Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия информационной агрессии иностранных государств

Проект закона Украины от 07.07.2014 № 4263а
Дата рассмотрения: 07.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) доповнити статтею 1837 такого змісту:

"Стаття 1837. Особливості провадження у справах за зверненням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України

1. Адміністративний позов про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України подається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за її місцезнаходженням протягом трьох днів з дня виявлення порушень.

2. Адміністративна справа про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України вирішується судом протягом трьох днів після відкриття провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її розгляду.

3. Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України може створити реальну небезпеку територіальній цілісності держави, заворушенням чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров'ю населення або правам і свободам інших людей, та забороняє розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України до шести місяців.

4. Постанова суду у справах про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України виконується негайно.

5. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.";

2) частину першу статті 256 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України.".

2. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) такі зміни:

2) статтю 42 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. На території України заборонено ретрансляцію теле- та/чи радіопрограм, що містять:

заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв'язування агресивної війни або воєнного конфлікту;

розпалювання ворожнечі чи ненависті на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

3) статтю 71 доповнити частинами п'ятою - сьомою такого змісту:

"5. Якщо зміст телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв'язування агресивної війни або воєнного конфлікту, розпалювання ворожнечі чи ненависті на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою, Національна рада звертається до суду з позовною заявою про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції таких телерадіопрограм на території України (строком до 6 місяців).

6. Рішення Національної ради про звернення до суду щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України приймається на підставі офіційного моніторингу телерадіопрограм та/або інших документальних свідчень.

7. У випадку, якщо протягом встановленого судом строку тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції, зміст телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації не зазнає змін і містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв'язування агресивної війни або воєнного конфлікту, розпалювання ворожнечі чи ненависті на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою, Національна рада звертається до суду з позовною заявою про продовження тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм на аналогічний строк.";

3. Статтю 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"звернення до суду з позовною заявою щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України."

у абзаці дванадцятому статті 13 після слів "моніторинг телерадіопрограм" доповнити словами "та програмної послуги".

____________

Опрос