Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О неотложных мерах по недопущению ухудшения социально-экономического состояния граждан Украины, а также малого и среднего бизнеса на территории Донецкой и Луганской областей

Проект закона Украины от 04.07.2014 № 4251а
Дата рассмотрения: 04.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи щодо недопущення погіршення соціально-економічного положення громадян України, а також малого та середнього бізнесу на території Донецької та Луганської областей

Цей Закон встановлює правові механізми, що сприятимуть стабілізації соціально-економічного положення громадян, які проживають на території Донецької та Луганської областей, недопущенню надмірного фінансового навантаження щодо таких громадян у кредитній, податковій сферах, правовідносинах, пов'язаних з природними монополіями, а також запроваджує додаткові законодавчі заходи для попередження посилення кризових явищ щодо суб'єктів малого та середнього бізнесу, які здійснюють господарську діяльність у зазначених регіонах.

Стаття 1. Додаткові заходи захисту у сфері фінансово-кредитних правовідносин

Протягом дії цього Закону зупиняється нарахування пені, штрафів та інших санкції за невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами, укладеними банками та іншими фінансовими установами з позичальниками - громадянами України (у тому числі фізичними особами - підприємцями), які зареєстровані та постійно проживають на території Донецької та Луганської областей.

Стаття 2. Заходи щодо збереження нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці

Протягом дії цього Закону щодо нерухомого майна, яке розташоване на території Донецької або Луганської областей, належить громадянам України (у тому числі фізичним особам - підприємцям) та перебуває в іпотеці, зупиняється дія таких положень Закону України "Про іпотеку":

- статті 37 - в частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки;

- статті 38 - в частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки;

- статті 40 - в частині виселення мешканців житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об'єкти;

- статей 41, 43 - 47 - в частині реалізації предмету іпотеки на прилюдних торгах.

Стаття 3. Підтвердження обставин непереборної сили

Протягом дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань для громадян (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані та постійно проживають на території Донецької та Луганської областей, є висновок (довідка) Торгово-промислової палати.

Стаття 4. Заходи щодо захисту малого та середнього бізнесу

Положення статей 1 - 3 цього Закону, встановлені для громадян України (у тому числі на фізичних осіб - підприємців), поширюються на юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва.

Стаття 5. Заходи щодо недопущення надмірного навантаження у податковій сфері

Протягом дії цього Закону забороняється проведення документальних планових та документальних позапланових перевірок відповідно до статей 77, 78 Податкового кодексу України, щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб - суб'єктів малого та середнього підприємництва, які зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей.

На період дії цього Закону зупиняється дія положень статті 89 Податкового кодексу України в частині виникнення права податкової застави щодо майна платників податків - фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва. Щодо майна таких платників податків, яке на момент набрання чинності цим Законом перебуває в податковій заставі, не застосовуються адміністративний арешт та продаж, передбачені положеннями статей 94, 95 Податкового кодексу України.

Плата за землю з власників земельних ділянок та землекористувачів - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) та юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва, протягом дії цього Закону стягується в частині, що становить 50 % від затверджених ставок земельного податку або орендної плати.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє впродовж шести місяців.

2. Кабінету Міністрів України впродовж місяця з моменту набрання чинності цим Законом затвердити Перелік товарів, робіт та послуг, що закуповуються виключно у суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей.

3. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 13, ст. 52):

1) частину третю статті 14 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"засвідчує форс-мажорні обставини за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що пов'язані з проявами тероризму та масових заворушень у Луганській та Донецькій областях, для вирішення питань щодо виконання податкових та інших зобов'язань, встановлених чинним законодавством, а також договірних зобов'язань заявників;"

2) вважати абзац п'ятий частини третьої статті 14 абзацом шостим.

4. Розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, забороняється:

- підвищувати ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання в населених пунктах Донецької та Луганської областей;

- підвищувати роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, в населених пунктах Донецької та Луганської областей;

- збільшувати граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та суб'єктів малого і середнього підприємництва, що розташовані (зареєстровані) в Донецькій та Луганській областях".

4. Статтю 5 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Офіційний вісник України, 2014, N 34 ст. 15) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку окремі товари, роботи та послуги закуповуються виключно у суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос