Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно оснований получения и прекращения гражданства Украины)

Проект закона Украины от 03.07.2014 № 4242а
Дата рассмотрения: 03.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підстав набуття та припинення громадянства України)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст. 65) внести такі зміни та доповнення:

1) Додати до частини першої статті 6 Закону пункт 9-1, виклавши його в наступній редакції:

"9-1) набуття громадянства України через українське етнічне походження";

2) додати статтю 15-1 нижчезазначеного змісту:

"Стаття 15-1. Набуття громадянства України через українське етнічне походження

Право на набуття громадянства України через українське етнічне походження мають громадяни іноземних держав або особи без громадянства, у яких один з батьків або дід, баба були етнічними українцями.

Зазначені у частині першій цієї статті особи можуть проживати як на території України, так і на території іноземних держав".

3) До частини першої статті 19 додати пункт четвертий, виклавши його в наступній редакції::

"4) Вчинення особою злочинів, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, диверсією, шпигунством, якщо вчинення цих злочинів особою встановлено вироком суду, що набрав законної сили";

- Частину третю статті 19 викласти в такій редакції:

"Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, є дата видання відповідного указу Президента України";

- До статті 19 додати частину четверту, виклавши її в наступній редакції:

"Датою припинення громадянства України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, є момент набрання законної сили рішенням суду про припинення громадянства України".

2. В ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст. 382) внести такі доповнення:

1) До частини першої статті 18 Закону додати пункт 18, виклавши його в наступній редакції:

"18) Готувати позовну заяву до суду для припинення громадянства України для осіб, які вчинили злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, диверсією, шпигунством, якщо вчинення цих злочинів особою встановлено вироком суду, що набрав законної сили. Зазначена позовна заява має бути подана до суду протягом одного місяця з моменту набуття вироком суду законної сили".

3. В КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446) внести такі зміни та доповнення:

1) До частини першої статті 18 додати пункт 7, виклавши його в такій редакції:

"7) адміністративні справи щодо припинення громадянства осіб, які вчинили злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, диверсією, шпигунством, якщо вчинення цих злочинів особою встановлено вироком суду, що набрав законної сили";

2) Додати статтю 183-7 такого змісту:

"Стаття 183-7. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу припинення громадянства осіб, які вчинили злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, диверсією, шпигунством, якщо вчинення цих злочинів особою встановлено вироком суду, що набрав законної сили

1. Позовні заяви Служби безпеки України або її управлінь у областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі з приводу припинення громадянства осіб, які вчинили злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, диверсією, шпигунством, якщо вчинення цих злочинів особою встановлено вироком суду, що набрав законної сили подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань, в якій відбуває покарання засуджена за вчинення зазначених у цій статті злочинів

2. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у десятиденний строк з дня надходження позовної заяви.

3. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом за обов'язкової участі позивача та представника відповідача.

4. У разі неявки представника відповідача судове засідання відкладається на інший строк в межах строку на розгляд позовної заяви, передбаченого частиною другою цієї статті. У разі повторної неявки представника відповідача розгляд позовної заяви продовжується без участі представника відповідача.

5. Копії судових рішень у визначених цією статтею адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.

6. Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в десятиденний строк з дня їх проголошення.

7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження апеляційної скарги.

8. Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

9. Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку в двадцятиденний строк з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

10. Постанова Вищого адміністративного суду України, прийнята за результатами розгляду касаційної скарги, є остаточною та оскарженню не підлягає.

11. Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах, передбачених частиною першою цієї статті, подаються до адміністративного суду без сплати судового збору".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно - правових актів у відповідність із цим Законом;

розробити положення про порядок припинення громадянства України на підставі рішення суду, передбаченого цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов

Опрос