Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (относительно усиления гарантий выплат пострадавшим)

Проект закона Украины от 16.07.2014 № 4289а
Дата рассмотрения: 16.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (щодо посилення гарантій виплат потерпілим)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) підпункт "б" пункт 35.2 статті 35 викласти в такій редакції:

"б) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування, - у разі якщо заявник є спадкоємцем, правонаступником або законним представником потерпілого, його спадкоємця чи правонаступника";

2) пункт 36.4 статті 36 викласти в такій редакції:

"36.4. Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому, його спадкоємцю чи правонаступнику, їх законним представникам або погодженим з ними особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих або сплатили страхове відшкодування за договором майнового страхування (крім регламентної виплати, передбаченої підпунктом "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону).

Кредитор у зобов'язанні зі сплати страхового відшкодування за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності не може бути замінений, крім випадку заміни внаслідок правонаступництва.

Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, а МТСБУ компенсує витрати особи, звільненої від цього виду обов'язкового страхування на підставі пункту 13.1 статті 13 цього Закону або відповідальність якої застрахована іноземною страховою компанією відповідно до умов Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за умови, що такі витрати здійснюються за згодою страховика (МТСБУ). У компенсації витрат може бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати здійснені без попереднього погодження із страховиком (МТСБУ).

Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється шляхом безготівкового розрахунку на рахунки осіб, визначених абзацом першим цього пункту.

Виплати за договорами міжнародного страхування та регламенті виплати, що передбачені пунктом 41.2 статті 41 цього Закону, здійснюються також іншим особам на умовах, встановлених у міжнародній системі автострахування "Зелена картка";

3) у підпункті "ґ" підпункту 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 слова та цифри "визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону" замінити на слова та цифри "визначених у підпункті 33.1.4 пункту 33.1 статті 33 цього Закону";

4) у статті 41:

а) у пункті 41.1:

підпункти "ґ" та "д" пункту 41 викласти у такій редакції:

"ґ) особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована страховиком - членом МТСБУ - для виконання його зобов'язань за внутрішніми договорами страхування:

якщо Уповноваженим органом застосовані заходи впливу у вигляді анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, та такий страховик зі спливом строку, визначеного цим Законом для прийняття рішення щодо здійснення страхового відшкодування, не приймав відповідного рішення або прийняв рішення про здійснення страхового відшкодування за внутрішнім договором страхування, але не виплатив його;

або у разі порушення провадження у справі про банкрутство такого страховика;

або якщо такий страховик ліквідований;

д) забезпеченим транспортним засобом під керуванням працівника міліції або охорони здоров'я, яким водій на виконання вимог законодавства надав такий транспортний засіб";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Регламентні виплати, зазначені у цьому пункті, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі здійснення МТСБУ регламентної виплати відповідно до підпункту "ґ" цього пункту, страховик зобов'язаний відшкодувати МТСБУ сплачену суму та пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення страховиком такого відшкодування на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату виплати.

Регламенті виплати, зазначені у підпунктах "а" і "ґ" цього пункту, здійснюються виключно безпосередньо потерпілому, його спадкоємцю чи правонаступнику, їх законним представникам або погодженим з ними особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілого.

Регламентна виплата, передбачена підпунктом "ґ" цього пункту, проводиться у разі, якщо страховиком не здійснено страхового відшкодування";

б) у пункті 41.2:

підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована страховиком - повним членом МТСБУ - для виконання його зобов'язань за договорами міжнародного страхування:

якщо Уповноваженим органом застосовані заходи у вигляді анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

або у разі порушення провадження у справі про банкрутство такого страховика;

або якщо такий страховик ліквідований";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"У разі здійснення МТСБУ регламентної виплати відповідно до підпунктів "а" та "б" цього пункту, страховик, за якого здійснено таку виплату, зобов'язаний відшкодувати МТСБУ сплачену суму та пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення страховиком такого відшкодування на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Регламентні виплати, зазначені у цьому пункті, розподіляються в порядку, встановленому органом управління МТСБУ, що вирішує питання щодо діяльності МТСБУ як члена міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".";

5) у пункті 43.3 статті 43 слова "встановлюються положенням про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною радою МТСБУ" замінити словами "встановлюються положеннями про такі фонди, що затверджуються президією МТСБУ та погоджуються з Координаційною радою МТСБУ";

6) у підпункті "г" пункті 47.4 статті 47 слова "положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів" замінити на слова "положення про централізовані страхові резервні фонди";

7) пункт 48.1 статті 48 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Дирекція МТСБУ має право вносити подання щодо необхідності відсторонення керівництва страховика - члена Моторного (транспортного) страхового бюро України від управління та призначення тимчасової адміністрації такого страховика у випадках, якщо МТСБУ здійснює регламентні виплати, передбачені підпунктом "ґ" пункту 41.1 статті 41, за такого страховика.

Дирекція МТСБУ здійснює тимчасове адміністрування стосовно страховика - члена МТСБУ за відповідним рішенням Уповноваженого органу";

8) пункт 51.7 статті 51 викласти у такій редакції:

"51.7. У разі порушення провадження у справі про банкрутство страховика - члена МТСБУ або прийняття судом рішення про ліквідацію страховика арбітражний керуючий (розпорядник майна, ліквідатор боржника) зобов'язаний надавати до МТСБУ копії усіх наявних документів, що стосуються виконання зобов'язань за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності";

9) у підпункті "б" пункту 51.8 слова "положень про порядок і умови формування централізованих страхових фондів "замінити словами "положень про ці фонди";

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Голос України, 1992, N 105 із наступними змінами):

1) частину першу статті 46 доповнити новим десятим абзацом наступного змісту "для страховиків, які здійснювали обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - підтвердження надання до Моторного (транспортного) страхового бюро України копій звіту, ліквідаційного балансу та документів, що стосуються вимог кредиторів із згаданого виду обов'язкового страхування".

Відповідно абзаци 10 - 12 вважати 11 - 13;

2) абзац перший частини першої статті 87 викласти у такій редакції:

"1. При розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про банкрутство визнається національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а у разі якщо такий страховик здійснює чи здійснював обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - також Моторне транспортне страхове бюро України, яке набуває прав кредиторів за вимогами, що ним задоволені".

3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) частину першу статті 46 доповнити новим пунктом такого змісту:

"8) подання дирекції Моторного (транспортного) страхового бюро України щодо необхідності відсторонення керівництва страховика - члена Моторного (транспортного) страхового бюро України від управління та призначення тимчасової адміністрації такого страховика у випадках, передбачених Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

2) частину першу статті 47 доповнити новим пунктом такого змісту:

"11) дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро України через призначену нею та погоджену з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уповноважену особу - стосовно страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос