Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере морского и речного транспорта

Проект закона Украины от 04.07.2014 № 4255а
Дата рассмотрения: 04.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері морського та річкового транспорту

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 114:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сорока";

3) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. В абзаці другому частини першої статті 115 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти".

3. У статті 116:

1) в абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти";

2) в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти";

3) в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до сорока";

4) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

5) в абзаці другому частини п'ятої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до п'ятдесяти";

6) в абзаці другому частини шостої слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до тридцяти".

4. У статті 1161:

1) у частині першій:

абзац перший після слова "(направлення)" доповнити словами "морського або";

в абзаці другому слова "від одного до семи" замінити словами "від п'ятдесяти до ста";

2) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) в абзаці другому частини третьої слова "від одного до семи" замінити словами "від двадцяти до сорока";

4) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

5. У статті 1162:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) в абзаці другому частини третьої слова і цифри "від 0,5 до одного" замінити словами "від трьох до п'яти".

6. Статтю 1163 викласти в такій редакції:

"Стаття 1163. Порушення правил реєстрації суден

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від обов'язкової реєстрації судна в Судновій книзі України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від обов'язкової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

7. У статті 117:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п'яти до десяти".

8. У статті 118:

1) в абзаці другому частини першої слова "від трьох до восьми" замінити словами "від двадцяти до п'ятдесяти";

2) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

9. Абзац другий частини першої статті 120 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

10. Абзац перший частини третьої статті 129 після слів "Допуск до керування" доповнити словом "морським,".

11. У статті 130:

1) в абзаці першому частини п'ятої слова "Керування річковими" замінити словами "Керування морськими, річковими", а слова "керують річковими" - словами "керують морськими, річковими";

2) в абзаці першому частини шостої слова "керування річковими" замінити словами "керування морськими, річковими";

3) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами п'ятою або шостою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.".

12. В абзаці другому частини другої статті 133 слова "від десяти до п'ятнадцяти" замінити словами "від ста до двохсот".

13. У статті 18815:

1) абзац перший після слів "з безпеки судноплавства" доповнити словами ", з безпеки на морському та річковому транспорті";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті,-

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

14. Пункт 3 частини другої статті 255 викласти в такій редакції:

"3) державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 1161, частина третя статті 1162, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті 130);".

15. У тексті Кодексу слова "забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті" замінити словами "реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос