Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно получения права собственности на земельные участки, выделенные в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев)

Проект закона Украины от 16.07.2014 № 4288а
Дата рассмотрения: 16.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо набуття права власності на земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст. 314):

а) у частині першій статті 2 слова: "районною (міською) державною адміністрацією" замінити словами: "органом місцевого самоврядування, органом виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону";

б) у статті 3:

у частині першій слова: "відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації" замінити словами: "відповідного органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону";

у частині четвертій слова: "сільська, селищна, міська рада чи районна державна адміністрація" замінити словами: "орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону,";

в) у частині другій статті 4 слова: "відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації" замінити словами: "відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування";

г) у статті 5:

у назві статті слова: "сільських, селищних, міських рад та районних державних адміністрацій" замінити словами: "органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади";

у частині першій:

у абзаці першому слова: "сільські, селищні, міські ради та районні державні адміністрації" замінити словами: "органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади";

у абзаці другому слова: "і видачі документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" виключити;

у абзацах шостому - сьомому слова: "та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" виключити;

у абзаці одинадцятому слова: "видачі державних актів на право власності на земельну ділянку" замінити словами: "державної реєстрації права власності на земельну ділянку";

абзац дванадцятий виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"Рішення щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) приймають:

сільські, селищні, міські ради - щодо земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів,

районні державні адміністрації - щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території, що входять до складу району,

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація - щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території, що не входить до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена.";

ґ) у частині першій статті 7 слова: "сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією" замінити словами: "органом місцевого самоврядування, органом виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону,";

д) абзац третій частини першої статті 8 виключити;

е) у статті 9:

у частині першій слова: "сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією" замінити словами: "відповідним органом місцевого самоврядування, органом виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону,";

у частині четвертій слова: "відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією" замінити словами: "відповідним органом місцевого самоврядування, органом виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону,", а слова: "видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв)" замінити словами: "державної реєстрації права власності на земельні ділянки власників земельних часток (паїв)";

є) у абзаці першому частини першої статті 10 слова: "сільська, селищна, міська рада та районна державна адміністрація в межах своїх повноважень зобов'язані" замінити словами: "відповідний орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону, в межах своїх повноважень зобов'язаний";

ж) у частині першій статті 11 слова: "на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" замінити словами: "за документацією із землеустрою, яка стала підставою для їх формування";

з) статтю 12 виключити;

і) у частині першій статті 13 слова: "Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку" замінити словами: "Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади, відповідно до повноважень, визначених частиною другою статті 5 цього Закону, можуть формуватись і передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку";

и) у частині третій статті 14 слова: "сільські, селищні, міські ради та районні державні адміністрації" замінити словами: "органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади";

2) У статті 79-1 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27):

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"шляхом визначення меж земельних ділянок власників земельних часток (паїв) за проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

у частині п'ятій слова: "у частинах шостій - сьомій" замінити словами: "у абзацах третьому - п'ятому частини другої";

3) У статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст. 553):

частину другу після слів: "таке майно" доповнити словами: "(крім випадку, зазначеного у частині 3-1 цієї статті)";

доповнити статтю частиною 3-1 такого змісту:

"3-1. Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, що виникло в порядку, визначеному статтею 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос