Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования контроля за осуществлением мер в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом и противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Проект закона Украины от 24.02.2014 № 4249
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення контролю за здійсненням заходів у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом і протидії корупції та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 із наступними змінами):

1) абзац одинадцятий статті 6 викласти в такій редакції:

"виявлення та усунення зв'язків організованої злочинності з корупцією та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом";

2) пункти 3 - 6 статті 9 викласти в такій редакції:

"3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю в містах затверджується рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.

5. Заступники начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, начальники управлінь Головного управління призначаються на посади і звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

6. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посаду і звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією";

3) пункти 3 - 5 статті 10 викласти в такій редакції:

3. Створення і ліквідація відділів і відділень або груп по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в містах здійснюється за рішенням Голови Служби безпеки України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

4. Начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України призначається на посаду і звільняється з посади Указом Президента України за поданням Голови Служби безпеки України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і за посадою є першим заступником Голови Служби безпеки України.

Заступники начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, начальники управлінь Головного управління призначаються на посади і звільняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

5. Начальники спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади і звільняються з посад наказом Голови Служби безпеки України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією і за посадою є заступниками начальників управлінь Служби безпеки України у відповідних регіонах";

4) пункт 2 статті 23 викласти в такій редакції:

"2. Верховна Рада України щороку в березні заслуховує звіт Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповіді Міністра внутрішніх справ України, Міністра доходів і зборів України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Державної служби фінансового моніторингу України, Голови Служби безпеки України про стан боротьби з організованою злочинністю, протидії корупції та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також доповідь Генерального прокурора України з цих питань";

5) пункт 1 статті 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"г) дає згоду на створення і ліквідацію спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів та/або корупцією Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та інших органів і підрозділів, створених для боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних підрозділів та органів прокуратури з нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю";

6) підпункт "а" пункту 1 статті 25 викласти в такій редакції:

"а) перевіряти виконання законів про боротьбу з організованою злочинністю, запобігання і протидію корупції та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також доручати проведення перевірок іншим органам та посадовим особам";

7) пункт 3 статті 26 доповнити такими словами "за поданням, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією".

2. Закон України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст. 134 із наступними змінами):

1) статтю 14 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні і ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом";

2) доповнити статтею 331 такого змісту:

"Стаття 331. Здійснення комітетами передбачених законами погоджень і консультацій

1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють погодження і консультації щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійснюють інші погодження і консультації у випадках, передбачених законами.

Процедура погодження і консультацій визначається спільним рішенням комітету і відповідного державного органу".

3. У частині другій статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2 із наступними змінами) слово "березні" замінити словом "лютому", а слова "Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та" виключити.

4. У додатку до Постанови Верховної Ради України "Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р, N 38, ст. 506):

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова "відповідальність за легалізацію (відмивання)" замінити словами "протидія легалізації (відмиванню)";

2) абзац сьомий пункту 15 виключити;

3) в абзаці сьомому пункту 29 слова "та запобігання відмиванню незаконних доходів" виключити.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос