Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О компенсации имущественного ущерба, нанесенного во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях

Проект закона Украины от 10.07.2014 № 4272а
Дата рассмотрения: 10.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про компенсацію майнової шкоди, завданої під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

Цей Закон визначає порядок компенсації майнової шкоди, завданої фізичним особам на території Донецької та Луганської областей під час проведення антитерористичної операції.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право на компенсацію майнової шкоди

1. Майнова шкода, завдана фізичній особі пошкодженням або знищенням об'єкта нерухомості чи транспортного засобу внаслідок застосування зброї, вибухових речовин чи пристроїв, боєприпасів, військової техніки на території проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях в період з 14 квітня 2014 року і до дати оголошення про завершення антитерористичної операції, компенсується державою у повному обсязі.

2. Право на компенсацію майнової шкоди має:

1) постраждала особа - громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка є власником об'єкта нерухомості чи транспортного засобу та якому заподіяно майнову шкоду, передбачену частиною першою цієї статті;

2) спадкоємець постраждалої особи, яка б мала право на компенсацію майнової шкоди відповідно до цього Закону.

Стаття 2. Комісія з питань компенсації майнової шкоди, завданої внаслідок проведення антитерористичної операції

1. Комісія з питань компенсації майнової шкоди, завданої внаслідок проведення антитерористичної операції (далі Комісія), діє при Кабінеті Міністрів України.

2. Метою діяльності Комісії є забезпечення здійснення компенсації майнової шкоди особам, які мають право на її отримання згідно з цим Законом.

3. До складу Комісії входять представники Міністерства юстиції України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

4. Чисельність та персональний склад Комісії затверджується положенням Кабінету Міністрів України.

5. Комісія щомісячно після представлення першого звіту звітує перед Верховною Радою України про результати своєї роботи. Звіт Комісії, крім іншого, повинен містити рекомендації щодо рішень, прийняття яких необхідне для досягнення поставлених перед Комісією цілей.

Стаття 3. Повноваження Комісії

1. Повноваження та порядок діяльності Комісії встановлюються цим Законом та положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2. До повноважень Комісії відноситься:

розгляд заяв про компенсацію майнової шкоди, що надійшли від місцевих державних адміністрацій;

узагальнення і аналіз зібраної інформації та матеріалів;

ведення централізованого обліку осіб, які подали заяву про компенсацію майнової шкоди;

підготовка для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій щодо визначення обсягу фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону;

прийняття рішень щодо задоволення чи відмови у задоволенні отриманих заяв про компенсацію майнової шкоди;

розгляд скарг, поданих з приводу рішень місцевих державних адміністрацій, прийнятих за заявами про компенсацію майнової шкоди;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Порядок здійснення компенсації майнової шкоди

1. Заява про компенсацію майнової шкоди подається постраждалою особою, її спадкоємцем або їх представником до місцевої державної адміністрації, яка:

приймає заяву;

вимагає і одержує від будь-яких фізичних чи юридичних осіб або від державних органів інформацію, пов'язану із заявою, що підтверджує або спростовує обставини, викладені в заяві;

комісійно здійснює обстеження об'єктів нерухомості та (або) транспортних засобів, зазначених в заяві;

визначає вид та розмір компенсації;

готує та направляє необхідні документи для прийняття рішення щодо компенсації майнової шкоди на розгляд Комісії.

2. Строк підготовки та направлення документів на розгляд Комісії не може перевищувати 45 календарних днів з дня отримання заяви про компенсацію майнової шкоди.

3. Місцева державна адміністрація відмовляє у прийнятті заяви до розгляду, якщо:

1) заява є необгрунтованою;

2) досліджена інформація не підтверджує заподіяння майнової шкоди особі;

3) досліджена інформація спростовує заподіяння майнової шкоди особі внаслідок проведення антитерористичної операції.

Стаття 5. Рішення Комісії

1. Комісія в межах своєї компетенції приймає наступні рішення:

1) про повне задоволення заяви;

2) про часткове задоволення заяви;

3) про відмову в задоволенні заяви.

2. Рішення за результатами розгляду заяви приймається Комісією протягом 14 робочих днів з дня надходження документів від відповідної місцевої державної адміністрації.

3. Рішення Комісії не пізніше наступного дня з моменту його прийняття направляється заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

4. Рішення Комісії має бути мотивованим. У рішенні про задоволення заяви повинні визначатись підстави, вид, розмір і порядок компенсації майнової шкоди.

5. Рішення Комісії може бути оскаржене протягом одного місяця з моменту його прийняття в порядку адміністративного судочинства.

Стаття 6. Види та розмір компенсації майнової шкоди

1. Компенсація здійснюється:

1) у випадку пошкодження об'єкта нерухомості та (або) транспортного засобу - шляхом відшкодування вартості капітального або поточного ремонту об'єкта нерухомості та (або) транспортного засобу;

2) у випадку знищення нерухомості та (або) транспортного засобу чи такого їх пошкодження, яке унеможливлює подальше користування ними згідно з цільовим призначенням або таке користування створює загрозу здоров'ю чи життю людини - шляхом відшкодування повної вартості об'єкта нерухомості та (або) транспортного засобу чи шляхом надання за згодою заявника рівноцінного майна.

2. Розмір компенсації, рівноцінне майно визначається відповідною місцевою державною адміністрацією із залученням суб'єкта оціночної діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Компенсація здійснюється на підставі рішення Комісії одноразово або поетапно протягом одного року з дня прийняття Комісією рішення.

Стаття 7. Джерела забезпечення компенсації майнової шкоди постраждалим особам

1. Відшкодування матеріальної шкоди постраждалим особам здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів отриманих від розміщення та продажу державних боргових цінних паперів;

кредитів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України від міжнародних фінансових установ;

благодійних внесків від урядів іноземних держав, неурядових організацій, приватних осіб.

2. Відшкодування матеріальної шкоди постраждалим особам може здійснюватися і за рахунок інших джерел передбачених чинним законодавством України.

РОЗДІЛ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

а) прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону;

б) утворити Комісію з питань компенсації майнової шкоди, завданої внаслідок проведення антитерористичної операції, відповідно до положень цього Закону;

2) протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом:

а) представити перший звіт Верховній Раді України щодо кількості отриманих заяв про компенсацію майнової шкоди та загальну суму коштів необхідних для задоволення даних заяв;

б) розробити та внести до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік щодо видатків на компенсацію майнової шкоди, завданої внаслідок проведення антитерористичної операції;

3) Передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2015 рік видатки на компенсацію майнової шкоди, завданої внаслідок проведення антитерористичної операції.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос