Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине" (относительно реабилитации лиц, которые были подданные политическим репрессиям и осуждены судами Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года)

Проект закона Украины от 24.02.2014 № 4256
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.91 N 962-XII такі зміни:

1. Преамбулу Закону після слів "національного і релігійного характеру" доповнити частинами такого змісти:

"У період з лютого місяця 2010 року до лютого місяця 2014 року політична ситуація в Україні та стан її судової влади, їх взаємодія з іншими гілками влади, принципи діяльності та система не відповідають демократичним засадам та принципам, що визначені міжнародними правовими актами, зокрема: Загальною декларацією прав людини (1948 р.), Міжнародним пактом про громадянські й політичні права (1966 р.), Основними принципами незалежності судових органів (схвалених резолюціями 40/32 та 40/136 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 р.), Рекомендаціями щодо ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових органів (прийнятих резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 р.), Монреальською універсальною декларацією про незалежність правосуддя (Перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 р.), Бангалорськими принципами поведінки суддів від 19 травня 2006 р. (схваленим резолюцією 2006/23 Економічної та соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р.), Рекомендаціями Ради Європи N (94) 12 (ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 р.), Конвенцією про захист прав та основоположних свобод (1950 р.), Європейською хартією про закон "Про статус суддів" (прийнятої 10 липня 1998 р., Лісабон).

Факт наявності серйозних системних проблем у функціонуванні судової системи України безпосередньо встановлено Європейським судом з прав людини у справі О. Волкова проти України N 21722/11, § 199, ECHR 2013-I.

Високим Судом визначено, що "… система судової дисципліни в Україні організована таким чином, що не здатна гарантувати достатньої відокремленості судової влади від інших гілок влади. Більше того, вона не забезпечує гарантії, необхідні для уникнення різного роду зловживань та неправомірного використання заходів дисциплінарної відповідальності з метою впливу на незалежність суддів, яка є однією з найважливіших цінностей, що лежать в основі ефективного функціонування демократії".

Саме відсутність незалежного та справедливого суду зробила реальністю численні політичні переслідування та політичні репресії в Україні".

2. Статтю 1 доповнити частиною 2 такого змісту:

"Вважати реабілітованими та невинними в інкримінованих їм діяннях осіб, які в період з лютого місяця 2010 року по лютий місяць 2014 року зазнали кримінальних переслідувань з політичних мотивів за свою державну, громадську, опозиційну, політичну діяльність, шляхом кримінальних переслідувань в тому числі органами досудового слідства, прокуратури, є підозрюваними, обвинуваченими, чи були засуджені національними судовими органами за наступними статтями КК України: 109, 110-1, 115, 161, 191, 194, 212, 259, 279, 293, 294, 295, 296, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 364, 365, 366, 367, 376, 377, 382, 386 та піддані іншим репресіям".

3. Статтю 7 доповнити частиною 9 такого змісту:

"Особи, передбачені абзацом 2 частини 1 статті 1, підлягають негайній реабілітації з автоматичним поновленням у всіх правах за умови, що відносно цих осіб Європейським судом з прав людини та основоположних свобод постановлено рішення про порушення державою Україна вимог ст. ст. 5, 6 у поєднанні зі статтею 18 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод людини. Тобто, осіб, які були затримані, заарештовані, трималися під вартою, були засуджені не з метою дотримання вимог закону, а з інших (не юридичних) причин. Зазначені в абзаці першому особи, які наразі відбувають основне чи додаткове покарання у тому числі у вигляді позбавлення волі, підлягають негайному звільненню та є реабілітованими з моменту набрання даного Закону чинності".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос