Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О кормах

Проект закона Украины от 14.07.2014 № 4280а
Дата рассмотрения: 14.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про корми

Цей Закон визначає правові та організаційні засади виробництва та обігу кормів, регулює відносини між органами виконавчої влади та операторами ринку кормів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) безпечні корми - корми, які не справляють шкідливого впливу на здоров'я тварини та є придатними для споживання тваринами;

2) гігієна кормів - заходи та умови, необхідні для здійснення контролю за небезпечними факторами і забезпечення придатності кормів для споживання тваринами з урахуванням їх використання згідно з призначенням;

3) додаткові корми - кормові суміші, які мають високий вміст певних речовин (мінералів, білків, жирів тощо), але які є достатніми для денного раціону тварин лише за умови, якщо вони вживаються разом з іншими кормами;

4) експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, оператору ринку кормів на підставі проведення перевірки відповідності його потужностей вимогам законодавства про корми та дає змогу оператору ринку кормів провадити господарську діяльність з виробництва та/або введення в обіг кормів;

5) комбікорми - кормові суміші, які збалансовані за вмістом необхідних для тварин речовин відповідно до особливостей виду тварин та їх господарського призначення, а також склад яких є достатнім для добового раціону тварин;

6) корми - кормові матеріали, кормові суміші, комбікорми чи будь-яка речовина або продукт, перероблені, частково перероблені чи неперероблені, включаючи добавки, призначені для годування тварин;

7) кормові добавки - речовини, мікроорганізми або суміші інші, ніж кормовий матеріал або премікси, які навмисно додані до корму або води з метою задоволення потреб тварин у годуванні, досягнення сприятливого впливу на характеристики кормів, продуктів тваринного походження, продукцію тваринництва, екологічні наслідки тваринницької діяльності, продуктивність та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору та засвоюваність кормів;

8) кормові матеріали - продукти рослинного або тваринного походження, головним призначенням яких є задоволення поживних потреб тварин у їх природному стані, свіжі або консервовані та продукти їх промислової переробки, а також органічні та неорганічні речовини, які призначені для годівлі тварин безпосередньо або після переробки, або у приготуванні кормових сумішей, або як наповнювач для преміксів;

9) кормові суміші - суміш принаймні з двох кормових матеріалів, незалежно від того, містять вони чи ні кормові добавки, для годування тварин, у тому числі комбікорми та додаткові корми;

10) маркування - описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються кормів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують корми;

11) наповнювач - речовина, яка зазвичай використовується для розчинення, розведення, розпилення або іншої зміни фізичного стану кормової добавки з метою полегшення її застосування або використання без зміни її специфічних властивостей та функцій;

12) настанова з належної практики виробництва кормів - комплекс заходів стосовно оцінки небезпечних факторів та заходів щодо зниження рівня ризику до максимально можливого рівня під час виробництва кормів;

13) небезпечні корми - корми, що мають негативний вплив на здоров'я людей або тварин, або корми, що роблять харчові продукти, одержані від тварин, які використовуються для виробництва харчових продуктів, небезпечними для споживання людиною, або корми, що у своєму складі містять заборонені до вживання речовини;

14) неправильно марковані корми - корми, маркування яких вводить в оману споживача, в тому числі якщо корм продається під назвою іншого продукту, або схожий на загальновизнану назву, або маркування корму не відповідає вимогам цього Закону;

15) непридатний корм - корм, який вважається непридатним до споживання твариною у разі, коли:

він містить шкідливу речовину та/або організми з концентрацією, що робить його шкідливим для здоров'я тварини;

він підготовлений, запакований чи у будь-який інший спосіб вироблений або перебуває в обігу у такий спосіб чи за таких умов, що може спричинити його шкідливий вплив на здоров'я тварини;

він міститься у контейнері або упаковці, які частково або повністю складаються із шкідливих речовин (речовини), що може зробити корм небезпечним для здоров'я тварини;

він цілеспрямовано підданий іррадіації, за винятком використання іррадіаційної технології відповідно до встановлених вимог безпечного використання та застосування радіаційної іонізуючої технології;

він містить кормову добавку, що не зареєстрована для використання в Україні, або харчову добавку, яка не дозволена для використання у певному кормі, або кормову добавку, яка зареєстрована для використання у певному харчовому продукті, але була включена в обсязі, що перевищує встановлений законодавством рівень, або якщо такий відсутній, - рівень включень, установлений відповідними міжнародними організаціями;

пошкодження корму було приховано у будь-який спосіб для збільшення обсягу чи ваги або для зменшення його якості чи властивостей, або необґрунтовано (безпідставно) робить його більш привабливим чи таким, що має більшу цінність;

16) обіг - вид діяльності, пов'язаний із зберіганням кормів, їх реалізацією, передачею, розповсюдженням та переробкою або будь-якою іншою формою передачі незалежно від її здійснення на платній чи безоплатній основі. Дії, спрямовані на виконання рішення про переробку, вилучення та/або утилізацію кормів, не вважаються обігом;

17) оператор ринку кормів - суб'єкт господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з первинним виробництвом, виробництвом, введенням в обіг та/або обігом кормів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок;

18) первинне виробництво кормів - виробництво продукції, включаючи вирощування, збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, або рибальство, що призводить виключно до появи продуктів, які не піддаються іншим операціям після їх заготівлі, збирання або ловлі, крім простої фізичної обробки, такої як очищення, пакування, зберігання, природне сушіння або силосування;

19) повідомлення про ризик - обмін інформацією і висновками протягом усього процесу проведення аналізу ризику щодо небезпечних факторів і ризиків, факторів, пов'язаних з ризиком і усвідомленням ризику;

20) премікси - суміші кормових добавок або суміші однієї кормової добавки або кількох кормових добавок з кормовими матеріалами чи водою, які використовуються як носії, не призначені для безпосереднього годування тварин;

21) простежуваність - можливість документально ідентифікувати оператора ринку кормів, час, місце, предмет та інші умови поставки (продажу або передачі), достатні для встановлення походження кормів, призначених для тварин, або речовин, що призначені для включення до кормів для тварин, на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу;

22) ризик - можливість виникнення шкідливого впливу на здоров'я людини і тварини та ступінь цього впливу, що походить з небезпечного фактора у кормах;

23) стадії виробництва та обігу кормів - будь-які стадії виробництва, у тому числі первинне виробництво, введення в обіг, зберігання, транспортування, реалізація або постачання кормів для тварин;

24) технологічна добавка - будь-яка речовина, що сама по собі не є кормом, а використовується лише для обробки кормових добавок з метою досягнення технологічних цілей, і в результаті ні сама, ні її похідні не можуть проявити небажану реакцію своїми залишками на здоров'я тварин, людей чи на стан навколишнього природного середовища та не вплинуть негативно в технологічному плані на кінцевий кормовий продукт.

2. Терміни "аналіз ризику", "виробництво", "державний інспектор", "державний контроль", "забруднення", "забруднююча речовина", "ідентифікація", "етикетка", "належна практика виробництва", "обладнання та інвентар", "одиниця упаковки (контейнер)", "оцінка ризику", "партія", "поживна цінність", "потужності", "сільськогосподарська продукція", "строк придатності", "управління ризиком" стосуються кормів і вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів", терміни "готові корми", "державний ветеринарно-санітарний контроль", "державні інспектори ветеринарної медицини", "тварини" - у значенні, наведеному у Законі України "Про ветеринарну медицину", а термін "рибальство" - у значенні, наведеному у Законі України "Про тваринний світ".

Стаття 2. Законодавство про корми

1. Законодавство про корми складається з цього Закону, Закону України "Про ветеринарну медицину", інших нормативно-правових актів.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про корми, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють промислове виробництво та вводять в обіг корми для тварин.

2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які здійснюють виробництво кормів:

для тварин, не призначених для виготовлення харчових продуктів;

для тварин, призначених для виготовлення харчових продуктів для власного споживання.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ державнОЇ ВЛАДИ у сфері виробництва та обігу кормів

Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері виробництва та обігу кормів

1. Державне управління у сфері виробництва та обігу кормів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу кормів

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу кормів належить:

забезпечення здійснення державної політики у сфері виробництва та обігу кормів;

затвердження порядку видачі або відмови у видачі експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видачі дубліката, тимчасове припинення/поновлення дії, анулювання;

здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, належить:

затвердження:

- критеріїв відповідності потужностей, що використовуються для виробництва кормів, кормових добавок, преміксів, їх зберігання та обігу;

- порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю у сфері виробництва та обігу кормів;

- форм документів, що застосовуються державними інспекторами ветеринарної медицини під час здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;

- рівнів включень кормових домішок до корму для тварин або на поверхні корму;

здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, належить:

організація та здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;

видача експлуатаційного дозволу;

здійснення державної реєстрації та ведення реєстру потужностей, що використовуються для виробництва кормів, кормових добавок, преміксів, їх зберігання та обігу;

ведення реєстру потужностей, що використовуються для виробництва, зберігання та/або обігу кормів, кормових добавок, преміксів з метою їх імпорту в Україну;

сприяння розробленню настанов з належної практики виробництва кормів та настанов щодо застосування принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

забезпечення відкритості, доступності та безоплатності реєстру для громадськості в електронному вигляді на його офіційному веб-сайті;

здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ КОРМІВ

Стаття 8. Права операторів ринку кормів

1. Оператори ринку кормів мають право:

1) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини:

документи, які оформляються за результатом здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю потужностей, включаючи акти перевірок, приписи, розпорядження, протоколи, документи, на підставі яких оператор ринку кормів або його посадові особи притягаються до відповідальності;

публічну інформацію, пов'язану із здійсненням державного ветеринарно-санітарного контролю потужностей та кормів, що перебувають в управлінні оператора ринку кормів;

2) вимагати зберігання та нерозголошення конфіденційної інформації, за винятком випадків, передбачених законом;

3) замовляти та використовувати як докази результати арбітражних досліджень (випробувань);

4) розробляти настанови з належної практики виробництва кормів.

Оператор ринку кормів має інші права, передбачені законом.

Стаття 9. Обов'язки операторів ринку кормів

1. Оператори ринку кормів зобов'язані:

забезпечувати дотримання вимог законодавства про корми на усіх стадіях виробництва та обігу кормів;

вживати заходів та ухвалити процедури, спрямовані на мінімізацію ризику біологічного, хімічного та фізичного забруднення кормів, тварин або продуктів тваринного походження;

забезпечувати відповідність кормів мікробіологічним критеріям, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;

надсилати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, повідомлення у випадках, передбачених законодавством про корми;

забезпечувати достовірність інформації про корми, яка надається споживачеві, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства про корми;

запобігати обігу небезпечних, непридатних до споживання та неправильно маркованих кормів;

вилучати та/або відкликати у споживача в установлених законом випадках корми, які перебувають в обігу, якщо виявлено, що ці корми становлять високий ризик для здоров'я тварин;

забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів ветеринарної медицини до потужностей під час роботи цих потужностей та дозволяти відбір зразків кормів на зазначених потужностях, а також надавати на вимогу державного інспектора ветеринарної медицини документи, необхідні для здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та передбачені відповідним законодавством.

Оператор ринку кормів виконує інші обов'язки, передбачені законом.

2. Якщо встановлено, що під час додержання споживачем правил використання, зберігання чи транспортування кормів заподіюється або може бути заподіяна шкода життю, здоров'ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу, оператор ринку кормів зобов'язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин заподіяння шкоди, а в необхідних випадках - вжити заходів до вилучення їх з обігу і відкликання у споживачів.

3. Якщо причини заподіяння шкоди усунути неможливо, оператор ринку кормів зобов'язаний зняти таку продукцію з виробництва, вилучити з обігу, відкликати у споживачів. У разі невиконання визначених обов'язків зняття продукції з виробництва, вилучення її з обігу і відкликання у споживачів проводиться за приписом державного інспектора ветеринарної медицини.

4. Оператор ринку кормів зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням продукції.

Стаття 10. Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

1. Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, яка розробляється, затверджується і реалізується оператором ринку кормів, застосовується з метою забезпечення безпеки кормів.

Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках ґрунтується на таких принципах:

ідентифікація будь-яких небезпечних факторів, яким необхідно запобігти та які необхідно усунути або зменшити до прийнятного рівня;

визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль є визначальним для запобігання виникненню небезпечних факторів, їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;

установлення критичних меж у критичних контрольних точках, які дають змогу відрізнити прийнятність корму від неприйнятності з точки зору його безпечності;

запровадження ефективних процедур проведення моніторингу в критичних контрольних точках;

запровадження коригувальних дій, які повинні здійснюватися, якщо результати проведення моніторингу свідчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-під контролю;

розроблення процедур, які повинні застосовуватися на постійній основі, з метою перевірки ефективності заходів;

розроблення документів та ведення записів відповідно до виду діяльності та обсягів виробництва для підтвердження ефективності застосування заходів щодо контролю у критичних точках.

2. Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках не впроваджується у разі, коли здійснюють первинне виробництво, а також провадять пов'язану з первинним виробництвом діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку первинної продукції в місці первинного виробництва, транспортування первинної продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також змішування кормів тільки з метою їх зберігання без використання добавок або без попереднього змішування добавок, за винятком добавок для силосування.

3. Оператори ринку кормів у разі будь-яких змін в кількісному та якісному складі інгредієнтів корму, а також на будь-якій стадії виробництва та обігу, які можуть вплинути на безпечність корму, повинні переглядати та оновлювати процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, з метою внесення необхідних змін.

4. Для виконання процедур, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, оператори ринку:

1) надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, під час здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю докази відповідності їх діяльності вимогам цього Закону;

2) забезпечують зберігання документів і записів щодо виконання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках протягом трьох місяців після закінчення строку придатності корму, якщо інше не передбачено рекомендаціями, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 11. Простежуваність

1. Простежуваність забезпечується на всіх стадіях виробництва та обігу кормів.

Із зазначеною метою:

встановлюються інші оператори ринку кормів, які постачають корми та/або інші речовини, призначені до включення у корми;

застосовуються система та процедура, що забезпечують доступність такої інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, за його запитом;

корми, що вводяться в обіг, повинні бути марковані відповідно до вимог законодавства про корми.

2. Правила щодо забезпечення простежуваності під час виробництва та обігу кормів розробляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ КОРМІВ

Стаття 12. Державна реєстрація потужностей

1. Державній реєстрації потужностей підлягають споруди (комплекс споруд), обладнання, інші засоби, включаючи транспортні потужності, які оператори ринку кормів використовують на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів.

2. Державна реєстрація потужностей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, на безоплатній основі.

3. Для внесення потужностей, які підлягають державній реєстрації, до реєстру потужностей операторів ринку кормів (державний реєстр потужностей) оператори ринку кормів подають відповідну заяву центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, за місцезнаходженням потужностей не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку роботи потужностей. У заяві зазначаються: найменування оператора ринку, місцезнаходження потужностей та види кормів, що плануються до виробництва та/або обігу.

Заява засвідчується підписом оператора та може подаватися в електронному або паперовому вигляді.

Державна реєстрація потужностей здійснюється протягом 15 робочих днів після отримання заяви.

4. Підставою для відмови у реєстрації потужностей є недостовірність даних, зазначених в заяві, або неправильно заповнена заява.

Повідомлення про відмову надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів з дня прийняття заяви.

5. Якщо державну реєстрацію не здійснено протягом встановленого строку, а оператором ринку виконано усі вимоги до такої реєстрації, вона вважається завершеною, а оператор ринку може здійснювати виробництво та/або обіг кормів.

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті державний реєстр потужностей.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, затверджує форму заяви, порядок здійснення державної реєстрації потужностей, ведення реєстрів та надання інформації з реєстрів заінтересованим суб'єктам.

8. Оператор ринку кормів, який має намір припинити виробництво та/або обіг або змінити вид кормів, подає повідомлення встановленої форми центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, за місцезнаходженням потужностей у разі:

припинення виробництва та/або обігу - не пізніше ніж за 10 календарних днів;

зміни виду кормів - не пізніше ніж за 30 календарних днів.

Форма зазначеного повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 13. Тимчасове припинення дії державної реєстрації потужностей

1. Дію державної реєстрації потужностей може бути тимчасово припинено у разі, коли оператор ринку кормів не виконує у погоджений з ним строк вимоги розпорядження про тимчасове припинення функціонування потужності, частини потужності або тимчасову заборону введення в обіг кормів у разі виявлення невідповідності цих потужностей вимогам законодавства про корми.

Дія державної реєстрації потужностей припиняється шляхом видачі розпорядження про тимчасове припинення дії державної реєстрації потужностей головним державним інспектором.

2. Порядок припинення дії державної реєстрації потужностей розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 14. Експлуатаційний дозвіл

1. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що використовуються для:

1) виробництва та/або введення в обіг таких кормових добавок:

поживні добавки, до яких належать: вітаміни, провітаміни та речовини з встановленим хімічним складом із схожою дією; сполуки мікроелементів; амінокислоти, солі амінокислот та їх аналоги; сечовина та її похідні;

зоотехнічні добавки, до яких належать: підсилювачі засвоюваності (речовини, які під час згодовування тваринам підвищують засвоюваність кормів у результаті впливу на цільові кормові матеріали); стабілізатори кишкової флори (мікроорганізми або інші речовини з визначеним хімічним складом, які під час згодовування тваринам сприятливо впливають на кишкову флору); речовини, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище; інші зоотехнічні добавки;

технологічні добавки, до яких належать (лише з максимальним встановленим вмістом): антиоксиданти (речовини, які продовжують строк зберігання кормів та кормових матеріалів, захищаючи їх від пошкоджень, спричинених окисненням);

органолептичні добавки, до яких належать: барвники (каротиноїди та ксантофіли: речовини, які підсилюють чи відновлюють колір кормів; речовини, які під час згодовування тваринам підсилюють забарвлення харчових продуктів тваринного походження; речовини, які сприятливо впливають на забарвлення декоративних риб та птахів);

2) виробництва та/або введення в обіг:

протеїнів, отриманих з мікроорганізмів, які належать до групи бактерій (бактерії, вирощені на метанолі, бактерії, вирощені на природному газі), дріжджів (за винятком дріжджів, які вирощені на субстратах тваринного або рослинного походження), водоростей, нижчих грибів (продукти, отримані у процесі виробництва антибіотиків шляхом ферментації);

побічних продуктів виробництва амінокислот шляхом ферментації;

3) виробництва та/або введення в обіг преміксів, виготовлених з використанням таких кормових добавок:

зоотехнічні добавки інші, ніж: підсилювачі засвоюваності (речовини, які під час згодовування тваринам підвищують засвоюваність кормів у результаті впливу на цільові кормові матеріали); стабілізатори кишкової флори (мікроорганізми або інші речовини з визначеним хімічним складом, які під час згодовування тваринам сприятливо впливають на кишкову флору); речовини, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище;

поживні добавки: вітаміни, провітаміни та речовини з встановленим хімічним складом із схожою дією, сполуки мікроелементів;

4) виробництва з метою введення в обіг комбікормів з використанням кормових добавок або преміксів, що містять: зоотехнічні добавки інші, ніж: підсилювачі засвоюваності (речовини, які під час згодовування тваринам підвищують засвоюваність кормів у результаті впливу на цільові кормові матеріали); стабілізатори кишкової флори (мікроорганізми або інші речовини з визначеним хімічним складом, які під час згодовування тваринам сприятливо впливають на кишкову флору); речовини, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище.

2. Експлуатаційний дозвіл видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, за місцезнаходженням потужності до початку її експлуатації.

3. Видача, переоформлення, видача дубліката експлуатаційного дозволу здійснюються безоплатно.

4. Для отримання експлуатаційного дозволу подаються заява та перелік кормових добавок, преміксів та кормів, які планується виробляти, переробляти, обробляти або зберігати.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, на підставі результатів огляду заявлених потужностей щодо їх відповідності законодавству про корми.

6. Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, документів.

7. Строк видачі експлуатаційного дозволу становить 30 календарних днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, відповідних документів.

8. Експлуатаційний дозвіл має необмежений строк дії.

9. Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.

10. Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

1) подання неповного комплекту документів;

2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих для отримання експлуатаційного дозволу документах;

3) заявлені потужності не відповідають вимогам цього Закону.

11. Відмова у видачі експлуатаційного дозволу з інших підстав забороняється.

12. У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу зазначаються причини такої відмови.

13. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд заяви здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня її отримання.

14. Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав та у строки, що встановлені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

15. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене в судовому порядку.

16. Форма експлуатаційного дозволу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Тимчасове припинення та поновлення дії експлуатаційного дозволу

1. Якщо оператор ринку кормів не виконує у погоджений з ним строк вимоги розпорядження про тимчасове припинення функціонування потужності або частини потужності та/або тимчасову заборону введення в обіг кормів, що пов'язані з такими порушеннями, головний державний інспектор видає розпорядження про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу.

2. У разі тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу інформація про це вноситься до відповідного реєстру та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

3. Оператор ринку кормів, дію експлуатаційного дозволу на потужності якого тимчасово припинено, може подати заяву центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про поновлення дії експлуатаційного дозволу після усунення причин, що стали підставою для такого припинення.

4. Поновлення дії експлуатаційного дозволу здійснюється шляхом скасування розпорядження про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу. Інформація про поновлення дії державної реєстрації вноситься до реєстру та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

5. Рішення про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, або суду.

6. Тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу на потужність застосовується на строк не більше трьох місяців. Якщо протягом встановленого строку тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу зазначені у частині першій цієї статті порушення не усунуто, експлуатаційний дозвіл підлягає анулюванню.

Стаття 16. Вимоги до потужностей, що виробляють корми для їх ввезення (пересилання) на митну територію України

1. Вимоги до потужностей, що виробляють корми для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, повинні відповідати вимогам, які встановлені для вітчизняних потужностей.

2. Державний інспектор ветеринарної медицини перевіряє дотримання вимог до потужностей, виробничих процесів, умов зберігання та інших вимог у країнах, з яких корми ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Із зазначеною метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, повідомляє відповідній компетентній службі країни-імпортера про проведення зазначеного інспектування за 60 календарних днів. Період проведення процедури інспектування з моменту такого повідомлення або подання відповідної заявки оператором ринку кормів до прийняття рішення не повинен перевищувати 60 календарних днів.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, веде реєстр потужностей для імпорту.

4. Порядок проведення перевірки виконання встановлених законодавством вимог, реєстрації та виключення з реєстру потужностей для імпорту встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 17. Корми, заборонені до ввезення (пересилання) на митну територію України

1. Забороняється ввезення (пересилання) на митну територію України кормів, які є небезпечними або неправильно маркованими.

2. Якщо виявляється, що корми для тварин, виготовлені в інших країнах, можуть становити ризик для здоров'я людини, здоров'я тварин чи навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, може вжити таких заходів:

1) припинення ввезення (пересилання) на митну територію України кормів для тварин з країни-виробника і, якщо можливо, з транзитної країни;

2) встановлення особливих вимог до відповідних кормів для тварин з усієї або частини території країни-виробника;

3) будь-який інший тимчасовий захід.

3. У строк не більш як п'ять робочих днів вжиті заходи повинні бути підтверджені, змінені, скасовані чи розширені відповідно до встановлених законодавством процедур, а рішення про це опубліковано на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

Стаття 18. Вимоги до виробництва та обігу кормів

1. Забороняється обіг кормів або їх згодовування будь-якій тварині, якщо вони:

1) небезпечні;

2) неправильно марковані;

3) вироблені на потужностях, які не пройшли державну реєстрацію;

4) вироблені на потужностях, на які не видано експлуатаційного дозволу або його дія тимчасово припинена;

5) ввезені (переслані) на територію України контрабандно;

6) мають закінчений строк придатності.

2. Вилучені корми, які неможливо повернути в обіг, використовуються для інших, ніж споживання тваринами, призначеними для виготовлення харчових продуктів, цілей або підлягають знищенню у порядку, встановленому законом.

3. Знищення, утилізація кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей здійснюються оператором ринку за його рахунок у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

4. У разі коли будь-які небезпечні корми є частиною партії або вантажу з кормами одного найменування, вважається, що всі корми цього найменування в конкретній партії або вантажі також є небезпечними, їх подальший обіг забороняється, якщо не буде доведено, що решта партії або вантажу є безпечною.

Стаття 19. Вимоги до маркування кормів

1. Забороняється обіг кормів, маркування яких не відповідає вимогам законодавства про корми. Корми, що перебувають в обігу на території України, повинні маркуватися державною мовою та містити на упаковці у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:

1) вид кормів;

2) назву (найменування) та місцезнаходження, номер телефону в Україні оператора ринку кормів та/або потужностей, а для кормів, ввезених (пересланих) на митну територію України, - назву виробника і країну виробництва, а також назву і місцезнаходження оператора ринку кормів, який здійснює функції з прийняття претензій від споживачів на території України;

3) кількість нетто корму в установлених одиницях виміру (маса нетто, вага, об'єм або поштучно);

4) дані про вміст кормових добавок:

для яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, встановлений максимально допустимий рівень;

кормові добавки з групи зоотехнічних добавок та кокцидіостатики та гістомоностатики;

сечовина та її похідні;

5) вміст вологи;

6) номер партії;

7) дані про дату "Вжити до" або "Дата виробництва та строк придатності";

8) вміст показників, що характеризують поживну цінність, відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;

9) вказівки із застосування, вид і категорія тварин, яким призначений корм;

10) перелік кормової сировини, яка входить до складу комбікорму, кормосуміші, додаткового корму, в порядку зменшення маси;

11) тривалість захисного періоду (каренції), якщо він передбачений;

12) попереджувальні застереження, якщо вони передбачені;

13) умови зберігання та використання, якщо корм потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності;

14) номер експлуатаційного дозволу або державної реєстрації, якщо це вимагається законодавством.

2. Якщо корм містить добавки, у переліку інгредієнтів корму зазначається відповідно слово "добавки".

3. Маркування повинне бути на кожній окремій упаковці, ємності або на етикетці, прикріпленій до них, у кормів насипом - у супровідному листі.

4. Маркування повинне бути чітким, стійким, нерозтертим.

5. У маркуванні не повинні бути наведені дані, які можуть вводити в оману, що корм виліковує або полегшує хвороби чи запобігає хворобам тварин.

6. Маркування, реклама та надання інформації про корми для тварин, включаючи їх форму, зовнішній вигляд та упаковку, пакувальний матеріал, що використовується, спосіб їх розміщення та оформлення, а також інформація в будь-яких засобах масової інформації не повинні вводити в оману споживача, зокрема:

щодо передбачуваного використання чи характеристик кормів, а саме: характеру, способу виготовлення або виробництва, властивостей, складу, кількості, строку придатності, видів або категорій тварин, для яких він призначений;

шляхом присвоєння кормам ефектів і характеристик, яким вони не притаманні, або інформації про те, що їм притаманні особливі характеристики, коли насправді всім аналогічним кормам притаманні такі характеристики.

7. Обов'язкові відомості на упаковці повинні легко розпізнаватися та їх значення не повинні доповнюватися жодною іншою інформацією. Вони повинні бути представлені в кольорі, шрифті та розмірі, який не ускладнює сприймання інформації про корм і не виділяє якусь частину інформації, якщо тільки таке виділення не призначено для привернення уваги до безпечності.

Стаття 20. Вимоги до пакування кормів

1. Кормові добавки і премікси, а також корми, крім зазначених у частині другій цієї статті, вводяться в обіг та перебувають в обігу тільки в запакованих упаковках або контейнерах.

2. Перебувати в обігу розсипом або в незапакованих упаковках або контейнерах можуть:

1) кормові матеріали;

2) кормові суміші, отримані виключно шляхом змішування зерна або цілих плодів;

3) кормові суміші для їх поставки між виробниками;

4) кормові суміші, поставлені безпосередньо від виробника до тваринницьких господарств;

5) кормові суміші, поставлені від виробників до потужностей, де здійснюється пакування;

6) корми масою не більш як 50 кілограмів, які призначені для кінцевого споживача і відбираються безпосередньо із запакованої упаковки або контейнера;

7) сіль в блоках або лизунці.

Розділ V
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ КОРМІВ

Стаття 21. Загальні вимоги до операторів ринку кормів, які здійснюють первинне виробництво та ведення записів щодо забезпечення безпечності кормів

1. З метою запобігання, зменшення або усунення небезпечних факторів під час здійснення первинного виробництва, перевезення, зберігання та іншого поводження з первинною продукцією в місці її виробництва, перевезення первинної продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також під час змішування кормів тільки з метою їх зберігання без використання добавок або без попереднього змішування добавок, за винятком добавок для силосування, оператори ринку кормів вживають заходів до:

1) контролю небезпечного забруднення, яке походить з повітря, ґрунту, води, добрив, засобів захисту рослин, біоцидів, ветеринарних препаратів, а також поводження з відходами, їх утилізацією або захороненням;

2) здоров'я рослин, тварин та навколишнього природного середовища, які можуть вплинути на безпечність кормів, включаючи програми з моніторингу та контролю зоонозів та зоонозних агентів.

2. З метою захисту від забруднення та псування первинної продукції, яка вироблена, підготовлена, очищена, запакована та зберігається на їх потужностях, а також первинної продукції, яка перевозиться, оператори ринку кормів вживають заходів, зазначених у частині першій цієї статті.

3. З метою забезпечення безпечності первинної продукції оператори ринку кормів:

1) утримують в чистому стані приміщення, обладнання, контейнери, тару та транспортні засоби, які були використані для виробництва, приготування, сортування, пакування, зберігання та перевезення кормів, а також забезпечують їх належну дезінфекцію після очищення;

2) забезпечують виконання вимог до виробництва, перевезення та гігієни зберігання кормів та їх чистоту;

3) використовують чисту воду для запобігання небезпечному забрудненню;

4) запобігають поширенню небезпечного забруднення серед тварин;

5) зберігають та вивозять відходи та небезпечні речовини у максимально безпечний спосіб з метою запобігання забрудненню;

6) використовують пакувальні матеріали, які не можуть бути джерелом небезпечного забруднення кормів;

7) використовують результати досліджень (випробувань) зразків первинної продукції або інших зразків, пов'язаних з безпечністю кормів.

4. З метою забезпечення високого рівня безпечності кормів та забезпечення можливості негайного реагування у разі виявлення випадків, що можуть спричинити шкідливий вплив на здоров'я тварини, оператори ринку кормів зобов'язані:

1) вести записи про заходи, які вживаються для управління небезпечними факторами, та зберігати їх протягом трьох місяців після закінчення строку придатності корму;

2) надавати на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, або операторів ринку кормів, які отримують первинну продукцію, інформацію, передбачену цією статтею.

5. Оператори ринку кормів ведуть записи про:

1) використання засобів захисту рослин та біоцидів;

2) використання генетично модифікованого насіння;

3) наявність шкідливих організмів чи хвороб, що можуть вплинути на безпечність первинної продукції;

4) результати досліджень (випробувань) зразків, отриманих від первинної продукції, або інших зразків, відібраних з діагностичною метою;

5) джерела та кількість кожного виду вхідних кормів, а також призначення та кількість кожного виду вихідних кормів.

Стаття 22. Вимоги до потужностей

1. Потужності, на яких здійснюється виробництво та обіг кормів, а також контейнери, тара повинні відповідати таким вимогам:

1) підтримуватися у чистому та робочому стані;

2) бути спланованими, сконструйованими та розміщеними для належного утримання, чищення та/або дезінфекції, запобігання або мінімізації будь-якого забруднення, а також виконання заходів, необхідних для утримання високого рівня гігієни, в тому числі заходів з боротьби із шкідниками, запобігання накопиченню бруду, контакту з токсичними речовинами та матеріалами, запобігання забрудненню кормів, підтримання необхідних температурних режимів;

3) бути забезпечені належним природним та/або штучним освітленням приміщення, необхідним для виробництва та/або зберігання кормів;

4) мати достатню дренажну систему, конструкція якої запобігатиме ризику забруднення потужностей. Стічна вода утилізується таким чином, щоб це не впливало на безпечність кормів;

5) бути забезпечені водою відповідної якості;

6) мати труби для подачі води з інертною природою;

7) мати вікна, двері та інші отвори, побудовані таким чином, щоб це запобігало проникненню шкідників;

8) стеля та верхні кріплення повинні бути побудовані таким чином, щоб запобігати накопиченню бруду, зменшувати конденсат, поширення небажаної плісняви і відпадання частинок конструкції.

2. Потужності та обладнання, що використовуються для змішування та/або виробництва, повинні відповідати таким вимогам:

1) ваги та вимірювальні пристрої, що використовуються у виробництві кормів, повинні регулярно тестуватися для підтримання їх точності;

2) мішалки, що використовуються у виробництві кормів, повинні забезпечувати ефективне змішування і отримання однорідності.

Стаття 23. Вимоги до виробництва іншого, ніж первинне виробництво

1. Оператори ринку кормів під час виробництва повинні дотримуватися таких вимог:

1) етапи виробництва виконуються згідно з інструкціями, призначеними для визначення, перевірки та контролю критичних точок у процесі виробництва;

2) застосовуються технічні або організаційні заходи для уникнення або зменшення перехресного забруднення;

3) проводиться моніторинг наявності небажаних факторів у кормах та/або інших забруднюючих речовин, які можуть вплинути на здоров'я людей або тварин, одночасно з розробленням стратегії контролю для зменшення ризику;

4) відокремлення та ідентифікація відходів та матеріалів, які не придатні для кормів;

5) знищення матеріалів, що містять небезпечні рівні ветеринарних препаратів, забруднюючих речовин або інших небезпечних факторів;

6) використання лише зареєстрованих в Україні кормових добавок та преміксів, а також кормових матеріалів, які відповідають вимогам безпечності.

Стаття 24. Вимоги до зберігання та транспортування

1. Оператор ринку кормів під час зберігання або перевезення кормів зобов'язаний:

1) зберігати перероблені корми окремо від неперероблених кормових матеріалів та добавок. При цьому використовуються належні пакувальні матеріали;

2) зберігати корми у призначених для цього місцях;

3) зберігати та транспортувати корми таким чином, щоб їх можна було легко ідентифікувати, а також запобігти перехресному забрудненню та/або псуванню;

4) утримувати у чистому стані контейнери та обладнання, яке використовується для транспортування, зберігання, конвеєрного транспортування, оброблення та зважування кормів, а також запровадити їх належне очищення після використання з мінімізацією слідів чистячих та дезінфікуючих засобів;

5) мінімізувати псування та зараження шкідниками;

6) підтримувати (за необхідності) найнижчу можливу температуру для запобігання появі конденсату та псуванню.

Стаття 25. Вимоги до персоналу потужностей

1. Оператори ринку кормів на власних потужностях повинні виконувати такі вимоги:

1) персонал повинен володіти кваліфікацією, необхідною для виробництва кормів, мати відповідну освіту, яка стосується технології виробництва кормів;

2) персонал має посадові інструкції із зазначенням їх прав, обов'язків та відповідальності щодо виробництва кормів.

Стаття 26. Вимоги до ведення записів простежуваності

1. Документація щодо простежуваності включає:

1) для кормових добавок: відомості про природу та кількість вироблених добавок, відповідні дати виробництва та за необхідності номер партії або конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва); назву та адресу потужності, до якої були доставлені добавки, природу та кількість поставлених добавок та за необхідності номер партії або конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва);

2) для протеїнів, отриманих з мікроорганізмів, які належать до групи бактерій (бактерії, вирощені на метанолі, бактерії, вирощені на природному газі), дріжджів (за винятком дріжджів, які вирощені на субстратах тваринного або рослинного походження), водоростей, нижчих грибів (продукти, одержані від виробництва антибіотиків шляхом ферментації), побічних продуктів виробництва амінокислот шляхом ферментації: відомості про природу продуктів та виготовлену кількість, відповідні дати виробництва та за необхідності номер партії або конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва); назву та адресу потужності або операторів ринку, яким ці продукти були поставлені, разом з детальним описом природи та кількості поставлених продуктів та за необхідності номер партії або конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва);

3) для преміксів: назву та адресу виробників або постачальників добавок, відомості про природу та кількість використаних добавок та за необхідності номер партії або конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва); дату виробництва преміксів та номер партії за необхідності; назву та адресу установи, до якої премікси було доставлено, дату поставки, природу та кількість поставлених преміксів, номер партії за необхідності;

4) для комбікормів/кормових матеріалів: назву та адресу виробників або постачальників кормових добавок/преміксів, відомості про природу та кількість використаних преміксів разом з номером партії за необхідності; назву та адресу постачальників кормових матеріалів та додаткових кормів та дату поставки; тип, кількість та склад комбікормів; природу та кількість виготовлених кормових матеріалів або комбікормів разом з датою виробництва, назву і адресу покупця (наприклад, оператори ринку).

2. Документація щодо процесу виробництва та засобів контролю призначена для встановлення та контролю критичних точок у виробничому процесі. Результати відповідних заходів контролю зберігаються операторами ринку кормів для забезпечення простежуваності виробництва кожної партії продуктів, введених в обіг, та встановлення відповідальності у разі виникнення скарг.

Стаття 27. Настанови з належної практики виробництва кормів

1. Настанови з належної практики виробництва кормів містять:

1) інформацію про небезпечні фактори, які виникають під час первинного виробництва кормів;

2) рекомендації щодо контролю небезпечних факторів, зокрема:

контролю забруднення мікотоксинами, важкими металами, радіоактивними матеріалами;

використання води, органічних відходів та добрив;

використання засобів захисту рослин і біоцидів та їх простежуваності;

використання ветеринарних продуктів і кормових добавок та їх простежуваності;

підготовки, зберігання та простежуваності кормових матеріалів;

знищення мертвих тварин, поводження з відходами та їх захоронення;

вжиття захисних заходів для запобігання проникненню заразних хвороб, що передаються тваринам через корми, а також зобов'язання щодо повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про такі випадки;

проведення процедури та вжиття практичних заходів для забезпечення створення умов гігієни під час виробництва, готування, пакування, зберігання та транспортування кормів, включаючи ефективне очищення та боротьбу із шкідниками;

вимог до ведення записів.

Стаття 28. Вимоги до контролю якості під час виробництва кормів

1. Оператор ринку кормів для забезпечення контролю якості дотримується таких вимог:

1) здійснює контроль якості в акредитованій лабораторії;

2) складає та запроваджує план контролю якості, до якого включено проведення перевірки критичних точок під час виробництва, процедури відбору зразків та частота такого відбору, методи досліджень та частота їх проведення, відповідність специфікаціям та у разі невідповідності - місце, куди відправляються продукти (від матеріалів переробки до кінцевих продуктів).

2. З метою забезпечення простежуваності оператор ринку кормів веде документацію стосовно сировини, що використовується для кінцевого продукту. Зазначена документація повинна бути доступною для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, протягом трьох місяців після закінчення строку придатності продукту.

3. З кожної партії вироблених продуктів та продуктів, розміщених на ринку, або кожної конкретної частини виробництва (у разі неперервного виробництва) та з кожної партії інгредієнтів, що використовувалися для виготовлення продукції, відбираються архівні зразки у кількості, необхідній для проведення їх випробувань за показниками якості та безпечності, з використанням процедури, яку виробник встановив та дотримується, для забезпечення простежуваності (регулярно у разі виробництва, яке виробник здійснює лише для власних потреб).

4. Зразки, зазначені у частині третій цієї статті, скріплюються печаткою та на них наноситься маркування для їх ідентифікації. Зберігання зразків здійснюється таким чином, щоб запобігти заміні складу зразка та його підробці. Зразки зберігаються для надання компетентним органам протягом періоду, який відповідає строку використання, на який корми розміщені на ринку. У разі використання кормів для тварин, які не призначені для виробництва харчових продуктів, виробник кормових продуктів повинен тримати тільки зразки кінцевого продукту.

Розділ VI
ВИМОГИ ЩОДО ГІГІЄНИ КОРМІВ

Стаття 29. Вимоги гігієни до випасу тварин на пасовищах

1. Випас на пасовищах та землях сільськогосподарських угідь повинен контролюватися для того, щоб мінімізувати забруднення харчових продуктів тваринного походження фізичними, біологічними або хімічними небезпечними факторами.

2. Відповідний період відпочинку землі перед тим, як дозволити випас поголів'я худоби на пасовищах, сільськогосподарських угіддях та між пасовищними ротаціями, повинен витримуватися за необхідності з метою мінімізації біологічного перехресного забруднення від гною та повинне бути забезпечено дотримання періодів утримання від внесення сільськогосподарських хімічних добрив.

Стаття 30. Вимоги гігієни до стаєнь та обладнання для годування тварин

1. Потужність, де перебувають тварини, повинна бути сконструйована у такий спосіб, щоб забезпечити належне чищення. Потужність та обладнання для годування повинні ретельно та регулярно чиститися з метою запобігання появі будь-якого небезпечного фактора. Хімічні речовини для чищення та санітарної обробки необхідно використовувати відповідно до інструкцій, а також зберігати окремо від кормів та зони годування.

2. Система боротьби із шкідниками повинна бути запроваджена для того, щоб контролювати доступ шкідників на потужність, де перебувають тварини, з метою мінімізації можливого забруднення кормів, підстилок для тварин або місць утримання тварин.

3. Будівлі та обладнання для годування повинні утримуватися в чистоті. Необхідно запровадити системи для регулярного усунення гною, сміття та інших можливих джерел забруднення кормів. Корми та підстилки, що використовуються на потужності, повинні часто замінюватися, поява на них цвілі не дозволяється.

Стаття 31. Вимоги гігієни до зберігання кормів

1. Корми зберігаються окремо від хімічних речовин та інших продуктів, що заборонені для годування тварин.

2. Зони зберігання та контейнери повинні чиститися і висушуватися, а за необхідності повинні вживатися відповідні заходи боротьби із шкідниками.

3. Зони зберігання та контейнери повинні регулярно чиститися для того, щоб запобігти небажаному перехресному забрудненню.

4. Зерно повинне зберігатися у такий спосіб, щоб тварини не могли до нього дістатися.

5. Лікувальні та нелікувальні корми, які призначаються для різних категорій або видів тварин, повинні зберігатися у такий спосіб, щоб зменшити ризик їх згодовування не призначеним для цього тваринам.

Стаття 32. Вимоги гігієни до розповсюдження кормів

1. Система розповсюдження кормів на господарствах повинна забезпечити потрапляння відповідних кормів до належного місця призначення. Під час розповсюдження та годування корми повинні зберігатися у такий спосіб, щоб запобігти забрудненню від забруднених зон зберігання та забрудненого обладнання. Нелікувальні корми повинні зберігатися окремо від лікувальних кормів для запобігання забрудненню.

2. Транспортні засоби та обладнання для годування на господарствах повинні періодично чиститися, особливо якщо їх використовують для поставки та розповсюдження лікувальних кормів.

Стаття 33. Вимоги гігієни до води

1. Вода, яку будуть пити тварини, повинна бути відповідної якості. Якщо існують підозри щодо забруднення тварин або продуктів тваринного походження від води, необхідно вжити заходів для оцінки та зменшення впливу небезпечного фактора.

2. Водопійне обладнання та обладнання для годування повинне бути сконструйоване, змонтоване та розміщене у такий спосіб, щоб мінімізувати забруднення кормів та води. Водопійні системи необхідно регулярно очищати та ремонтувати, якщо це можливо.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОРМИ

Стаття 34. Відповідальність операторів ринку кормів за порушення законодавства про корми

1. Оператори ринку кормів несуть відповідальність згідно із законами України за такі порушення:

1) використання потужностей з виробництва кормів без державної реєстрації;

2) виробництво, зберігання кормів без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов'язковість його отримання встановлена законом;

3) обіг кормів, що є небезпечними для тварин;

4) порушення вимог нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів, у тому числі допущення до процесу виробництва та/або обігу кормів осіб, які мають протипоказання до роботи з кормами і присутність яких на робочому місці може спричинити виробництво та/або обіг небезпечних кормів;

5) невиконання обов'язку щодо відкликання або вилучення з обігу кормів, які є небезпечними;

6) порушення вимог щодо забезпечення простежуваності;

7) введення в обіг неправильно маркованих кормів;

8) невиконання законних вимог (рішень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції щодо усунення порушень законодавства про корми;

9) приховування (ненадання), відмова у наданні, надання неправдивої інформації за запитами посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції;

10) невиконання законних вимог (рішень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції щодо знищення небезпечних кормів;

11) відмова у допуску посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом.

2. Законом може бути встановлено відповідальність за інші порушення законодавства про корми.

Стаття 35. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства про корми

1. Оператори ринку кормів відшкодовують збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства про корми, в розмірах і порядку, встановлених законом.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім статті 19, яка набирає чинності через три роки з дня опублікування цього Закону, та підпункту 3 пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві положення", який набирає чинності після набрання чинності Законом України "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин".

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтями 16621 і 16622 такого змісту:

"Стаття 16621. Порушення вимог законодавства щодо отримання документів дозвільного характеру або реєстрації у сфері регулювання виробництва та обігу кормів

Використання потужностей з виробництва та обігу кормів без отримання реєстрації -

тягне за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виробництво кормів без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов'язковість його отримання встановлена законом, -

тягне за собою накладення штрафу від ста тридцяти п'яти до ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обіг незареєстрованих кормових добавок та преміксів -

тягне за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Терміни "обіг" та "введення в обіг" у статтях 16621 і 16622 цього Кодексу вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про корми".

Стаття 16622. Порушення вимог законодавства про корми

Введення в обіг неправильно маркованих кормів -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти трьох до тридцяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог щодо забезпечення простежуваності -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обіг небезпечних кормів, а також кормів, строк придатності яких закінчився, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог нормативно-правових актів щодо гігієни кормів -

тягне за собою накладення штрафу від сорока п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання обов'язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, -

тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання обов'язку щодо відкликання або вилучення з обігу кормів, які є небезпечними, -

тягне за собою накладення штрафу від ста тридцяти п'яти до ста шістдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення параметрів безпечності стосовно окремих інгредієнтів корму або використання незареєстрованих кормових добавок -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

статтю 221 після цифр "16618" доповнити цифрами ", 16621, 16622";

абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 421 - 423, 107, 18822)" пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "107" доповнити цифрами ", 16621, 16622";

2) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53; 2009 р., N 6, ст. 22; 2012 р., N 4, ст. 17; із змінами, внесеними Законом України від 9 квітня 2014 року N 1193-VII):

у статті 1:

в абзаці дев'ятому слова "та кормів" виключити;

абзац сороковий викласти в такій редакції:

"експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, який видається оператору потужностей з переробки неїстівних продуктів тваринного походження на підставі проведення перевірки відповідності його потужностей вимогам ветеринарно-санітарних заходів та дає змогу оператору потужностей провадити господарську діяльність з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;";

абзаци шістдесят перший - шістдесят четвертий виключити;

в абзаці вісімдесят четвертому слова ", кормових добавок, преміксів, кормів" виключити;

абзац вісімдесят дев'ятий виключити;

в абзаці дев'яносто четвертому слова ", корми тваринного походження" виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Терміни "кормові добавки", "корми", "премікси" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про корми".";

у статті 50:

у першому реченні частини третьої слова ", кормових добавок, преміксів та кормів" виключити;

частину шосту виключити;

у тексті статті 59 слова ", кормових добавок, преміксів, кормів" виключити;

назву розділу XI викласти в такій редакції:

"розділ XI ВИМОГИ ДО реєстрації КОРМОВИХ ДОБАВОК, ПРЕМІКСІВ ТА ГОТОВИХ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН";

статтю 79 виключити;

3) частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48-49, ст. 536, N 50, ст. 543; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 8, ст. 88; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2013 року N 406-VII і від 9 квітня 2014 року N 1194-VII) після слів "ядерної та радіаційної безпеки" доповнити словами ", державного ветеринарно-санітарного контролю, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про корми";

4) у Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; із змінами, внесеними Законом України від 9 квітня 2014 року N 1193-VII):

частину п'яту статті 1 після слів "ядерної енергії" доповнити словами ", виробництва та обігу кормів";

у пункті 81 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

у графі "Назва документа дозвільного характеру" після слів "преміксів і кормів" доповнити словами ", та/або введення їх в обіг";

у графі "Законодавчий акт України" після слів "Про ветеринарну медицину" доповнити словами ", Закон України "Про корми".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос