Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" (относительно уточнения отдельных положений)

Проект закона Украины от 02.07.2014 № 4224а
Дата рассмотрения: 02.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (щодо уточнення окремих положень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 40):

1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:

"2. Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних та регіональних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії "Крим", Київської державної регіональної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії, Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються, утворює юридичну особу публічного права "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - НСТУ).

2) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"Суспільне телебачення здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому та інших.";

3) у другому та третьому реченні частини четвертої статті 8 слово "конференції" замінити словосполуками "відповідній конференції" у відповідному відмінку;

4) в статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Виконавчим органом НСТУ є правління.

За поданням голови правління Наглядова рада НСТУ обирає членів правління строком на чотири роки відповідно до Статуту НСТУ. Рішення про обрання членів правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим.

Особа, яка претендує на зайняття посади голови або члена правління НСТУ має відповідати таким вимогам:

1) мати громадянство України;

2) проживати на території України останніх п'ять років;

3) мати повну вищу та загальний стаж роботи не менше п'яти років;

4) мати бездоганну ділову репутацію;

5) не може мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість.";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. На голову та членів правління НСТУ поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з видами діяльності, які передбачені пунктами 2 - 4 частини 2 статті 9 цього Закону. Наглядова рада НСТУ, у випадку невиконання вимог встановлених цією частиною, зобов'язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або відповідного члена правління.";

5) в статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного бюджету;

3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;

4) інших надходжень."

частину другу виключити.

У зв'язку з цим частини третю, четверту вважати частинами другою, третьою.

6) в статті 17:

в частині другій після слів "отримує ліцензії на мовлення" доповнити словами "шляхом переоформлення";

в частині третій слово "видачею" замінити на слово "переоформленням";

в частині третій слово "анулювання" замінити словосполукою "визнання недійсними";

в частині четвертій:

в абзаці першому слово "видача" замінити на слово "переоформлення";

в абзаці другому слово "анулюються" замінити на словосполуку "визнаються недійсними";

в абзаці третьому слово "видачу" замінити на "переоформлення";

доповнити абзац третій після слів "власника/засновника телерадіоорганізації" словами "концепції мовлення (за умови дотримання вимог визначених частинами другої, третьої статті 5 цього Закону)".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос