Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора (контроля) за обращением генетически модифицированных организмов

Проект закона Украины от 11.07.2014 № 4278а
Дата рассмотрения: 11.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом генетично модифікованих організмів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 1041:

у назві після слів "та розсадництва" доповнити словами ", а також виробництво (розмноження), введення в обіг і ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів без їх державної реєстрації";

доповнити частиною другою, третьою такого змісту:

"Виробництво (розмноження), введення в обіг насіння і садивного матеріалу, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів, без їх державної реєстрації, крім проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів, без їх державної реєстрації, крім проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) доповнити статтею 1042 такого змісту:

"Стаття 1042. Порушення правил біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також вирощування (розмноження) і обігу сільськогосподарської продукції рослинного походження, вироблених із застосуванням ГМО

Порушення правил біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також вирощування (розмноження) і обігу сільськогосподарської продукції рослинного походження, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

3) статтю 18827 викласти у такій редакції:

"Стаття 18827. Невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства

Невиконання посадовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог державних інспекторів сільського господарства про проведення перевірки такої діяльності, про надання їм інформації, передбаченої законодавством, або надання неправдивої інформації, відмова в наданні такої інформації за запитами державних інспекторів сільського господарства, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, відмова у їх допуску до здійснення заходів державного нагляду (контролю) з підстав не передбачених законодавством, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення посадових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів державних інспекторів сільського господарства -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) у статті 244:

у частині першій після слів "насінництва та розсадництва" доповнити словами "а також виробництво (розмноження), обіг і ввезення насіння і садивного матеріалу, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів без їх державної реєстрації,", після цифр "1041," доповнити цифрами "1042,";

частину другу викласти у такій редакції:

"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники та інші державні інспектори.";

5) у підпункті 17 частини другої статті 255 після цифр "1041" доповнити цифрами "1042".

2. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2013 р., N 46, ст. 640 із наступними змінами):

1) частину першу статті 112 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за:

додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час вирощування (розмноження) і обігу сільськогосподарської продукції рослинного походження та продукції виробленої відповідно до вимог Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".";

2) доповнити статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також вирощуванням (розмноженням) і обігом сільськогосподарської продукції рослинного походження, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів

Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також вирощуванням (розмноженням) і обігом сільськогосподарської продукції рослинного походження та продукції виробленої відповідно до вимог Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів здійснюється в порядку та у спосіб, передбачені цим Законом та Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

При виявленні під час проведення державного нагляду (контролю) порушень заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також вирощуванні (розмноженні) і обігу сільськогосподарської продукції рослинного походження та продукції виробленої відповідно до вимог Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів, державний інспектор сільського господарства вживає заходів щодо притягнення згідно законодавства винних осіб до відповідальності та видає припис про усунення зазначених порушень.

Насіння і садивний матеріал, зерно, інша сільськогосподарська продукція рослинного походження, які вироблені із застосуванням генетично модифікованих організмів, а також ввезені в Україну без їх державної реєстрації, крім проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню.

Утилізація, знищення та знешкодження здійснюються власником або уповноваженим представником власника згідно з процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Витрати з утилізації, знищення та знешкодження продукції несе її власник.

При виявленні під час проведення державного нагляду (контролю) зазначених в частині четвертій цієї статті насіння і садивного матеріалу, зерна, іншої сільськогосподарської продукції, державний інспектор сільського господарства вживає заходів щодо притягнення згідно законодавства винних осіб до відповідальності та видає власнику або уповноваженому його представнику припис про здійснення утилізації, знищення або знешкодження.";

3) доповнити статтю 17 частиною такого змісту:

"Вироблене (розмножене), ввезене, введене в обіг насіння і садивний матеріал, зерно, інша сільськогосподарська продукція рослинного походження та продукція вироблена відповідно до вимог Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", із застосуванням генетично модифікованих організмів, без їх державної реєстрації, крім проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Утилізація, знищення та знешкодження насіння і садивного матеріалу, зерна здійснюються за рахунок їх власника або уповноваженого представника власника.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос