Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прекращения гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины

Проект закона Украины от 07.07.2014 № 4262а
Дата рассмотрения: 19.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) такі зміни:

1. Розділ XIV Загальної частини "Інші заходи кримінально-правового характеру" доповнити статтею 91-1 такого змісту:

"Стаття 91-1. Припинення громадянства внаслідок вчинення злочину проти основ національної безпеки України

1. Судом може бути припинено громадянство особи, яка є громадянином України і вчинила злочин, передбачений статтями 109 - 114-1 цього Кодексу.

2. Громадянство особи припиняється у порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України".

3. Громадянство особи, припинене на підставі цієї статті, не може бути поновлене раніше, ніж через десять років з дня його припинення.

2. У статті 109:

в абзаці другому частини першої після слів "до десяти років" додати слова "з припиненням громадянства України";

в абзаці другому частини другої після слів "той самий строк" додати слова "з припиненням громадянства України";

в абзаці другому частини третьої після слів "той самий строк" додати слова "з припиненням громадянства України".

3. У статті 110:

в абзаці другому частини першої після слів "до п'яти років" додати слова "з припиненням громадянства України";

в абзаці другому частини другої після слів "до десяти років" додати слова "з припиненням громадянства України";

в абзаці другому частини третьої після слів "позбавленням волі" додати слова "з припиненням громадянства України".

4. У статті 111:

в абзаці другому частини першої після слів "до п'ятнадцяти років" додати слова "з припиненням громадянства України".

5. У статті 112:

в абзаці другому частини першої після слів "позбавленням волі" додати слова "з припиненням громадянства України".

6. У статті 113:

в абзаці другому частини першої після слів "до п'ятнадцяти років" додати слова "з припиненням громадянства України".

7. У статті 114:

в абзаці другому частини першої після слів "до п'ятнадцяти років" додати слова "з припиненням громадянства України";

8. У статті 114-1:

в абзаці другому частини першої після слів "до восьми років" додати слова "з припиненням громадянства України";

в абзаці другому частини другої після слів "до п'ятнадцяти років" додати слова "з припиненням громадянства України".

II. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21) такі зміни:

1. Доповнити главу 6 статтею 29-1 такого змісту:

"Стаття 29-1. Припинення громадянства України

1. Суд, який постановив вирок про припинення громадянства України засудженого, після набрання вироком законної сили направляє його копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

2. Після отримання копії вироку, яким припинено громадянство України засудженого, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства надсилає подання про припинення громадянства України засудженого на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства протягом місяця з дня одержання копії вироку сповіщає суд, який постановив вирок, про стан його виконання.".

III. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 2001, N 13, ст. 65) такі зміни:

1. Пункт 2 частини дванадцятої статті 9 викласти в такій редакції:

"2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або за злочини проти основ національної безпеки України, якщо судимість такої особи не погашена або не знята;".

2. Розділ III "Припинення громадянства України та скасування рішень про набуття громадянства України" доповнити статтею 19-1 наступного змісту:

"Стаття 19-1. Припинення громадянства України внаслідок вчинення злочину проти основ національної безпеки України

Підставою для припинення громадянства України є набуття законної сили вироку суду щодо особи, засудженої за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, яким громадянство цієї особи припинено.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного указу Президента України.".

IV. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос