Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины (относительно исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов)

Проект закона Украины от 26.02.2014 № 4291
Дата рассмотрения: 26.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо обчислення та сплати окремих податків та зборів)

З метою забезпечення рівності конституційних прав та свобод громадян та створення єдиного механізму обчислення та нарахування податків та зборів щодо операцій з об'єктами нерухомого та рухомого майна, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112):

у статті 172:

у пункті 172.2:

слова "визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу" замінити словами "1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а для земельних ділянок - за 100 кв. м бази оподаткування";

пункт доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Базою оподаткування є загальна площа об'єкта нерухомості. База оподаткування обчислюється платником податку самостійно виходячи з загальної площі об'єкта нерухомості на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.";

в зв'язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 172.3:

абзац перший виключити;

у абзаці четвертому слова та цифри "пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "пунктом 172.2 цієї статті";

у пункті 172.4 слова "оціночної вартості такого нерухомого майна та", "його вартість та" виключити;

у пункті 172.9:

слова "ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу" замінити словами "ставкою 3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а для земельних ділянок - за 100 кв. м бази оподаткування";

пункт доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Базою оподаткування є загальна площа об'єкта нерухомості. База оподаткування обчислюється платником податку самостійно виходячи з загальної площі об'єкта нерухомості на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.";

пункт 172.11 виключити;

у статті 173:

у пункті 173.1:

у абзаці другому слова "але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом" замінити словами "за згодою сторін, якщо інше не встановлено цією статтею";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Дохід від продажу (обміну) транспортного засобу визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу.";

у абзаці четвертому слова "легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів" замінити словами "транспортних засобів";

у пункті 173.4:

у абзаці другому слова "(крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів)" замінити словами "(крім транспортних засобів)", слова "документа про оцінку майна та" виключити;

у абзаці третьому слова "легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів" замінити словами "транспортних засобів";

абзац четвертий виключити;

у абзаці шостому слова "оціночної вартості такого рухомого майна та" виключити;

у статті 174:

у пункті 174.2:

абзац другий підпункту 174.2.1 викласти в такій редакції:

"а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення";

підпункти 174.2.2, 174.2.3 викласти в такій редакції:

"174.2.2. за ставкою 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування об'єкта нерухомості (об'єкта незавершеного будівництва), а для земельних ділянок - за 100 кв. м бази оподаткування, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. База оподаткування визначається відповідно до пункту 172.2 статті 172 цього Кодексу.

174.2.3. за ставкою 3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування для об'єкта нерухомості (об'єкта незавершеного будівництва), а для земельних ділянок - за 100 кв. м бази оподаткування, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та/або що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. База оподаткування визначається відповідно до пункту 172.9 статті 172 цього Кодексу.

пункт доповнити підпунктами такого змісту:

"174.2.4. за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого рухомого майна, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. База оподаткування визначається відповідно до пункту 173.1 статті 173 цього Кодексу.";

"174.2.5. за ставками, визначеними в пункті в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого рухомого майна, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого транспортного засобу, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. База оподаткування визначається відповідно до пункту 173.1 статті 173 цього Кодексу.";

абзац другий пункту 174.3 виключити;

абзац другий пункту 174.4 викласти в такій редакції:

"Нотаріус видає спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину (посвідчує договір дарування) за наявності документа про сплату спадкоємцем (обдаровуваним) податку до бюджету, крім випадків оподаткування об'єктів спадщини (дарунку) за нульовою ставкою".

у статті 189:

у абзаці п'ятому пункту 189.3 статті 189 слова "але не нижче оціночної вартості такого засобу, розрахованої суб'єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону" замінити словами "але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу, визначеної відповідно до пункту 173.1 статті 173 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113):

підпункти "а" і "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця

1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр

б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина-продавця

1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 100 кв. метрів

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші законодавчі акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос