Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве"

Проект закона Украины от 26.02.2014 № 4289
Дата рассмотрения: 26.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 11, ст. 79), виклавши його у такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про столицю України - місто Київ

Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місто Київ - столиця України

1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.

2. Місто Київ як столиця України є:

1) політичним та адміністративним центром держави;

2) місцем розташування глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України;

3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;

4) місцем розташування офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні.

3. Місто Київ є адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації та її органів.

4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.

Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва

1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті Києві.

2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та історичних, соціально-економічних і інших особливостей території відповідно до законодавства.

3. Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і ліквідація (реорганізація), найменування і перейменування здійснюється Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції відповідних районних в місті Києві рад.

Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Києві

1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Територіальні громади районів у місті Києві можуть мати власну символіку.

2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською міською радою та районними в місті Києві радами.

Стаття 4. Столичні функції міста Києва

1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:

1) створення належних умов для діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;

2) вирішення питань, пов'язаних з розміщенням та функціонуванням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які утворюються Кабінетом Міністрів України, а також офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні;

3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, офіційним представництвам іноземних держав і міжнародних організацій, розміщених у місті Києві;

2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами місцевого самоврядування у місті Києві з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади та гарантується державою.

Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва

1. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ

Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві

1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи.

Особливістю організації місцевого самоврядування в місті Києві є розподіл повноважень між Київською міською радою та районними в місті Києві радами, визначений цим Законом.

2. Виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація.

Особливістю виконавчої влади у місті Києві є виконання Київською міською державною адміністрацією контрольно-наглядових та координаційних функцій.

Галузеві повноваження виконавчої влади в місті Києві, передбачені статтями 17 - 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюються виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації.

Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві

1. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

територіальну громаду міста;

Київського міського голову;

Київську міську раду;

виконавчі органи Київської міської ради;

районні у місті Києві ради;

виконавчі органи районних у місті Києві рад;

органи самоорганізації населення.

Стаття 8. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження

1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті Києві ради, які є юридичними особами.

2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті Києві рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.

Стаття 9. Виконавчі органи Київської міської та районних у місті Києві рад

1. Київська міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті Києві радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

Порядок формування та повноваження виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, визначеними цим Законом

Стаття 10. Особливості формування виконавчого комітету районної у місті Києві ради

1. Виконавчий комітет районної у місті Києві ради утворюється відповідною районною у місті Києві радою за поданням голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з урахуванням положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві

1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві приймаються у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, яке здійснюється після направлення актів у встановленому Законом порядку голові Київської міської державної адміністрації та територіальному органу Міністерства юстиції України для державної реєстрації, якщо такими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Стаття 12. Державна реєстрація актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві

1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві підлягають державній реєстрації, яка має повідомний характер.

2. Державну реєстрацію актів Київської міської ради, Київського міського голови, районних у місті Києві рад та їх голів здійснює територіальний орган Міністерства юстиції України.

3. Для проведення державної реєстрації акта орган або посадова особа місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві протягом трьох днів з дня його прийняття подає територіальному органу Міністерства юстиції України оригінал та дві завірені ним копії акта, а також надсилає оригінал акта голові Київської міської державної адміністрації.

Не подаються для перевірки акти з кадрових питань (прийняття та звільнення з роботи, про відрядження та відпустки працівників тощо). Якщо у вищеназваних актах є і інші норми, такі акти обов'язково подаються для розгляду.

4. Державна реєстрація актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протягом трьох робочих днів з дня їх надходження до територіального органу Міністерства юстиції України.

5. Після внесення акта до державного реєстру актів органів місцевого самоврядування територіальний орган Міністерства юстиції України перевіряє акт органу або посадової особи місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві на відповідність Конституції та законам України, про результати чого у десятиденний строк з моменту надходження акта для реєстрації повідомляє відповідний орган або посадову особу місцевого самоврядування, які його прийняли, та голову Київської міської державної адміністрації.

6. Голова Київської міської державної адміністрації протягом 15 днів з моменту отримання акта має право своїм розпорядженням зупинити дію цього акта з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання його незаконним.

У разі відмови суду у задоволенні адміністративного позову голови Київської міської державної адміністрації за результатами розгляду справи по суті, або повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, дія акта, що був оскаржений, відновлюється з моменту прийняття судом відповідного рішення.

7. У разі виявлення невідповідності акта органу або посадової особи місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві Конституції чи законам України територіальний орган Міністерства юстиції України звертається до голови Київської міської державної адміністрації з пропозицією про зупинення дії цього акта з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання незаконним такого акта.

Розділ III
РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

Стаття 13. Сфера компетенції районних у місті Києві рад

1. До відання районних у місті Києві рад у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти;

2) охорони здоров'я - первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги, стоматологічної допомоги;

3) культури, - закладів культури, крім тих, що віднесені до загальноміського рівня, культурні та мистецькі програми;

4) молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, підтримки програм туризму та фізичної культури;

5) соціальної допомоги - територіальних центрів соціального обслуговування населення, програм соціальної допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом;

6) містобудування та архітектури: контролю за дотриманням правил забудови; надання пропозицій до Генерального плану міста; надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

7) контролю у сфері експлуатації житла;

8) озеленення та благоустрою території, організації місць відпочинку;

9) ремонту та утримання між дворових заїздів;

10) організації паркування автомобілів;

11) організації торгівлі на ринках;

12) управління комунальним майном, в т. ч. здача в оренду приміщень.

Районні в місті Києві ради вирішують й інші питання, визначені Київською міською радою з наданням відповідних фінансових ресурсів.

Стаття 14. Сфера компетенції Київської міської ради

1. До відання Київської міської ради у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) освіти - шкіл-інтернатів широкого профілю, шкіл-інтернатів спеціального профілю, професійно-технічної освіти;

2) охорони здоров'я - стаціонарної медичної допомоги, швидкої медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги;

3) спорту - дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

4) соціальної допомоги - будинків-інтернатів для осіб похилого віку, державні програми соціального захисту населення, участі в програмі забезпечення доступного житла;

5) місцевої пожежної служби;

6) землеустрою - вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової документації, надання пропозицій Київській міській державній адміністрації щодо змін цільового призначення земель;

7) архітектури та містобудування: розробки та реалізації Генерального плану Києва, ведення містобудівної кадастру, встановлення правил забудови;

8) культури: театрів, музейної справи, охорони культурної спадщини; культурних заходів;

9) соціально економічного розвитку - планування та інвестиційного розвитку території регіону, реалізації програм міжрегіональної кооперації та заходів з просторового розвитку;

10) організації міського громадського транспорту;

11) ведення міського архіву;

12) будівництва, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ (крім ремонту та утримання між дворових заїздів), організації дорожнього руху на них;

13) охорони навколишнього середовища, екологічних програм;

14) утримання кладовищ;

15) організації надання комунальних послуг - водопостачання, водовідведення, теплопостачання

16) утилізації відходів.

Київська міська рада вирішує й інші питання, віднесені законами до її повноважень.

Стаття 15. Питання, що належать до компетенції Київської міської державної адміністрації

1. До компетенції Київської міської державної адміністрації належить:

перевірка стану додержання Конституції та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форми власності;

прийняття рішень щодо об'єктів державної власності, що знаходяться у сфері її управління; використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та сприяння у виконанні покладених на такі органи завдань.

Розділ IV
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 16. Київський міський голова

1. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів. Якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які прийняли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування.

2. Повноваження Київського міського голови, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням особливостей, визначених цим законом.

Стаття 17. Секретар Київської міської ради

1. Секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням на строк повноважень ради і здійснює функції та повноваження передбачені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 18. Голова районної у місті Києві ради

1. Голова районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Голова районної у місті Києві ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

3. Крім повноважень, зазначених у частинах шостій та сьомій статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", голова районної у місті Києві ради:

1) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради;

2) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

3) представляє територіальну громаду району у місті Києві у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

4) укладає від імені територіальної громади району у місті Києві та районної у місті Києві ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

4. При здійсненні наданих повноважень голова районної у місті Києві ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою району у місті Києві, підзвітним і відповідальним - перед відповідною радою.

5. Голова районної у місті Києві ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою району у місті Києві на відкритій зустрічі з громадянами.

Стаття 19. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради

1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради затверджується відповідною радою на строк повноважень ради за пропозицією голови районної у місті Києві ради більшістю депутатів від загального складу ради.

2. У разі звільнення з посади голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради до затвердження нового голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради здійснює його заступник.

4. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених законодавством, роботу виконавчих органів ради;

3) підписує рішення виконавчого комітету ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету районної в місті Києві ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

6) здійснює керівництво виконавчим комітетом ради

7) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до відання виконавчих органів ради;

8) оприлюднює акти виконавчих органів ради;

9) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району;

10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

11) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

12) представляє виконавчий комітет районної в місті Києві ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

13) укладає від імені виконавчого комітету ради договори відповідно до законодавства;

14) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

5. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

7. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради голова виконавчого комітету районної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін

Стаття 20. Заступник голови районної у місті Києві ради

1. Заступник голови районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Повноваження заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтею 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

Стаття 21. Голова Київської міської державної адміністрації

1. Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається та звільняється на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

2.Повноваження голови Київської міської державної адміністрації, а також підстави їх припинення визначаються законами України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Крім повноважень, зазначених у частині 2 цієї статті, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:

1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

2) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;

3) бере участь у вирішенні питань щодо розташування у місті Києві Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються столичних функцій міста Києва

4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих у місті Києві державних підприємств та територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади;

5) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;

Голова Київської міської державної адміністрації зупиняє акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання їх незаконними.

Стаття 22. Порядок зупинення актів місцевого самоврядування головою Київської міської державної адміністрації

1. Голова Київської міської державної адміністрації організовує юридичну експертизу актів місцевого самоврядування, отриманих ним відповідно до частини другої статті 11 цього Закону. Для проведення зазначеної експертизи актів розпорядчого характеру голова Київської міської державної адміністрації може залучати відповідний територіальний орган юстиції. Стосовно нормативних актів голова Київської міської державної адміністрації обов'язково враховує висновок відповідного територіального органу юстиції.

2. Голова Київської міської адміністрації може зупинити дію акта місцевого самоврядування в такі строки:

для актів, що набирають чинності з дня їх прийняття, - не пізніш як на десятий день після отримання акта;

для актів, що набирають чинності пізніше від дня їх прийняття, однак не пізніше строку, зазначеного в абзаці другому цієї частини, - у строк, зазначений в абзаці другому цієї частини;

для актів, що набирають чинності пізніше від строку, зазначеного в абзаці другому цієї частини, - не пізніш як на третій день з дня набрання ними чинності.

3. Голова Київської міської державної адміністрації в день прийняття рішення про зупинення акта місцевого самоврядування звертається до суду щодо скасування зазначеного акта.

4. Про зупинення акта місцевого самоврядування та звернення до суду голова Київської міської державної адміністрації невідкладно повідомляє орган, що прийняв зупинений акт, та відповідний територіальний орган юстиції.

5. Зупинення акта місцевого самоврядування має наслідком зупинення дій, спрямованих на державну реєстрацію такого акта, а також зупинення виконання будь-якими органами, особами зупиненого акта, здійснення визначених цим актом повноважень.

Якщо голова Київської міської державної адміністрації в день зупинення акта місцевого самоврядування не звернувся з позовом до суду або якщо суд відмовив у відкритті провадження за цим позовом, рішення про зупинення акта втрачає чинність, а зазначений акт поновлює свою дію з дня, наступного після дня зупинення акта.

Стаття 23. Перший заступник, заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Перший заступник та заступник голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Акти Київської міської державної адміністрації

1. Голова Київської місцевої державної адміністрації у межах визначених законами повноважень видає розпорядження, а керівники самостійних структурних підрозділів - накази.

2. Розпорядження голови Київської місцевої державної адміністрації підлягають державній реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції України в місті Києві та можуть бути скасовані Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 25. Додаткові повноваження Київського міського голови

1. Крім повноважень, зазначених у статті 16 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження:

1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;

2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;

4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;

5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;

6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;

7) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;

8) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.

Розділ V
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 26. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.

2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 27. Бюджет міста Києва та його особливості

1. Доходи бюджету міста Києва формуються відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок власних та закріплених за ним доходів, а також міжбюджетних трансфертів, в тому числі для здійснення столичних функцій.

2. Видатки бюджету міста Києва визначаються відповідно до їх переліку, передбаченого Бюджетним кодексом України, а також видатків для здійснення містом столичних функцій.

3. Держава забезпечує здійснення Київською міською радою столичних функцій. Кошти на зазначену мету щороку передбачаються у законі про Державний бюджет України.

За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів у місті Києві можуть передаватися кошти для виконання заходів, пов'язаних із здійсненням містом столичних функцій.

4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами міста Києва здійснюється Київською міською радою на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання соціальних послуг та наближення їх до безпосереднього споживача, виходячи з потреби у забезпеченні виконання функцій та реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальних громад районів у місті Києві, з урахуванням загальноміських інтересів, потреб територіальних громад районів у місті, відповідно до розподілу повноважень, передбаченого статтями 13 і 14 цього Закону.

Доходи бюджетів районів у місті Києві формуються відповідно до обсягу повноважень, переданих Київською міською радою районним у місті радам.

5. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста та бюджетами районів у місті визначається на основі формули, що повинна враховувати такі параметри:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (в розрізі галузей бюджетної сфери) та коригуючі коефіцієнти до них;

2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного району;

4) прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, бюджету міста.

Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та районними бюджетами у місті затверджує Київська міська рада.

У разі внесення змін до Формули на плановий бюджетний період пропозиції щодо таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці стосовно впливу запропонованих змін подаються разом з проектом рішення про бюджет міста Києва.

Розділ VI
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб

1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 29. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій

1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:

1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською державною адміністрацією;

2) компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням центральними органами державної влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, місцем розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо;

2. Територіальній громаді міста Києва в установленому законом порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а також збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.

3. Генеральний план міста Києва та зміни до нього затверджуються Київською міською радою та погоджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві та посадових осіб Київської міської державної адміністрації

1. Підстави, види та порядок відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

2. Підстави, види та порядок відповідальності посадових осіб Київської міської державної адміністрації визначаються Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.

Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Стаття 31. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з іншими органами, підприємствами, організаціями

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з центральними органами виконавчої влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.

Стаття 32. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади Київської області

1. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.

2. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та Київська міська державна адміністрація в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують:

1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;

2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.

3. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:

1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;

2) будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;

3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій;

4) вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;

5) розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;

6) забезпеченні міста продовольством;

7) забезпеченні дотримання режиму приміської зони;

8) проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;

9) вирішенні інших питань, передбачених законодавством.

4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані із сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.

5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області щодо витрат, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом вирішити питання щодо ліквідації районних у місті Києві державних адміністрацій.

3. Київській міській та районним у місті Києві радам протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:

вирішити питання щодо формування власних виконавчих органів;

забезпечити у порядку, визначеному законом, передачу бюджетних установ відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом.

4. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту територіальної громади міста Києва."

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос