Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно уточнения порядка формирования состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Проект закона Украины от 26.02.2014 № 4282
Дата рассмотрения: 26.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо уточнення порядку формування складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296):

1) в статті 5:

в частині першій:

після слів "відповідно до постанови Верховної Ради України" додати слова "якщо інше не встановлено цим Законом";

в частині другій:

слова і символи "та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації." замінити на слова і символи ", громадські організації у галузі телебачення і/або радіомовлення, а також самовисуванці - громадяни України, які відповідають кваліфікаційним вимогам до члена Національної, встановленим цим Законом.";

частину другу доповнити другим абзацом наступного змісту:

"У випадку формування нового складу Національної ради після відставки попереднього складу у встановленому цим Законом порядку, пропозиції щодо кандидатур приймаються Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, впродовж 5 днів від дати оприлюднення оголошення."

частину третю доповнити другим абзацом наступного змісту:

"У випадку формування нового складу Національної ради після відставки попереднього складу у встановленому цим Законом порядку, кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради розглядаються Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, не пізніше ніж на п'ятий день після закінчення терміну прийняття пропозицій щодо кандидатур."

2) в статті 6:

Додати частину третю наступного змісту:

"3. У випадку, якщо під час виконання Головою Верховною Ради України повноважень Президента України виникнуть обставини, передбачені статтею 8 цього Закону, Голова Верховної Ради України призначає до Національної ради особу (осіб), на яку (яких) тимчасово покладатимуться функції члена (членів) Національної ради (тимчасово виконуючий обов'язки члена Національної ради).

Під час тимчасового виконання функцій члена Національної ради особа (тимчасово виконуючий обов'язки члена Національної ради) користується всіма правами, несе всі обов'язки та на неї поширюються всі обмеження, що встановлені законами України для членів Національної ради."

3) в статті 7:

в частині першій:

слова ", зокрема наукової або педагогічної" замінити за слова "або на відповідних посадах в інших галузях, пов'язаних з технічним, інформаційним, науковим, організаційним або правовим забезпеченням діяльності організацій мовлення"

4) в статті 8:

в частині першій:

доповнити пунктом 9 наступного змісту:

"9) відставки всього складу Національної ради відповідно до цього Закону."

в частині другій:

доповнити абзацом четвертим наступного змісту:

"У випадку, передбаченому пунктом 9 частини першої цієї статті, рішенням про дострокове припинення повноважень є відповідний акт Верховної Ради України або Президента України про висловлення недовіри Національній раді за результатами розгляду звіту за відповідний рік, який прийнятий останнім (другим) в часі."

доповнити частиною четвертою наступного змісту:

"4. Повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки члена Національної ради припиняються на підставі розпорядження Президента України після призначення ним члена Національної ради відповідно до Конституції України."

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос