Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно принятия заявлений, сообщений и другой информации об уголовном правонарушении и начале досудебного расследования

Проект закона Украины от 25.02.2014 № 4263
Дата рассмотрения: 25.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88, N 27, ст. 282) такі зміни:

1) доповнити Кодекс статтями 2131 - 21310 такого змісту:

"Стаття 2131. Порядок прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення

1. Громадяни та службові особи підприємств, організацій, установ вправі письмово, усно чи в інший спосіб інформувати про кримінальне правопорушення слідчого, прокурора або іншу посадову особу органу досудового розслідування.

2. Слідчому, прокурору, іншим службовим особам органу досудового розслідування забороняється примушувати громадян та службових осіб підприємств, організацій, установ до інформування про кримінальне правопорушення.

3. Направлення до слідчого, прокурора або іншої службової особи органу досудового розслідування завідомо неправдивих заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення тягне відповідальність згідно з чинним законодавством.

4. Слідчому, прокурору, іншим службовим особам органу досудового розслідування забороняється відмовляти в прийнятті заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення з посиланнями на неповноту викладених в них відомостей, неналежність заяви чи повідомлення, політичні погляди, національність, партійну приналежність особи, яка звернулась із заявою чи повідомленням, незнання мови звернення, закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та будь-які інші обставини.

5. Анонімні, тобто не підписані або підписані підробленим підписом чи написані від імені вигаданої особи заяви і повідомлення не можуть слугувати приводом внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6. Особам, які з'явилися до слідчого, прокурора або іншої службової особи органу досудового розслідування із заявою чи повідомленням про кримінальне правопорушення, а також іншим особам, що не володіють мовою, якою ведеться перевірка, забезпечується право висловлюватися рідною мовою чи іншою мовою, якою вони володіють і користуватися послугами перекладача.

Стаття 2132. Реєстрація заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення

1. Підставами для внесення заяви чи повідомлення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань є джерела інформації про вчинене або підготовлюване кримінальне правопорушення, що надійшли до слідчого, прокурора, іншої службової особи органу досудового розслідування. До джерел такої інформації належать:

заяви громадян;

з'явлення із зізнанням;

повідомлення службових осіб установ, підприємств та організацій;

повідомлення засобів масової інформації;

інші повідомлення.

2. Приводом до внесення заяви чи повідомлення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань є також безпосереднє виявлення слідчим, прокурором, іншою особою органу досудового розслідування судом або суддею ознак кримінального правопорушення при здійсненні своїх повноважень.

Стаття 2133. Заяви громадян

1. Заяви громадян про вчинені кримінальне правопорушення або підготовку до них можуть бути усними або письмовими.

2. Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До внесення заяви чи повідомлення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань слід пересвідчитися в особі заявника. Якщо заявник не може пред'явити документи, повинні бути вжиті інші заходи для перевірки відомостей про його особу.

3. Усна заява про кримінальне правопорушення заноситься до протоколу, який підписують заявник та службова особа, яка прийняла заяву. Протокол повинен містити відомості про заявника, місце його проживання, а також про його особисті документи. Якщо заявник не може пред'явити документи, повинні бути вжиті інші заходи для перевірки відомостей про його особу. До протоколу заносяться від першої особи повідомлення про обставини вчиненого чи підготовлюваного кримінальне правопорушення.

4. При прийнятті усної заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення заявник у протоколі під розписку попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. У разі надходження письмової заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення у заявника окремо відбирається підписка про його попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яка долучається до матеріалів дослідчого провадження. Якщо особа відмовилась підписати протокол чи дати підписку, то її заява не приймається.

Стаття 2134. З'явлення із зізнанням

1. З'явлення із зізнанням - це добровільне, особисте і безпосереднє звернення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, із заявою про кримінальне правопорушення до слідчого, прокурора або іншої службової особи органу досудового розслідування до внесення заяви чи повідомлення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо неї, а в разі порушення провадження у справі за наявністю ознак кримінального правопорушення, - до повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

2. Особа, яка з'явилася із зізнанням, має право: подавати відомості на підтвердження своєї заяви; давати пояснення чи відмовитись від дачі пояснень і відповідати на запитання; заявляти клопотання; користуватися послугами перекладача і захисника; знати про прийняті по її заяві рішення; подавати скарги на рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора або іншої службової особи органу досудового розслідування, якщо вони порушують її права і законні інтереси. Особа, яка з'явилася із зізнанням, зобов'язана: з'являтися за викликом до слідчого, прокурора або іншої службової особи органу досудового розслідування, і не перешкоджати їх законним діям.

3. У разі з'явлення із зізнанням встановлюється особа того, хто з'явився, після чого слідчим, прокурором або іншою службовою особою органу досудового розслідування складається протокол, в якому зазначаються відомості про особу і детально викладається зроблена нею заява про вчинення кримінального правопорушення і робиться відмітка про роз'яснення її прав і обов'язків. Протокол підписують особа, що з'явилася із зізнанням, і службова особа, що склала протокол.

4. Особу, яка з'явилася із зізнанням не попереджають про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

5. Якщо особа виклала заяву про кримінальне правопорушення у письмовій формі, то протокол не складається. В цьому разі реєструється її письмова заява.

6. Якщо усна заява про з'явлення із зізнанням зроблена в судовому засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу судового засідання і підписуються заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає витяг із протоколу судового засідання відповідному прокуророві для прийняття рішення.

Стаття 2135. Повідомлення про кримінальне правопорушення

1. Повідомлення службових осіб установ, підприємств, організацій про кримінальне правопорушення повинно бути зроблено в письмовій формі. На них мають бути відбитки штампа та печатки відповідного підприємства, установи чи організації.

2. До повідомлення можуть бути додані документи і предмети, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

3. Повідомлення засобів масової інформації про кримінальне правопорушення - це оприлюднені в пресі, по радіо, телебаченню (в тому числі в документальних кіно- і відеофільмах) відомості про кримінальне правопорушення.

4. Повідомлення про кримінальне правопорушення в засобах масової інформації підлягають прийняттю районним (міським) або прирівняним до нього прокурором, в районі діяльності якого розташований орган преси, радіомовлення або телебачення, що оприлюднив відомості про кримінальне правопорушення.

5. Повідомлення про кримінальне правопорушення, одержане слідчим, прокурором по телефону, телеграфу тощо, підлягає обов'язковому прийняттю, реєстрації і перевірці в загальному порядку. Таке повідомлення приймається особою, яка його отримала, про що складається рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення.

6. У разі непідтвердження інформації, про отримання якої складено рапорт, матеріали перевірки списують до наряду загального діловодства органу, що її прийняв.

Стаття 2136. Безпосереднє виявлення слідчим, прокурором, іншою службовою особою органу досудового розслідування або судом відомостей про ознаки кримінального правопорушення

1. Безпосереднє виявлення слідчим, прокурором, іншою службовою особою органу досудового розслідування або судом відомостей про ознаки кримінального правопорушення може служити приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, коли вони отримали їх при здійсненні своїх повноважень.

2. Безпосереднє виявлення ознак вчиненого чи підготовлюваного кримінального правопорушення оформляється службовою особою, що виявила кримінальне правопорушення, письмовим висновком, в якому викладаються виявлені відомості про кримінальне правопорушення та його ознаки.

3. Внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань завідомо неправдивих висновків про виявлення ознак кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 2137. Обов'язок надання документів

1. Керівники установ, підприємств та організацій, засобів масової інформації, а також автори заяв і повідомлень, у тому числі оприлюднених у засобах масової інформації, зобов'язані на вимогу слідчого, прокурора надати документи та інші матеріали, які є в них і підтверджують зроблену заяви чи повідомлення, за винятком випадків, коли конфіденційність чи таємність цих матеріалів гарантується законом.

Стаття 2138. Підстави для відмови від внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

1. Заява не підлягає внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо є достатньо обґрунтована інформація про те, що:

1) не було події кримінального правопорушення;

2) діяння не містить складу кримінального правопорушення;

3) суспільно-небезпечне діяння, вчинене особою, якій на час його вчинення не виповнилось одинадцять років;

4) відсутня заява потерпілого, коли провадження може бути порушене не інакше як за його заявою;

5) за фактом, про який надійшла інформація, є вирок суду, що набрав законної сили;

6) за фактом, про який надійшла інформація, є заява, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

7) діяння, вчинене особою, яка на момент дослідчого провадження померла, крім випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого за клопотанням його близьких родичів чи відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

Стаття 2139. Порядок відмови від внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

1. За відсутності підстав та приводів для внесення заяви чи повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор виносить постанову про відмову в реєстрації.

2. Копія постанови вручається громадянину або юридичній особі, від імені якої надійшла інформація про кримінальне правопорушення, і особам, інтересів яких вона стосується.

3. Якщо заява або повідомлення, що надійшли, містять дані про адміністративне чи дисциплінарне право порушення, слідчий або прокурор, відмовивши в реєстрації, направляє копію постанови про це органу чи службовій особі, які мають право накласти на винного адміністративне чи дисциплінарне стягнення.

Стаття 21310. Оскарження постанови про відмову від внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

1. Постанова про відмову в реєстрації може бути оскаржена особами, інтересів яких вона стосується, або їхніми представниками відповідному прокуророві, а якщо постанову винесено прокурором - вищестоящому прокуророві. Скарга подається протягом семи днів з дня одержання копії постанови.

2. У разі відмови прокурора скасувати постанову скарга подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до місцевого суду за місцем розташуванням органу або роботи службової особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня одержання повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови";

2) у статті 214:

частини першу викласти в такій редакції:

"1. При отриманні достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше двох діб після подання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Ухилення слідчого, прокурора чи іншої службової особи органу досудового розслідування від внесенні заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань тягне за собою встановлену законом відповідальність";

частину другу доповнити словами "та іншими органами досудового розслідування".

2. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос