомитися із перебігом складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру та їх уточнення на виборчих дільницях, а також із виготовленням уточнених списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців. Органи ведення Державного реєстру виборців, регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців зобов'язані сприяти членам контрольних груп у реалізації їх прав.

3. Контрольні групи, зазначені у частині першій цієї статті, припиняють свою діяльність у день голосування.

Стаття 61. Передання попередніх списків виборців виборчим комісіям

1. Відповідний орган ведення Державного реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ) не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня голосування надає попередні списки виборців на постійних виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді відповідній окружній виборчій комісії.

2. Окружна виборча комісія контролює процес складання попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців на відповідній території. Ненадання попередніх списків виборців до окружної виборчої комісії у строк, встановлений частиною першою цієї статті, окружна виборча комісія невідкладно оскаржує до адміністративного суду.

3. Передання попередніх списків виборців окружній виборчій комісії здійснюється уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців на засіданні комісії. Про передання списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший в окружній виборчій комісії.

4. Окружна виборча комісія не пізніш як за двадцять один день до дня голосування передає на своєму засіданні дільничній виборчій комісії кожної постійної виборчої дільниці, зазначеної у частині першій статті 59 цього Закону, в межах територіального виборчого округу в одному примірнику попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті. Другий примірник списку виборців зберігається в окружній виборчій комісії.

5. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних кандидатів. Одним із зазначених трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості заступник голови або секретар комісії.

6. Про передання дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Перший примірник акта зберігається в окружній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців надається дільничній виборчій комісії.

7. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування передає один примірник попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.

8. Не пізніше наступного дня після передання списків виборців Центральній виборчій комісії орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України передає попередні списки виборців на закордонних виборчих дільницях закордонним дипломатичним установам України. Зміст попередніх списків виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку з наступним переданням цих списків на паперових носіях у встановленому порядку. Зазначені дипломатичні установи надають списки виборців в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.

Стаття 62. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців

1. Не пізніш як двадцять один день до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях у межах території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу, іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, час і місце голосування.

2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про відмову від цієї можливості та бажання проголосувати у приміщенні для голосування.

3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 63. Складання попередніх списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України складається дільничною виборчою комісією цієї дільниці не пізніш як за десять днів до дня виборів за формою, зазначеною у частині п'ятій статті 59 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, капітаном судна, керівником полярної станції.

2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються за підписом керівника відповідного закладу, капітана судна, керівника полярної станції і засвідчуються відповідною печаткою. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді. Керівник закладу, капітан судна, керівник полярної станції забезпечує не пізніш як за одинадцять днів до дня виборів подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та несе відповідальність за їх достовірність.

3. У поданні, зазначеному у частині другій цієї статті, зазначаються відомості, передбачені частиною сьомою статті 59 цього Закону. У поданні керівника стаціонарного лікувального закладу зазначається також орієнтовний строк перебування виборця у стаціонарному лікувальному закладі. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

4. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної окружної виборчої комісії. Зміст попередніх списків виборці на виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях передається технічними засобами зв'язку.

5. Окружна виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання примірника списку виборців, зазначеного у частині четвертій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, засвідчені головою комісії та скріплені печаткою комісії, органам ведення Державного реєстру виборців відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку.

Стаття 64. Ознайомлення виборців із списком виборців на виборчій дільниці

1. Дільнична виборча комісія наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені частиною четвертою статті 61 цього Закону, чи наступного дня після складення попереднього списку виборців на дільниці у порядку і в строки, передбачені статтею 63 цього Закону, надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії).

3. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині дев'ятій статті 57 цього Закону.

4. Кожен виборець незалежно від його виборчої адреси має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.

5. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій дільниці припиняється за чотири дні до дня голосування.

Стаття 65. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців

1. Виборець, кандидат - суб'єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

2. Скарга виборця чи іншого суб'єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, адресована відповідному органу ведення Державного реєстру виборців, може бути подана до відповідної дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців. Скарга щодо списку виборців на спеціальній виборчій дільниці може бути подана до відповідної дільничної чи окружної виборчої комісії. Скарга щодо списку виборців на закордонній виборчій дільниці невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України. Скарга щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців на одній чи різних виборчих дільницях може бути подана до Центральної виборчої комісії.

3. Позовна заява виборця чи іншого суб'єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно неправильностей у попередньому списку виборців на виборчій дільниці може бути подана до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

4. Скарга, зазначена у частині другій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Така скарга, що надійшла до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці чи до окружної виборчої комісії, невідкладно передається відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.

5. Виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць), яка самостійно або при розгляді звернень виборців, інших суб'єктів виборчого процесу виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення із цих підстав до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Комісія невідкладно, однак не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, передає зазначене рішення разом із доданими до неї документами до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

6. Якщо виборча комісія виявляє підстави для можливого кратного включення певного виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.

7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців", і надає відповідь виборцю по суті його скарги не пізніш як на п'ятий день з дня отримання скарги, однак не пізніш як за чотири дні до дня голосування.

8. Суд, який прийняв рішення за позовом, зазначеним у частині третій цієї статті, не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, однак не пізніш як за два дні до дня голосування передає зазначене рішення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, а також до відповідної дільничної виборчої комісії.

Стаття 66. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців

1. Орган ведення Державного реєстру, який отримав скарги, зазначені в частинах другій та четвертій статті 65 цього Закону, рішення, зазначені в частині п'ятій статті 65 цього Закону, відомості, зазначені у частині п'ятій статті 63 та частині п'ятій статті 67 цього Закону, рішення про формування та зміни у складі дільничних виборчих комісій, додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому Законом "Про Державний реєстр виборців", у тому числі із зверненням до виборця, якого це стосується, та не пізніш як за три дні до дня голосування вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців. Про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє виборця, якого це стосується, а також суб'єкта звернення зі скаргою (зверненням). Такі зміни враховуються органом ведення Державного реєстру виборців при виготовленні уточнених списків виборців.

2. Орган ведення Реєстру невідкладно вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині восьмій статті 65 цього Закону, які надійшли не пізніш як за три дні до дня голосування, та рішень Центральної виборчої комісії щодо усунення кратного включення виборців до попередніх списків виборців.

3. Скарги, рішення виборчих комісій інші відомості, які поступили до органу ведення Державного реєстру виборців менш як за п'ять днів до дня виборів, а також рішення про зміни у складі дільничних виборчих комісій, рішення суду, які поступили менш як за три дні до дня виборів, орган ведення Державного реєстру розглядає у загальні строки, встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців". Відповідні зміни у відомостях Державного реєстру виборців не враховуються органом ведення Державного реєстру виборців при виготовленні уточнених списків виборців.

Стаття 67. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць

1. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала попередній список виборців відповідно до статті 63 цього Закону, розглядає подані до неї скарги, зазначені у частині першій статті 65 цього Закону, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.

2. Дільнична виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях має право звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інших персональних даних виборця.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців надає відповідь на звернення, зазначене у частині другій цієї статті, не пізніш як на другий день після отримання звернення, але не пізніш як за два дні до дня голосування.

4. Керівник стаціонарного лікувального закладу, де утворена спеціальна виборча дільниця, подає відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули чи вибудуть з закладу до дня голосування або прибули до закладу після складання попереднього списку виборців. Такі відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня голосування у двох примірниках за підписом керівника закладу і засвідчуються відповідною печаткою.

5. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання передає один примірник відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті, до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

6. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить уточнення до списку виборців на виборчій дільниці:

1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;

2) на підставі відповідей органу ведення Реєстру, зазначених у частині третій цієї статті;

3) на виконання рішень суду щодо списків виборців на цій дільниці;

4) на підставі подань, зазначених у частині четвертій цієї статті.

7. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішень відповідної окружної виборчої комісії про формування та зміни складу дільничної виборчої комісії.

8. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися в порядку та у строки, передбачені частиною п'ятою статті 129 цього Закону, до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування. У такому разі до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

Стаття 68. Виготовлення уточнених списків виборців органом ведення Державного реєстру виборців

1. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за три дні до дня виборів виготовляє уточнені списки виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперовому носії у двох примірниках та в електронному вигляді.

2. Уточнений список виборців повинен відповідати вимогам, встановленим частинами шостою та сьомою статті 59 цього Закону. Уточнений список виборців містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня. Кожен примірник уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.

3. Член дільничної виборчої комісії включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він є членом комісії. Такий виборець не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.

4. Виборець, чиї повноваження у складі дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня виборів, не включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він був включений до списку у зв'язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.

5. Член окружної виборчої комісії, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться окружна виборча комісія, включається органом ведення Державного реєстру виборців до списку виборців для голосування на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження окружної виборчої комісії. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.

6. Орган ведення Державного реєстру виборців не включає до уточненого списку виборців тих виборців, щодо яких він отримав відомості про включення їх до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях відповідно до частини п'ятої статті 63 цього Закону.

7. Орган ведення Державного реєстру виборців не включає до уточненого списку виборців, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті 72 цього Закону.

8. Виборці, які відповідно до відомостей, зазначених у частині п'ятій статті 67 вибули із стаціонарного лікувального закладу до дня голосування, включаються органом ведення Державного реєстру виборців до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці за своєю виборчою адресою.

9. Виборець може бути включений до уточненого списку виборців для голосування лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до списків виборців для голосування.

10. Уточнений список виборців на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Державного реєстру виборців несе відповідальність за повноту і точність виготовлених ним списків виборців для голосування та їх відповідність вимогам цього Закону та своєчасне надання дільничним виборчим комісіям.

Стаття 69. Передання уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць

1. Уточнені списки виборців, виготовлені органом ведення Державного реєстру виборців, в одному примірнику передаються відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців на засіданні окружної виборчої комісії, на якому дільничним виборчим комісіям передаються виборчі бюлетені відповідно до статті 124 цього Закону.

2. Другий примірник уточненого списку виборців для голосування зберігається у відповідному органі ведення Реєстру. Уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях в електронній формі передаються окружній виборчій комісії.

3. Про передання дільничним виборчим комісіям перших примірників уточнених списків виборців, а окружній виборчій комісії - списків виборців на електронному носії складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Зазначений акт підписується також уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців. Один примірник акта зберігається у відповідній окружній виборчій комісії, другий передається до органу ведення Державного реєстру виборців.

4. Дільнична виборча комісія надає уточнений список виборців для загального ознайомлення у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 63 цього Закону до дня голосування.

5. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру, крім випадків, зазначених у частинах шостій та восьмій цієї статті.

6. У разі виявлення у день голосування неточностей та технічних описок у написанні прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові виборця, його дати народження, номера будинку, квартири адреси місця проживання, якщо, незважаючи на такі неточності та описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, і такі неточності та описки не ставлять під сумнів право голосу особи, голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії спільно вносять відповідні виправлення в уточнений список виборців. Таке виправлення засвідчується записом "Виправлено" та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі "Примітки" уточненого списку виборців. Про таке виправлення дільнична виборча комісія повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як на п'ятий день після дня голосування.

7. Виборець, який виявив неправильності в уточненому списку виборців (безпідставне включення або безпідставне виключення особи зі списку виборців), має право невідкладно звернутися зі скаргою до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. Органи ведення Державного реєстру виборців організують свою роботу, у тому числі у день напередодні дня голосування, у такий спосіб, щоб забезпечити прийняття та невідкладний розгляд скарг виборців.

8. Якщо у підсумку розгляду скарги виборця, зазначеної у частині сьомій цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців виявить неправильність в уточненому списку виборців (безпідставне включення або безпідставне виключення особи зі списку виборців), він не пізніш як напередодні дня голосування письмово за підписом керівника органу ведення, засвідченого печаткою органу, повідомляє дільничну виборчу комісію про виявлену неправильність та про доручення внести відповідну зміну до уточненого списку виборців.

9. Дільнична виборча комісія виконує доручення органу ведення Державного реєстру виборців на своєму засіданні, зазначеному у статті 128 цього Закону.

Стаття 70. Виготовлення уточнених списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць

1. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі за підсумками уточнення списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування виготовляє у двох примірниках уточнений список виборців за формою, зазначеною у частинах першій та другій статті 68 цього Закону.

2. Кожен примірник уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

3. Другий примірник уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці передається окружній виборчій комісії, зазначеній у частині першій статті 65 цього Закону, при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до статті 124 цього Закону.

4. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.

Стаття 71. Особливості уточнення списку виборців на закордонній виборчій дільниці

1. Виборець, який на день голосування перебуватиме за межами України, однак не включений до списку виборців на жодній закордонній виборчій дільниці і не змінив місця свого голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті 74 цього Закону, не пізніш як за сім днів до дня голосування може особисто подати до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частинах четвертій або п'ятій статті 3 цього Закону.

2. Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць невідкладно передають за допомогою технічних засобів зв'язку до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України власні звернення щодо виявлених неточностей у списку виборців, подані до виборчої комісії скарги щодо списку виборців, а також заяви виборців, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав звернення, скарги, заяви, зазначені в частині другій цієї статті, за необхідності невідкладно проводить перевірку відповідних відомостей у порядку, передбаченому Законом України "Про Державний реєстр виборців", та вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців. Про внесення змін чи службових відміток до відомостей Державного реєстру виборців або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє відповідні виборчі комісії, а також суб'єкта звернення зі скаргою через відповідну закордонну дипломатичну установу України.

4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині восьмій статті 65 цього Закону, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.

5. Не пізніш як за десять днів до дня голосування до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України подають відомості:

1) керівники закордонних дипломатичних установ України про громадян України, які прийняті на консульський облік та зняті з консульського обліку після останнього поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

2) Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України про громадян України - виборців, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, та які вибули з зазначених військових частин (формувань), після останнього поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

6. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України вносить уточнення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях на підставі:

1) підсумку розгляду звернень та скарг, зазначених у частині другій цієї статті;

2) рішень суду та Центральної виборчої комісії, зазначених у частині четвертій цієї статті;

3) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п'ятій цієї статті;

4) рішень Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;

5) зміни виборцями місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті 74 цього Закону.

7. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш ніж за п'ять днів до дня голосування виготовляє у трьох примірниках уточнені списки виборців для закордонних виборчих дільниць за формою, зазначеною у частина першій та другій статті 68 цього Закону.

8. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України передає уточнені списки виборців дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через відповідні закордонні дипломатичні установи України. Списки виборців передаються разом із виборчими бюлетенями відповідно до частини десятої статті 124 цього Закону. За необхідності зміст списків виборців попередньо передається за допомогою технічних засобів зв'язку.

9. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України забезпечує своєчасне повідомлення відповідних органів ведення Державного реєстру виборців про включення до списків виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях виборців з виборчими адресами на території України.

10. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 72. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси

1. Виборець, який під час виборчого процесу до дня голосування (дня повторного голосування) включно вибув або має вибути з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або за місцем перебування з письмовою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. У заяві зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день голосування (день повторного голосування).

2. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана виборцем особисто не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (дня повторного голосування). При поданні заяви виборець пред'являє один із документів, зазначених у частині другій (якщо має намір проголосувати в одному з територіальних виборчих округів або на одній із закордонних виборчих дільниць в іноземній державі, в'їзд до якої здійснюється на підставі паспорта громадянина України) або четвертій (якщо має намір проголосувати на одній із закордонних виборчих дільниць в іноземній державі, в'їзд до якої здійснюється на підставі паспорта для виїзду за кордон) статті 3 цього Закону.

3. На підставі заяви та документа, зазначених у частині другій цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців, перевіривши відповідність поданих документів та відомостей про виборця (у тому числі з використанням персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців) вимогам частин першої та другої цієї статті, приймає рішення про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни виборчої адреси у день голосування або в день повторного голосування на виборах Президента України із зазначенням територіального (закордонного) виборчого округу, у якому буде голосувати виборець.

4. Якщо рішення, зазначене у частині третій цієї статті, приймає орган ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування виборця, він невідкладно повідомляє про прийняте рішення орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця. Орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця на підставі власного рішення про тимчасову зміну місця голосування рішення або повідомлення, отриманого від органу ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування виборця, вносить до персональних даних виборця службову відмітку про тимчасову зміну місця голосування виборця.

5. Тимчасова зміна місця голосування виборця підтверджується посвідченням про тимчасову зміну місця голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю, а також відповідною відміткою у документі, зазначеному у частині другій цієї статті, яка проставляється відповідно до частини другої статті 74 цього Закону.

6. Орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє розпорядника Державного реєстру виборців про кожне прийняте рішення щодо тимчасової зміни місця голосування виборця із зазначенням територіального (закордонного) виборчого округу, до якого належить виборча адреса виборця, та територіального (закордонного) виборчого округу, у якому має намір голосувати виборець. Розпорядник Державного реєстру виборців забезпечує розміщення цих відомостей на час виборчого процесу на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси у день голосування на виборах Президента України не означає зміни місця голосування виборця у день повторного голосування на тих же виборах. За необхідності виборець може повторно звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни місця голосування на повторному голосуванні у порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 73. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця

1. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі - посвідчення) та способи захисту бланку посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.

2. На бланку посвідчення передбачаються місця для:

1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;

2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Державного реєстру виборців, де воно було видане;

3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

4) номера територіального виборчого округу або закордонної виборчої дільниці, де має намір проголосувати виборець;

5) прізвища та підпису керівника органу ведення Державного реєстру виборців, який видав посвідчення;

5) дати видання посвідчення;

6) відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців;

7) підпису виборця, який отримав посвідчення.

3. Бланки посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

4. Бланки посвідчень виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Державного реєстру виборців станом на початок виборчого процесу.

5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків посвідчень не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог частин першої - третьої цієї статті у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством "Україна" на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.

6. У разі призначення повторного голосування на виборах Президента України Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків посвідчень не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування.

7. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Державного реєстру виборців встановлюється Центральною виборчою комісією.

8. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків посвідчень.

9. Бланк посвідчення при тимчасову зміну місця голосування виборця є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Державного реєстру виборців, забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків посвідчень відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Державного реєстру виборців до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.

10. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування (не пізніш ніж за дванадцять днів до дня повторного голосування) передає органам ведення Державного реєстру виборців (крім органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України) бланки посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Відомості про кількість виготовлених бланків посвідчень, кількість і номери посвідчень, переданих кожному органу Державного реєстру виборців, на час виборчого процесу розміщуються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

10. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків відкріпних посвідчень, не переданих органам ведення Державного реєстру виборців, та їх погашення у строки та в порядку, встановленому статтею 75 цього Закону.

Стаття 74. Порядок видання виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування

1. При виданні виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування керівник органу ведення Державного реєстру виборців вносить до бланку посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1 - 5 частини другої статті 73 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у визначеному місці на бланку посвідчення.

2. У документі, поданому відповідно до частини другої статті 72 цього Закону, на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане посвідчення про тимчасову зміну місця голосування N (із зазначенням номера бланку посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, назва органу ведення Державного реєстру виборців, де видане посвідчення, та номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати. Відмітка засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців із зазначенням його прізвища та ініціалів, який скріплюється відтиском печатки зазначеного органу.

3. Відмітка, зазначена у частині другій цієї статті, проставляється з допомогою штампу, форму якого затверджує Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення таких штампів для кожного органу ведення Реєстру.

4. Орган ведення Державного реєстру виборців, який видає посвідчення, самостійно встановлює номер територіального виборчого округу чи закордонної виборчої дільниці, де має намір голосувати виборець, за вказаним виборцем його місцем перебування у день голосування (місто, район, область, іноземна держава). При цьому орган ведення Державного реєстру виборців надає виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, а також повідомити виборця про строки звернення до відповідної виборчої комісії для його включення до списку виборців для голосування за посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування.

Стаття 75. Звітність про використання бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування

1. Орган ведення Державного реєстру виборців (крім органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш як за чотири дні до дня голосування (дня повторного голосування) встановлює кількість виборців, які отримали посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, підраховує кількість наявних невикористаних бланків посвідчень. Невикористані бланки посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Погашені невикористані бланки посвідчень запаковуються. На пакеті робиться напис "Погашені бланки посвідчень про зміну місця голосування", вказується назва органу ведення Державного реєстру виборців і дата пакування, ставляться підписи керівника та не менш як двох працівників відповідного органу та відтиск печатки органу.

2. Про використання бланків посвідчень орган ведення Реєстру складає у двох примірниках звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначаються:

1) кількість та номери отриманих бланків посвідчень;

2) кількість виборців, які отримали посвідчення;

3) номери невикористаних та погашених бланків посвідчень;

4) кількість невикористаних та погашених бланків посвідчень;

5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу (включно із закордонним виборчим округом).

3. При складанні звіту, передбаченого частиною другою цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців, чи дорівнює кількість отриманих бланків посвідчень сумі кількості виборців, які отримали посвідчення, та кількості погашених бланків посвідчень. Невідповідність цих даних вказується у зазначеному звіті разом із вказанням встановленої органом ведення Державного реєстру виборців причини такого розходження та номерів посвідчень, які не були видані виборцям та не були погашені.

4. Орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно передає звіт про використання бланків посвідчень та пакет з погашеними бланками посвідчень до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому розпорядником Реєстру. Зазначений звіт невідкладно розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

5. Центральна виборча комісія не пізніше 18 години останньої п'ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування) подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть у відповідному окрузі на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.

6. Якщо кількість виборців, які звернулись до окружної виборчої комісії із посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування, перевищує очікувану кількість виборців, зазначену у частині п'ятій цієї статті, окружна виборча комісія до початку голосування проводить додаткову перевірку правомірності включення виборців до списку на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування. Результати перевірки затверджуються рішенням окружної виборчої комісії.

7. З метою проведення перевірки, зазначеної у частині шостій цієї статті, окружна виборча комісія може звернутися із запитами про підтвердження фактів видання конкретних посвідчень до відповідних органів ведення Реєстру. Письмові відповіді на такі запити надаються органами ведення Реєстру і надсилаються факсограмами невідкладно, а також надсилаються поштовими повідомленнями.

8. При виявленні ознак вчинення злочину чи інших зловживань при виданні або використанні посвідчень про тимчасову зміну місця голосування окружна виборча комісія невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію та вживає заходів для усунення наслідків цих порушень у межах своїх повноважень.

Стаття 76. Списки виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування

1. Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування окружна виборча комісія територіального виборчого округу, утвореного на території великого міста, визначає в межах територіального виборчого округу одну велику або середню звичайну виборчу дільницю, а окружна виборча комісія іншого територіального виборчого округу - по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру кожного району, а також у курортних місцевостях, що входять до складу відповідного територіального виборчого округу, на яких буде проводитися голосування виборців на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування.

2. Виборець, який має намір проголосувати на підставі посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування звертається до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів.

3. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць список виборців для голосування на підставі посвідчення про тимчасову зміну місця голосування у двох примірниках за формою, зазначеною у частинах першій та другій статті 68 цього Закону. При цьому напроти прізвища кожного виборця, внесеного до списку виборців, у графі "Примітка" зазначається номер посвідчення та проставляються підписи двох членів окружної виборчої комісії. Кожен примірник списку на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря окружної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

4. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування не дає права виборцю голосувати на будь-якій спеціальній виборчій дільниці або на звичайній виборчій дільниці в адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України, за місцем виборчої адреси виборця.

5. Виборець не включається до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, якщо відповідне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини другої статті 74 цього Закону. Без підпису виборця відкріпне посвідчення є недійсним.

6. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування відмітка про отримання посвідчення, передбачена частиною другою статті 74 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців, що видав посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.

7. Перший примірник списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, складений окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини першої цієї статті, не пізніше 16 години останньої суботи перед днем виборів. Таке передання проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановлених частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Другий примірник списку зберігається в окружній виборчій комісії.

8. Список виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування є невід'ємною частиною уточненого списку виборців на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів в уточненому списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини першої статті 69 цього Закону.

9. На підставі свого рішення, прийнятого за підсумками перевірки, зазначеної у частині шостій статті 75 цього Закону, окружна виборча комісія не пізніше початку голосування на підставі прийнятого рішення може передати відповідній дільничній виборчій комісії інший список виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування та вилучити список, наданий раніше відповідно до частини сьомої цієї статті.

Стаття 77. Особливості включення виборців на підставі відкріпних посвідчень до списку виборців для голосування на закордонній виборчій дільниці

1. Виборець, який прибув до дня голосування включно з посвідченням про тимчасову зміну місця голосування до закордонної виборчої дільниці, номер якої зазначений у посвідченні, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця, а також документ, у якому зроблено відмітку про видання посвідчення відповідно до частини другої статті 74 цього Закону.

2. На підставі документів, зазначених у частині першій цієї статті, голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії включають виборця до уточненого списку виборців на цій дільниці у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "Примітка" зазначаються номер посвідчення, назва органу ведення Реєстру, яким видано посвідчення, та підписи голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

3. При включенні виборця до списку виборців відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною другою статті 74 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки органу ведення Державного реєстру виборців, що видав посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці після завершення голосування невідкладно повідомляє за допомогою технічних засобів зв'язку Центральну виборчу комісію про кількість виборців, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування.

Розділ VI. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 78. Фінансування виборів Президента України

1. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з кандидатами на пост Президента України, забороняється.

Стаття 79. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки та проведення виборів Президента України за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

3. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України. Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

4. Кошти на підготовку і проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня початку виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату праці членів комісій та осіб, зазначених у частині шостій статті 53 цього Закону.

6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини п'ятої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та забезпечення державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів Президента України повернути не використані нею на підготовку та проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

Стаття 80. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України

1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього та інших законів, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку (з оплатою послуг щодо їх встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів здійснюються Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 81. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів.

2. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів Президента України, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

5. Оплата праці осіб, зазначених у частині четвертій статті 51 та частині шостій статті 53 цього Закону, здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України. Розмір оплати праці таких осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

6. Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів Президента України, особами, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі окружних, дільничних виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині четвертій статті 51 та частині шостій статті 53 цього Закону, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги. Оплата праці членів комісії референдуму чи осіб, зазначених у частині четвертій статті 51 та частині шостій статті 53 цього Закону, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

7. Оплата праці членів виборчої комісії, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, що проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

8. Для отримання оплати, передбаченої частинами першою, третьою - п'ятою цієї статті, член виборчої комісії, особа, залучена як спеціаліст, експерт чи технічний працівник відповідно до частини четвертої статті 51 та частини шостої статті 53 цього Закону, подає до окружної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного номера або заяву з засвідченням відсутності у неї ідентифікаційного номера.

Стаття 82. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України

1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації кандидата на пост Президента України, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію. На поточні рахунки виборчого фонду кандидата кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду.

2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Кандидат відкриває в установах банків України поточні рахунки свого виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку в межах одного територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

3. Кандидат зобов'язаний відкрити накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду.

4. Рахунки виборчого фонду кандидата у Президенти України відкриваються тільки в національній валюті.

5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією і не може бути змінений під час виборчого процесу.

6. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.

7. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду кандидата письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

8. Інформація про відкриття накопичувального рахунку відповідного виборчого фонду кандидата та реквізити рахунку одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

9. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі.

10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 15 годині останнього дня перед днем голосування або (для виборчих фондів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування) перед днем повторного голосування.

11. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про їх включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

12. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду кандидата не допускається.

13. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду кандидата до дня голосування здійснюється лише у разі втрати ним статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 83. Розпорядники рахунків виборчого фонду кандидата

1. Кандидат на пост Президента України призначає з числа своїх довірених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата мають виключне право на розподіл коштів з накопичувального рахунку між поточними рахунками виборчого фонду.

2. Кандидат на пост Президента України призначає з числа своїх довірених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у цьому територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

3. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, та їх розподілу між поточними рахунками фонду. Розпорядники поточних рахунків забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчого фонду, ведуть облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата зобов'язаний за тридцять днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата зобов'язаний за двадцять днів до дня голосування подати до Центральної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування (дня повторного голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією і не можуть бути змінені під час виборчого процесу.

8. Центральна виборча комісія здійснює аналіз фінансових звітів, отриманих відповідно до частини п'ятої цієї статті, і не пізніш як за п'ять днів до дня голосування оприлюднює цей аналіз на своєму офіційному веб-сайті. Аналіз фінансових звітів, отриманих відповідно до частини шостої цієї статті, Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як на тридцятий день після дня голосування (дня повторного голосування).

9. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

Стаття 84. Формування виборчого фонду кандидата та використання його коштів

1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштів, а також добровільних внесків фізичних осіб.

2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку виборчого процесу. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України.

3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) особам під псевдонімом та анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду, який не перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання та адреса житла особи.

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.

7. У разі надходження добровільного внеску фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.

8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, перерахувавши відповідні кошти до Державного бюджету України.

9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього виборчого фонду.

10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Центральною виборчою комісією відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніш як на п'ятий день після дня голосування (для виборчих фондів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування) перераховує кошти, не використані кандидатом, на накопичувальний рахунок його виборчого фонду.

12. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата пізніше, ніж за один день до дня голосування (дня повторного голосування), повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом, у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України (для виборчих фондів кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - дня призначення повторного голосування) перераховуються установою банку на рахунок відповідного кандидата:

1) у повному обсязі - у разі, якщо сума залишків коштів, не використаних кандидатом, не перевищує суми його власних коштів, внесених ним до свого виборчого фонду;

2) у розмірі суми його власних коштів, внесених ним до свого виборчого фонду - у разі, якщо сума залишків коштів, не використаних кандидатом, перевищує сума його власних коштів, внесених ним до свого виборчого фонду.

14. Залишки коштів, які залишилися після перерахування на рахунок кандидата відповідно до пункту 2 частини тринадцятої цієї статті, у строк, встановлений частиною тринадцятою цієї статті, перераховуються установою банку до Державного бюджету України.

Розділ VII. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 85. Строки висування кандидатів на пост Президента України

Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається на другий день виборчого процесу і закінчується за сімдесят один день до дня голосування.

Стаття 86. Порядок висування партією кандидата на пост Президента України

1. Партія може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії, або позапартійного громадянина, який відповідно до статті 12 цього Закону має право бути висунутим кандидатом на пост Президента України. Партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.

2. Висування кандидата здійснюється партією на її з'їзді (зборах, конференції). Порядок скликання та проведення такого з'їзду (зборів, конференції), а також порядок висування кандидата визначається статутом партії. У з'їзді (зборах, конференції) партії, на якому здійснюється висування кандидата на пост Президента України, повинно брати участь не менше 200 делегатів.

3. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією згідно з волею кандидата.

4. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за два дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному веб-сайті. На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії може бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

5. З'їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії з метою висунення кандидата на пост Президента України заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

6. На з'їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидата на пост Президента України створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатури (кандидатур), запропонованої (запропонованих) до висування кандидатом, та передвиборної програми кандидата.

7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, підсумки голосування (кількість голосів "за", "проти", "не брали участь у голосуванні") щодо рішення про висування кандидата на пост Президента України, а також відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Президента України:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) число, місяць і рік народження;

3) громадянство;

4) партійність;

5) відомості про освіту;

6) відомості про володіння державною мовою;

7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;

8) посада кандидата в об'єднаннях громадян;

9) наявність представницького мандата;

10) місце проживання (без зазначення адреси житла).

9. Протокол підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії.

Стаття 87. Порядок самовисування кандидата на пост Президента України

1. Громадянин України, який відповідно до статті 12 цього Закону має право бути кандидатом на пост Президента України і не дав згоди бути висунутим кандидатом від жодної партії, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.

2. У заяві про самовисування на пост Президента України повинні міститися:

1) висловлене бажання особи бути кандидатом на пост Президента України;

2) відомості, зазначені у пунктах 1 - 10 частини сьомої статті 86 цього Закону,

3) згода на оприлюднення біографічних відомостей кандидата та його декларації про майно та доходи, зазначеної у статті 90 цього Закону;

4) зобов'язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з зайняттям поста Президента України або зазначення відсутності такого мандата;

5) зобов'язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права або зазначення про відсутність у його власності таких підприємств чи корпоративних прав;

6) вказання офіційної контактної адреси кандидата.

3. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій та третій статті 88 цього Закону.

Стаття 88. Умови реєстрації кандидатів на пост Президента України

1. Особа, яка самовисунулася кандидатом на пост Президента України, для своєї реєстрації, крім заяви, зазначеної у статті 87 цього Закону, особисто подає до Центральної виборчої комісії такі документи:

1) заповнену особою, яка самовисунулася, особисто анкету кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

2) автобіографію особи, яка самовисунулася, обсягом до двох тисяч п'ятисот друкованих знаків, що повинна містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові;

б) число, місяць, рік і місце народження;

в) громадянство;

г) відомості про освіту;

ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);

д) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);

е) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом;

є) партійність, рік вступу до партії;

ж) склад сім'ї;

з) місце проживання та виборча адреса із зазначенням часу проживання в Україні;

и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;

і) відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків;

4) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 89 цього Закону;

5) декларацію про майно та доходи відповідно до статті 90 цього Закону.

2. Для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, крім документів, зазначених у пунктах 1 - 5 частини першої цієї статті, подаються також такі документи:

1) заява партії про реєстрацію кандидата, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії;

2) копія свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян після початку виборчого процесу. Строк засвідчення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту не повинен перевищувати трьох днів;

3) протокол з'їзду (зборів, конференції) партії, зазначений у частині сьомій статті 86 цього Закону;

4) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду бути кандидатом на пост Президента України від цієї партії, у якій також зазначаються відомості, передбачені пунктами 3 і 4 частини другої статті 87 цього Закону, та офіційна контактна адреса кандидата.

3. Разом з документами, зазначеними у частинах першій або другій цієї статті, до Центральної виборчої комісії подаються фотографії кандидата за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день виборчого процесу.

4. Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, зазначені у частині другій цієї статті, подає до Центральної виборчої комісії особа, висунута кандидатом.

5. Центральна виборча комісія видає особі, висунутій кандидатом, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

6. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за шістдесят сім днів до дня голосування.

Стаття 89. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу.

2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як п'ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, яка була висунута кандидатом на пост Президента України.

4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок, з якого надійшли кошти на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

5. Грошова застава повертається кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 10 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 10 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до Державного бюджету України.

Стаття 90. Декларація про майно та доходи кандидата на пост Президента України

1. Декларація про майно та доходи кандидата на пост Президента України та членів його сім'ї за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється власноручно кандидатом за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

3. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України оприлюднює на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії його декларацію, зазначену у частині першій цієї статті, а також публікує її в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Стаття 91. Порядок реєстрації кандидатів на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 88 цього Закону.

2. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної партії. Повторна заява особи про самовисування чи про згоду балотуватися на тих же виборах Президента України від будь-якої партії не приймається.

3. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття документів, зазначених у частинах першій та другій статті 88 цього Закону.

4. У разі реєстрації кандидата його представнику у Центральній виборчій комісії, зареєстрованому відповідно до частини п'ятої статті 117 цього Закону, не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію кандидата. У той же строк кандидату на пост Президента України видається посвідчення кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

5. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в його реєстрації не пізніше як на третій день з дня прийняття цього рішення публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

6. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за шістдесят чотири дні до дня голосування.

7. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, вказаних у пунктах 1 - 10 частини сьомої статті 86 цього Закону, а також суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

8. Зареєстровані кандидати на пост Президента України мають рівні права незалежно від способу та часу їх висунення і часу реєстрації.

Стаття 92. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:

1) порушення встановленого цим Законом порядку висунення кандидата;

2) виявлення Центральною виборчою комісією факту наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;

3) відсутності або неналежного оформлення хоча б одного із документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 88 цього Закону;

4) припинення громадянства України або наявності громадянства іншої держави особи, висунутої кандидатом на пост Президента України;

5) виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання чи з метою отримання політичного притулку;

6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною;

7) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 12 цього Закону.

2. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови.

3. Копія рішення про відмову в реєстрації кандидата не пізніше наступного дня після його прийняття видається кандидату або його представнику у Центральній виборчій комісії.

4. Відмова в реєстрації кандидата з підстав, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів не пізніш як за шістдесят шість днів до дня голосування. Рішення щодо реєстрації кандидата у цьому випадку приймається у строк, зазначений у частині шостій статті 90 цього Закону.

5. У разі відмови у реєстрації кандидата на пост Президента України особа, висунута кандидатом, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження до суду відповідного рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб'єкта виборчого процесу зберігається за відповідною особою до набрання рішенням суду законної сили.

Стаття 93. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:

1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за десять днів до дня голосування (повторного голосування), із письмовою заявою про відмову від балотування;

2) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;

3) виїзду кандидата після його реєстрації за межі України для постійного проживання або з метою отримання політичного притулку;

4) визнання кандидата недієздатним;

5) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, зареєстровану кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 12 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на третій день після отримання звернення, зазначеного у пункті 1, виникнення чи виявлення обставин, зазначених у пунктах 2 - 5 частини першої цієї статті, у присутності кандидата на пост Президента України або його представника в Центральній виборчій комісії, а також (у разі висування кандидата партією) представника партії, яка висунула кандидата. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за їх відсутності.

3. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України таке рішення набирає чинності, а відповідна особа втрачає статус суб'єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження відповідного рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб'єкта виборчого процесу зберігається за відповідною особою до набрання рішенням суду законної сили.

4. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.

5. Рішення, зазначене у частині третій цієї статті, оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після набрання ним чинності. Рішення, зазначене у частині четвертій цієї статті, оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.

Стаття 94. Попередження за порушення виборчого законодавства

1. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом:

а) факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, його довіреною особою, його представником у Центральній виборчій комісії, а також іншою особою на прохання кандидата чи за дорученням кандидата;

б) факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 106 цього Закону), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, його довірена особа, уповноважений представник у Центральній виборчій комісії (непрямий підкуп);

в) факту використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;

г) факту використання кандидатом, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, свого службового становища для проведення передвиборної агітації, залучення або використання ним для цілей передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);

2) у разі порушення кандидатом, його довіреною особою чи іншою особою за дорученням кандидата обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 101 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення кандидату попередження у порядку, встановленому частиною другою статті 93 цього Закону. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування.

3. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає представнику кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії копію цього рішення. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається представнику кандидата невідкладно.

4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

РОЗДІЛ VIII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 95. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

2. Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про кандидата, зазначені у пунктах 1 - 10 частини сьомої статті 86 цього Закону, а також суб'єкт (спосіб) висування.

3. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, політичні партії, громадські об'єднання при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 100 цього Закону, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України. Зазначені плакати повинні містити передвиборну програму кандидата, подану ним до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидата, а також фотографію кандидата із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 10 частини сьомої статті 86 цього Закону, а також суб'єкта (способу) висування.

5. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія погоджує з представником кандидата у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

6. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів кандидатів із розрахунку не менш як по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів передаються дільничним виборчим комісіям в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

Стаття 96. Загальне інформаційне забезпечення виборів

1. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:

1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;

2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;

3) можливість та порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси;

4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

5) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;

6) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;

7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня;

8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;

9) відповідальність за порушення законодавства про вибори.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.

3. На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.

Стаття 97. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

1. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:

1) зареєстрованих кандидатів на пост Президента України та суб'єктів їх висування;

2) передвиборні програми кандидатів на пост Президента України;

3) рахунки виборчих фондів кандидатів, максимальний дозволений розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок;

4) скасування реєстрації (вибуття) кандидата на пост Президента України;

5) факти та події, пов'язані з виборчим процесом.

2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 98. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.

2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації та її неупередженого подання.

3. Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов'язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно важливої інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов'язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації.

4. Засоби масової інформації, інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі кандидатів на пост Президента України щодо подій, пов'язаних із виборами.

5. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов'язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні окремих кандидатів чи надавати їм привілеї.

6. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

7. Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати передачі, зазначені у частині шостій цієї статті, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

8. Формат циклу передач включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів - за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

9. Вартість участі у передачі є однаковою для всіх кандидатів і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до статті 109 цього Закону.

10. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств). При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

Стаття 99. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Президента України

1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами Президента України, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Президента України, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо кандидатів на пост Президента України, протягом останніх семи днів перед днем голосування (днем повторного голосування).

4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.

5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами або за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.

Розділ IX. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 100. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація це здійснення будь-якої діяльності, яка має на меті спонукати голосувати або не голосувати за кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися будь-якими засобами, не забороненими Конституцією та законами України.

2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій;

5) розповсюдження листівок, плакатів, буклетів, брошур, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата на пост Президента України, а також поширення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата на пост Президента України або публічні оцінки діяльності кандидатів;

9) встановлення інформаційних наметів;

10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

3. Порядок розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації з використанням рекламних засобів регулюється цим Законом та Законом України "Про рекламу".

4. Прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Закону, забороняється. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, вважається передвиборною агітацією.

5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією та законами України, і підготовані у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України.

Стаття 101. Строки проведення передвиборної агітації

1. Кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації наступного дня після його реєстрації Центральною виборчою комісією.

2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування (повторного голосування) забороняється у будь-якій формі. У цей час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, інших публічних заходів) від імені кандидата чи суб'єкта його висування, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку кандидатом чи суб'єктом його висування проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів і повідомлення про проведені раніше такі заходи.

4. У час, зазначений у частині другій цієї статті, припиняється використання носіїв зовнішньої реклами для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Передвиборні агітаційні матеріали, розміщені на інформаційних стендах чи в інших місцях (крім носіїв зовнішньої реклами) з цього ж часу знімаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, комунальними підприємствами. Припинення використання носіїв зовнішньої реклами у час, зазначений у частині другій цієї статті, забезпечується підприємствами (господарськими товариствами) чи фізичними особами - розповсюджувачами зовнішньої реклами.

4. Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

5. У разі призначення повторного голосування передвиборна агітація відновлюється кандидатами, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, з дня, наступного після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування. Така агітація припиняється у порядку і в строки, зазначені у частинах другій та третій цієї статті.

Стаття 102. Загальні засади фінансування передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Закону, коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Використання власних коштів кандидатів чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

2. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання кандидатам однакового ефірного часу на радіо і телебаченні у порядку, встановленому відповідно до цього Закону.

3. Кандидат на пост Президента України фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації на власну підтримку та їх розміщення.

4. Підтримка кандидатом на пост Президента України від свого імені чи партією - суб'єктом його висування проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду кандидата.

Стаття 103. Участь виборців у передвиборній агітації

1. Виборці мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів, їх передвиборні програми та діяльність, брати участь у проведенні агітації щодо підтримки чи непідтримки кандидатів без витрачання власних коштів у будь-якій формі.

2. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата чи партії - суб'єкта його висування;

2) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;

3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

3. Кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, виконавчих органах влади Автономної Республіки Крим, виконавчих органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах, судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах, інших воєнізованих формуваннях, забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

4. Посадовим та службовим особам і творчим працівникам засобів масової інформації під час виборчого процесу, за винятком матеріалів і передач, обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 111 і частини третьої статті 112 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидата на пост Президента України чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата.

Стаття 104. Загальні обмеження щодо передвиборної агітації

1. Поширення під час передвиборної агітації у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

2. Забороняється розповсюдження відомостей про кандидата на пост Президента України, недостовірний або наклепницький характер яких загальновідомі або були встановлені у судовому порядку.

3. Забороняється участь у передвиборній агітації у будь-якій формі органів виконавчої влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів.

4. Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі:

1) прізвищ та зображень кандидатів на пост Президента України;

2) символіки (логотипів) чи назв партій - суб'єктів висування кандидатів;

3) повідомлень у будь-якій формі про підтримку кандидатом або партією - суб'єктом його висування видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у публічних видовищних заходах.

5. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 106 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата або згадуванням імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

6. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 106 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу), а також щодо заборони укладення з виборцями оплатних договорів на проведення передвиборної агітації. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня голосування, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України.

7. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого цим Закону порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

8. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії, заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цього Закону щодо проведення передвиборної агітації, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, така виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до закону.

Стаття 105. Проведення публічних заходів передвиборної агітації

1. Організація та проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів як заходів передвиборної агітації, встановлення інформаційних наметів для проведення заходів агітації, не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Видатки, пов'язані з організацією та проведенням зазначених заходів, здійснюються за рахунок коштів виборчого фонду кандидата.

2. Кандидат на пост Президента України має право на договірній основі за рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації.

4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату.

5. Вимога, зазначена у частині четвертій цієї статті, не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій - суб'єктів висування кандидатів.

6. Інформаційні агентства надають приміщення для проведення прес-конференцій кандидатам на умовах рівного доступу та рівної оплати. Кандидат здійснює оплату за використання приміщень для прес-конференцій, наданого інформаційним агентством, за рахунок коштів свого виборчого фонду.

Стаття 106. Виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації

1. Кандидат на пост Президента України на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали передвиборної агітації (книги, брошури, буклети, листівки, плакати) за рахунок коштів свого виборчого фонду. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам цього Закону та інших законів України.

2. Кандидат може виготовляти за рахунок коштів свого виборчого фонду товари (значки, календарі, пакети, олівці, ручки тощо), що містять візуальні зображення портрета чи прізвища кандидата, назви, символіки (логотипу, прапору) партії - суб'єкта висування кандидата, за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленого відповідно до закону на день початку виборчого процесу.

3. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про замовника матеріалів.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації.

5. Кандидат має право вільно і безоплатно розповсюджувати, у тому числі з допомогою інших осіб, друковані матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, друковані видання, у яких розміщені матеріали передвиборної агітації, а також товари, зазначені у частині другій цієї статті.

6. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять усіх або деяких відомостей, зазначених у частині третій цієї статті.

7. Забороняється розміщення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації у приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладах освіти й охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємствах та установах.

8. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації на об'єктах культурної спадщини.

Стаття 107. Розміщення агітаційних матеріалів з застосуванням носіїв зовнішньої реклами

1. Друковані матеріали передвиборної інформації можуть розміщуватися із застосуванням носіїв зовнішньої реклами відповідно до вимог Закону Україну "Про рекламу" з оплатою із коштів виборчого фонду кандидата.

2. Підприємства (господарські товариства) чи фізичні особи - розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для кандидатів до розміщення агітаційних матеріалів з використанням носіїв зовнішньої реклами.

3. Розміщення агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами, розміщеної на будинках органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування забороняється.

4. Реклама книг, випусків друкованих засобів масової інформації чи телерадіопередач із використанням прізвищ чи зображень кандидатів, назв, символіки (прапорів чи логотипів) партій суб'єктів висування кандидатів може розміщуватися на носіях зовнішньої реклами лише за умови її оплати з коштів виборчого фонду відповідного кандидата.

Стаття 108. Заборона передвиборної агітації на транспорті

Розміщення матеріалів передвиборної агітації на зовнішній поверхні транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення таких матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Стаття 109. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів виборчого фонду кандидата здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

2. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев'ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу.

3. Засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною другою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).

4. Засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу, зазначені у частинах другій чи третій цієї статті, окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування.

5. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати кандидатам знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу.

6. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частин другої або третьої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як п'ятнадцятий день виборчого процесу, а регіональні та місцеві засоби масової інформації окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Ці відомості оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Засоби масової інформації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на п'ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

8. Матеріали передвиборної агітації мають бути чітко відокремлена від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі. Змішування агітаційних матеріалів та комерційної реклами не допускається.

9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату. Засіб масової інформації може відмовити кандидату у наданні ефірного часу чи друкованої площі тільки у разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини першої чи другої статті 104 чи частини другої та четвертої статті 111 цього Закону.

10. Вимоги, встановлені частинами першою дев'ятою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (організації партій) суб'єкти висування кандидатів.

Стаття 110. Проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.

2. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізації надають загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 20 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 20 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також не менше 20 хвилин на регіональних телеканалах та 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України. Цей час кандидату надається двічі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів та двічі на кожному з зазначених регіональних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія.

3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня голосування.

4. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині третій цієї статті, визначається не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю відповідно представників кандидатів у Центральній виборчій комісії чи довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.

5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Впродовж 15 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи його передвиборну програму.

7. Оплата ефірного часу, наданого відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між окружною виборчою комісією і регіональною телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми власності.

Стаття 111. Порядок проведення передвиборної агітації з використанням аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів

1. Телерадіоорганізації надають кандидату ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів його виборчого фонду у на підставі угоди, що укладається від імені кандидата розпорядником відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу кандидату забороняється.

2. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб'єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин.

3. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів забороняється. Передвиборна агітація у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на її початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слів "Передвиборна агітація". Забороняється переривати передачі передвиборної агітації рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

4. Протягом демонстрації передвиборної агітації на телебаченні обов'язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача.

5. Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

6. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної агітації, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.

7. Телерадіоорганізації усіх форм власності за рішенням Центральної виборчої комісії, письмовим запитом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати у визначений у вказаному рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу кандидату для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів його виборчого фонду, а в разі необхідності копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Стаття 112. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

1. Кандидат має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти висування кандидатів.

2. Матеріали передвиборної агітації повинні бути чітко відокремлена від інших матеріалів, опублікованих у друкованому засобі масової інформації, та бути опублікованими під рубрикою "Передвиборна агітація".

3. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені кандидата розпорядником поточного рахунку його виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія суб'єкт висування кандидата.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів за рахунок коштів їх виборчих фондів, а в разі необхідності надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

Стаття 113. Передвиборні теледебати

1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог частин шостої - дев'ятої статті 98 цього Закону та цієї статті. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі.

2. Зазначені у частині першій цієї статті теледебати можуть проводитися у строки, передбачені статтею 101 цього Закону для проведення передвиборної агітації, у проміжку між дев'ятнадцятою та двадцять другою годинами.

3. Теледебати повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою забезпечити можливість участі у них усіх кандидатів на пост Президента України за їх бажанням. Час мовлення, який використовується для циклів передач - теледебатів, не враховується у межі, встановлені частиною п'ятою статті 111 цього Закону.

4. В одній передачі циклу теледебатів одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. Обсяг ефірного часу, що надається кандидатам для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.

5. Проведення під час передачі інтерактивного голосування та оприлюднення його результатів можуть включатися до формату передачі тільки за згодою усіх учасників циклу теледебатів.

6. Графік поширення передач циклу, перелік учасників та черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.

7. Кількість передач в одному циклі теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання.

8. Тривалість кожної передачі за участю однієї групи кандидатів має бути не меншою, ніж шістдесят хвилин безперервного ефірного часу. Переривання трансляції теледебатів комерційною рекламою забороняється.

9. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п'ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною телекомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев'ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов'язково транслюються Національною радіокомпанією України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.

10. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації.

Стаття 114. Відповідальність засобів масової інформації за дотримання вимог щодо поширення матеріалів передвиборної агітації

1. Проведення передвиборної агітації в засобах масової інформації здійснюється з дотриманням вимог та обмежень, встановлених цим Законом.

2. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами першою та другою статті 104 цього Закону. У разі спроб поширення учасником передачі телерадіоорганізації у прямому ефірі інформації, зазначеної у частинах першій та другій статті 1042 цього Закону, ведучий передачі зобов'язаний вжити усіх заходів для припинення такого поширення.

3. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

4. Засобам масової інформації під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 111 і частини третьої статті 112 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати за або проти певного кандидата.

5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє до закінчення виборчого процесу трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації, у тому числі через журналістську діяльність, або в передачах яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

6. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору одноразового порушення засобом масової інформації вимог цього Закону Центральна виборча комісія своїм рішенням оголошує відповідному засобу масової інформації офіційне попередження з вимогою припинити порушення вимог виборчого законодавства. Таке попередження публікується у засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Засіб масової інформації, якому винесено попередження, зобов'язаний оприлюднити таке повідомлення без коментарів у програмі новин, що виходить в ефір у прайм-тайм, або розміщує на першій сторінці найближчого випуску друкованого засобу масової інформації.

7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення випуску відповідної програми, дії ліцензії аудіовізуального засобу масової інформації, або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

Стаття 115. Право на відповідь

1. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь на таку інформацію. Така відповідь не вважається передвиборною агітацією.

2. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, зобов'язаний надати кандидату, щодо якого поширено інформацію, яку він вважає недостовірною, можливість опублікувати відповідь: надати кандидату ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати у цьому ж друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом матеріал.

3. Матеріал відповіді, зазначений у частині другій цієї статті, повинен бути оприлюднений не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш як за один день до дня голосування. Якщо інформація, яку кандидат вважає недостовірною, була опублікована пізніш як за три дні до дня голосування, відповідь може бути опублікована в останній день перед днем голосування.

4. Ефірний час для відповіді надається у той же час доби, що й повідомлення, на яке дається відповідь. Тривалість ефірного часу, який надається для відповіді, не може перевищувати більш ніж у два рази тривалість повідомлення, на яке дається відповідь.

5. Відповідь, яка публікується у друкованому засобі масової інформації, повинна бути набрана таким самим шрифтом і розміщена під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти. Обсяг відповіді не може більш ніж на 50 відсотків перевищувати обсяг повідомлення, на яке надається відповідь.

6. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на зміст інформації, яка вважається недостовірною. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата.

7. Якщо матеріал, що містив інформацію, на яку подається відповідь, був опублікований в останньому перед днем голосування регулярному випуску друкованого засобу масової інформації, видавець такого засобу масової інформації повинен опублікувати відповідь у спеціальному випуску таким же тиражем у строки, зазначені у частині третій цієї статті.

8. Публікація відповіді здійснюється за рахунок засобу масової інформації. Засіб масової інформації має право вимагати відшкодування нанесеної йому шкоди від замовника оприлюднення інформації, на яку публікується відповідь, у порядку, встановленому законом.

9. Відповідь на відповідь не надається.

Розділ X. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

Стаття 116. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України

1. Кандидату на пост Президента України не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації до закінчення виборчого процесу від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

2. Кандидат на пост Президента України з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.

3. Кандидат на пост Президента України має право на безоплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборів Президента України.

4. Держава забезпечує охорону кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".

Стаття 117. Представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії

1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, може мати одного представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.

2. Представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії може бути виборець. Не може бути уповноваженим представником кандидата на пост Президента України:

1) член виборчої комісії;

2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

3) військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

3. Заява про реєстрацію представника кандидата на пост Президента України за підписом, засвідченим в установленому законом порядку, особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, подається до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента України. У заяві про реєстрацію представника кандидата на пост Президента України зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, дата народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання та контактна адреса, номер телефону.

4. До заяви, зазначеної у частині третій цієї статті, додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії, підпис якої засвідчується в нотаріальному порядку.

5. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, реєструє представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидата на пост Президента України повноваження представника кандидата у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту набрання чинності відповідним рішенням.

6. Представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

7. Представник кандидата на пост Президента України має право у будь-який час до дня голосування (дня повторного голосування) звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

8. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня голосування (дня повторного голосування) може прийняти рішення про відкликання представника та про делегування іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої або восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, а поданої напередодні і в день голосування (повторного голосування), - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника кандидата. Копія рішення видається представнику кандидата або надсилається на адресу кандидата на пост Президента України.

10. Посвідчення представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, повноваження якого припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.

11. Представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії уповноважений:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами Президента України, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії, її рішеннями, документами і матеріалами, на підставі яких ці рішення приймалися, отримувати копії цих рішень;

3) знайомитися невідкладно з протоколами виборчих комісій нижчого рівня, їх рішеннями, телефонограмами, протоколами дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії, отримувати їх копії;

4) звертатися зі скаргами, заявами до Центральної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені кандидата на пост Президента України;

5) на інші повноваження, передбачені цим Законом.

Стаття 118. Довірені особи кандидата на пост Президента України

1. Кандидат на пост Президента України може мати не більше п'яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох довірених осіб у кожному територіальному окрузі. Довірена особа кандидата повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 117 цього Закону.

2. Довірена особа кандидата на пост Президента України сприяє кандидату у проведенні виборчого процесу, без доручення представляє інтереси кандидата у виборчому процесі.

3. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим нотаріально, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата. У заяві про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості про особу, зазначені у частині третій статті 117 цього Закону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому окрузі. Підписи зазначених осіб засвідчуються в нотаріальному порядку.

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє довірених осіб кандидата на пост Президента України та видає представнику кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

6. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження довірених осіб кандидата вважаються припиненими з дня набрання чинності відповідним рішенням.

7. Довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня голосування (дня повторного голосування) звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

8. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня голосування (дня повторного голосування) може прийняти рішення про відкликання довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з письмовою згодою внесеної кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.

9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої або восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, а поданої напередодні і в день голосування (повторного голосування), - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення видається представнику кандидата у Центральній виборчій комісії.

10. Посвідчення довіреної особи кандидата, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.

11. Довірена особа кандидата:

1) представляє інтереси кандидата у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб'єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами, організаціями на території відповідного виборчого округу;

2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;

3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців;

4) має права офіційного спостерігача від кандидата, передбачені частиною десятою статті 120 цього Закону;

5) має інші повноваження, передбачені цим Законом для довіреної особи кандидата.

12. Довірена особа кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.

13. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною одинадцятою статті 120 цього Закону.

Стаття 119. Офіційні спостерігачі

1. Спостереження за перебігом виборчого процесу виборів Президента України можуть здійснювати:

1) офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України;

2) офіційні спостерігачі від громадських організацій, які мають право спостереження за виборами;

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій.

2. Офіційний спостерігач, зазначений у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, є суб'єктом виборчого процесу.

3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - міжнародні спостерігачі) не є суб'єктами виборчого процесу.

4. Повноваження офіційних спостерігачів, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, починаються з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 120 цього Закону, і припиняються після встановлення результатів виборів.

5. Повноваження міжнародних спостерігачів починаються з дня їх акредитації Центральною виборчою комісією і припиняються після офіційного опублікування результатів відповідних виборів.

6. Суб'єкт подання кандидатури офіційного спостерігача має право відкликати цього офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації (акредитації) офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

7. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії, яка його зареєструвала (акредитувала), із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації (акредитації) офіційного спостерігача, копія якого надається суб'єкту подання кандидатури офіційного спостерігача.

Стаття 120. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій

1. Офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України, громадської організації може бути виборець, який відповідає вимогам частини другої статті 117 цього Закону.

2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації та копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в нотаріальному порядку.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частиною другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України. У той же строк Центральна виборча комісія надсилає зазначений перелік окружним виборчим комісіям.

5. Офіційний спостерігач від кандидата, громадської організації реєструється окружною виборчою комісією за поданням довіреної особи кандидата у загальнодержавному або відповідному одномандатному окрузі, керівника відповідної громадської організації.

6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного кандидата чи громадської організації. До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.

7. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом довіреної особи кандидата, керівника відповідної громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

8. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої, п'ятої - сьомої цієї статті.

9. Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

10. Офіційний спостерігач від кандидата, громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при виданні виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених пунктами 3 та 4 частини другої статті 56 цього Закону, у тому числі перед початком голосування під час перевірки виборчих скриньок, їх пломбування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі;

5) оскаржувати у встановленому законом порядку до відповідної виборчої комісії чи до суду порушення вимог виборчого законодавства;

6) складати акт про порушення вимог виборчого законодавства у порядку, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті, який може бути доданий до скарги чи позовної заяви;

7) звертатися до членів відповідної виборчої комісії з вимогою про невідкладне усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

8) вживати необхідних не заборонених законом заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

9) отримати копії протоколів про передання виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

10) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.

11. Офіційний спостерігач від кандидата, громадської організації не має права:

1) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

2) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

3) чинити інші дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу або протиправно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження.

12. Акт про порушення вимог виборчого законодавства є документом, який засвідчує протиправно вчинені дії або бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії чи іншої особи. Такий акт складається невідкладно після виявлення порушення. Акт має бути підписаний особою, яка його склала, та не менш як двома іншими виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, виборчих адрес.

13. Довірена особа кандидата, керівник громадської організації має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

14. Офіційний спостерігач від кандидата, громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється відповідно довіреній особі кандидата, керівнику відповідної громадської організації.

15. У разі порушення офіційним спостерігачем від кандидата, громадської організації вимог частини одинадцятої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому частиною сьомою статті 56 цього Закону. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду. Офіційний спостерігач не може бути усунутий з приміщення, де проводиться голосування виборців, крім випадків вчинення діяння, що має ознаки злочину чи адміністративного правопорушення.

Стаття 121. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації, у тому числі міжнародної неурядової організації, зареєстрованої за межами України акредитується Центральною виборчою комісією. Пропозиція щодо акредитації міжнародних спостерігачів подається іноземною державою, відповідною міжнародною організацією безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування (дня повторного голосування).

2. Акредитація міжнародних спостерігачів здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (дня повторного голосування). Порядок акредитації міжнародних спостерігачів визначається Центральною виборчою комісією. Рішення про відмову в акредитації може бути прийняте лише з підстав звернення суб'єкта, який не відповідає вимогам частини першої цієї статті.

3. Громадянин України не може бути акредитований як міжнародний спостерігач. Громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка володіє українською мовою, може супроводжувати акредитованих міжнародних спостерігачів у приміщеннях для голосування на виборчих дільницях та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

4. Центральна виборча комісія видає акредитованому міжнародному спостерігачу посвідчення за встановленою нею формою.

5. Міжнародний спостерігач має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидатів, їх довірених осіб з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, інших передвиборних заходах;

2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;

3) бути присутнім на засіданнях виборчих комісій;

4) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів виборців, при встановленні підсумків голосування та результатів виборів, не заважаючи членам виборчих комісій фізично;

5) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

6) отримати копії протоколів про передання виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

7) після проведення виборів публічно висловлювати свої зауваження та рекомендації щодо організації проведення виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

8) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

6. Міжнародні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють міжнародним спостерігачам у здійсненні ними повноважень, передбачених цим Законом.

8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності міжнародних спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

9. Міжнародний спостерігач не має права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу, заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження, заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування, а також використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Зазначені обмеження поширюються і на особу, яка відповідно до частини третьої цієї статті супроводжує міжнародного спостерігача, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.

Розділ XI. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІВ

Стаття 122. Виборчий бюлетень

1. Голосування виборців на виборах Президента України здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня з виборів Президента України (далі - виборчий бюлетень).

2. Форма та колір, ступені захисту виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня голосування.

3. Текст виборчого бюлетеня затверджується Центральною виборчою комісією у строк, зазначений у частині другій цієї статті, з урахуванням вимог частин четвертої - сьомої цієї статті. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.

4. Виборчий бюлетень повинен містити:

1) назву виборів та дату голосування (повторного голосування);

2) номер територіального або позначення закордонного виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці;

4) позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії;

5) позначення місця для прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень;

6) перелік кандидатів на пост Президента України відповідно до частини п'ятої цієї статті.

5. У виборчому бюлетені відомості про кандидатів зазначаються в алфавітному порядку їх прізвищ. Щодо кожного кандидата зазначаються: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кожного кандидата з відомостями про рік народження, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність, а також суб'єкта (способу) висування кандидата. Ліворуч від прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат.

6. Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування, яке повинно займати не більше 10 відсотків площі бюлетеня.

7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити:

1) відомості та позначення, зазначені у пунктах 1 - 3, 5 частини четвертої цієї статті;

2) позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;

3) позначення місця для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень.

8. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного опублікування результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.

Стаття 123. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

1. Центральна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і державним поліграфічним підприємством "Україна", забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів у централізованому порядку не пізніш як за сім днів до дня голосування.

2. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

3. Підприємство-виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

5. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.

6. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального (закордонного) виборчого округу, оприлюднюється не пізніш як за два дні до дня голосування на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців на такій виборчій дільниці. Такий дозвіл може бути наданий не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.

Стаття 124. Порядок передання виборчих бюлетенів окружним та дільничним виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія не раніш як за сім днів до дня голосування приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні.

2. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Протокол також підписується уповноваженим представником Центральної виборчої комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в окружній виборчій комісії, яка прийняла бюлетені, третій невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

3. Кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний спостерігач, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію протоколу, зазначеного у частині другій цієї статті, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кандидата на пост Президента України.

4. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа або окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України..

5. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як за 24 години до початку голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.

6. Про передання окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. У протоколі зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу округу;

2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;

3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються виборчі бюлетені;

4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складення протоколу;

5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів;

6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

7. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.

8. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Копія протоколу, засвідчена на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу надається членам окружної виборчої комісії.

9. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.

10. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються Центральною виборчою комісією не раніш як за три дні до дня голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня голосування. Про передачу виборчих бюлетенів виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині шостій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

11. Кандидат, його довірена особа, офіційний спостерігач, які були присутніми при передачі виборчих бюлетенів, мають право на своє прохання невідкладно отримати копії протоколів, зазначених у частині шостій цієї статті, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кандидата, офіційного спостерігача від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації, які були присутні при переданні бюлетенів. Копії протоколу, зазначеного у частині десятій цієї статті, надаються представникам партій у Центральній виборчій комісії.

Стаття 125. Порядок приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями

1. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони.

2. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номера територіального виборчого округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях.

3. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені окремо по загальнодержавному округу та одномандатному округу вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у трьох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, другий зберігається у дільничній виборчій комісії, а третій - невідкладно вивішується у приміщенні дільничної виборчої комісії для загального ознайомлення. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

5. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею 130 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

6. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці приймає виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами першою - четвертою цієї статті. Прийняті і перераховані виборчі бюлетені зберігаються у сейфі, який опечатується у порядку, визначеному частиною п'ятою цієї статті.

Стаття 126. Порядок внесення змін до виборчого бюлетеня

1. Якщо рішення про скасування реєстрації кандидата чи про оголошення про втрату чинності рішення про реєстрацію кандидата прийняте після виготовлення виборчих бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня.

2. Зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампу "Вибув". Форма штампу "Вибув" затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування. Окружні виборчі комісії забезпечують виготовлення таких штампів не пізніш як за десять днів до дня голосування. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.

3. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без отримання дільничною виборчою комісією копії відповідного рішення Центральної виборчої комісії забороняється.

4. Якщо рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, зазначене у частині першій цієї статті, прийнято до передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, зміни до виборчого бюлетеня проводяться при прийманні дільничною виборчою комісією виборчих бюлетенів перед проставленням секретарем виборчої комісії відтиску печатки відповідно до частини другої статті 125 цього Закону.

5. Внесення змін до виборчого бюлетеня здійснює визначений протокольним рішенням комісії член цієї комісії, який проставляє відбиток штампу "Вибув" у виборчому бюлетені на квадраті біля прізвища кандидата, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не повинен заходити на текст бюлетеня з прізвищем та іншими персональними даними іншого кандидата.

6. Якщо рішення, зазначене у частині першій цієї статті, прийняте після отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями, внесення змін до бюлетенів відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами сьомою та восьмою цієї статті.

7. Дільнична виборча комісія відкриває сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, у порядку, встановленому частинами другою - сьомою статті 130 цього Закону.

8. Після внесення змін до виборчих бюлетенів у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті, виборчі бюлетені перераховуються у порядку, встановленому частинами третьою і четвертою статті 125 цього Закону. Сейф (металева шафа) із виборчими бюлетенями, до яких внесено зміни, опечатується у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 125 цього Закону.

9. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня при голосуванні.

10. Якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення, зазначеного в частині першій цієї статті, або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. В акті зазначається кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість виборчих бюлетенів, зіпсованих внаслідок неправильного чи помилкового проставлення штампу "Вибув", та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

11. Зіпсовані бюлетені погашаються в порядку, встановленому частиною сьомою статті 138 цього Закону, та упаковуються в порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 147 цього Закону.

12. За необхідності на підставі акта, зазначеного у частині десятій цієї статті, Центральна виборча комісія за зверненням окружної виборчої комісії може прийняти рішення про передрук необхідної кількості виборчих бюлетенів. Виготовлення цих бюлетенів, їх передання окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому цим Законом, та у строки, встановлені Центральною виборчою комісією.

13. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни відповідно до рішення, зазначеного у частині першій цієї статті, або внесено зміни без зазначеного рішення чи невідповідно до такого рішення, використаний при голосуванні виборців, вважається недійсним.

14. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

Стаття 127. Кабіни для голосування та виборчі скриньки

1. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх не менше чотирьох, для великих не менше шести.

2. Для голосування використовуються виборчі скриньки, до яких виборці опускають заповнені виборчі бюлетені.

3. Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок стаціонарних (великих) та переносних (малих). Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.

5. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер у межах виборчої дільниці, який проставляється дільничною виборчою комісією на цій скриньці.

6. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

Стаття 128. Розподіл обов'язків членів дільничної виборчої комісії на день голосування

1. Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видачі виборцю виборчого бюлетеня;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) контролю входу та виходу із приміщення для голосування.

2. Комісія визначає трьох членів комісії, які організовують голосування виборців за місцем їх перебування. До них обов'язково включається по одному члену комісії, яким доручені обов'язки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті.

3. Члени комісії, які організовують голосування виборців за місцем перебування, повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії.

Стаття 129. Підготовка до голосування виборців за місцем їх перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців для голосування зазначена відмітка, передбачена пунктом 4 частини сьомою статті 59 цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки, що засвідчує їх фізичний стан та факт нездатності виборця пересуватися самостійно, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з Центральною виборчою комісією.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування відповідно до частини третьої цієї статті у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданою до неї довідкою, зазначеною у пункті 2 частини третьої цієї статті. Така заява разом із зазначеним документом повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.

7. У разі необхідності копія довідки, яка засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується у нотаріальному порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

8. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої лікуючим лікарем.

9. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданим до неї документом, передбаченим пунктом 2 частини третьої цієї статті, або його копією реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та адреса місця проживання (місця перебування) виборця, а також спосіб її отримання та (у разі надання її певною особою) зазначається прізвище, ім'я та по батькові цієї особи та документ, який це засвідчив.

10. Дільнична виборча комісія може здійснити перевірку наявності у виборця підстав для голосування за місцем його перебування. Така перевірка проводиться за рішенням дільничної виборчої комісії не менш ніж трьома членами комісії, які є представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

11. Перевірка, зазначена у частині десятій цієї статті, спрямовується на встановлення факту написання виборцем заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування та факту видання відповідною установою чи закладом документа, який засвідчує неможливість виборця самостійно пересуватися у зв'язку зі станом здоров'я. Така перевірка проводиться шляхом:

1) особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця;

2) опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;

3) звернення до відповідного закладу чи установи із запитом про підтвердження достовірності виданого документа, що засвідчує стан здоров'я виборця, чи уточнення отриманих відомостей з дотриманням прав та свобод виборця.

12. Результат перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, проведеної відповідно до частини десятої цієї статті, оформляється у вигляді акта за підписом визначених членів дільничної виборчої комісії за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначений акт береться до уваги дільничною виборчою комісією при прийнятті рішення щодо включення (невключення) виборця, від якого надійшла заява про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування, до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців.

Стаття 130. Ранкове підготовче засідання дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. Засідання розпочинається у приміщенні, де зберігаються виборчі бюлетені.

2. На початку засідання члени комісії та інші особи, які мають право бути присутніми на засіданні комісії, присутні оглядають сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевіряють автентичність та цілісність стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу).

3. Якщо при огляді виявлено пошкодження сейфа (металевої шафи), де зберігаються виборчі бюлетені, пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи відтиску печатки на ній підписам і відтиску печатки, проставленим на засіданні, на якому приймалися виборчі бюлетені відповідно до статті 125 цього Закону або вносилися зміни до виборчих бюлетенів відповідно до статті 126 цього Закону, голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це відповідний орган внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номера виборчої дільниці та номера територіального виборчого округу (округів), наявності відтиску печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені кожного виду у порядку, визначеному частиною третьою статті 125 цього Закону.

4. Дільнична виборча комісія складає акт за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та про встановлену внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання комісії.

5. У разі виявлення невідповідності встановленої кількості та кількості бюлетенів, вказаній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії, зазначеному у частині дев'ятій статті 124 цього Закону, або в акті про розходження, зазначеному у частині четвертій статті 125 цього Закону, кількість втрачених чи виявлених надлишкових бюлетенів вказується в акті, зазначеному у частині четвертій цієї статті.

6. У випадку, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, встановлена внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів відповідного виду вважається кількістю виборчих бюлетенів цього виду, отриманих дільничною виборчою комісією.

7. Якщо сейф (металева шафа) та стрічка, якою було опечатано сейф (металеву шафу), не пошкоджені і стрічка має відповідні підписи і печатку, сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями відкривається. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії, зазначеного у частині дев'ятій статті 124 цього Закону, або акта про розходження, зазначеного у частині четвертій статті 125 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість фіксується у протоколі засідання комісії.

8. Секретар дільничної виборчої комісії вносить кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, встановлену відповідно до частин шостої або сьомої цієї статті, до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

9. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 128 цього Закону. Членам виборчої комісії, які проводитимуть голосування виборців за місцем їх перебування, виборчі бюлетені кожного виду видаються у кількості, що дорівнює кількості виборців, включених до витягу зі списку виборців, з резервом 1 - 2 бюлетені. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (металевій шафі) не може залишатися.

10. Члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів відповідно до частини дев'ятої цієї статті, проставляючи підпис у відомості про видання виборчих бюлетенів та аркушів списку виборців, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Форма зазначеної відомості встановлюється Центральною виборчою комісією.

11. Голова дільничної виборчої комісії передає аркуші списку виборців для голосування членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 128 цього Закону. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання. Кількість виборців, зазначених на відповідних аркушах списку виборців, фіксується у відомості, зазначеній у частині десятій цієї статті.

12. Після виконання дій, зазначених у частинах другій - одинадцятій цієї статті, засідання дільничної виборчої комісії продовжується у приміщенні для голосування.

13. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується спеціальною номерною пломбою. Голова комісії оголошує номер такої скриньки та номер пломби, що фіксується у протоколі засідання комісії.

14. Після опломбування виборчої скриньки до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, прізвища та підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, присутніх при цьому кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.

15. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і виконує з нею дії, передбачені частинами тринадцятою і чотирнадцятою цієї статті.

16. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх під час голосування відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 131. Ранкове повідомлення виборчих комісій

1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує окружну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці на момент початку голосування;

2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування;

3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування виборця (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування на підставі зазначених посвідчень, та закордонних виборчих дільниць).

2. Кількості виборців, передбачені пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, оголошуються головою комісії та заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

3. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості, узагальнені в межах територіального виборчого округу, до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше десятої години дня голосування.

4. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.

Стаття 132. Організація голосування виборців на виборчій дільниці

1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години. Проведення голосування не є засіданням дільничної виборчої комісії.

2. Протягом часу, зазначеного у частині першій цієї статті, забороняється закриття приміщень для голосування, припинення (перерви у проведенні) голосування, залучення членів дільничної виборчої комісії до виконання дій, не передбачених цією статтею та статтями 133 - 135 цього Закону.

3. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення наявності необхідних інформаційних матеріалів та створення необхідних умов для дотримання таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

4. У разі вчинення виборцем, іншою особою у приміщенні для голосування порушення громадського порядку чи іншого правопорушення, за яке законом встановлено відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органу внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і вжити до нього передбачених законом заходів поза приміщенням для голосування. Перебування працівника органу внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

5. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних суб'єктів подання кандидатур, у спосіб, що унеможливлює подальше опускання до неї чи виймання з неї виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.

6. За 5 хвилин до закінчення голосування голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени дільничної виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії.

Стаття 133. Порядок голосування виборцем

1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати у порядку, встановленому частинами другою - п'ятою цієї статті.

2. Виборець пред'являє відповідному члену дільничної виборчої комісії, уповноваженому відповідно до частини першої статті 128 цього Закону працювати зі списком виборців, один із документів, зазначених відповідно у статті 3 цього Закону. Член комісії перевіряє наявність виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці та, за його наявності, надає виборцю список для підпису.

3. Член дільничної виборчої комісії, уповноважений відповідно до частини першої статті 128 цього Закону видавати виборцям бюлетені, готує виборчий бюлетень для видання виборцю. При цьому зазначений член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, який має бути виданий виборцю, проставляє на контрольному талоні цього бюлетеня у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

4. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

5. Член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня, який має бути виданий виборцю, контрольний талон та видає бюлетень виборцю. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігається у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.

6. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

7. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб.

8. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата, довіреної особи, офіційного спостерігача.

9. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передання виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

10. Заповнюючи виборчий бюлетень, виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата, якого він підтримує своїм голосом. У виборчому бюлетені виборець може поставити тільки одну позначку.

11. Якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому цією статтею, тільки в обмін на невикористаний помилково заповнений виборчий бюлетень, про що зазначений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом.

12. Повернутий виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який повернув виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень разом із відокремленим від нього контрольним талоном зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями відповідно до частини сьомої статті 138 цього Закону.

13. Видача виборчого бюлетеня замість помилково заповненого одному і тому ж виборцю допускається лише один раз.

14. Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, його довіреної особи, офіційного спостерігача.

Стаття 134. Порядок організації голосування виборців за місцем їх перебування

1. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до часу закінчення голосування, встановленого частиною першою статті 132 цього Закону.

2. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують у день голосування члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії відповідно до частини першої статті 128 цього Закону.

3. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування.

4. Голова дільничної виборчої комісії після оголошення, зазначеного в частині третій цієї статті, видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до статті 129 цього Закону, та оголошує кількість виборців, внесених до витягу із списку.

5. Голова дільничної виборчої комісії видає членам комісії, які організовують голосування за місцем перебування виборців, опломбовану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускається другий контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, які проводять голосування за місцем перебування виборців, у тому числі члена виборчої комісії, якому видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами (із зазначенням прізвищ); їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. На контрольному листі може бути зазначено про відмову присутньої на засіданні виборчої комісії особи поставити свій підпис.

6. Під час проведення голосування за місцем перебування виборця мають право бути присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.

7. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, осіб, зазначених у частині шостій цієї статті. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, члени дільничної виборчої комісії відмовляють йому проведенні голосування за місцем його перебування.

8. Член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині третій статті 3 цього Закону, готує для видання виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні цього виборчого бюлетеня у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

9. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців.

10. Член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня, який має бути виданий виборцю, контрольний талон та видає виборцю один виборчий бюлетень. Контрольний талон виданого виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень.

11. Виборець заповнює та опускає виборчий бюлетень до переносної виборчої скриньки. Член сім'ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім при голосуванні виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та опустити його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок фізичних вад чи стану здоров'я не може самостійно виконати ці дії.

12. Після проведення голосування виборців за місцем перебування та повернення членів комісії у приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців для голосування напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище та ініціали і ставить свій підпис.

13. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування. Якщо після повернення зазначених членів комісії встановлено, що виборець не проголосував за місцем перебування, йому надається можливість проголосувати у порядку, встановленому статтею 133 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у списку виборців для голосування замість позначки, передбаченої частиною дванадцятою цієї статті. Про видання виборчого бюлетеня такому виборцю складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який підписується виборцем, головою або заступником голови комісії, одним із членів комісії, який проводив голосування за місцем перебування, та членом комісії, який видав виборцю бюлетень. Зазначений акт долучається до списку виборців.

14. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються також письмові заяви виборців разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями, а також актами перевірки, зазначеними у частині дванадцятій статті 129 цього Закону.

Стаття 135. Вечірнє повідомлення виборчих комісій

1. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування на підставі таких посвідчень).

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України невідкладно передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, до відповідної окружної виборчої комісії.

3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1, 2 та 4 частини першої цієї статті, до Центральної виборчої комісії.

4. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості, узагальнені в межах територіального виборчого округу, до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше двадцять третьої години дня голосування.

5. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.

Розділ XII. ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

Стаття 136. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передання повідомлення, зазначеного у статті 135 цього Закону, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. На підсумковому засіданні, крім членів відповідної дільничної виборчої комісії, мають право бути присутніми виключно особи, зазначені у частинах другій та третій статті 56 цього Закону. Присутність інших осіб на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії забороняється.

2. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення, підписання та запакування примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до частини дев'ятої статті 144 цього Закону та видання копій цього протоколів відповідно до частини десятої статті 144 цього Закону.

3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія протокольним рішенням доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх і приймає відповідні рішення на засіданні до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.

5. Встановлення результатів голосування виборців та підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Встановлення результатів голосування виборців та підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 137 - 141 цього Закону.

6. Дільнична виборча комісія під час підрахунку голосів складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Усі відомості, встановлені під час підрахунку голосів, вносяться до зазначених протоколів прописом та цифрами.

7. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Кожен пакет з виборчими документами заклеюється. На пакеті робиться напис, який вказує на дату та вид виборів, вид запакованих документів, а також зазначаються номер відповідного територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії. Кожен пакет мають право підписати особи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 137. Опрацювання списку виборців та витягу зі списку виборців

1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців для такі відомості по кожному аркушу окремо:

1) кількість виборців, внесених у список виборців для голосування, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців для голосування);

3) кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування" у списку виборців для голосування).

2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині десятій статті 130 цього Закону. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості у межах дільниці. Голова комісії оголошує ці відомості та вносить їх на останній сторінці списку виборців.

4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Для виборчих дільниць, на яких проводилося голосування виборців на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, встановлюється окремо кількості виборців, включених до уточненого списку виборців та до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування. Ця кількість (кількості) оголошується головою виборчої комісії та заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців для голосування та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у межах виборчої дільниці. Ця кількість оголошується головою комісії та заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування на виборчій дільниці, за підписами виборців у списку виборців. Для виборчих дільниць, на яких проводилося голосування виборців на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування, встановлюється окремо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі включення до уточненого списку виборців та до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування. Ця кількість (кількості) оголошується головою виборчої комісії та заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування).

7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців та підписами у витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується головою виборчої комісії та заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.

8. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, за яким проводилося голосування виборців за місцем їх перебування, заяви виборців разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються один пакет у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Список виборців".

Стаття 138. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів

1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини дев'ятої статті 130 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у кожного з них, з урахуванням повернутих бюлетенів, зазначених у частині дванадцятій статті 133 цього Закону.

3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом комісії виборцям (за відповідною кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців, зазначеною у пункті 2 частини першої статті 137 цього Закону), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеної у частині десятій статті 130 цього Закону. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів, зазначеній у частині десятій статті 130 цього Закону.

4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт в порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням імовірної причини такої невідповідності.

5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. За необхідності або на вимогу члена комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону.

7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині дванадцятій статті 133 цього Закону, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакетах робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".

Стаття 139. Опрацювання контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів

1. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів кожного виду у відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеній у частині десятій статті 130 цього Закону.

2. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.

3. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині другій цієї статті, сумі відповідних кількостей, зазначених у частинах шостій та сьомій статті 137 цього Закону.

4. За необхідності або на вимогу члена дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону.

5. У разі відповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує їх як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

6. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Після цього виборча комісія приймає протокольне рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються в порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".

8. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.

9. Пакети із документами, зазначені у частині восьмій статті 137, частині сьомій статті 138 цього Закону та частині сьомій цієї статті, зберігаються до кінця засідання у приміщенні для голосування у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 140. Порядок відкриття виборчих скриньок

1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 139 цього Закону, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.

2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів кожного виду, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

6. Комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, виявлених у кожній виборчій скриньці окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону.

7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом прийняття протокольного рішення, яке фіксується у протоколі засідання комісії. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду процедура підрахунку виборчих бюлетенів зупиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Предмети".

8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено у контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.

9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального чи позначення закордонного виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені при проведенні голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах дев'ятій та десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування протокольне рішення щодо визнання (невизнання) виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

12. Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, та номер відповідної виборчої скриньки оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

13. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у всіх скриньках підсумовуються. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів, які підлягають врахуванню, є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

14. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального чи позначення закордонного виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного виборчого округу, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який видавав виборчі бюлетені, або наявний підпис іншого члена дільничної виборчої комісії, не уповноваженого відповідно до статті 128 цього Закону видавати виборчі бюлетені, або підпис іншої особи, яка не є членом дільничної виборчої комісії, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

15. Кількість виборчих бюлетенів, які відповідно до частин десятої - дванадцятої та чотирнадцятої цієї статті не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, підраховуються. Зазначена кількість, заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зазначені бюлетені запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню".

Стаття 141. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією включно до підписання усіх примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками із зазначенням з обох боків напису "недійсні", а також прізвищ та ініціалів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня в алфавітному порядку;

3. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, оголошуючи результат волевиявлення виборця.

4. Недійсним вважається виборчий бюлетень:

1) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

2) якщо у виборчому бюлетені поставлено більш ніж одну позначку навпроти прізвищ різних кандидатів, що унеможливлює встановлення змісту волевиявлення виборця;

3) якщо виборчий бюлетень не заповнено (не поставлено жодної позначки);

4) якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

5. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня чи змісту волевиявлення виборця дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування робота з іншими виборчими бюлетенями зупиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

6. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Дільнична виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону, дійсні виборчі бюлетені з кожним змістом волевиявлення виборців і таким чином встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президент України.

8. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право оглянути відповідний бюлетень. Безпосередньо після закінчення підрахунку голосів виборців кожен член комісії має право оглянути та перерахувати у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону, відповідні виборчі бюлетені.

9. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у вигляді кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

10. Дільнична виборча комісія зобов'язана невідкладно після закінчення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановлена відповідно до частини тринадцятої статті 140 цього Закону, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, та кількості виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням встановленої протокольним рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.

11. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.

12. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".

Стаття 142. Бланк протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.

2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників, в порядку та у строки, визначені статтею 123 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються для кожної дільниці підприємством-виготовлювачем.

3. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтями 124 та 125 цього Закону.

Стаття 143. Відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається із двох частин - загальної та спеціальної.

2. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені дільничною виборчою комісією:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничною виборчою комісією;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;

6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

7) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

11) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

12) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);

13) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

15) відсоток виборців, які взяли участь у голосуванні, у відношенні до кількості виборців, включених до списку виборців на дільниці, зазначеної у пункті 5 цієї частини.

3. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці заносяться такі відомості:

1) кількість недійсних бюлетенів;

2) відсоток недійсних бюлетенів у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

4) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці;

5) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

4. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.

5. Відомості, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, заносяться до протоколу про підрахунок голосів прописом та цифрами.

Стаття 144. Порядок складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники кожного протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Перший примірник протоколу складається під час проведення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у порядку, встановленому статтями 137 - 141 цього Закону. Інші примірники протоколу заповнюються після складання першого примірника протоколу.

3. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії.

4. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди з діями дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів чи з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки члена комісії додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

6. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

8. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

9. Перший і другий примірники кожного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці запаковуються (разом з актом, зазначеним у частині одинадцятій цієї статті) до одноразового пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.

10. Дільнична виборча комісія зобов'язана невідкладно після завершення підрахунку голосів видати кожному кандидату, його довіреній особі, офіційному спостерігачу, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на його (її) прохання копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу відповідно для кожного кандидата, громадської організації.

11. Про видання копій відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, якого кандидата чи яку громадську організацію представляє кожна особа, яка отримала копію протоколу, дата та час одержання цих копій, а також проставляються підписи осіб, які отримали копії протоколу. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Стаття 145. Уточнений протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до статті 144 цього Закону, однак до його запакування відповідно до частини дев'ятої статті 144 цього Закону дільнична виборча комісія виявила у ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться.

2. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині першій статті 144 цього Закону, та підписується у порядку, встановленому частинами третьою - сьомою статті 144 цього Закону. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

3. Складання дільничною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії без рішення окружної виборчої комісії, зазначеного у пункті 2 частини п'ятої статті 148 цього Закону, не допускається.

4. Перший та другий примірники протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються разом із першими двома примірниками первинного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у порядку, встановленому частиною дев'ятою статті 144 цього Закону. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії. При цьому примірники первинного протоколу у членів комісії не вилучаються.

5. Копії протоколу з поміткою "Уточнений" видаються кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які отримали копії первинного протоколу про підрахунок голосів виборців, що зазначається в акті про видачу копій протоколу у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 144 цього Закону.

Стаття 146. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою статті 133 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз, голосування за місцем перебування виборцем, не включеним до витягу зі списку виборців або включеним до нього з порушенням порядку, встановленого статтею 129 цього Закону, голосування виборцем за місцем перебування з порушенням вимог частини сьомої статті 134 цього Закону) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів з належними ознаками у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

2. У кожному випадку виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону. Такий акт (акти), а також акти, складені офіційними спостерігачами у порядку, визначеному частиною дванадцятою статті 120 цього Закону, є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. Рішення про визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним приймається у формі постанови, у якій зазначаються вичерпні підстави цього рішення.

4. У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 111, 13 частини другої статті 143 цього Закону. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей спеціальної частини протоколу, ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 144 цього Закону.

5. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені".

6. Постанова комісії про визнання голосування недійсним, витяг із протоколу засідання дільничної виборчої комісії із зазначенням результатів голосування членів комісії щодо визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 147. Порядок транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії

1. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за підсумками їх розгляду, невідкладно після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії складаються у коробки, які опечатуються стрічкою з проставленням на ній прізвищ, ініціалів та підписів усіх присутніх членів комісії та печатки комісії, та транспортуються до окружної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.

2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) головою або заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох кандидатів, на підтримку яких подано найбільшу кількість голосів виборців на виборчій дільниці.

3. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

4. У транспортуванні виборчих документів обов'язково бере участь працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.

5. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

6. Якщо одночасно проводяться інші вибори, виборча документація інших виборів транспортується до відповідної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації до окружної виборчої комісії відповідно до частини другої цієї статті.

7. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

8. Транспортування виборчих документів здійснюється безпосередньо до відповідної окружної виборчої комісії. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією. Члени дільничної виборчої комісії, які здійснюють транспортування виборчих документів, забезпечують їх належне збереження до прийняття їх відповідною окружною виборчою комісією.

9. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковим наступним переданням до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 148. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

1. Окружна виборча комісія після закінчення голосування на виборах Президента України розпочинає підсумкове засідання, яке продовжується до підписання усіх примірників протоколу окружної комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

2. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає від членів дільничної виборчої комісії, які транспортували виборчі документи, вийняті з коробок запечатані пакети з виборчими документами, передбаченими частинами першою статті 147 цього Закону. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність виборчих документів дільничної виборчої комісії та цілісність усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами.

3. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому, а також окремі думки членів дільничної виборчої комісії, додані до нього.

4. Окружна виборча комісія зобов'язана до прийняття одного з рішень, зазначених у частині п'ятій цієї статті, розглянути окремі думки членів дільничної виборчої комісії, додані до протоколу про підрахунок голосів, а також заяви чи скарги щодо порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці та/або під час транспортування виборчих документів, які надійшли перед або під час прийняття документів дільничної виборчої комісії, та прийняти за підсумком такого розгляду щодо кожної з цих окремих думок, заяв і скарг рішення у формі постанови.

5. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією стосовно відповідності його змісту та оформлення вимогам цього Закону після його оголошення та розгляду скарг, зазначених у частині четвертій цієї статті. За результатами розгляду протоколу дільничної виборчої комісії та зазначених скарг окружна виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;

2) відмовити (із зазначенням підстав) у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складення протоколу з поміткою "Уточнений" без повторного підрахунку голосів;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці.

6. Протокольне рішення, передбачене частиною п'ятою цієї статті, приймається шляхом голосування членів окружної виборчої комісії більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання виборчої комісії.

7. У разі прийняття окружною виборчою комісією рішення, зазначеного у пункті першому частини п'ятої цієї статті, голова окружної виборчої комісії повторно оголошує відомості прийнятого протоколу дільничної виборчої комісії. Секретар окружної виборчої комісії вносить оголошені відомості до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

8. Пакети з виборчими документами відповідної дільничної виборчої комісії, прийнятими окружною виборчою комісією, складаються у коробки, що опечатуються паперовою стрічкою, на якій проставляються прізвища, ініціали та підписи присутніх членів окружної виборчої комісії. Коробки з виборчими документами три члени окружної виборчої комісії, яких можуть супроводжувати офіційні спостерігачі, переносять до окремої кімнати зберігання виборчих документів. Доступ до кімнати зберігання виборчих документів мають лише зазначені члени окружної виборчої комісії, які приносять коробки з виборчими документами, прийнятими окружною виборчою комісією, та особи, які їх супроводжують. Вхід (входи) до кімнати зберігання виборчих документів перебуває під постійною охороною працівника органів внутрішніх справ. Дозволяється присутність біля зазначеного працівника органів внутрішніх справ офіційних спостерігачів, яким забороняється перешкоджати зазначеному працівнику здійснювати свої повноваження. Виносити виборчі документи із кімнати зберігання до офіційного опублікування результатів виборів Президента України забороняється.

9. Перші два примірники прийнятого протоколу дільничної виборчої комісії залишаються до закінчення засідання у голови окружної виборчої комісії, який відповідає за їх збереження.

10. У разі виявлення у загальній частині протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можна усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна виборча комісія приймає рішення, зазначене у пункті 2 частини п'ятої цієї статті. Виборчі документи відповідної дільничної комісії, не прийняті окружною виборчою комісією, складаються у коробки, які зберігаються у приміщенні, не відбувається засідання окружної виборчої комісії у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на засіданні комісії, до прийняття комісією відповідного протоколу з поміткою "Уточнений".

11. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути на своєму засіданні питання про внесення уточнень до відповідного протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Виготовлений і підписаний у порядку, встановленому статтями 144 та 145 цього Закону, протокол з позначкою "Уточнений" транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 147 цього Закону. Протокол з позначкою "Уточнений" приймається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому цією статтею. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

12. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними відповідно до частини дванадцятої статті 120 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності актів або письмової скарги осіб, зазначених у частинах другій та третій статті 147 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення зазначене у пункті 3 частини п'ятої цієї статті.

13. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у спеціальній частині протоколу дільничної виборчої комісії, розходженні у відомостях спеціальної частини різних примірників протоколу, оформлених і виданих відповідно до вимог цього Закону та наданих окружній виборчій комісії кандидатами чи їх довіреними особами, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів, у яких містяться виборчі документи дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення, зазначене у пункті 3 частини п'ятої цієї статті.

14. Повторний підрахунок голосів виборців проводиться окружною виборчою комісією в порядку, встановленому статтею 149 цього Закону.

15. Окружна виборча комісія може оголосити перерву у засіданні, якщо на цей час у приміщенні окружної комісії не очікують члени дільничних виборчих комісій, які доставили виборчі документи, у тому числі з поміткою "Уточнений". Тривалість перерви визначається протокольним рішенням комісії з розрахунку часу, коли можуть поступити виборчі документи з наступних виборчих дільниць. Про тривалість перерви і час продовження засідання повідомляється усім дільничним виборчим комісіям, документи яких не прийняті окружної виборчою комісією, а також оголошується усім присутнім на засіданні комісії.

16. Усі виборчі документи, які на момент оголошення перерви перебували у приміщенні, де проводилося засідання, на час перерви залишаються у зазначеному приміщенні. На час перерви у засіданні комісії вхід (входи) до приміщення, де проводиться засідання, опечатується паперовою стрічкою, на якій проставляються прізвища, ініціали та підписи присутніх членів окружної виборчої комісії та інших присутніх осіб і печатка комісії. На час перерви вхід (входи) до кімнати зберігання виборчих документів перебувають під постійною охороною працівника органів внутрішніх справ. Доступ до зазначеного приміщення до закінчення перерви забороняється для будь-яких осіб.

17. При закінченні перерви голова та інші члени окружної виборчої комісії оглядають стрічку (стрічки), якою (якими) було опечатано вхід (входи) до приміщення, де відбувається засідання окружної виборчої комісії. У разі їх цілісності голова комісії відкриває вхід до приміщення. У разі порушення цілісності опечатання входу (входів) невідкладно повідомляється відповідні правоохоронні органи.

18. На початку продовження засідання голова окружної виборчої комісії перевіряє повноважність засідання відповідно до вимог частини п'ятої статті 54 цього Закону, а також оголошує присутніх на засіданні кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Стаття 149. Порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. У разі прийняття рішення, зазначеного у пункті 3 частини п'ятої статті 148 цього Закону, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії, у полі зору членів комісії та присутніх на засіданні комісії осіб.

2. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією на її підсумковому засіданні після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, у порядку, встановленому частинами четвертою - тринадцятою цієї статті. У разі оголошення перерви у засіданні окружної виборчої комісії, зазначеної у частині п'ятнадцятій статті 148 цього Закону, повторний підрахунок голосів проводиться перед оголошенням перерви. У повторному підрахунку окружної виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії.

3. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня голосування. Бланки протоколу виготовляються Центральною виборчою комісією для кожної окружної виборчої комісії у кількості 100 примірників, у строки, визначені частиною п'ятою статті 135 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. У бланку протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не передбачається внесення відомостей, передбачених пунктами 2, 4 та 12 частини другої статті 143 цього Закону.

4. На початку повторного підрахунку голосів окружна виборча комісія на підставі свого протоколу про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, зазначеного у частині шостій статті 124 цього Закону, актів дільничної виборчої комісії (у разі їх наявності), зазначених у частині четвертій статті 125 та частині четвертій статті 130 цього Закону, встановлює відомості, зазначені у пункті 1 частини другої статті 143 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет зі списком виборців для голосування та іншими доданими до нього документами, зазначеними у частині восьмій статті 137 цього Закону. На підставі списку виборців для голосування, витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування окружна виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пунктах 5 - 10 частини другої статті 143 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. При цьому також перевіряється наявність обставин, зазначених у пункті 1 частини першої статті 146 цього Закону. Список виборців для голосування та інші додані до нього документи запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

6. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 138 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 125 цього Закону, перерахунок невикористаних виборчих бюлетенів та встановлює відомості, зазначені у пункті 3 частини другої статті 157 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

7. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 139 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 125 цього Закону, перерахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та встановлює їх кількість. Комісія перевіряє, чи відповідає встановлена кількість сумі відомостей, зазначених у пунктах 8 - 10 частини другої статті 143 цього Закону, встановлених відповідно до частини четвертої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження. Встановлена таким чином сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, передбачена пунктом 11 частини другої статті 143 цього Закону, оголошується головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

8. Окружна виборча комісія перевіряє, чи відповідають відомості, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті, сумі відомостей, встановлених відповідно до частин шостої та сьомої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.

9. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 140 цього Закону, і комісія переглядає наявні у ньому предмети. У разі виявлення серед предметів виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Предмети запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

10. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині п'ятнадцятій статті 140 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню. При цьому комісія бере до уваги акти (за їх наявності), складені дільничною виборчою комісією відповідно до частин восьмої та десятої статті 140 цього Закону. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону, кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 13 частини другої статті 143 цього Закону. Встановлена кількість оголошується головою комісії та вноситься секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, які не підлягають урахуванню, запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

11. Перед відкриттям пакетів з недійсними виборчими бюлетенями та виборчими бюлетенями з голосами виборців, поданих на підтримку відповідних кандидатів, на столі, за яким проводиться повторний підрахунок голосів, розставляються таблички, зазначені у частині другій статті 141 цього Закону. Голова окружної виборчої комісії розкладає на місця, позначені табличками, виборчі бюлетені, що підлягають врахуванню, виявлені відповідно до частин дев'ятої та десятої цієї статті, в порядку, встановленому частиною третьою статті 141 цього Закону.

12. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині дванадцятій статті 141 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому недійсні виборчі бюлетені. При цьому голова комісії розкладає виборчі бюлетені на відповідні місця у порядку, встановленому частиною третьою статті 141 цього Закону. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які повинні вважатися дійсними, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів.

13. Голова окружної виборчої комісії почергово по одному відкриває пакети, зазначені у частині одинадцятій статті 141 цього Закону, і комісія вивчає наявні у такому пакеті бюлетені з голосами виборців, поданими на підтримку відповідного кандидата. При цьому голова комісії розкладає виборчі бюлетені на відповідні місця у порядку, встановленому частиною третьою статті 141 цього Закону. Бюлетені розкладаються відповідно до змісту волевиявлення виборців. При цьому кожен член окружної виборчої комісії, а також кожен присутній при цьому член відповідної дільничної виборчої комісії має право оглянути відповідний бюлетень. У разі виявлення виборчих бюлетенів, зміст яких не відповідає змісту, зазначеному на пакеті, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 57 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів із кожним змістом волевиявлення у кожному пакеті.

14. Окружна виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону, кількість недійсних виборчих бюлетенів, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 1 частини третьої статті 143 цього Закону. Встановлена кількість недійсних бюлетенів оголошується головою комісії та вноситься секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною сьомою статті 136 цього Закону.

15. Окружна виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 125 цього Закону, дійсні виборчі бюлетені з кожним змістом волевиявлення виборців і таким чином встановлює відомості спеціальної частини протоколу, зазначені у пункті 3 частини третьої статті 143 цього Закону. Встановлені кількості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

16. На основі відомостей, зазначених у частинах дванадцятій та чотирнадцятій цієї статті окружна виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пункті 14 частини другої статті 143 цього Закону, а також відомості, зазначені у пунктах 2, 4, 5 частини третьої статті 143 цього Закону. Встановлені кількості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

17. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частинами другою - восьмою статті 144 цього Закону у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами відповідної дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.

18. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

19. Окружна виборча комісія зобов'язана невідкладно після завершення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці видати кожному кандидату, його довіреній особі, офіційному спостерігачу, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на його (її) прохання копії протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу відповідно для кожного кандидата, кожної громадської організації.

Стаття 150. Визнання окружною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 146 цього Закону;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій в день, що передує дню голосування, у день голосування чи при підрахунку голосів, навмисного протиправного усунення офіційних спостерігачів, які мають право бути присутніми у зазначених приміщеннях, з підготовчого засідання дільничної виборчої комісії, з приміщення для голосування при проведенні голосування виборців чи підрахунку голосів, а так само протиправного недопущення офіційних спостерігачів у зазначені приміщення;

3) неможливості встановлення результатів голосування на виборчій дільниці внаслідок численних фактів порушення вимог цього Закону.

2. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому статтею 163 цього Закону, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1, 3, 5 - 11, 13 частини другої статті 143 цього Закону. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей, передбачених спеціальною частиною протоколу, ставиться прочерк.

3. Витяг із протоколу засідання окружної виборчої комісії із рішенням окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додається до першого примірника протоколу відповідної окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Стаття 151. Встановлення підсумків голосування окружною виборчою комісією в межах територіального виборчого округу

1. Після прийняття і розгляду усіх протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та закінчення (у разі його проведення) повторного підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування у межах відповідного округу, про що складає протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу.

2. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу здійснюється шляхом підсумовування відповідних відомостей протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, прийнятих окружною виборчою комісією та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України.

3. У разі отримання окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений" окружна виборча комісія при встановленні підсумків голосування враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу з поміткою "Уточнений".

4. У разі проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремій виборчій дільниці окружна виборча комісія враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Стаття 152. Протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу

1. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, зазначеного у частині першій статті 151 цього Закону, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.

2. Протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу складається із двох частин - загальної та спеціальної. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені окружною виборчою комісією на підставах, зазначених у статті 151 цього Закону:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

3) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

5) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

6) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

7) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

8) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування у територіальному виборчому окрузі;

9) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах територіального виборчого округу;

10) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

11) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

12) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

16) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

17) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу.

3. До спеціальної частини протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування виборців в межах територіального виборчого округу заносяться такі відомості:

1) кількість недійсних бюлетенів;

2) відсоток недійсних бюлетенів у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

4) сумарна кількість дійсних голосів виборців;

5) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

4. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.

5. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 2 - 8, 10 - 12, 14 - 16 частини другої та у пунктах 1, 3 частини третьої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.

Стаття 153. Порядок складання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу

1. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Перший примірник протоколу складається секретарем окружної виборчої комісії під час засідання комісії шляхом врахування відомостей протоколів дільничних виборчих комісій (у тому числі з позначкою "Уточнений"), прийнятих окружною виборчою комісією, та відомостей протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях (за наявності). Інші примірники протоколу заповнюються після складання першого примірника протоколу.

3. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень без відповідного рішення окружної виборчої комісії.

4. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії.

5. Член окружної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі про підсумки голосування, чи рішеннями (діями) комісії під час розгляду і прийняття протоколів дільничних виборчих комісій член окружної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

6. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи засвідчення такого протоколу печаткою окружної виборчої комісії.

7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу запаковується до одноразового пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною сьомою статті 136 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування".

9. Другий примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

10. Кандидату, його довіреній особі офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата, кожної громадської організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

Стаття 154. Уточнений протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу

1. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу відповідно до статті 153 цього Закону до відправлення його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".

2. Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється в кількості примірників, встановлених частиною першою статті 153 цього Закону, та підписується в порядку, встановленому частинами четвертою - сьомою статті 153 цього Закону.

3. Складання окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.

4. Перший примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з позначкою "Уточнений" запаковується разом з першим примірником первинного протоколу у порядку, встановленому частиною восьмою статті 153 цього Закону.

5. Другий примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з позначкою "Уточнений" зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. При цьому примірники первинного протоколу у членів комісії не вилучаються.

6. Копії протоколу з поміткою "Уточнений" видаються кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які отримали копії первинного протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Стаття 155. Транспортування виборчої документації до Центральної виборчої комісії

1. Пакет з першим примірником протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у випадку, зазначеному у статті 154 цього Закону, - також з першим примірником протоколу з позначкою "Уточнений" разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, скаргами, зазначеними у частині четвертій статті 148 цього Закону, рішеннями, прийнятими за підсумками їх розгляду, та іншими рішеннями окружної виборчої комісії, які були прийняті під час прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій і встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, окружна виборча комісія транспортує відповідно до Центральної виборчої комісії.

2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії представниками двох кандидатів, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців у межах територіального виборчого округу.

Стаття 156. Особливості встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу

1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях на загальнодержавних виборах або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв'язку.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені формою протоколу про встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, за винятком пунктів 3, 7, 11, 15 частини другої статті 255 цього Закону. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.

3. Центральна виборча комісія складає у двох примірниках протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з дотриманням вимог частини п'ятої статті 152 цього Закону. До зазначеного протоколу цифрами та прописом заносяться відомості, встановлені відповідно до частини другої цієї статті.

4. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.

5. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.

6. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх представники або довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Якщо при отриманні оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зміст яких був врахований у протоколі Центральної виборчої комісії, зазначеному у частині другій цієї статті, на підставі відомостей, переданих технічними засобами зв'язку, виявляються розбіжності між такими відомостями та змістом першого примірника протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, Центральна виборча комісія на своєму засіданні вносить зміни до протоколу, зазначеного у частині другій цієї статті шляхом виготовлення протоколу з поміткою "Уточнений", який складається і підписується у порядку, визначеному частинами першою - шостою цієї статті.

8. Кандидату, його представнику в Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

Стаття 157. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральної виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.

2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати окружну виборчу комісію внести уточнення до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.

3. Окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому статтею 154 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 155 цього Закону.

4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.

Стаття 158. Протокол про підсумки голосування на виборах Президента України

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі, а також на підставі звітів органів ведення Державного реєстру виборців, зазначених у частині другій статті 75 цього Закону, не пізніш як на восьмий день з дня голосування встановлює підсумки голосування на виборах Президента України, про що складає протокол.

У разі нескладання або неналежного складання окружною виборчою комісією протоколу про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого) або його ненадходження до Центральної виборчої комісії наступного дня за днем його складання Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному окрузі. У такому випадку Центральна виборча комісія витребовує та забезпечує транспортування від окружної виборчої комісії виборчих документів, зазначених у частині першій статті 155 цього Закону, здійснює перерахунок виборчих бюлетенів, а також може витребовувати примірники протоколів членів окружної виборчої комісії, членів дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу та інші документи.

2. До загальної частини протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України заносяться такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

7) кількість виготовлених бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

8) кількість переданих органам ведення Державного реєстру виборців бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

9) кількість виборців, які тимчасово змінили місце голосування та отримали посвідчення про тимчасову зміну місця голосування;

10) кількість невикористаних та погашених бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

11) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування;

13) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

14) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців;

15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

16) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

17) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі на підставі посвідчень про тимчасову зміну місця голосування;

18) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

20) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

21) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

22) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.

3. До спеціальної частини протоколу про результати голосування на виборах Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість недійсних бюлетенів;

2) відсоток недійсних бюлетенів у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

4) сумарна кількість дійсних голосів виборців;

5) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2 - 6, 11 - 22 частини другої та пунктах 1, 3, 4 частини третьої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожному територіальному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному округу.

5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.

6. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.

7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України.

8. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 159. Рішення Центральної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах Президента України

1. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія невідкладно після його підписання приймає одне із таких рішень:

1) про визнання обраним Президента України;

2) про призначення повторного голосування на виборах Президента України;

3) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.

2. Обраним за підсумками голосування на виборах Президента України вважається:

1) кандидат, котрий одержав на виборах понад 50 відсотків дійсних голосів виборців, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два або більше кандидатів на пост Президента України;

2) єдиний кандидат, що балотувався на виборах і був включений до виборчого бюлетеня, за умови, що на його підтримку було подано понад 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

3. Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до частини другої цієї статті.

4. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування кількість голосів на його підтримку склала менше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не раніш як на третій день і не пізніш як на п'ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.

Стаття 160. День повторного голосування

1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня голосування.

2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів здійснюється у порядку, визначеному цим Закону, з особливостями, встановленими статтями 161 - 167 цього Закону.

Стаття 161. Кандидати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування

1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування на виборах Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.

2. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування відмовився від балотування відповідно до пункту 1 частини першої статті 93 цього Закону, або якщо прийнято рішення відповідно до статті 93 цього Закону про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або у випадку смерті такого кандидата Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю голосів виборців, одержаних на його підтримку у день голосування.

3. Якщо обставини, зазначені у частині другій цієї статті, настали пізніш як за десять днів до дня повторного голосування, або з інших причин немає кандидата, який міг би бути включеним до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо одного кандидата на пост Президента України.

4. Кандидати на пост Президента України, не включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, втрачають статус суб'єкта виборчого процесу з дня офіційного опублікування повідомлення, зазначеного у частині п'ятій статті 159 цього Закону.

5. У випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, статус суб'єкта виборчого процесу для кандидата, включеного до виборчого бюлетеня замість вибулого, відновлюється з дня прийняття рішення про його включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Стаття 162. Виборчий бюлетень для повторного голосування

1. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування та ступені його захисту затверджуються Центральною виборчою комісією одночасно з призначенням дня повторного голосування з дотриманням вимог статті 122 цього Закону.

2. Виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування, їх передання окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється в порядку та в строки, визначені статтями 123 - 125 цього Закону.

Стаття 163. Зміна складу виборчих комісії для підготовки і проведення повторного голосування

1. Для підготовки і проведення повторного голосування формується новий склад окружних та дільничних виборчих комісій (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

2. Повноваження попереднього складу виборчої комісії припиняються у день прийняття рішення про затвердження нового складу цієї виборчої комісії.

3. До подання до складу окружних та дільничних виборчих комісій можуть бути включені особи, які відповідають вимогам, встановленим статтею 35 цього Закону. До подання можуть включатися особи, які входили до попереднього складу комісії і повноваження яких не були припинені достроково з підстав, зазначених у частині четвертій статті 48 та частині третій статті 496 цього Закону.

4. При формуванні нового складу виборчих комісій посада заступника голови комісії не передбачається.

5. Голова та секретар виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.

6. Зміни у складі дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць перед проведенням повторного голосування проводяться за необхідності у порядку, встановленому статтею 49 цього Закону.

Стаття 164. Порядок зміни складу окружних виборчих комісій

1. Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування (у випадку, зазначеному у частині другій статті 161 цього Закону - після дня прийняття зазначеного рішення) кандидат на пост Президента України, включений до виборчого бюлетеня для повторного голосування, у порядку, встановленому статтею 36 цього Закону, вносить до Центральної виборчої комісії подання на шість осіб до складу кожної окружної виборчої комісії.

2. Не пізніш як за дев'ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія затверджує новий склад окружних виборчих комісій на підставі подань, зазначених у частині першій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії з дотриманням вимог цього Закону, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, встановленим статтею 35 та частиною третьою статті 163 цього Закону.

3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу окружної виборчої комісії, менша від шести осіб, відповідна окружна виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.

4. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). При цьому повинна бути дотримана рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного кандидата.

Стаття 165. Порядок зміни складу дільничних виборчих комісій

1. Не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, вносять до відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 36 цього Закону подання кандидатур до складу кожної дільничної комісії у кількості осіб, встановленій частиною другою цієї статті.

2. Кожен кандидат вносить до складу дільничної виборчої комісії:

1) для великих дільниць по дев'ять осіб;

2) для середніх дільниць по вісім осіб;

3) для малих дільниць по шість осіб;

4) для дільниць, на яких кількість виборців не перевищує 50 осіб, - по три особи.

3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу відповідної дільничної виборчої комісії, менша від кількості, зазначеної у частині другій цієї статті, відповідна дільнична виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.

4. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях відповідного територіального виборчого округу окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії).

Стаття 166. Списки виборців для повторного голосування

1. Списки виборців для повторного голосування на виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 59 цього Закону, виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців у трьох примірниках на підставі уточнених списків виборців для голосування на цих дільницях, що виготовлялися відповідно до статті 68 цього Закону. При їх виготовленні враховуються підсумки розгляду скарг стосовно списків виборців, що поступили після дня голосування.

2. До списків виборців для повторного голосування включаються також громадяни України, яким після дня голосування, однак до дня повторного голосування виповнилося 18 років.

3. Передання списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, дільничним виборчим комісіям постійних виборчих здійснюється у порядку, встановленому статтею 69 цього Закону.

4. Складання та уточнення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 63 цього Закону, здійснюється у порядку та в строки, встановлені статтями 63 та 70 цього Закону.

5. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє списки виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у трьох примірниках не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. При їх виготовленні враховуються результати уточнення списків виборців у порядку, встановленому статтею 71 цього Закону.

6. Передання списків виборців для повторного голосування дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць здійснюється в порядку, встановленому частиною восьмою статті 71 цього Закону.

Стаття 167. Офіційні спостерігачі на повторному голосуванні

1. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України та від громадських організацій, зареєстровані відповідно до статті 120 цього Закону до дня голосування, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акредитовані на виборах Президента України відповідно до статті 121 цього Закону, продовжують здійснювати свої повноваження під час підготовки, проведення та встановлення результатів повторного голосування без повторної реєстрації (акредитації).

2. Реєстрація додаткових офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, та від громадських організацій, які відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 120 цього Закону, заміна офіційних спостерігачів здійснюється у порядку, встановленому статтею 120 цього Закону. Відповідні подання можуть бути внесені не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування.

3. Акредитація додаткових офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій поновлюється на наступний день після прийняття рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Відповідні пропозиції, зазначені у частині першій статті 121 цього Закону, можуть бути подані не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування.

Стаття 168. Офіційне опублікування результатів виборів Президента України

1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно публікує результати виборів Президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" у вигляді офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб'єкта (способу) його висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1 - 10 частини сьомої статті 86 цього Закону.

2. Офіційне опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.

Стаття 169. Набуття повноважень Президентом України

1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.

2. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.

Стаття 170. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України передає виборчу та іншу документацію, що підлягає внесенню до Національного архівного фонду, у тому числі протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки голосування в межах виборчих округів, до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до Державного архіву в Автономній Республіці Крим та відповідних місцевих державних архівних установ.

2. Виборча документація, що не підлягає внесенню до Національного архівного фонду, передається окружними виборчими комісіями до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

3. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних та інших архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи.

4. Відповідальність за збереження виборчої документації до передачі її на архівне зберігання покладається на голову або заступника голови чи секретаря відповідної окружної виборчої комісії.

5. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих архівних установах, визначених частиною другою цієї статті, протягом п'яти років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України, після чого знищуються в установленому порядку.

6. Архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації з виборів Президента України у порядку, встановленому законом.

7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення діяльності дільничних та окружних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток цих виборчих комісій, методичної літератури, що надавалися виборчим комісіям на період виборчого процесу, а також виділити приміщення місцевим архівним установам для тимчасового зберігання виборчої документації.

Розділ XIII. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 171. Загальні засади оскарження під час виборчого процесу

1. Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу виборів Президента України, оскаржуються до відповідної виборчої комісії або до суду за власним вибором суб'єкта звернення (позивача).

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, неправильностей у списку виборців до відповідної виборчої комісії, а також розгляд скарг та прийняття рішення виборчою комісією здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, до суду, а також розгляд та вирішення справ судом здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

4. Неправильності у списку виборців оскаржуються у порядку, встановленому статтею 65 цього Закону.

5. Суд, до якого подана позов, зазначений у частинах першій або третій цієї статті, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію, орган ведення Державного реєстру виборців про надходження позову, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.

6. Якщо за адміністративним позовом судом відкрито провадження, і тим же суб'єктом з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про відкриття провадження зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.

7. Суди, виборчі комісії, органи Державного реєстру виборців, правоохоронні органи таким чином організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування (день повторного голосування), за потреби - з продовженням прийому документів до 24 години, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг (позовних заяв) суб'єктів виборчого процесу та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.

Стаття 172. Суб'єкт звернення із скаргою

1. Суб'єктом звернення із скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути:

1) кандидат на пост Президента України;

2) офіційний спостерігач - суб'єкт відповідного виборчого процесу;

3) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження чи на присутність на засіданні виборчої комісії і при проведенні голосування відповідно до цього Закону, а також щодо доступу на публічні заходи, пов'язані з виборами, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.

2. Виборець може звернутися зі скаргою щодо неправильностей у списку виборців, зазначеною у статті 65 цього Закону, без дотримання вимог, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті.

Стаття 173. Суб'єкт та предмет оскарження

Скарга, що стосується підготовки і проведення виборів Президента України (далі скарга), може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:

1) виборчої комісії, яка організовує підготовку і проведення виборів Президента України, члена такої виборчої комісії;

2) кандидата на пост Президента України, його представника у Центральній виборчій комісії, його довіреної особи;

3) іншого суб'єкта виборчого процесу виборів Президента України у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 19 цього Закону;

4) органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

5) партії, громадського об'єднання, крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, громадського об'єднання належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції;

6) засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової чи службової особи, творчого працівника.

Стаття 174. Особливості представництва суб'єктів виборчого процесу при оскарженні

1. Особа, яка відповідно до цього Закону зареєстрована представником кандидата у Центральній виборчій комісії, довіреною особою кандидата, діє як представник відповідного кандидата при оскарженні порушень виборчого законодавства до відповідної виборчої комісії без додаткового уповноваження, в тому числі може подавати скарги від імені кандидата.

2. Документом, що підтверджує повноваження представників, довірених осіб, зазначених у частинах першій цієї статті, є відповідне посвідчення, видане Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 175. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії може бути подана суб'єктом звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування (повторного голосування), може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування (повторного голосування).

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування (повторного голосування) до закінчення голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, а також під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.

6. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 177 цього Закону.

7. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги суб'єктом розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

8. Вимоги цієї статті не поширюються на скарги щодо неправильностей у списках виборців, зазначені у статті 65 цього Закону.

Стаття 176. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі суб'єкту звернення;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 174 цього Закону, із зазначенням дати підписання.

2. Виборець, оскаржуючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта оскарження, повинен зазначити у своїй скарзі, яким чином таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права його особисто, крім скарг щодо неправильностей у списках виборців.

3. Скарга може містити зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.

4. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Стаття 177. Повернення скарги без розгляду

1. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 176 цього Закону, повертається суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, невідкладно.

2. Право повернути скаргу без розгляду з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, мають голова або заступник голови відповідної виборчої комісії.

3. Повернення скарги здійснюється листом за підписом особи, зазначеної у частині другій цієї статті, у якому зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 176 цього Закону у передбачені цим Законом строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків суб'єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Стаття 178. Строки розгляду скарг

1. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 176 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті.

2. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування (дня повторного голосування), розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування (повторного голосування) до закінчення голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.

4. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування (повторного голосування), під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до окружної виборчої комісії, розглядається комісією у дводенний строк з дня її подання, однак не пізніше приймання протоколу про підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці.

Стаття 179. Порядок розгляду скарг

1. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним запрошенням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб.

2. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому передбачається розгляд скарги, та про запрошення взяти участь у такому засіданні виборча комісія повідомляє суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).

3. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

4. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до уваги виборчою комісією при розгляді скарги.

5. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування (повторного голосування), у день голосування чи в наступний за ним день, невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

6. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою, з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 175 цього Закону, або якщо предмет оскарження виходить за межі встановлених законом повноважень відповідної виборчої комісії.

7. Інші питання порядку розгляду скарг виборчими комісіями визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 180. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена комісією його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 181. Рішення суб'єкта розгляду скарги за підсумком розгляду скарги по суті

1. Рішення виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення зі скаргою іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду по суті скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб'єкта розгляду скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення зі скаргою іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті суб'єкт розгляду скарги може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги суб'єкт розгляду скарги може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори Президента України (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати оскаржене рішення;

3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган, кандидата, засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори Президента України, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб'єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб'єкта звернення зі скаргою.

7. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.

8. Виборча комісія вищого рівня за підсумком розгляду скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.

9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.

10. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування (повторного голосування) або на наступний день невідкладно.

Стаття 182. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата

1. Кандидат, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата на пост Президента України, його представника у Центральній виборчій комісії, його довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, а також на порушення їх прав та охоронюваних законом інтересів або виборчих прав громадян.

2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, у Центральній виборчій комісії, його довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата, його представника чи довіреної особи подається до Центральної виборчої комісії.

Стаття 183. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб

1. Суб'єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 172 цього Закону, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, у тому числі органу ведення Державного реєстру виборців чи регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов'язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної або окружної виборчої комісії.

3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.

Стаття 184. Особливості оскарження рішень чи дій політичних партій, громадських організацій, інших громадських об'єднань

1. Кандидат, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії політичної партії, громадської організації, іншого громадського об'єднання, її (його) посадової особи, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, статуту (положення) громадського об'єднання належать до її (його) внутрішньої організаційної діяльності або її (його) виключної компетенції.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної або окружної виборчої комісії.

Стаття 185. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб, творчих працівників

1. Кандидат, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи, творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно інформаційного забезпечення виборів Президента України, здійснення права на відповідь, інших вимог щодо ведення передвиборної агітації.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної або окружної виборчої комісії.

Стаття 186. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій

1. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність окружної чи дільничної виборчої комісії, члена такої виборчої комісії.

2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до окружної виборчої комісії.

3. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії під час голосування може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії.

4. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії, може бути подана до Центральної виборчої комісії.

5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії оскаржують ся виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Протягом трьох днів з дня набрання чинності цим Законом, для організації, підготовки та проведення виборів Президента України 25 травня 2014 року Верховна Рада України за поданням Голови Верховної Ради України - виконуючого обов'язки Президента України призначає новий склад Центральної виборчої комісії, з дотриманням вимог, визначених пунктами 3, 4 цих Прикінцевих та перехідних положень.

3. Голова Верховної Ради України - виконуючий обов'язки Президента України вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії з одночасним внесенням подання про призначення на посади нових членів Центральної виборчої комісії. Подання про призначення на посади нових членів Центральної виборчої комісії вноситься з урахуванням рівного представництва політичних партій, які за результатами виборів сформували депутатські фракції у Верховній Раді України сьомого скликання.

4. Верховна Рада України розглядає та приймає рішення за поданнями Голови Верховної Ради України - виконуючого обов'язки Президента України, передбаченим пунктом 3 цих Прикінцевих та перехідних положень, невідкладно, але не пізніше наступного дня після їх внесення.

5. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 14, ст. 81, N 28, ст. 237, N 44, N ст. 387; 2001, N 9, ст. 38; 2003, N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2004, N 20-21, ст. 2914; 2009, N 36-37, ст. 511, N 50, ст. 754; 2010, N 13, ст. 127; 2011, N 23, ст. 160; 2013, N 7, ст. 64, N 14, ст. 89, N 23, ст. 218, N 38, ст. 501; 2014, N 4, ст. 61).

6. Назву та абзац перший частини першої статті 1581 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131; 2009, N 50, ст. 754) викласти у такій редакції:

"Стаття 1581. Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз

1. Голосування виборцем на виборах або референдумі, у яких він бере участь, більше ніж один раз, -".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

5. Центральній виборчій комісії:

1) привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос