Идет загрузка документа (536 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах народных депутатов Украины (по открытым партийным спискам)

Проект закона Украины от 02.07.2014 № 4222а
Дата рассмотрения: 02.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України

1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.

3. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційною системою із відкритими партійними списками - загальнодержавним виборчим списком із закріпленням кандидатів у депутати за територіальними виборчими округами (далі - "загальнодержавний виборчий список").

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори депутатів є загальними. Виборцями є громадяни України, які мають право голосу. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років.

2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України);

3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах);

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

4. Документи, зазначені у пунктах 1, 2, 7 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

5. Картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, яка відповідає вимогам пункту 3 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.

6. Документи, зазначені у пунктах 4-6 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. Паспорт громадянина України може бути підставою для отримання бюлетеня на закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України

7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

8. Обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, не передбачені Конституцією України чи цим Законом, не допускаються. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

9. Громадянин, визнаний судом недієздатним, не має права голосу.

Стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах.

2. Кожний виборець має по одному голосу. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.

3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

4. Усі партії - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.

5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу;

4) забороною використання кандидатами у депутати, партіями - суб'єктами виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів;

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до списків партії.

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Стаття 7. Таємне голосування

1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

2. Проживання в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах державного кордону України;

2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

4) перебування на полярній станції України;

5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.

4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Законодавство про вибори депутатів

Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.

Розділ II. Виборчий процес

Стаття 12. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України.

Стаття 13. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

2. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.

3. Днем, у який відбуваються вибори, є день голосування на цих виборах.

Стаття 14. Порядок обчислення строків

1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються у годинах або хвилинах.

2. Першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

3. Останнім днем обчисленого у днях строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

Стаття 15. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 16 цього Закону, протягом встановлених строків процедур, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів, встановленням та опублікуванням їх результатів (далі - виборчих процедур).

2. Виборчий процес здійснюється на всій території України та у закордонному виборчому окрузі.

3. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев'яносто один день до дня голосування.

4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів депутатів.

5. Виборчий процес включає виконання таких основних виборчих процедур:

1) утворення тимчасових спеціальних виборчих дільниць;

2) складання та уточнення списків виборців;

3) утворення окружних та дільничних виборчих комісій та формування їх складу;

4) реєстрація загальнодержавного виборчого списку партії - суб'єкта виборчого процесу;

5) проведення передвиборної агітації;

6) голосування виборців;

7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

8) встановлення результатів виборів та їх офіційне опублікування;

9) припинення діяльності окружних та дільничних виборчих комісій.

6. Виборчий процес включає також виконання інших виборчих процедур, передбачених цим Законом.

7. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Стаття 16. Суб'єкти виборчого процесу

1. Суб'єктом виборчого процесу є:

1) виборець;

2) виборча комісія, уповноважена здійснювати підготовку та проведення виборів депутатів;

3) партія, що висунула загальнодержавний виборчий список;

4) офіційний спостерігач від партії суб'єкта виборчого процесу;

5) офіційний спостерігач від громадської організації.

3. Партія, якій відмовлено у реєстрації загальнодержавного виборчого списку, достроково втрачає статус суб'єкта виборчого процесу з часу закінчення строку оскарження відповідного рішення або, у разі оскарження, з часу набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Стаття 17. Основні засади виборчого процесу

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) дотримання основних прав громадян та принципів виборчого права, закріплених у Конституції України та зазначених у статтях 2 - 10 цього Закону, а також законодавства України про вибори;

2) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес, безсторонності суб'єктів владних повноважень;

3) обов'язковості призначення та проведення виборів у строки, встановлені Конституцією України та цим Законом;

4) політичного плюралізму та багатопартійності;

5) публічності і відкритості виборчого процесу, належного інформування виборців та інших суб'єктів виборчого процесу;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу партій - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії, їх місцеві організації.

Стаття 18. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.

2. З метою забезпечення публічного та відкритого характеру виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення виборів депутатів:

1) інформують громадян про свій склад, місце знаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;

2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, із загальнодержавним виборчим списком партій - суб'єктів виборчого процесу, з відомостями про кандидатів у депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також із відомостями про кандидати у депутати по територіальних виборчих округах, з передвиборними програмами партій - суб'єктів виборчого процесу;

3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;

4) оприлюднюють результати підрахунку голосів виборців, підсумки голосування і результати виборів;

5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.

3. Виборчі комісії, їх члени, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати засобам масової інформації відомості щодо підготовки і проведення виборів. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів, прийняті в межах їх повноважень, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому цим Законом, або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.

4. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Усі рішення окружних виборчих комісій невідкладно надсилаються до Центральної виборчої комісії та оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.

5. Органи ведення Державного реєстру виборців інформують виборців про їх включення до попереднього та уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці, адреси відповідних дільничних виборчих комісій, а також про час і місце голосування виборців.

6. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно і безсторонньо висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, забезпечувати проведення передвиборної агітації з дотриманням вимог Конституції України, цього та інших законів України.

7. Представникам засобів масової інформації гарантується доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами. Доступ представників засобів масової інформації на засідання виборчих комісій та у приміщення для голосування на виборчій дільниці у день голосування здійснюється на умовах, визначених пунктом 6 частини другої статті 55 цього Закону.

8. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації, доступних для громадян України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих комісій та приміщень для голосування, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок заповнення виборчих бюлетенів.

Розділ III. Територіальна організація виборів депутатів

Стаття 19. Система територіальної організації виборів

Систему територіальної організації виборів депутатів складають:

1) єдиний загальнодержавний багатомандатний виборчий округ;

2) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);

3) виборчі дільниці.

Стаття 20. Єдиний загальнодержавний багатомандатний виборчий округ

1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

2. До території України для цілей цього Закону належать:

1) територія, обмежена Державним кордоном України;

2) морські та річкові судна, що плавають під Державним Прапором України;

3) антарктичні науково-дослідні полярні станції України.

Стаття 21. Територіальні виборчі округи

1. Територіальний виборчий округ - проміжна територіальна виборча одиниця, в якій формується окружна виборча комісія та встановлюються підсумки голосування виборців у відповідних межах. Територіальні виборчі округи утворюються для ефективної організації підготовки та проведення загальнодержавних виборів.

2. Територія України поділяється на 450 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю постійних виборчих дільниць. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу частин території двох чи більше областей. Не допускається утворення територіального виборчого округу з територій, що не межують між собою.

4. Закордонний виборчий округ як територіальний виборчий округ складається з усіх закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до цього Закону. Закордонний виборчий округ є єдиним.

5. Не пізніш як за дев'яносто днів до дня голосування на чергових виборах депутатів Центральна виборча комісія публікує у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації перелік територіальних виборчих округів станом на день початку виборчого процесу із зазначенням їх номерів, меж, адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій.

Стаття 22. Виборча дільниця

1. Виборча дільниця - територіальна виборча одиниця, яка об'єднує певну кількість виборців за спільним місцем голосування, та призначена для забезпечення умов обліку виборців, організації та проведення голосування на виборах, підрахунку голосів виборців.

2. Виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до цього Закону та існують на постійній або тимчасовій основі.

3. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.

4. Звичайна виборча дільниця є постійною.

5. Спеціальна виборча дільниця та закордонна виборча дільниця у випадках, передбачених цим Законом, може бути постійною або тимчасовою, утвореною на час проведення відповідних виборів.

Стаття 23. Звичайна виборча дільниця

1. Звичайна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців за їх виборчими адресами.

2. Звичайна виборча дільниця визначається своєю територією та її межами. Звичайна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місце знаходження (адресу службового приміщення) дільничної виборчої комісії.

3. Звичайна виборча дільниця утворюється в межах одного населеного пункту, району в місті.

Стаття 24. Спеціальна виборча дільниця

1. Спеціальна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців у визначених частиною другою цієї статті місцях перебування, що обмежують можливості пересування виборців внаслідок особливих умов або спеціального режиму їх перебування у відповідному закладі чи установі. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування виборців без порушення зазначених умов чи режиму.

2. Місцями перебування виборців, що обмежують можливості їх пересування і обумовлюють необхідність утворення спеціальних виборчих дільниць, є:

1) стаціонарні лікувальні заклади, у тому числі спеціалізовані оздоровчі та реабілітаційні заклади для осіб із хворобами та травмами опорно-рухового апарату;

2) установи виконання покарань, передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України;

3) слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - взяття під варту (далі - слідчі ізолятори);

4) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;

5) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України за межами внутрішніх та територіальних вод України:

6) місця дислокації військових частин (формувань), військовослужбовці яких у зв'язку з вимогами проходження служби не мають можливості проголосувати на звичайних виборчих дільницях.

3. Спеціальна виборча дільниця визначається закладом, установою (або підрозділом закладу чи установи), судном, місцем дислокації військової частини (формування), у яких вона утворена (далі - територія дільниці). Територія спеціальної виборчої дільниці не включається до території звичайної виборчої дільниці, в межах якої знаходиться відповідний заклад, установа (підрозділ закладу чи установи), місце дислокації військової частини (формування). Місцем знаходженням спеціальної виборчої дільниці є місце знаходження (адреса) закладу, установи чи їх підрозділу, порт приписки судна, місце дислокації військової частини (формування). Спеціальна виборча дільниця має порядковий номер.

4. Спеціальна виборча дільниця, утворена у місцях перебування виборців, зазначених у пунктах 1 - 4 частини другої цієї статті, є постійною. Центральна виборча комісія у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування забезпечує утворення усіх необхідних спеціальних виборчих дільниць. Після початку виборчого процесу спеціальні виборчі дільниці у зазначених закладах (установах) не утворюються.

5. На суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, у місцях дислокації військових частин (формувань) утворюються тимчасові спеціальні виборчі дільниці у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 25. Утворення тимчасових спеціальних виборчих дільниць

1. Центральна виборча комісія утворює тимчасову спеціальну виборчу дільницю за поданням Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України чи іншого міністерства, якому підпорядкована відповідна військова частина (формування), зазначена у пункті 6 частини другої статті 24 цього Закону.

2. Подання про утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці, зазначеної у частині першій цієї статті, вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.

3. У поданні про утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці, зазначеної у частині першій цієї статті, вказується:

1) юридична адреса місця дислокації військової частини (формування);

2) орієнтовна кількість виборців на такій дільниці на день голосування;

3) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси місця дислокації);

4) зобов'язання командування частини (формування) щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до статті 55 цього Закону мають право бути присутніми при проведенні голосування та підрахунку голосів виборців.

5. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, вноситься виконавчим комітетом міської ради (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), міста, на території якого знаходиться порт приписки судна, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією не пізніш як за сорок днів до дня голосування. Зазначене подання повинно містити:

1) назву судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовну кількість виборців на судні;

4) останній перед днем голосування на виборах депутатів день виходу судна у плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня голосування час заходу судна у порт України.

6. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після отримання подання, зазначеного у частинах другій або п'ятій цієї статті, приймає одне з таких рішень:

1) про утворення, тимчасової спеціальної виборчої дільниці;

2) про відхилення подання у разі відсутності його належного обґрунтування відповідно до вимог, передбачених цим Законом.

7. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці залишається без розгляду по суті, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією після строку, встановленого відповідно частиною другою чи п'ятою цієї статті.

8. Рішення, передбачене частиною шостою цієї статті, приймається у вигляді постанови. В одній постанові можуть міститися рішення стосовно довільної кількості виборчих дільниць.

9. При утворенні тимчасової спеціальної виборчої дільниці їй присвоюється номер у межах відповідного територіального виборчого округу.

Стаття 26. Закордонна виборча дільниця

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на загальнодержавних виборах перебувають на території іноземної держави.

2. Постійна закордонна виборча дільниця призначена також для організації обліку виборців, які проживають або перебувають на території іноземної держави, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу.

3. Закордонна виборча дільниця утворюється при закордонній дипломатичній установі України, у військовій частині (формуванні) України, дислокованій за межами України.

4. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для голосування у приміщенні закордонної дипломатичної установи України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України за кордоном, є постійною виборчою дільницею.

5. Закордонна виборча дільниця визначається територією консульського округу або її частиною, територією дислокації військової частини (формування) України (далі - територія дільниці). Закордонна виборча дільниця має порядковий номер (у межах закордонного виборчого округу), адресу приміщення для голосування та місце знаходження (адресу службового приміщення) дільничної виборчої комісії.

6. Для забезпечення своєчасного утворення тимчасових закордонних виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу загальнодержавних виборів звертається до органів влади іноземних держав з клопотанням надати згоду на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України.

Стаття 27. Розмір виборчої дільниці

1. Розмір виборчої дільниці визначається орієнтовною кількістю виборців на цій дільниці. Кількість виборців на виборчій дільниці не може перевищувати 2500 осіб, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті.

2. За розміром виборчі дільниці поділяються на:

1) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 2500 осіб;

2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб.

3. Як виняток, можуть утворювати спеціальні або закордонні виборчі дільниці з орієнтовною кількістю виборців до 50 осіб, однак не менше 5 осіб.

4. Закордонна виборча дільниця може мати кількість виборців, яка перевищує 2500 осіб, якщо на відповідній території неможливо утворити ще одну закордонну виборчу дільницю або надлишкову кількість виборців неможливо віднести до іншої закордонної виборчої дільниці.

5. Орієнтовна кількість виборців на звичайній чи закордонній виборчій дільниці визначається органом ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної дільниці. Орієнтовна кількість виборців на спеціальній виборчій дільниці визначається на підставі подання, яке стало підставою утворення спеціальної виборчої дільниці.

Стаття 28. Приміщення для голосування та службове приміщення дільничної виборчої комісії

1. Виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

2. Приміщення для голосування на виборчій дільниці повинно мати площу:

1) для великої виборчої дільниці - не менше 90 кв. м,

2) для середньої виборчої дільниці - не менше 75 кв. м,

3) для малої виборчої дільниці - не меншу 50 кв. м.

3. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру площі, встановленого частиною другою цієї статті

4. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати вільний доступ для членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій - суб'єктів виборчого процесу, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до списку цієї виборчої дільниці, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

5. Службове приміщення дільничні виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.

6. Приміщення для голосування та службові приміщення дільничної виборчої комісії мають відповідати встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм та бути забезпеченими електропостачанням.

7. Інші вимоги до приміщення для голосування та службового приміщення дільничної виборчої комісії встановлюються Центральною виборчою комісією.

Стаття 29. Оприлюднення відомостей про виборчі дільниці

1. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення тимчасових виборчих дільниць публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування публікує у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації повний перелік постійних та тимчасових виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу із зазначенням їх номерів, територій, орієнтовної кількості виборців, адрес приміщень для голосування, місця знаходження (адрес службового приміщення) відповідних дільничних виборчих комісій.

3. Відомості, передбачені у частині другій цієї статті, стосовно закордонних виборчих дільниць публікуються у ті ж строки у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Закордонна дипломатична установа України публікує повідомлення про усі закордонні виборчі дільниці на території відповідної іноземної держави із зазначенням номера кожної із таких дільниць, її території, орієнтовної кількості виборців, адреси приміщення для голосування, місця знаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після отримання зазначеного повідомлення.

Розділ IV. Виборчі комісії

Стаття 30. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, складають:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії на всій території України, в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії у межах територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії у межах виборчої дільниці.

3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 31. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів. Виборчі комісії відповідно до своїх повноважень забезпечують реалізацію визначених Конституцією України та цим Законом виборчих прав громадян України, основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів, організаційну і матеріально-технічну підготовку та проведення виборів та встановлення їх результатів.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.

3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.

4. Окружні та дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами, які створюються на час підготовки та проведення виборів депутатів. Статус, строки утворення та припинення діяльності окружних та дільничних виборчих комісій визначаються цим Законом.

5. Окружна або дільнична виборча комісія має право бути стороною у судовому розгляді виборчих спорів, звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.

6. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.

7. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності дільничної виборчої комісії здійснює окружна виборча комісія відповідного територіального виборчого округу.

Стаття 32. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії

1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах визначеного округу чи дільниці України.

2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів депутатів чи будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів депутатів.

3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, офіційні спостерігачі, посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, військовослужбовці (за винятком дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у місцях дислокації військових частин (формувань)), а також обмежено дієздатні громадяни, громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, громадяни, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, корупційного злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

4. У разі, якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи та представники інших суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі, що зареєстровані для здійснення спостереження за такими виборами.

5. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

Стаття 33. Подання до складу окружної виборчої комісії

1. Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є:

1) партія - суб'єкт виборчого процесу, яка сформувала депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, зареєстровану в Апараті Верховної Ради України;

2) партія - суб'єкт виборчого процесу, крім партій, зазначених у пункті 1 цієї частини.

2. Кожен суб'єкт подання може подати до складу кожної окружної виборчої комісії не більш як по одній кандидатурі.

3. Форма подання кандидатур до складу виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) число, місять, рік народження особи;

3) громадянство особи;

4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) відомості про наявність або відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, корупційного злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

4. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, підписане керівником суб'єкта подання (особою, яка виконує його повноваження) та скріплене печаткою суб'єкта подання, вноситься не пізніш як за п'ятдесят чотири дні до дня голосування.

5. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії - суб'єкта подання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, а також громадянства України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про її згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

Стаття 34. Порядок утворення окружних виборчих комісій

1. Окружна виборча комісія утворюється у кожному територіальному виборчому окрузі. Окружна виборча комісія утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад окружної виборчої комісії повинен складати не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій, зазначених у пункті 1 частини першої статті 33 цього Закону.

3. Від інших суб'єктів подання до складу окружної виборчої комісії включається не більше ніж по одному представнику. Якщо кількість кандидатур, поданих від цих суб'єктів подання, перевищує кількість вакантних місць у відповідній окружній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться Центральною виборчою комісією стосовно кожної окружної виборчої комісії не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, встановленого частиною четвертою статті 33 цього Закону.

4. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

5. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 32 цього Закону, з підстав, зазначених у частині шостій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині четвертій статті 33 цього Закону, а у разі отримання зазначеного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання цього повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло до Центральної виборчої комісії у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

7. У разі якщо у строк, встановлений частиною четвертою статті 33 цього Закону, не надійшли подання до складу окружної виборчої комісії або якщо кількість осіб, запропонованих суб'єктами подання до складу окружної виборчої комісії, становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог цієї статті кандидатур від суб'єктів подання. Особи, подані Головою Центральної виборчої комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 32 цього Закону.

8. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення.

9. Центральна виборча комісія невідкладно надає рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження окружної виборчої комісії. Витяги із зазначеного рішення стосовно складу кожної окружної виборчої комісії надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної окружної виборчої комісії.

Стаття 35. Розподіл керівних посад в окружних виборчих комісіях

1. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії призначаються рішенням про утворення окружної виборчої комісії, зазначеним у частині першій статті 34 цього Закону.

2. Кожен суб'єкт подання, від якого включені кандидатури до складу окружних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад кожного виду для кожного суб'єкта подання в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта подання до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від усіх суб'єктів подання.

3. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в окружній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів подання. Кількість осіб, включених за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

4. При призначенні на керівні посади в окружних виборчих комісіях повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.

5. Порядок розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини другої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 36. Кількісний склад дільничних виборчих комісій

1. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць 1016 осіб;

2) для середніх дільниць 1218 осіб;

3) для великих дільниць 1422 особи.

2. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох шести членів комісії.

Стаття 37. Подання до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій є суб'єкти подання, зазначені у частині першій статті 33 цього Закону.

2. У разі, якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб'єкти відповідних виборів у порядку, встановленому відповідним законом.

3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині третій статті 33 цього Закону, не пізніш як за двадцять вісім днів до дня голосування за підписом уповноваженої особи партії - суб'єкта подання у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.

4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, а також громадянства України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про її згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

Стаття 38. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці утворюється рішенням окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій, зазначених у пункті 1 частини першої статті 33 цього Закону.

3. Від інших суб'єктів подання, у тому числі зазначених у пункті другому частини першої статті 33 цього Закону, до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, включається не більше ніж по одному представнику.

4. Якщо кількість кандидатур, поданих від цих суб'єктів подання, зазначених у частині третій цієї статті, перевищує кількість вакантних місць у відповідній дільничній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться окружною виборчою комісією стосовно кожної дільничної виборчої комісії не пізніше ніж на п'ятий день після закінчення строку внесення подань.

5. Окружна виборча комісія може перевірити достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців. З цією метою окружна виборча комісія невідкладно після отримання подання звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніш як на третій день після отримання запиту.

6. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 32 цього Закону, з підстав, зазначених у частині сьомій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

7. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей виборча комісія, яка утворює дільничну виборчу комісію, невідкладно повідомляє про це уповноважену особу суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині третій статті 33 цього Закону, а у разі отримання зазначеного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання цього повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло до окружної виборчої комісії у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

8. У разі якщо у строк, встановлений частиною третьою статті 33 цього Закону, не надійшли подання до складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість осіб, запропонованих суб'єктами подання, у тому числі зазначеними у частині другій статті 33 цього Закону, до складу дільничної виборчої комісії становить менше, ніж мінімальна кількість, встановлена статтею 36 цього Закону, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій статтею 36 цього Закону, з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог цієї статті кандидатур від суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті. Особи, подані головою комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 32 цього Закону.

9. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування.

10. Рішення окружних виборчих комісій про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад невідкладно оприлюднюються на офіційному ве6-сайті Центральної виборчої комісії.

11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад невідкладно надаються окружною виборчою комісією органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження дільничної виборчої комісії. Витяги із зазначеного рішення стосовно складу кожної дільничної виборчої комісії надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

Стаття 39. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спеціальних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці призначаються рішенням окружної виборчої комісії про утворення дільничної виборчої комісії.

2. Кожен суб'єкт подання, зазначений у частині першій статті 33, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального округу. Частка керівних посад кожного виду для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта подання до складу дільничних виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від усіх суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 33.

3. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням суб'єкта, зазначеного у частині другій статті 33 цього Закону, та за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної дільничної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 33 цього Закону. Кількість осіб, включених за поданням суб'єктів, зазначених у пункті другому частини першої статті 33 цього Закону, та за поданням голови окружної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

4. Методика розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини другої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 40. Подання до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій є суб'єкти подання, зазначені у частині першій статті 33 цього Закону, а також Міністерство закордонних справ України.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, зареєстровані у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави.

3. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України (з дотриманням вимог частини третьої статті 32 цього Закону) за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, зареєстрованих у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого статтею 36 цього Закону.

4. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині третій статті 33 цього Закону, та у строки, встановлені частиною четвертою статті 33 цього Закону, за підписом уповноваженої особи суб'єкта подання у загальнодержавному виборчому окрузі. Подання Міністерства закордонних справ України вноситься за підписом Міністра закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства.

5. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, її місця проживання та адреси житла, а також громадянства України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про її згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

Стаття 41. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) представники суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 33 цього Закону, з дотриманням вимог частин другої та третьої статті 38 цього Закону (крім суб'єктів, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону) та із застосуванням (за потреби) процедури жеребкування, передбаченої частиною четвертою статті 38 цього Закону.

3. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб склад утвореної дільничної виборчої комісії відповідав вимогам статті 36 цього Закону.

4. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

5. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 32 цього Закону, з підстав, зазначених у частинах третій та шостій цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою статті 38 цього Закону.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей, допущених у поданні, Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, встановленого частиною третьою статті 37 цього Закону, а у разі отримання зазначеного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання цього повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло до Центральної виборчої комісії у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

7. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та про їх склад невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Оприлюднення відомостей про склад, місце знаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.

Стаття 42. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях закордонних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці призначаються рішенням Центральної виборчої комісії про утворення дільничної виборчої комісії.

2. Кожен суб'єкт подання, зазначений у частині першій статті 33 цього Закону, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах закордонного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта до складу дільничних виборчих комісій кожної категорії закордонних виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії закордонних виборчих дільниць від усіх суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 33 цього Закону.

3. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від суб'єктів подання, зазначених у частині першій статті 33 цього Закону. Кількість осіб, включених за поданням Міністерства закордонних справ України, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини другої цієї статті.

4. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією відповідно до методики, зазначеної у частині четвертій статті 39 цього Закону.

Стаття 43. Присяга члена комісії

1. Особа, призначена до складу окружної чи дільничної виборчої комісії, на першому засіданні виборчої комісії, в якому вона бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин четвертої - десятої статті 49 цього Закону, та складає присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

2. Особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, невідкладно ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.

3. Відмова скласти присягу у порядку і в строки, встановлені частинами першою та другою цієї статті, або уникнення складення присяги на двох засіданнях комісії, найближчих після включення особи до її складу, означає відмову особи бути членом виборчої комісії. Після взяття до відома цього факту комісією, яка прийняла рішення про включення зазначеної особи до складу виборчої комісії, така особа не допускається до роботи в комісії. Відмова особи скласти присягу є підставою для внесення іншої кандидатури тим же суб'єктом подання, який вносив відповідну кандидатуру.

Стаття 44. Статус члена окружної та дільничної виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар і члени окружної чи дільничної виборчої комісії є посадовими особами виборчої комісії. Голова виборчої комісії без доручення представляє виборчу комісію у її відносинах з виборцями, іншими виборчими комісіями, іншими суб'єктами виборчого процесу, органами державної влади (у тому числі судами), органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, закладами, установами і організаціями.

2. Протягом строку своїх повноважень або частини цього строку голова, заступник голови, секретар або, у разі їх відмови, інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), за рішенням цієї виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до частини другої статті 67 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між такою особою і виборчою комісією. Зазначене рішення виборчої комісії затверджується виборчою комісією вищого рівня.

3. На період здійснення повноважень з оплатою їх праці в комісії особи, зазначені у частині другій цієї статті, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

4. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з протоколами засідань та іншими документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) за рішенням виборчої комісії представляти комісію в органах державної влади (у тому числі в судах), органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, підприємствах, закладах, установах та організаціях;

6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член виборчої комісії не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за місцем своєї роботи, у тому числі звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду, з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.

6. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії, до складу якої він входить;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

7. Члену виборчої комісії з моменту його призначення до складу комісії протягом усього строку своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу, а також публічно оцінювати їх передвиборну програму чи діяльність.

8. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством України про працю для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем основної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

9. Член виборчої комісії, який склав присягу, не може бути позбавлений прав, зазначених у частині четвертій цієї статті, та не може бути усунутий від роботи у виборчій комісії, членом якої він є, у тому числі позбавлений права брати участь у засіданні відповідної комісії.

10. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 45. Строки повноважень виборчих комісій

1. Повноваження окружної чи дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більш як половиною її мінімального складу, визначеного відповідно частиною першою статті 32 чи статтею 36 цього Закону, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

2. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через п'ятнадцять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України, однак не раніше подання фінансового звіту відповідно до частини дев'ятої статті 65 цього Закону. Окружна виборча комісія припиняє своє існування разом із припиненням юридичної особи в порядку та у строки, визначені статтею 57 цього Закону.

3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.

4. Повноваження усього складу окружної чи дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

5. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

6. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

7. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включені члени комісії, повноваження якої достроково припинені.

8. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш як за один день до дня голосування, а в день голосування - невідкладно затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.

9. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку, встановленому частиною восьмою статті 34, частиною десятою статті 38 чи частиною сьомою статті 41 цього Закону, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

10. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Витяги із зазначених рішень надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.

Стаття 46. Строки повноважень члена виборчої комісії

1. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 43 цього Закону.

2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень окремим членом виборчої комісії відповідно до статті 47 цього Закону.

3. Після припинення повноважень окружної виборчої комісії у строк, зазначений у частині другій статті 45 цього Закону повноваження голови чи заступника голови відповідної комісії продовжуються до припинення існування комісії в обсязі, необхідному для забезпечення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії відповідно до статті 57 цього Закону.

Стаття 47. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії

1. Повноваження окремого члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) припиненням його громадянства України;

3) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;

4) реєстрацією його представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, представником, уповноваженою чи довіреною особою суб'єкта будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;

5) входженням його до складу іншої виборчої комісії (крім члена дільничної виборчої комісії таких виборів), що здійснює підготовку та проведення виборів депутатів чи будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

6) відкликанням члена виборчої комісії партією - суб'єктом подання його кандидатури;

7) вибуттям на період до дня голосування включно за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Законом, чи на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності члена окружної виборчої комісії протягом години на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;

10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним;

13) його смертю.

2. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1 - 5, 11 - 13 частини першої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 6 - 10 частини першої цієї статті, з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

3. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень без рішення комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це партію, за поданням якої до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.

4. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, а в день голосування - невідкладно включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом.

5. Суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.

6. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування рішення про припинення повноважень члена комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання кандидатури.

7. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 8 - 11 частини першої цієї статті.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання відповідної партії інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої статтею 36 цього Закону.

9. Виборча комісія, яка прийняла рішення про зміни у складі окружної, дільничної виборчої комісії публікує зазначене рішення у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 34, частиною десятою статті 38 чи частиною сьомою статті 41 цього Закону, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

10. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 48. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар окружної чи дільничної виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов'язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як член комісії.

2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про заміну цієї посадової особи, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії.

3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов'язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.

4. Рішення про увільнення члена комісії від обов'язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 35, частин другої та третьої статті 39 чи частин другої та третьої статті 42 цього Закону.

5. Рішення про увільнення від обов'язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.

Стаття 49. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори народних депутатів України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями, їх посадовими та службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями - суб'єктами виборчого процесу, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями, іншими громадськими об'єднаннями;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

3) організовує у визначеному нею порядку навчання членів окружних виборчих комісій;

4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;

5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

6) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

8) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

9) реєструє кандидатів у депутати;

10) реєструє представника партії - суб'єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб партії;

11) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України;

12) акредитує офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;

13) забезпечує виготовлення інформаційних буклетів партій суб'єктів виборчого процесу для кожного виборчого регіону;

14) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах народних депутатів України;

15) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і передає їх окружним виборчим комісіям;

16) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

17) розглядає в межах своїх повноважень заяви і скарги стосовно підготовки і проведення виборів депутатів і приймає рішення з цих питань;

18) надає роз'яснення окружним та дільничним виборчим комісіям щодо заповненню відповідних протоколів про підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування;

19) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;

20) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу у строки, визначені цим Законом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії;

21) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, передбачені цим Законом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку до початку виборчого процесу, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Стаття 50. Повноваження окружної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія організовує підготовку та проведення виборів депутатів у межах територіального виборчого округу.

2. Окружна виборча комісія:

1) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями, їх посадовими та службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями - суб'єктами виборчого процесу, їх уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями, іншими громадськими об'єднаннями;

2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

3) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, вносить зміни до їх складу;

4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

5) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

6) контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів у межах територіального округу;

7) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки іншої виборчої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів у межах територіального округу;

9) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток дільничних виборчих комісій та передає їх дільничним виборчим комісіям, а також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

10) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів депутатів;

11) реєструє офіційних спостерігачів від партій - суб'єктів виборчого процесу, громадських організацій;

12) розглядає звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення виборів депутатів в межах територіального виборчого округу, а також щодо осіб, які входять до її складу, та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

13) приймає від дільничних виборчих комісій протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях та іншу виборчу документацію, проводить повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Законом;

14) встановлює підсумки голосування виборців в межах територіального виборчого округу, складає протокол про підсумки голосування, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом, до Центральної виборчої комісії;

15) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;

16) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

27) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 51. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на відповідних виборах.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням законодавства про вибори депутатів під час підготовки та проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує попередній та уточнений список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Законом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій - суб'єктів виборчого процесу, з передвиборними програмами цих партій, відомостями про кандидатів у депутати, що закріплені партіями - суб'єктами виборчого процесу за відповідним територіальним виборчим округом, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

7) організовує на виборчій дільниці голосування виборців у приміщенні для голосування, а також за місцем перебування виборців у випадках, передбачених цим Законом;

8) здійснює підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та передає його та іншу виборчу документацію відповідній окружній виборчій комісії у порядку, встановленому цим Законом;

9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених частиною першою статті 148 цього Закону;

10) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування виборців на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 52. Організація роботи виборчої комісії

1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії.

2. Окружні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Законом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього та інших законів України.

3. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.

4. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.

5. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

6. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення своїх повноважень, повноважень дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом, окружна виборча комісія може залучати необхідних спеціалістів, експертів та технічних працівників в межах, встановлених Центральною виборчою комісією.

Стаття 53. Засідання виборчої комісії

1. Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності або бездіяльності заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника секретарем комісії.

2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Закону.

5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більшості від кількісного складу цієї комісії.

6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його орієнтовний порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та документи, необхідні для розгляду питань порядку денного, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі їх відсутності або невиконання ними цієї функції з інших причин комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Стаття 54. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією

1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, окружної виборчої комісії, передбачених статтями 129, 132, 138, 150 цього Закону, не затверджується; на зазначених засіданнях виборча комісія розглядає питання та вчиняє дії, визначені цим Законом.

2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.

3. У день голосування та протягом свого підсумкового засідання окружна виборча комісія зобов'язана відповідно до частини п'ятої статті 150 цього Закону розглянути кожну скаргу щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, яка надійшла до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.

4. Дільнична виборча комісія у день голосування зобов'язана розглянути на своєму засіданні, передбаченому статтею 138 цього Закону, скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.

5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.

6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії щодо підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної виборчої комісії щодо прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, додається до протоколу кружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу.

7. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб'єктами, яким воно адресоване.

10. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання, виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

Стаття 55. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці

1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається Законом "Про Центральну виборчу комісію".

2. На засіданнях окружної, дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;

3) кандидати у депутати, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, офіційні спостерігачі від партій (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одної партії);

4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше двох осіб від одної громадської організації);

5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

3. У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори, на засіданні дільничної виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, довірені чи уповноважені особи суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від суб'єктів відповідного виборчого процесу.

4. Інші особи, крім зазначених у частинах другій та третій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні виборчої комісії.

5. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.

6. Перебування осіб, не передбачених частинами другою та третьою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми на зазначеному засіданні.

7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами голосів від кількісного складу комісії.

8. Особи, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії в день голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування.

9. Присутність осіб, не передбачених частинами другою чи третьою цієї статті, у зазначеному приміщенні під час проведення голосування, а також при проведенні голосування виборця за місцем його перебування забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб у приміщення для голосування чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування.

10. Працівники органів внутрішніх справ здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться засідання виборчої комісії. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для вчинення таких дій.

Стаття 56. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій

1. Документування діяльності окружної та дільничної виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.

2. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протоколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.

4. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення кандидату чи уповноваженій особі партії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

5. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

6. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання).

7. Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.

8. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах територіального виборчого округу - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (або його заступником) і секретарем виборчої комісії (чи секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, чи його уповноваженій особі.

9. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

10. З питань поточної діяльності комісія приймає протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.

11. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.

12. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3 - 5 частини другої статті 55 цього Закону.

Стаття 57. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії подає державному реєстратору за місцем перебування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.

6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного опублікування результатів виборів народних депутатів України голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії.

8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем перебування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контрольними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.

10. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.

Розділ V. Списки виборців

Стаття 58. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць

1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

2. До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

3. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

Форму попереднього списку виборців встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону.

4. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Державного реєстру виборців, який його видав.

У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі "Примітки".

5. Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій комісії.

6. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.

7. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців встановлюється Центральною виборчою комісією.

Стаття 59. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неточностей у списку виборців

1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування.

Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".

8. Орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців".

9. Про результати розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію.

10. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

11. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.

Стаття 60. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

2. Відомості, передбачені частиною першою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи і скріплюється печаткою.

3. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

4. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі заяв членів окружних та дільничних виборчих комісій, поданих відповідно до частини третьої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.

5. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" у двох примірниках відповідно до вимог частин третьої, четвертої статті 58 цього Закону та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

6. Один примірник уточненого списку виборців на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 58 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 61. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду та повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.

2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, а також, у разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами відповідного виборчого округу, робиться відмітка про можливість голосування виборцем лише за загальнодержавний виборчий список кандидатів від партії.

4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.

5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.

6. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.

7. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Стаття 62. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.

2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до таких відомостей та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

3. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах органами ведення Державного реєстру виборців складаються попередні та уточнені списки виборців, які передаються в порядку та в строки, встановлені статтями 58 та 60 цього Закону.

4. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітан судна, забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за дев'ять днів до дня голосування.

Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинно містити стосовно кожного виборця відомості про:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності);

2) дату народження (число, місяць, рік);

3) адресу місця проживання;

4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

6. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.

Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.

7. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.

8. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

9. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку, органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передає зміст списку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням.

10. Виборець має право звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 59 цього Закону.

11. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці.

12. Заява, зазначена у частині десятій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою комісією невідкладно. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви. Копія рішення видається виборцю у день його прийняття. Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без розгляду.

13. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

14. При внесенні змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.

15. У разі отримання таких відомостей пізніш як за п'ять днів до дня голосування та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці, орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.

16. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

Стаття 63. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Форма попереднього списку виборців встановлюється згідно з частиною третьою статті 58 цього Закону.

2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.

3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за п'ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

4. Один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії передається Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. Другий зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

6. Ознайомлення громадян із попереднім списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 59 цього Закону.

7. Виборець особисто може подати заяву щодо неточностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії в строки, встановлені частиною п'ятою статті 59 цього Закону.

8. Заява виборця, зазначена в частині сьомій цієї статті, невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також передає органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв'язку.

9. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.

Один примірник уточненого списку виборців передається органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

10. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії виключно шляхом виправлення неточностей та технічних описок у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 61 цього Закону.

Розділ VI. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів народних депутатів України

Стаття 64. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку та проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій - суб'єктів виборчого процесу.

2. Партія, загальнодержавний виборчий список від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд у порядку, встановленому цим Законом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності чи відсутності погодження партіями - суб'єктами виборчого процесу, забороняється.

Стаття 65. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки та проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

3. Витрати на підготовку та проведення виборів депутатів здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України. Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня початку виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату праці членів комісій та осіб, зазначених у частині шостій статті 52 цього Закону.

6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини п'ятої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та забезпечення державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку та проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

Стаття 66. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

1. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього та інших законів, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку (з оплатою послуг щодо їх встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів.

2. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування і у дні встановлення підсумків голосування здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

5. Оплата праці осіб, зазначених у частині четвертій статті 49 та частині шостій статті 52 цього Закону, здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів. Розмір оплати праці таких осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

6. Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів депутатів, особами, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі окружних, дільничних виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині четвертій статті 49 та частині шостій статті 52 цього Закону, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги. Оплата праці членів комісії референдуму чи осіб, зазначених у частині четвертій статті 49 та частині шостій статті 52 цього Закону, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

7. Оплата праці членів виборчої комісії, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, що проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

8. Для отримання оплати, передбаченої частинами першою, третьою - п'ятою цієї статті, член виборчої комісії, особа, залучена як спеціаліст, експерт чи технічний працівник відповідно до частини четвертої статті 49 та частини шостої статті 52 цього Закону, подає до окружної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного номера або заяву з засвідченням відсутності у неї ідентифікаційного номера.

Стаття 68. Виборчий фонд партії - суб'єкта виборчого процесу

1. Виборчий фонд партії - суб'єкта виборчого процесу (далі - виборчий фонд партії) має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації партії, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію. На поточні рахунки виборчого фонду партії кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду цієї партії.

2. Партія відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія відкриває в установах банків України поточні рахунки свого виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку в межах одного територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

3. Партія зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією загальнодержавного виборчого списку. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію загальнодержавного та виборчого списку. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду партії є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду цієї партії.

4. Рахунки виборчого фонду партії відкриваються тільки в національній валюті.

5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду партії встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією і не може бути змінений під час виборчого процесу.

6. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.

7. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

8. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та реквізити рахунку одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

9. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі.

10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 18 годині останнього дня перед днем голосування.

11. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії не допускається.

12. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії до дня голосування здійснюється лише у разі втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 69. Розпорядники рахунків виборчого фонду партії

1. Партія - суб'єкт виборчого процесу призначає з числа своїх уповноважених осіб у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партії мають виключне право на розподіл коштів з накопичувального рахунку між поточними рахунками виборчого фонду.

2. Партія призначає з числа своїх уповноважених осіб у відповідному регіоні територіальному виборчому окрузі по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у цьому окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

3. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, та їх розподілу між поточними рахунками фонду. Розпорядники поточних рахунків забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчого фонду, ведуть облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний за тридцять днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний за двадцять днів до дня голосування подати до Центральної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією і не можуть бути змінені під час виборчого процесу.

8. Центральна виборча комісія здійснює аналіз фінансових звітів, отриманих відповідно до частини п'ятої цієї статті, і не пізніш як за п'ять днів до дня голосування оприлюднює цей аналіз на своєму офіційному веб-сайті. Аналіз фінансових звітів, отриманих відповідно до частини шостої цієї статті, Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як на тридцятий день після дня голосування.

9. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

Стаття 70. Формування виборчого фонду партії та використання його коштів

1. Виборчий фонд партії - суб'єкта виборчого процесу формується за рахунок її власних коштів, а також добровільних внесків фізичних осіб.

2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одної партії не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку виборчого процесу. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти партії - суб'єкта виборчого процесу.

3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) особам під псевдонімом та анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду, який не перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у пунктах 1, 2 частини третьої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання та адреса житла особи.

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.

7. У разі надходження добровільного внеску фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.

8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, перерахувавши відповідні кошти до Державного бюджету України.

9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього виборчого фонду.

10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Центральною виборчою комісією відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніш як на п'ятий день після дня голосування перераховує кошти, не використані партією, на накопичувальний рахунок її виборчого фонду.

12. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії пізніше, ніж за один день до дня голосування, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

13. Кошти виборчого фонду, не використані партією, за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії. У разі неприйняття у зазначений строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Розділ VII. Висування та реєстрація кандидатів у депутати

Стаття 71. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути кандидатом у депутати, може дати згоду бути висунутим кандидатом лише від одної політичної партії.

2. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути кандидатом у депутати.

3. Партія висуває кандидатів у депутати з числа осіб, зазначених у частині першій статті 9 цього Закону, шляхом включення їх до загальнодержавного виборчого списку, які формуються та затверджуються з'їздом партії.

4. Висування кандидатів у депутати на чергових виборах розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за шістдесят сім днів до дня голосування.

5. Партія, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Законом, з дня прийняття рішення про їх висування набуває статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 72. Виборчі списки кандидатів у депутати

1. Висування кандидатів у депутати партією та формування загальнодержавного виборчого списку здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, з дотриманням вимог статті 73 цього Закону.

2. До загальнодержавного виборчого списку від партії - суб'єкта виборчого процесу включається не менше ста і не більше чотирьохсот п'ятдесяти кандидатів у депутати від цієї партії.

3. Особа, включена до загальнодержавного виборчого списку, повинна бути закріплена за одним з територіальних виборчих округів. Перші десять осіб у загальнодержавному виборчому списку за територіальними виборчими округами не закріплюються.

4. Якщо до загальнодержавного виборчого списку партії - суб'єкта виборчого процесу включено меншу кількість осіб, ніж кількість територіальних виборчих округів, то по окремим територіальним виборчим округам кандидат у депутати може не зазначатися.

5. Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку від партії - суб'єкта виборчого процесу визначається на з'їзді (зборах, конференції) цієї партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.

6. При формуванні загальнодержавного виборчого списку партія повинна забезпечити присутність у кожній п'ятірці (місцях з першого по п'яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок.

7. Форма загальнодержавного виборчого списку затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.

8. У загальнодержавному виборчому списку щодо кожного кандидата зазначаються:

1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;

2) прізвище, ім'я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;

3) число, місяць і рік народження;

4) громадянство;

5) партійність;

6) відомості про освіту;

7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;

8) наявність представницького мандата на час висування;

9) місце проживання та виборча адреса кандидата;

10) номер територіального виборчого округу, який закріплюється за кандидатом у депутати.

9. Відомості, зазначені у пункті 10 частини восьмої цієї статті, не зазначаються стосовно перших десяти кандидатів у депутатів у загальнодержавному виборчому списку від партії - суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 73. Порядок проведення з'їзду (зборів, конференції) партії щодо висування кандидатів у депутати

1. На з'їзді (зборах, конференції) партії, на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно бути присутніми не менше 300 делегатів.

2. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному веб-сайті. На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

3. З'їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

4. Порядок формування пропозицій до загальнодержавного виборчого списку від партії визначається самою партією. На з'їзді (зборах, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до загальнодержавного виборчого списку партії, та передвиборної програми партії.

5. Рішення з'їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження загальнодержавного виборчого списку. Кожне рішення з'їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії.

6. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання висування кандидатів у депутати, зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2-10 частини восьмої статті 72 цього Закону, підсумки голосування щодо затвердження загальнодержавного виборчого списку, а також (у разі проведення такого голосування) щодо окремих кандидатів. Протокол з'їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії та секретарем (керівником секретаріату) з'їзду (зборів, конференції) і скріплюється печаткою партії.

Стаття 74. Умови реєстрації кандидатів у депутати

1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, подає до Центральної виборчої комісії такі документи:

1) заяву партії про реєстрацію загальнодержавного виборчого списку, підписану керівником партії та скріплену печаткою партії;

2) копію свідоцтва про реєстрацію партії та статуту партії, засвідчені безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення партії;

3) протокол з'їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначений у частині шостій статті 73 цього Закону;

4) рішення з'їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначені у частині п'ятій статті 73 цього Закону;

5) загальнодержавний виборчий список партії за формою, зазначеною у частині сьомій статті 72 цього Закону, засвідченого підписом керівника партії і скріпленого печаткою партії;

6) передвиборну програму партії, прийняту з'їздом (зборами, конференцією) партії, викладену державною мовою;

7) документ про внесення партією грошової застави відповідно до статті 75 цього Закону;

8) заяви кожної особи, висунутої партією кандидатом у депутати, у якій повинні міститися:

а) згода бути висунутою кандидатом у депутати від цієї партії;

б) згода на оприлюднення у зв'язку з участю у виборах біографічних відомостей та декларації про доходи;

в) зобов'язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, або відмовитися від мандата народного депутата України (за наявності в особи іншого представницького мандата);

г) зобов'язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права, припинити діяльність як фізична особа-підприємець (за наявності у власності особи підприємств чи корпоративних прав, наявності статусу фізичної особи-підприємця);

9) короткі автобіографії кожного кандидата, висунутого партією, що обов'язково повинні містити:

а) прізвище, ім'я (усі імена), по батькові (за наявності);

б) число, місяць, рік і місце народження;

в) громадянство;

г) відомості про освіту;

ґ) основні відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);

д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;

е) партійність;

є) основні відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);

ж) сімейний стан;

з) місце проживання та виборча адреса із зазначенням часу проживання в Україні;

и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;

і) відомості про наявність чи відсутність судимості;

10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 76 цього Закону.

2. Разом із документами, зазначеними у частині першій цієї статті, до Центральної виборчої комісії подаються фотографії кандидатів, висунутих партією, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією одночасно із затвердженням форми загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати.

3. Обсяг передвиборної програми партії, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не повинен перевищувати семи тисяч восьмисот друкованих знаків.

4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подаються до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді керівником партії або іншою особою, уповноваженою на це рішенням центрального керівного органу партії.

5. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від політичної партії, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частині першій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів партії. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, встановленого частиною п'ятою статті 78 цього Закону, протягом якого партія може подати документи із виправленням зазначених недоліків.

6. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи відповідно до частини другої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених у частині першій цієї статті. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

7. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п'ять днів до дня голосування.

Стаття 75. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії у розмірі двох мільйонів гривень.

2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації загальнодержавного виборчого списку від партії, внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок цієї партії.

4. Грошова застава повертається партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів.

5. Грошова застава, внесена партією, яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.

Стаття 76. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати

1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, заповнена кандидатом власноручно, подається на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.

3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.

4. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Законом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 77. Порядок реєстрації кандидатів у депутати

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до загальнодержавного виборчого списку від партії, за умови отримання документів, зазначених у частині першій статті 74 цього Закону.

2. Особа, включена партією до загальнодержавного виборчого списку як кандидат у депутати, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 74 цього Закону, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з загальнодержавного виборчого списку з дня подання зазначеної заяви партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після звернення партії про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.

3. Особа, включена партією до загальнодержавного виборчого списку як кандидат у депутати, має право до дня реєстрації особисто подати заяву про відкликання своєї згоди бути висунутою кандидатом у депутати. З часу отримання Центральною виборчою комісією зазначеної заяви, поданої особисто, така особа вважається виключеною з загальнодержавного виборчого списку від партії. Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви про відкликання згоди. Повторна заява особи про її згоду бути висунутою від будь-якої партії не приймається.

4. Особа, включена до загальнодержавного виборчого списку від двох або більше партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих партій, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких вона була включена.

5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття документів, передбачених частиною першою статті 74 цього Закону, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від відповідної партії або про відмову в їх реєстрації.

6. Перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком скасування реєстрації окремих кандидатів у випадках, встановлених статтею 79 цього Закону, до моменту отримання представником партії у Центральній виборчій комісії попередніх результатів виборів.

7. У разі реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

8. Загальнодержавний виборчий список разом із рішенням про його реєстрацію не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

9. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до суду про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію загальнодержавного виборчого списку від цієї партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Стаття 78. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі:

1) порушення вимог статей 71 - 73 цього Закону при висуванні партією кандидатів у депутати;

2) невідповідності документів, зазначених у пунктах 1 - 9 частини першої статті 74 цього Закону, поданих партією для реєстрації кандидатів, вимогам цього Закону.

2. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:

1) відсутності заяви кандидата, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 74 цього Закону,

2) відкликання кандидатом заяви про згоду бути висунутим кандидатом відповідно до частини третьої статті 77 цього Закону;

3) виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 77 цього Закону;

4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 9 чи 10 частини першої статті 74 цього Закону;

5) припинення громадянства України кандидата у депутати;

6) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;

7) визнання судом особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;

8) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення корупційного, службового або виборчого злочину, чи іншого умисного злочину, за який призначене покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

3. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії у Центральній виборчій комісії.

4. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, зазначених у статті 74 цього Закону, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.

5. Відмова у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не виключає повторного подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до загальнодержавного виборчого списку. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніш як на третій день після прийняття рішення про відмову у реєстрації, однак не пізніше ніж за п'ятдесят вісім днів до дня голосування.

6. Відмова в реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пункті 4 частини другої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів для реєстрації відповідного кандидата у строк, зазначений у частині п'ятій цієї статті.

7. У випадках, зазначених у частинах п'ятій та шостій, цієї статті остаточне рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, включеного до загальнодержавного виборчого списку партії, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п'ятдесят шість днів до дня голосування.

8. У разі відмови у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, ця партія втрачає статус суб'єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження відповідного рішення, встановленого частиною першою статті 181 цього Закону. У разі оскарження у судовому порядку рішення про відмову у реєстрації кандидатів партія зберігає статус суб'єкта виборчого процесу до набрання рішенням суду законної сили.

Стаття 79. Скасування реєстрації кандидата у депутати

1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:

1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за двадцять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;

2) звернення партії не пізніш як за двадцять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії;

3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата у депутати;

4) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання кандидата у депутати недієздатним;

6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення корупційного, службового або виборчого злочину, чи іншого умисного злочину, за який призначене покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій.

2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата у депутати та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.

3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сімнадцять днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.

4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-7 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.

5. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.

6. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію із зазначеної підстави.

7. Кандидат, реєстрація якого скасована або втратила чинність, виключається з загальнодержавного виборчого списку відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.

8. Рішення, зазначене у частинах третій чи четвертій цієї статті, оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.

Стаття 80. Попередження за порушення виборчого законодавства

1. Центральна виборча комісія оголошує партії - суб'єкту виборчого процесу попередження у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом:

а) факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, її посадовою особою, представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, а також іншою особою за дорученням партії чи кандидата;

б) факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 100 цього Закону), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, її посадова особа, представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (непрямий підкуп);

в) що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органі виконавчої влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи чи служби, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);

2) встановлення Центральною виборчою комісією факту використання партією, кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду партії, інших коштів;

3) у разі встановлення Центральною виборчою комісією чи судом при розгляді виборчого спору факту порушення партією - суб'єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 95 цього Закону;

4) порушення встановлених частиною третьою статті 68 цього Закону строків відкриття партією - суб'єктом виборчого процесу рахунку свого виборчого фонду;

5) порушення визначених частиною п'ятою статті 69 цього Закону строків подання до Центральної виборчої комісії розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду.

2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення партії попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 79 цього Закону. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті.

3. Рішення про оголошення попередження партії - суб'єкту виборчого процесу з підстав проведення ними передвиборної агітації до реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, може бути прийняте протягом п'яти днів після дня опублікування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати та загальнодержавного виборчого списку цієї партії.

4. Центральна виборча комісія доводить до відома партії - суб'єкта виборчого процесу рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає представнику партії у Центральній виборчій комісії копію цього рішення. Якщо зазначене рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно.

5. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження партії публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 81. Офіційний перелік партій - суб'єктів виборчого процесу

1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації загальнодержавних виборчих списків від партій, зазначеного у частині сьомій статті 78 цього Закону, Центральна виборча комісія затверджує офіційний перелік партій - суб'єктів виборчого процесу.

2. Назви партій в офіційному переліку партій - суб'єктів виборчого процесу розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчий комісії невідкладно після закінчення реєстрації загальнодержавних виборчих списків від партій.

3. Порядковий номер партії в офіційному переліку партій - суб'єктів виборчого процесу, визначений у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, не може бути змінений протягом виборчого процесу.

4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення для кожного територіального виборчого округу офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу, у якому також біля назви та номеру партії вказуються перші десять кандидатів у загальнодержавному багатомандатному окрузі та по одному кандидату в даному територіальному окрузі від цієї партії, із розрахунку не менш як по двадцять п'ять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п'ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Встановлена кількість примірників офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій.

5. Офіційний перелік партій - суб'єктів виборчого процесу використовується для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 128 цього Закону.

Розділ VIII. Інформаційне забезпечення виборів депутатів

Стаття 82. Свобода виборців формувати свою думку

Кожному виборцю гарантується свобода формувати свою думку щодо кандидатів у народні депутати та політичних партій - суб'єктів виборчого процесу. З цією метою органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні створити належні умови для інформаційного забезпечення виборів.

Стаття 83. Інформаційне забезпечення виборів

1. Інформаційне забезпечення виборів спрямоване на об'єктивне, неупереджене та достовірне інформування про виборчий процес, права та обов'язки суб'єктів виборчого процесу.

2. Інформаційне забезпечення виборів здійснюється з дотриманням принципу повноти, під яким розуміється надання виборцям різнобічної та різноманітної інформації про кандидатів у народні депутати, політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, виборче законодавство, порядок та строки здійснення виборчого процесу з метою забезпечення можливостей вільної та самостійної реалізації громадянами своїх виборчих прав.

Стаття 84. Суб'єкти інформаційного забезпечення виборів

Суб'єктами інформаційного забезпечення виборів є виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи, що здійснюють поширення інформації про вибори та перебіг виборчого процесу.

Стаття 85. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

2. Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб'єкт висування кожного кандидата у депутати.

3. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 94 цього Закону, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, загальнодержавний виборчий список партії із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших десяти кандидатів у депутати по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу та закріпленого за цим територіальним виборчим округом кандидата у депутата, що висувається цією партією. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

Центральна виборча комісія погоджує з представником партії у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.

6. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.

Стаття 86. Загальне інформаційне забезпечення виборів

1. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:

1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;

2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;

3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування (виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси;

4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

5) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;

6) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;

7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня;

8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;

9) відповідальність за порушення законодавства про вибори.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.

3. На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.

Стаття 87. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

1. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:

1) зареєстрованих кандидатів та політичні партії - суб'єкти їх висування;

2) передвиборні програми партій;

3) рахунки виборчих фондів партій, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок;

4) скасування реєстрації (вибуття) кандидата у депутати;

5) факти та події, пов'язані з виборчим процесом.

2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 88. Державна інформаційна підтримка виборів

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують свободу пошуку, збирання, поширення інформації про вибори, кандидатів у народні депутати, політичні партії - суб'єктів виборчого процесу, а також неупереджене інформаційне висвітлення виборів у засобах масової інформації.

2. Представники влади повинні утриматися від втручання у діяльність журналістів та іншого персоналу засобів масової інформації з метою вплинути на виборчий процес та результати виборів.

3. Представники влади повинні вживати необхідних заходів для ефективного захисту журналістів та іншого персоналу засобів масової інформації, їх приміщень під час виборчого процесу. При цьому такий захист не повинен перешкоджати нормальній діяльності засобів масової інформації.

Стаття 89. Участь виборчих комісій в інформаційному забезпеченні виборів

1. Виборчі комісії здійснюють інформування виборців, у тому числі через засоби масової інформації, про підготовку та проведення виборів народних депутатів, строки та порядок здійснення виборчого процесу, політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидатів у депутати, загальнодержавні виборчі списки від партій - суб'єктів виборчого процесу, а також про чинне законодавство України про вибори.

2. У період з дня початку виборчого процесу виборів народних депутатів до дня офіційного оприлюднення результатів виборів загальнодержавні організації телерадіомовлення, що знаходяться у державній власності, на безоплатній основі надають Центральній виборчій комісії не менше 15 хвилин ефірного часу, а регіональні та місцеві телерадіомовні організації державної власності надають окружним та дільничним виборчим комісіям не менше 10 хвилин ефірного часу щонеділі на кожному зі своїх каналів у цілях, передбачених частиною 1 цієї статті, а також для відповідей на питання громадян.

3. Редакції загальнодержавних періодичних друкованих видань державної власності, що виходять не рідше одного разу на тиждень, у період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів на безоплатній основі надають Центральній виборчій комісії не менше однієї сотої від щотижневого обсягу друкованої площі видання. Редакції регіональних та місцевих періодичних друкованих видань, що виходять не рідше одного разу на тиждень, в період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів на безоплатній основі надають окружним та дільничним виборчим комісіям не менше однієї сотої від щотижневого обсягу друкованої площі видання. Виборчі комісії використовують надану їм у такий спосіб друковану площу у цілях, передбачених частиною першою цієї статті, а також для відповідей на питання громадян.

Стаття 90. Засоби масової інформації та інформаційні агентства

1. Засоби масової інформації та інформаційні агентства покликані інформувати населення про виборчий процес, політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, загальнодержавні виборчі списки від партій - суб'єктів виборчого процесу, передвиборчі програми, хід виборчої кампанії, результати голосування та результати виборів.

2. Представники засобів масової інформації та інформаційних агентств мають право:

a) бути присутніми на засіданнях виборчих комісій, забезпечувати гласність та відкритість їх діяльності;

б) знайомитися з документами та матеріалами відповідних виборчих комісій щодо результатів голосування чи результатів виборів, виготовляти або отримувати від відповідних комісій копії вказаних документів та матеріалів, передавати їх для опублікування у засоби масової інформації;

в) бути присутніми на публічних агітаційних заходах, висвітлювати в засобах масової інформації їх перебіг;

г) бути присутніми при проведенні голосування, підрахунку голосів виборців, встановленні результатів голосування та результатів виборів.

Стаття 91. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.

2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації та її неупередженого подання.

Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов'язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов'язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов'язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

3. Засоби масової інформації, інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій, пов'язаних із виборами.

4. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов'язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб'єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

5. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій - суб'єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів чи партій - за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб'єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частини другої статті 103 цього Закону.

Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

6. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію.

Стаття 92. Повідомлення про проведення передвиборних заходів

Повідомлення про проведення передвиборних заходів кандидатами у депутати та політичними партіями, що висунули загальнодержавний виборчий список, в інформаційних телерадіопрограмах, публікаціях у друкованих засобах масової інформації повинні подаватися виключно окремим інформаційним блоком, без коментарів. Такі інформаційні блоки не оплачуються політичними партіями, кандидатами. У них не повинна надаватися перевага будь-якій політичній партії, кандидату, а також допускатися дискримінація будь-якої політичної партії, кандидата, у тому числі по часу, який надається для висвітлення передвиборчих заходів, що проводяться ними, обсягу друкованої площі, відведеної для таких повідомлень.

Стаття 93. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами

1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати, протягом останніх двох днів перед днем голосування.

4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.

5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами або за участю кандидатів у депутати, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.

Розділ IX. Передвиборна агітація

Стаття 94. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за загальнодержавні виборчі списки від партій - суб'єктів виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися будь-якими засобами, не забороненими Конституцією та законами України.

2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій;

4) розповсюдження листівок, плакатів, буклетів, брошур, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

5) розміщення агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

6) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм політичних партій - суб'єктів виборчого процесу та політичної діяльності кандидатів у депутати;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, а також поширення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за загальнодержавний виборчий список від партії - суб'єкта виборчого процесу або публічні оцінки діяльності кандидатів у депутати, політичних партій - суб'єктів виборчого процесу;

9) встановлення агітаційних наметів;

10) в інших формах, що не суперечать Конституції та законам України.

3. Порядок розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації з використанням рекламних засобів регулюється цим Законом та Законом України "Про рекламу".

4. Прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації чи інших матеріалів, що містять ознаки передвиборної агітації, не позначених відповідно до вимог цього Закону, забороняється. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів у депутати, назв чи логотипів політичних партій - суб'єктів виборчого процесу вважається передвиборною агітацією.

5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією та законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у народні депутати.

6. Не вважається передвиборною агітацією здійснення політичною партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, заходів, зазначених у пунктах 1 - 5, 9 частини другої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються кандидати у депутати, політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, а також положення їх передвиборних програм.

Стаття 95. Строки проведення передвиборної агітації

1. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, зареєстрований Центральною виборчою комісією, може розпочинати проведення передвиборної агітації після прийняття рішення Центральною виборчою комісією про реєстрацію загальнодержавного виборчого списку від цієї партії - суб'єкта виборчого процесу.

2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється у будь-якій формі. У цей час забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, інших публічних заходів) від імені політичної партії - суб'єкта виборчого процесу чи окремих кандидатів у депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку політичною партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів і повідомлення про проведені раніше такі заходи.

4. З часу, зазначеного у частині другій цієї статті, припиняється використання носіїв зовнішньої реклами для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Передвиборні агітаційні матеріали, розміщені на інформаційних стендах чи в інших місцях (крім носіїв зовнішньої реклами) з цього ж часу знімаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, комунальними підприємствами. Припинення використання носіїв зовнішньої реклами з часу, зазначеного у частині другій цієї статті, забезпечується відповідними суб'єктами - розповсюджувачами зовнішньої реклами.

Стаття 96. Загальні засади фінансування передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на передвиборну агітацію відповідно до цього Закону, коштів виборчих фондів політичних партій - суб'єктів виборчого процесу. Використання власних коштів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

2. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання політичним партіям - суб'єктам виборчого процесу однакового ефірного часу на радіо і телебаченні у порядку, встановленому відповідно до цього Закону.

3. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу фінансує за рахунок коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації на підтримку висунутого нею загальнодержавного виборчого списку та розміщення зазначених матеріалів.

4. Підтримка політичною партією - суб'єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку політичної партії чи окремих кандидатів може здійснюватися лише у разі повного фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду партії.

Стаття 97. Участь виборців у передвиборній агітації

1. Виборці мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми та діяльність політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, брати участь у проведенні агітації щодо підтримки чи непідтримки політичних партій чи окремих кандидатів без витрачання власних коштів у будь-якій формі.

2. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата чи політичної партії - суб'єкта виборчого процесу;

2) посадовим особам органів виконавчої влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадовим і службовим особам правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях відповідно до статей 46 та 47 цього Закону.

3. Кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, виконавчих органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи (служби) чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи чи служби, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

4. Посадовим та службовим особам і творчим працівникам засобів масової інформації під час виборчого процесу, за винятком матеріалів і передач, обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини сьомої статті 104, частини першої статті 105 чи частини третьої статті 106 цього Закону, забороняється агітувати за або проти політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата.

Стаття 98. Загальні обмеження щодо передвиборної агітації

1. Поширення під час передвиборної агітації у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

2. Забороняється розповсюдження відомостей про політичну партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких є загальновідомим або був встановлений у судовому порядку.

3. Забороняється участь у передвиборній агітації у будь-якій формі органів виконавчої влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів.

4. Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі:

1) прізвищ та зображень кандидатів у депутати;

2) символіки (логотипів) чи назв партій - суб'єктів виборчого процесу;

3) повідомлень у будь-якій формі про підтримку кандидатом у депутати або політичною партією - суб'єктом його висування видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у публічних видовищних заходах.

5. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 100 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, у тому числі від імені благодійних організацій, засновником або членом яких є кандидат у депутати. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певний загальнодержавний виборчий список або згадуванням імені кандидата чи назви політичної партії, вважається непрямим підкупом виборців.

6. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 100 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) відповідно до частини п'ятої цієї статті. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня голосування, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів.

7. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого цим Закону порядку проведення передвиборної агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

8. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії, заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цього Закону щодо проведення передвиборної агітації, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, така виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до закону.

Стаття 99. Проведення публічних заходів передвиборної агітації

1. Організація та проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів як заходів передвиборної агітації, встановлення агітаційних наметів не потребує отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Видатки, пов'язані з організацією та проведенням зазначених заходів, здійснюються за рахунок коштів виборчого фонду політичної партії.

2. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

3. Використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації забороняється.

4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності (крім приміщень, зазначених у частині третій цієї статті) було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній політичній партії, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій політичній партії - суб'єкту виборчого процесу.

5. Вимога, зазначена у частині четвертій цієї статті, не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні політичних партій - суб'єктів виборчого процесу.

6. Інформаційні агентства надають приміщення для проведення прес-конференцій політичним партіям - суб'єктам виборчого процесу на умовах рівного доступу та рівної оплати. Політична партія здійснює оплату за використання приміщень для прес-конференцій, наданих інформаційним агентством, за рахунок коштів свого виборчого фонду.

Стаття 100. Виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації

1. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали передвиборної агітації (книги, брошури, буклети, листівки, плакати) за рахунок коштів свого виборчого фонду. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам цього та інших законів України.

2. Політична партія може виготовляти за рахунок коштів свого виборчого фонду товари (значки, календарі, пакети, олівці, ручки тощо), що містять візуальні зображення назви, символіки (логотипу, прапору) політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, портрета чи прізвища кандидата (кандидатів) у депутати за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленого відповідно до закону на день початку виборчого процесу.

3. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про замовника матеріалів - політичну партію, з виборчого фонду якої оплачено виготовлення зазначених матеріалів, відповідального за випуск.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації.

5. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати має право вільно і безоплатно розповсюджувати, у тому числі з допомогою інших осіб, друковані матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, друковані видання, у яких розміщені матеріали передвиборної агітації, а також товари, зазначені у частині другій цієї статті.

6. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять усіх або деяких відомостей, зазначених у частині третій цієї статті.

7. Забороняється розміщення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації на будинках та у приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів освіти й охорони здоров'я, у житлово-комунальних підприємствах та установах.

8. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації на об'єктах культурної спадщини.

Стаття 101. Розміщення агітаційних матеріалів із застосуванням носіїв зовнішньої реклами

1. Матеріали передвиборної агітації можуть розміщуватися із використанням носіїв зовнішньої реклами відповідно до вимог Закону Україну "Про рекламу" з оплатою із коштів виборчого фонду політичної партії.

2. Підприємства (господарські товариства) чи фізичні особи - розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для політичних партій - суб'єктів виборчого процесу до розміщення агітаційних матеріалів з використанням носіїв зовнішньої реклами.

3. Розміщення агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами, розміщеної на будинках органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування забороняється.

4. Реклама книг, випусків друкованих засобів масової інформації чи телерадіопередач із використанням назв, символіки (прапорів чи логотипів) політичних партій суб'єктів виборчого процесу, прізвищ чи зображень кандидатів у депутати може розміщуватися на носіях зовнішньої реклами лише за умови її оплати з коштів виборчого фонду відповідної політичної партії.

Стаття 102. Заборона передвиборної агітації на транспорті

Розміщення матеріалів передвиборної агітації на зовнішній поверхні транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення таких матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщення пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та у вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Стаття 103. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів виборчого фонду політичної партії здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

2. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів політичних партій встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на п'ятий день з початку виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев'ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу.

3. Засоби масової інформації, зареєстровані пізніше як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною другою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).

4. Засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу, зазначені у частинах другій чи третій цієї статті, окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування.

5. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати політичним партіям - суб'єктам виборчого процесу знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу.

6. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частин другої або третьої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як на десятий день виборчого процесу, а регіональні та місцеві засоби масової інформації окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Ці відомості оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Засоби масової інформації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на десятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

8. Матеріали передвиборної агітації, розміщені у засобах масової інформації, мають бути чітко відокремлені від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі. Змішування агітаційних матеріалів та комерційної реклами не допускається.

9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній політичній партії - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій політичній партії - суб'єкту виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити політичній партії у наданні ефірного часу чи друкованої площі тільки у разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини першої чи другої статті 98 чи частини другої та четвертої статті 107 цього Закону.

10. Вимоги, встановлені частинами першою дев'ятою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії суб'єкти виборчого процесу або місцеві організації цих політичних партій.

Стаття 104. Проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного територіального виборчого округу, встановленого відповідно до частини другої статті 21 цього Закону, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.

2. Телерадіоорганізації надають політичній партії - суб'єкту виборчого процесу загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, в обсязі не менше 20 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 20 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також не менше 20 хвилин на регіональних телеканалах та 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з територіальних виборчих округів, встановлених відповідно до частини другої статті 21 цього Закону. Цей час надається політичній партії двічі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів та двічі на кожному з зазначених регіональних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для політичних партій - суб'єктів виборчого процесу визначає Центральна виборча комісія.

3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації політичних партій - суб'єктів виборчого процесу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи регіональної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня голосування.

4. Черговість надання політичним партіям - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині третій цієї статті, визначається не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, кожною окружною виборчою комісією, зазначеною у частині першій цієї статті, за участю відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії чи уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.

5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Впродовж 15 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст агітаційної програми, передвиборної програми партії, її діяльності, дій кандидата (кандидатів), включених партією до загальнодержавного виборчого списку.

7. Оплата ефірного часу, наданого відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між окружною виборчою комісією і регіональною телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми власності.

Стаття 105. Порядок проведення передвиборної агітації з використанням аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації за рахунок коштів виборчих фондів партій

1. Телерадіоорганізації надають політичній партії - суб'єкту виборчого процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів її виборчого фонду у на підставі угоди, що укладається від імені партії розпорядником відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії забороняється.

2. Телерадіоорганізація може надати політичній партії - суб'єкту виборчого процесу протягом строку проведення передвиборної агітації, встановленого частиною першою та другою статті 95 цього Закону, за кошти виборчого фонду цієї партії ефірний час загальним обсягом не більше 100 хвилин.

3. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій забороняється. Передвиборна агітація у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на її початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слів "Передвиборна агітація". Забороняється переривати передачі передвиборної агітації рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

4. Протягом демонстрації передвиборної агітації на телебаченні обов'язково зазначається повна назва її замовника - партії, з виборчого фонду якої оплачено ефірний час, у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана, бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача.

5. Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію за рахунок коштів виборчих фондів партій на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

6. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної агітації, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.

7. Телерадіоорганізації усіх форм власності за рішенням Центральної виборчої комісії, на письмовий запит Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати у визначений у вказаному рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу партіям для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів їх виборчих фондів, а в разі необхідності копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Стаття 106. Порядок використання друкованих засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації

1. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, їх місцеві організації.

2. Матеріали передвиборної агітації повинні бути чітко відокремлені від інших матеріалів, опублікованих у друкованому засобі масової інформації, та розташовуватися під рубрикою "Передвиборна агітація".

3. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії розпорядником поточного рахунку її виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація таких матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є політична партія суб'єкт виборчого процесу, її місцева організація.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій за рахунок коштів їх виборчих фондів, а в разі необхідності надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

Стаття 107. Відповідальність засобів масової інформації за дотримання вимог щодо поширення матеріалів передвиборної агітації

1. Проведення передвиборної агітації в засобах масової інформації здійснюється з дотриманням вимог та обмежень, встановлених цим Законом.

2. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами першою та другою статті 98 цього Закону. У разі спроб поширення учасником передачі телерадіоорганізації у прямому ефірі інформації, зазначеної у частинах першій та другій статті 98 цього Закону, ведучий передачі зобов'язаний вжити усіх заходів для припинення такого поширення.

3. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

4. Засобам масової інформації під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 105 і частини третьої статті 106 цього Закону, забороняється агітувати за або проти політичних партій -- суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати за або не голосувати за певний загальнодержавний виборчий список.

5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє до закінчення виборчого процесу трансляцію на території України іноземних телеканалів, в тому числі операторами телекомунікацій, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації, у тому числі через журналістську діяльність, або в передачах яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

6. У разі встановлення судом одноразового порушення засобом масової інформації вимог цього Закону Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України своїм рішенням оголошує відповідному засобу масової інформації офіційне попередження з вимогою припинити порушення виборчого законодавства. Таке попередження публікується у засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Засіб масової інформації, якому винесено попередження, зобов'язаний оприлюднити таке повідомлення без коментарів у програмі новин, що виходить в ефір у прайм-тайм, або розмістити на першій сторінці найближчого випуску друкованого засобу масової інформації.

7. У разі встановлення судом повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення випуску відповідної програми, дії ліцензії аудіовізуального засобу масової інформації, або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

Стаття 108. Право на відповідь

1. Політична партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія чи кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь на таку інформацію. Така відповідь не вважається передвиборною агітацією.

2. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, зобов'язаний надати партії чи кандидату, щодо яких поширено інформацію, яку партія чи кандидат вважає недостовірною, можливість опублікувати відповідь: надати партії чи кандидату ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати у цьому ж друкованому засобі масової інформації наданий партією чи кандидатом матеріал.

3. Матеріал відповіді, зазначений у частині другій цієї статті, повинен бути оприлюднений не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш як за один день до дня голосування. Якщо інформація, яку партія чи кандидат вважає недостовірною, була опублікована пізніш як за три дні до дня голосування, відповідь може бути опублікована в останній день перед днем голосування.

4. Ефірний час для відповіді надається у той же час доби, що й повідомлення, на яке дається відповідь. Тривалість ефірного часу, який надається для відповіді, не може перевищувати тривалість повідомлення, на яке дається відповідь.

5. Відповідь, яка публікується у друкованому засобі масової інформації, повинна бути набрана таким самим шрифтом і розміщена під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти. Обсяг відповіді не може перевищувати обсяг повідомлення, на яке надається відповідь.

6. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на зміст інформації, яка вважається недостовірною. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень. Відповідь не повинна містити прямих закликів голосувати за або не голосувати за певний загальнодержавний виборчий список.

7. Якщо матеріал, що містив інформацію, на яку надається відповідь, був опублікований в останньому перед днем голосування регулярному випуску друкованого засобу масової інформації, видавець такого засобу масової інформації повинен опублікувати відповідь у спеціальному випуску таким же тиражем у строки, зазначені у частині третій цієї статті.

8. Публікація відповіді здійснюється за рахунок засобу масової інформації. Засіб масової інформації має право вимагати відшкодування нанесеної йому шкоди від замовника інформації, на яку публікується відповідь, у порядку, встановленому законом.

9. Відповідь на відповідь не надається.

Розділ X. Гарантії діяльності партій, кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів у виборчому процесі

Стаття 109. Гарантії діяльності політичних партій - суб'єктів виборчого процесу

1. Партія, яка висунула загальнодержавний виборчий список, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.

2. Політична партія суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному виборчому окрузі. Повноваження уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.

3. Кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії та уповноважених осіб партії затверджуються центральним керівним органом партії.

Стаття 110. Вимоги до представника та уповноважених осіб партії

1. Представником партії у Центральній виборчій комісії (далі - представником партії), уповноваженою особою партії може бути виборець.

2. Не може бути представником, уповноваженою особою партії:

1) член будь-якої виборчої комісії;

2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування

3) посадова чи службова особа суду, правоохоронних органів;

4) військовослужбовець, службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

Стаття 111. Порядок реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії

1. Заява про реєстрацію представника партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію загальнодержавного виборчого списку.

2. У заяві про реєстрацію представника партії зазначаються наступні відомості:

1) прізвище, ім'я (всі імена), по батькові (за наявності);

2) громадянство;

3) число, місяць і рік народження;

4) місце роботи, займана посада (заняття);

5) місце проживання та адреса житла, номер контактного телефону.

3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії.

4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура представника партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 110 цього Закону чи частин першої-третьої цієї статті.

5. Після реєстрації представника партії Центральна виборча комісія видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Стаття 112. Повноваження представника партії у Центральній виборчій комісії

1. Представник партії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо змісту рішення Центральної виборчої комісії;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;

3) знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі чи на закордонній виборчій дільниці, а також з протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;

4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;

5) звертатися зі скаргами, заявами до Центральної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені партії;

6) реалізовувати інші повноваження, передбачені цим Законом для представника партії у Центральній виборчій комісії.

2. Представник партії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.

3. Повноваження представника партії припиняються з моменту втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 113. Реєстрація уповноважених осіб партії

1. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії за підписом керівника партії, скріпленого печаткою партії, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією.

2. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії щодо кожної уповноваженої особи зазначаються відомості, передбачені частиною другою статті 111 цього Закону, а також загальнодержавний чи відповідний територіальний виборчий округ, на який будуть поширюватися повноваження кожної уповноваженої особи.

3. До заяви додаються рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатур уповноважених осіб партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії у відповідному виборчому окрузі.

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування реєструє уповноважених осіб партії та видає представникові партії у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Стаття 114. Повноваження уповноважених осіб партії

1. Уповноважена особа партії сприяє партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації. Уповноважена особа партії без доручення представляє відповідну партію у виборчому процесі і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу.

2. Уповноважена особа партії:

1) представляє інтереси партії під час виборчого процесу у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб'єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами та організаціями на території відповідного виборчого округу;

2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;

3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 55 цього Закону;

4) має права офіційного спостерігача від партії, передбачені частиною першою статті 121 цього Закону;

5) має інші повноваження, передбачені цим Законом для уповноваженої особи партії.

3. Уповноважена особа партії у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.

4. На уповноважену особу партії поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 121 цього Закону.

5. Уповноважена особа партії з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.

6. Повноваження уповноваженої особи партії припиняються з моменту втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 115. Заміна представника чи уповноваженої особи партії

1. Представник партії в Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії має право у будь-який час звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

2. Керівний орган партії, який приймав рішення про затвердження представника партії у Центральній виборчій комісії чи про подання на реєстрацію уповноваженої особи партії, у будь-який час включно може прийняти рішення про відкликання представника партії чи уповноваженої особи партії та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява партії разом з рішенням та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному відповідно частиною першою статті 111 чи частиною першою статті 113 цього Закону.

3. На підставі заяви, поданої відповідно до частини першої чи другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії чи уповноваженої особи партії та (за наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи відповідно представником чи уповноваженою особою партії. Копія рішення невідкладно видається представнику партії у Центральній виборчій комісії або (за неможливості) надсилається на юридичну адресу партії.

4. Посвідчення представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.

Стаття 116. Гарантії діяльності кандидатів у депутати

1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

2. Кандидат у депутати з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.

3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, передбачені пунктами 3, 4 частини другої статті 114 цього Закону, які він здійснює у територіальному виборчому окрузі, по якому він балотується.

Стаття 117. Офіційні спостерігачі

1. Спостереження за перебігом виборчого процесу виборів депутатів можуть здійснювати:

1) офіційні спостерігачі від політичних партій - суб'єктів виборчого процесу;

2) офіційні спостерігачі від громадських організацій, які мають право спостереження за виборами;

3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій.

2. Офіційний спостерігач від політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, громадської організації здійснює спостереження за виборами у межах відповідного територіального виборчого округу, в якому він зареєстрований.

3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - міжнародні спостерігачі) не є суб'єктами виборчого процесу. Міжнародні спостерігачі здійснюють спостереження за виборами у межах загальнодержавного виборчого округу.

Стаття 118. Участь громадських організацій у якості спостерігачів на виборах

1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого права, дотримання і захист виборчих прав громадян, спостереження за виборчим процесом, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за сімдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації та копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в нотаріальному порядку.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів. Зазначений перелік у той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 119. Реєстрація офіційних спостерігачів від політичних партій - суб'єктів виборчого процесу та громадських організацій

1. Офіційним спостерігачем від політичної партії - суб'єкта виборчого процесу та від громадської організації може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем особа, зазначена у частині другій статті 110 цього Закону.

2. Офіційний спостерігач реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі, керівника громадської організації.

3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів щодо кожної кандидатури зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці (заняття) та посада, номер контактного телефону. До подання додаються заяви про згоду зазначених осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної політичної партії - суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації.

4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

5. Не пізніш як наступного дня після отримання подання, зазначеного у частині четвертій цієї статті, окружна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію офіційного спостерігача. Виборча комісія може відмовити у реєстрації офіційного спостерігача лише з підстав внесення подання неналежним суб'єктом або порушення положень частин першої четвертої цієї статті.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє про це суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині четвертій цієї статті, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

7. Окружна виборча комісія видає офіційному спостерігачу посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, невідкладно після прийняття рішення про його реєстрацію.

8. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 120. Строки повноважень офіційних спостерігачів

1. Повноваження офіційних спостерігачів, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої статті 117 цього Закону, починаються з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 119 цього Закону, і припиняються після встановлення результатів виборів.

2. Повноваження міжнародних спостерігачів починаються з дня їх акредитації Центральною виборчою комісією і припиняються після офіційного опублікування результатів відповідних виборів.

3. Партія, громадська організація - суб'єкт подання кандидатури офіційного спостерігача, має право відкликати цього офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

4. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається партії чи громадській організації - суб'єкту подання кандидатури офіційного спостерігача.

Стаття 121. Права та обов'язки офіційних спостерігачів

1. Офіційний спостерігач від політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, від громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;

3) бути присутнім при виданні виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених пунктами 3 та 4 частини другої статті 55 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, прийнятті документів дільничних виборчих комісій, встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;

5) звертатися із заявою чи скаргою у встановленому законом порядку до відповідної виборчої комісії, інших державних органів чи до суду щодо усунення порушень виборчого законодавства у разі їх виявлення;

6) складати акт про порушення вимог виборчого законодавства у порядку, зазначеному у частині третій цієї статті, який може бути доданий до скарги чи позовної заяви;

7) звертатися до членів відповідної виборчої комісії з вимогою про невідкладне усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

8) вживати необхідних не заборонених законом заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

9) отримати копії протоколів про передання виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

10) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.

2. Офіційний спостерігач від політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, від громадської організації не має права:

1) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

2) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

3) протиправно заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження.

4) чинити інші дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу

3. Акт про порушення вимог виборчого законодавства є документом, який засвідчує протиправно вчинені дії або бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії чи іншої особи. Такий акт складається невідкладно після виявлення порушення. Акт має бути підписаний особою, яка його склала, та не менш як двома іншими виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла.

4. У разі порушення офіційним спостерігачем від суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації вимог частини другої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку вчинення ним повторного або одноразового грубого порушення вимог частини другої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні в порядку, встановленому частиною сьомою статті 55 цього Закону. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до виборчої комісії вищого рівня або до суду.

5. Офіційний спостерігач не може бути усунутий з приміщення, де проводиться голосування виборців, крім випадків вчинення ним діяння, що має ознаки злочину чи адміністративного правопорушення.

Стаття 122. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації, у тому числі міжнародної неурядової організації, зареєстрованої за межами України, акредитується Центральною виборчою комісією. Пропозиція щодо акредитації міжнародних спостерігачів подається іноземною державою, міжнародною організацією безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу, однак не пізніш як за сім днів до дня голосування.

2. Акредитація міжнародних спостерігачів здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Порядок акредитації міжнародних спостерігачів визначається Центральною виборчою комісією. Рішення про відмову в акредитації може бути прийняте лише з підстав звернення суб'єкта, який не відповідає вимогам частини першої цієї статті.

3. Громадянин України не може бути акредитований як міжнародний спостерігач. Громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка володіє українською мовою, може супроводжувати акредитованих міжнародних спостерігачів у приміщеннях для голосування на виборчих дільницях та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

4. Центральна виборча комісія видає акредитованому міжнародному спостерігачу посвідчення за встановленою нею формою.

5. Міжнародний спостерігач має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидатів, уповноважених осіб партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, інших передвиборних заходах;

2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;

3) бути присутнім на засіданнях виборчих комісій;

4) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів виборців, при встановленні підсумків голосування та результатів виборів, не заважаючи членам виборчих комісій фізично;

5) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;

6) отримати копії протоколів про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

7) після закінчення виборчого процесу публічно висловлювати свої зауваження та рекомендації щодо організації проведення виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

8) утворювати разом з іншими міжнародними спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

6. Міжнародні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, виборчі комісії сприяють міжнародним спостерігачам у здійсненні ними повноважень, передбачених цим Законом.

8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності міжнародних спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

9. Міжнародний спостерігач не має права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу, заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження, заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування, а також використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Зазначені обмеження поширюються і на особу, яка відповідно до частини третьої цієї статті супроводжує міжнародного спостерігача, під час безпосередньої роботи з міжнародним спостерігачем.

Розділ XI. Підготовка і проведення голосування виборців

Стаття 123. Бюлетень

1. На виборах депутатів голосування виборців здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня для вибору народних депутатів України (далі - бюлетень).

2. Текст бюлетеня, його форма та колір, ступені захисту затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування відповідно до вимог.

3. Бюлетень повинен містити:

1) назву та дату голосування;

2) номер територіального або позначення закордонного виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці;

4) позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії;

5) позначення місця для прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

4. Текст бюлетеня прописується державною мовою і повинен бути розміщений лише з одного боку одного аркушу.

5. Назви партій у бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій, після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій та перед затвердженням тексту бюлетеня.

6. У бюлетені зазначаються такі відомості про суб'єкта виборчого процесу:

1) визначений жеребкуванням номер кожної партії;

2) повна назва відповідної партії;

3) прізвища, імена, по батькові перших десяти кандидатів у депутати за загальнодержавним виборчим списком від партії - суб'єкта виборчого процесу;

4) прізвище, ім'я, по батькові кандидата у депутати, який закріплений за відповідним територіальним виборчим округом, з відомостями про рік народження, освіту, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність.

7. Між номером кожної партії та її назвою розміщується порожній квадрат.

8. Бюлетень для голосування у закордонному виборчому окрузі не містить інформації, передбаченої пунктом 4 частини шостої цієї статті.

9. Бюлетень містить пояснення щодо порядку його заповнення під час голосування, яке повинно займати не більше 25 відсотків тексту бюлетеня.

10. Бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити:

1) відомості та позначення, зазначені у пунктах 1 - 4, 6 частини третьої цієї статті;

2) позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;

3) позначення місця для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень.

11. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного опублікування результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.

Стаття 124. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

1. Центральна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і державним поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів у централізованому порядку не пізніш як за сім днів до дня голосування.

2. Бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості, з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

3. Підприємство-виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

5. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.

6. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального (закордонного) виборчого округу, оприлюднюється не пізніш як за два дні до дня голосування на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців на такій виборчій дільниці. Такий дозвіл може бути наданий не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.

Стаття 125. Порядок передання виборчих бюлетенів окружним виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня голосування приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Центральної виборчої комісії.

2. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 61 цього Закону. Протокол також підписується уповноваженим представником Центральної виборчої комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в окружній виборчій комісії, яка прийняла бюлетені, третій невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

3. Кандидат у депутати, уповноважена особа партії - суб'єкта виборчого процесу, офіційний спостерігач, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію протоколу, зазначеного у частині другій цієї статті, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії - суб'єкта виборчого процесу, спостерігача від громадської організації, міжнародного спостерігача.

4. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа або окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

Стаття 126. Порядок передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як о 12 годині напередодні дня початку голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.

2. Про передання окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону. У протоколі зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу;

2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;

3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються виборчі бюлетені;

4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складення протоколу;

5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів;

6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

3. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.

4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Копія протоколу, засвідчена на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, надається членам окружної виборчої комісії на їх вимогу.

5. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.

6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються Центральною виборчою комісією не раніш як за три дні до дня голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. За необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня голосування. Про передачу виборчих бюлетенів виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині другій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Кандидат у депутати, уповноважена особа партії - суб'єкта виборчого процесу, офіційний спостерігач, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, мають право на своє прохання невідкладно отримати копії протоколів, зазначених у частині другій цієї статті, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної (Центральної) виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для партії - суб'єкта виборчого процесу, спостерігача від громадської організації, міжнародного спостерігача, які були присутні при переданні бюлетенів. Копії протоколу, зазначеного у частині шостій цієї статті, надаються представникам партій у Центральній виборчій комісії.

Стаття 127. Порядок приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями

1. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони.

2. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номера територіального виборчого округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях.

3. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у трьох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, другий зберігається у дільничній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні дільничної виборчої комісії на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

5. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею 132 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

6. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці приймає виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами першою - четвертою цієї статті. Прийняті і перераховані виборчі бюлетені зберігаються у сейфі, який опечатується у порядку, визначеному частиною п'ятою цієї статті.

Стаття 128. Кабіни для голосування та виборчі скриньки

1. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх не менше чотирьох, для великих не менше шести.

2. Для голосування використовуються виборчі скриньки, до яких виборці опускають заповнені виборчі бюлетені.

3. Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок стаціонарних (великих) та переносних (малих). Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.

5. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер у межах виборчої дільниці, який проставляється дільничною виборчою комісією на цій скриньці.

6. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

Стаття 129. Розподіл обов'язків членів дільничної виборчої комісії на день голосування

1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні, яке розпочинається не раніше 18 години напередодні дня голосування, розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видання виборцю виборчого бюлетеня;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) контролю входу та виходу із приміщення для голосування.

2. Комісія визначає трьох членів комісії, які організовують голосування виборців за місцем їх перебування. До них обов'язково включається по одному члену комісії, яким доручені обов'язки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті.

3. Члени комісії, які організовують голосування виборців за місцем перебування, повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії.

Стаття 130. Підготовка до голосування виборців за місцем їх перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців для голосування зазначена відмітка, передбачена пунктом 4 частини сьомою статті 58 цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останнього дня перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за протокольним рішенням дільничної виборчої комісії виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки про стан здоров'я виборця, яка засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з Центральною виборчою комісією.

4. Виборці включаються до витягу зі списку виборців під номерами, за якими вони включені до уточненого списку виборців на виборчій дільниці. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування відповідно до частини третьої цієї статті у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданою до неї довідкою, зазначеною у пункті 2 частини третьої цієї статті. Така заява разом із зазначеним документом повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених частиною сьомою статті 136 цього Закону.

7. У разі необхідності копія медичної довідки, зазначеної у пункті 2 частини третьої цієї статті, засвідчується головою (заступником голови) та секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

8. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої лікуючим лікарем, у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті.

9. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданою до неї медичною довідкою, зазначеною у пункті 2 частини третьої цієї статті, або її копією, засвідченою відповідно до частини сьомої цієї статті, реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та адреса місця перебування виборця, а також спосіб її отримання та (у разі надання її певною особою) зазначається прізвище, ім'я та по батькові цієї особи та документ, який це засвідчив.

10. Дільнична виборча комісія може здійснити перевірку наявності у виборця підстав для голосування за місцем його перебування. Така перевірка проводиться за рішенням дільничної виборчої комісії не менш ніж трьома членами комісії, які є представниками різних суб'єктів подання кандидатур, до прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 частини третьої цієї статті.

11. Перевірка, зазначена у частині десятій цієї статті, спрямовується на встановлення факту написання виборцем заяви про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування та факту видання відповідною медичною установою чи лікувальним закладом довідки, який засвідчує неможливість виборця самостійно пересуватися у зв'язку зі станом здоров'я. Така перевірка проводиться з дотриманням прав та свобод виборця шляхом:

1) особистого відвідування виборця членами дільничної виборчої комісії за адресою, зазначеною у заяві виборця;

2) опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;

3) звернення до відповідного закладу чи установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки, що засвідчує тимчасову нездатність виборця самостійно пересуватися, чи уточнення отриманих відомостей.

12. Результат перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, проведеної відповідно до частин десятої та одинадцятої цієї статті, оформляється у вигляді акта за підписом визначених членів дільничної виборчої комісії за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначений акт береться до уваги дільничною виборчою комісією при прийнятті рішення щодо включення (невключення) виборця, від якого надійшла заява про надання йому можливості голосувати за місцем свого перебування, до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців.

13. У разі, якщо перевірка, проведена відповідно до частин десятої та одинадцятої цієї статті, не підтвердила факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія приймає рішення про відмову у наданні такому виборцю можливості голосувати за місцем його перебування.

Стаття 131. Підготовка списків виборців до голосування

1. Після складання витягу зі списку виборців відповідно до статті 130 цього Закону, однак не раніше 20 години дільнична виборча комісія на тому ж засіданні готує уточнені списки виборців до проведення голосування виборців.

2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці вносить зміни до уточненого списку виборців з підстав та в порядку, встановленому статтею 61 цього Закону.

3. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців відповідно до пункту першого частини першої статті 129 цього Закону, підраховує окремо по кожному дорученому йому аркушу уточненого списку виборців кількість виборців, внесених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці та кількість виборців, які внесені до списку виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування відповідно до відомостей цього аркуша, та вносить ці відомості на зазначений аркуш списку виборців.

4. Після внесення відомостей, передбачених частиною третьою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх доручених йому аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові дільничної виборчої комісії.

5. Голова дільничної виборчої комісії оголошує зазначені кількості виборців по кожному аркушу уточненого списку виборців і засвідчує ці відомості своїм підписом. Голова комісії підсумовує зазначені відомості у межах виборчої дільниці.

6. Голова комісії оголошує встановлену відповідно до частини п'ятої цієї статті загальну кількість виборців, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці. На вимогу члена дільничної виборчої комісії правильність встановленої кількості може бути перевірена комісією. Зазначена кількість виборців вноситься на останню сторінку списку виборців та фіксується у протоколі засідання комісії.

7. Голова комісії оголошує встановлену відповідно до частини п'ятої цієї статті кількість виборців, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування. На вимогу члена дільничної виборчої комісії правильність встановленої кількості може бути перевірена комісією. Зазначена кількість виборців вноситься на останню сторінку списку виборців та фіксується у протоколі засідання комісії.

8. На підставі витягу зі списку виборців, виготовленому дільничною виборчою комісією відповідно до статті 130 цього Закону, голова комісії оголошує кількість виборців, включених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Зазначена кількість виборців вноситься на останню сторінку списку виборців та фіксується у протоколі засідання комісії.

9. Уточнений список виборців, витяг зі списку виборців та протокол зазначеного засідання комісії зберігаються до ранкового засідання дільничної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі) разом із виборчими бюлетенями, у приміщенні дільничної виборчої комісії.

10. Перед відкриттям сейфа (металевої шафи), до якої кладуть документи, зазначені у частині дев'ятій цієї статті, члени комісії та інші особи, які мають право бути присутніми на засіданні комісії, присутні оглядають сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевіряють цілісність сейфа (металевої шафи), автентичність та цілісність стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу).

11. Якщо при огляді виявлено пошкодження сейфа (металевої шафи), де зберігаються виборчі бюлетені, пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи відтиску печатки на ній підписам і відтиску печатки, проставленим на засіданні, на якому приймалися виборчі бюлетені відповідно до статті 127 цього Закону, голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це відповідний орган внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номера виборчої дільниці та номера територіального виборчого округу (округів), наявності відтиску печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені кожного виду у порядку, визначеному частиною третьою статті 137 цього Закону.

12. Дільнична виборча комісія складає акт за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та про встановлену внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання комісії.

13. У разі виявлення невідповідності встановленої кількості та кількості бюлетенів, вказаній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії, зазначеному у частині п'ятій статті 126 цього Закону, або в акті про розходження, зазначеному у частині четвертій статті 127 цього Закону, кількість втрачених чи виявлених надлишкових бюлетенів вказується в акті, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті.

14. У випадку, зазначеному у частині тринадцятій цієї статті, встановлена внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів відповідного виду вважається кількістю виборчих бюлетенів цього виду, отриманих дільничною виборчою комісією.

15. Якщо сейф (металева шафа) та стрічка, якою було опечатано сейф (металеву шафу), не пошкоджені і стрічка має відповідні підписи і печатку, сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями відкривається.

16. Голова дільничної виборчої комісії кладе до сейфа (металевої шафи) документи, зазначені у частині дев'ятій цієї статті, після чого сейф (металева шафа) опечатується у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 127 цього Закону.

Стаття 132. Ранкове підготовче засідання дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. Засідання розпочинається у приміщенні, де зберігаються виборчі бюлетені.

2. На початку засідання члени комісії та інші особи, які мають право бути присутніми на цьому засіданні комісії, оглядають сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевіряють автентичність та цілісність стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу).

3. Якщо при огляді виявлено пошкодження сейфа (металевої шафи), де зберігаються виборчі бюлетені, пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи відтиску печатки на ній підписам і відтиску печатки, проставленим на засіданні, зазначеному у статті 131 цього Закону, дільнична виборча комісія вчиняє дії, передбачені частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 131 цього Закону.

4. Якщо сейф (металева шафа) та стрічка, якою було опечатано сейф (металеву шафу), не пошкоджені і стрічка має відповідні підписи і печатку, сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями відкривається.

5. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії, зазначеного у частині п'ятій статті 126 цього Закону, акта про розходження, зазначеного у частині четвертій статті 127 цього Закону, або акта, зазначеного у частині дванадцятій статті 131 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість фіксується у протоколі засідання комісії.

6. Секретар дільничної виборчої комісії вносить кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, оголошену головою комісії, до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 129 цього Закону. Члену виборчої комісії, який видаватиме виборчі бюлетені при проведенні голосування виборців за місцем їх перебування, виборчі бюлетені видаються у кількості, що дорівнює кількості виборців, включених до витягу зі списку виборців, з резервом 1 - 2 бюлетені. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (металевій шафі) не може залишатися.

8. Члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів відповідно до частини сьомої цієї статті, проставляючи підпис у відомості про видання виборчих бюлетенів та аркушів списку виборців, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Форма зазначеної відомості встановлюється Центральною виборчою комісією.

9. Голова дільничної виборчої комісії на підставі відомостей, зафіксованих на останній сторінці списку виборців відповідно до частин шостої - восьмої статті 131 цього Закону, оголошує:

1) загальну кількість виборців, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці;

2) кількість виборців, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;

3) кількість виборців, включених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування виборців.

10. Секретар дільничної виборчої комісії вносить кількості, зазначені у пунктах 1 - 3 частини дев'ятої цієї статті, до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

11. Голова дільничної виборчої комісії передає відповідні аркуші списку виборців для голосування членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 140 цього Закону. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання. Кількість виборців, зазначених на відповідних аркушах списку виборців, встановлена відповідно до частини третьої статті 131 цього Закону, фіксується у відомості, зазначеній у частині восьмій цієї статті.

12. Після виконання дій, зазначених у частинах другій - одинадцятій цієї статті, засідання дільничної виборчої комісії продовжується у приміщенні для голосування.

13. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується спеціальною номерною пломбою. Голова комісії оголошує номер такої скриньки та номер пломби, що фіксується у протоколі засідання комісії.

14. Після опломбування виборчої скриньки до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються дата дня голосування, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, прізвища та підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, присутніх при цьому кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.

15. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і виконує з нею дії, передбачені частинами тринадцятою і чотирнадцятою цієї статті.

16. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх під час голосування відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 133. Ранкове повідомлення виборчих комісій

1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує окружну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування виборця;

3) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.

2. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості, узагальнені в межах територіального виборчого округу, до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше десятої години дня голосування.

3. Окружна виборча комісія передає до Центральної виборчої комісії відомості про виборчі дільниці, які не відкрилися і не розпочали проведення голосування виборців на час передання повідомлення, зазначений у частині другій цієї статті, а також про заходи, вжиті у зв'язку з цим окружною виборчою комісією.

4. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання відомостей, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.

Стаття 134. Організація голосування виборців на виборчій дільниці

1. Голосування виборців проводиться в день голосування з восьмої до двадцятої години.

2. Відповідно до частини четвертої статті 52 цього Закону дільнична виборча комісія не може розглядати питань і приймати рішення протягом часу голосування, встановленого частиною першою цієї статті.

3. Протягом часу, зазначеного у частині першій цієї статті, забороняється закриття доступу виборців у приміщення для голосування, припинення (перерви у проведенні) голосування, залучення членів дільничної виборчої комісії до виконання дій, не передбачених цією статтею та статтями 135 - 137 цього Закону.

4. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення наявності необхідних інформаційних матеріалів у приміщенні та кабінах для голосування, створення необхідних умов для дотримання таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. Дільнична виборча комісія забезпечує дотримання вимог, встановлених частиною восьмою та дев'ятою статті 55 цього Закону.

5. У разі вчинення виборцем, іншою особою у приміщенні для голосування порушення громадського порядку чи іншого правопорушення голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органу внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і вжити до нього передбачених законом заходів поза приміщенням для голосування. Перебування працівника органу внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

6. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома іншими членами виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює подальше опускання до неї чи виймання з неї виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.

7. За 5 хвилин до закінчення голосування голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та припинення доступу виборців до приміщення для голосування о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прибули до виборчої дільниці, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які очікують перед входом до приміщення для голосування, зайти у приміщення для голосування. Усім зазначеним виборцям надається можливість проголосувати. Виборці, які прибули на виборчу дільницю після 20 години, у приміщення для голосування не допускаються.

8. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця вільний доступ виборців та інших осіб у зазначене приміщення припиняється.

Стаття 135. Порядок голосування виборцем

1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати у порядку, встановленому частинами другою - п'ятою цієї статті.

2. Виборець пред'являє члену дільничної виборчої комісії, уповноваженому відповідно до частини першої статті 129 цього Закону працювати зі списком виборців, відповідний документ, зазначений у статті 3 цього Закону. Член комісії перевіряє наявність виборця в уточненому списку виборців на цій виборчій дільниці та, за його наявності, надає виборцю список для підпису.

3. Член дільничної виборчої комісії, уповноважений відповідно до частини першої статті 129 цього Закону видавати виборцям бюлетені, готує виборчий бюлетень для видання виборцю. При цьому зазначений член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і та ставить підпис у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, який має бути виданий виборцю, проставляє на контрольному талоні цього бюлетеня у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Під час видання виборцю виборчого бюлетеня забороняється робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки, крім передбачених цією частиною.

4. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

5. Член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає бюлетень виборцю. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.

6. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

7. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб.

8. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

9. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передання виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

10. У виборчому бюлетені виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії.

11. Якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому цією статтею, тільки в обмін на невикористаний помилково заповнений виборчий бюлетень, про що зазначений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом.

13. Повернутий виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який повернув виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень разом із відокремленим від нього контрольним талоном зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями відповідно до частини сьомої статті 140 цього Закону.

14. Видання виборчого бюлетеня замість помилково заповненого одному і тому ж виборцю допускається лише один раз.

15. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

Стаття 136. Порядок організації голосування виборців за місцем їх перебування

1. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до часу закінчення голосування, встановленого частиною першою статті 134 цього Закону.

2. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують у день голосування члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії відповідно до частини першої статті 129 цього Закону.

3. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування.

4. Голова дільничної виборчої комісії після оголошення, зазначеного в частині третій цієї статті, видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до статті 130 цього Закону, та оголошує кількість виборців, внесених до витягу із списку. Одночасно членам комісії видається два примірники офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу, зазначеного у статті 81 цього Закону, та по два примірники інформаційних плакатів кожної партії - суб'єкта виборчого процесу для відповідного територіального виборчого округу, зазначених у частини п'ятої статті 85 цього Закону.

5. Голова дільничної виборчої комісії видає членам комісії, які організовують голосування за місцем перебування виборців, опломбовану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускається другий контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, які проводять голосування за місцем перебування виборців, у тому числі члена виборчої комісії, якому видані виборчі бюлетені для такого голосування. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами (із зазначенням прізвищ); підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. На контрольному листі може бути зазначено про відмову присутньої на засіданні виборчої комісії особи поставити свій підпис.

6. Під час проведення голосування за місцем перебування виборця мають право бути присутні кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі з дотриманням обмежень, встановлених пунктами 3 та 4 частини другої статті 55 цього Закону.

7. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, осіб, зазначених у частині шостій цієї статті. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, члени дільничної виборчої комісії відмовляють такому виборцю у проведенні голосування за місцем його перебування.

8. Член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті 2 цього Закону, готує для видання виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні цього виборчого бюлетеня у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до уточненого списку виборців.

9. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців.

10. Член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня, який має бути виданий виборцю, контрольний талон та видає виборцю один виборчий бюлетень. Контрольний талон виданого виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень.

11. Виборець заповнює виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною десятою статті 135 цього Закону. Член сім'ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім при голосуванні виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та опустити його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок фізичних вад чи стану здоров'я не може самостійно виконати ці дії. Після голосування виборець повертає членам комісії отримані ним примірники офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу та інформаційних плакатів партій.

12. Після проведення голосування виборців за місцем перебування та повернення членів комісії у приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, в уточненому списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище та ініціали і ставить свій підпис.

13. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування. Якщо після повернення зазначених членів комісії встановлено, що виборець не проголосував за місцем перебування, йому надається можливість проголосувати у порядку, встановленому статтею 135 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у списку виборців для голосування замість позначки, передбаченої частиною тринадцятою цієї статті. Про видання виборчого бюлетеня такому виборцю складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який підписується виборцем, головою або заступником голови комісії, одним із членів комісії, який проводив голосування за місцем перебування, та членом комісії, який видав виборцю бюлетень. Зазначений акт долучається до списку виборців.

14. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці та є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються також письмові заяви виборців разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями, а також актами перевірки, зазначеними у частині дванадцятій статті 130 цього Закону.

Стаття 137. Вечірнє повідомлення виборчих комісій

1. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія встановлює і передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про:

1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України невідкладно передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, до відповідної окружної виборчої комісії.

3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, до Центральної виборчої комісії.

4. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості, узагальнені в межах територіального виборчого округу, до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше двадцять третьої години дня голосування.

5. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання відомостей, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.

Розділ XII. Підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування та результатів виборів

Стаття 138. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передання повідомлення, зазначеного у статті 137 цього Закону, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. На підсумковому засіданні, крім членів відповідної дільничної виборчої комісії, мають право бути присутніми тільки особи, зазначені у частинах другій та третій статті 55 цього Закону. Присутність інших осіб на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії забороняється.

2. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення, підписання та запакування примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до частини дев'ятої статті 146 цього Закону та видання копій цього протоколів відповідно до частини одинадцятої статті 146 цього Закону.

3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія протокольним рішенням доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У протоколі підсумкового засідання дільничної виборчої комісії відображаються порядок та підсумки (прийняті рішення) розгляду питань, зазначених у частині п'ятій цієї статті, а також дії, які виконуються дільничною виборчою комісією на виконання вимог статей 139 - 147 цього Закону, встановлені комісією підсумки (кількісні результати) цих дій та протокольні рішення, які приймалися комісією при виконанні цих дій.

5. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх і приймає відповідні рішення на підсумковому засіданні до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.

6. Підрахунок голосів виборців та встановлення результатів голосування виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії і проводиться у послідовності викладених положень статей 139 - 146 цього Закону.

7. Дільнична виборча комісія під час підрахунку голосів складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до статті 146 цього Закону. Усі відомості, встановлені під час підрахунку голосів, вносяться до зазначеного протоколу прописом та цифрами.

8. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Кожен пакет з виборчими документами заклеюється. На пакеті зазначається дата та вид виборів, вид запакованих документів, номер відповідного територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії. Кожен пакет мають право підписати особи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 139. Опрацювання списку виборців та витягу зі списку виборців

1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості по кожному аркушу окремо:

1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців в уточненому списку виборців);

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішення про тимчасову зміну місця голосування (за підписами виборців та відповідними відмітками в уточненому списку виборців);

3) кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування" в уточненому списку виборців).

2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині восьмій статті 132 цього Закону.

3. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують відомості, зазначені у частині першій цієї статті, у межах виборчої дільниці. На вимогу члена дільничної виборчої комісії правильність встановленої кількості може бути перевірена комісією. Голова комісії вносить перевірені відомості на останній аркуш уточненого списку виборців.

4. Голова дільничної виборчої комісії оголошує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, встановлену відповідно до частини третьої цієї статті. Ця кількість заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Голова дільничної виборчої комісії оголошує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішення про тимчасову зміну місця голосування, встановлену відповідно до частини третьої цієї статті. Ця кількість заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. Член дільничної виборчої комісії, який працював із витягом із списку виборців при проведенні голосування за місцем перебування виборців, підраховує кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за підписами виборців у витягу зі списку виборців), вносить цю кількість у кінці витягу зі списку виборців та засвідчує своїм підписом, після чого передає витяг зі списку виборців голові комісії.

7. Голова комісії оголошує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлену відповідно до частини шостої цієї статті.

8. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнюють одна одній кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлені відповідно до частини третьої та частини шостої цієї статті.

9. У разі відповідності кількостей, зазначених у частині восьмій цієї статті, ця кількість оголошується головою комісії як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, та вноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

10. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині восьмій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням встановленої причини розходження. Після цього виборча комісія приймає протокольне рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. Ця кількість оголошується головою комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, за яким проводилося голосування виборців за місцем їх перебування, заяви виборців разом з копіями відповідних довідок, на підставі яких складався витяг із списку виборців, актами перевірки, проведеними відповідно до частин десятої та одинадцятої статті 130 цього Закону, запаковуються один пакет у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону. На пакеті робиться напис "Список виборців".

Стаття 140. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів

1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини сьомої статті 132 цього Закону, почергово публічно перераховують у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у кожного з них, з урахуванням повернутих бюлетенів, зазначених у частині чотирнадцятій статті 135 цього Закону.

3. Член комісії, зазначений у частині другій цієї статті, публічно перевіряє, чи сума кількості виборчих бюлетенів, виданих відповідним членом комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців, зазначеною у пункті 1 частини першої статті 139 цього Закону, а у випадку члена комісії, який проводив голосування за місцем перебування виборців, - також за кількістю підписів виборців у витягу зі списку виборців, встановленою відповідно до частини шостої статті 139 цього Закону), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, дорівнює кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеної у частині восьмій статті 132 цього Закону. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів, зазначеній у частині восьмій статті 132 цього Закону.

4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт в порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням імовірної причини такої невідповідності.

5. Після виконання дій, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, усіма членами дільничної виборчої комісії, які видавали виборцям виборчі бюлетені, голова комісії підсумовує кількість невикористаних бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних виборчих бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. За необхідності або на вимогу члена комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону.

7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині чотирнадцятій статті 135 цього Закону, запаковуються в порядку, встановленому частиною восьмою статті 135 цього Закону. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".

Стаття 141. Опрацювання контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів

1. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів у відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеній у частині восьмій статті 132 цього Закону.

2. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.

3. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині другій цієї статті, сумі відповідних кількостей, зазначених у частинах четвертій та дев'ятій чи десятій статті 139 цього Закону.

4. За необхідності або на вимогу члена дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону.

5. У разі відповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує їх як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

6. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 61 цього Закону із зазначенням встановленої причини розходження. Після цього виборча комісія приймає протокольне рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується головою комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються в порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".

8. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.

9. Пакети із документами, зазначені у частині одинадцятій статті 139, частині сьомій статті 140 цього Закону та частині сьомій цієї статті, зберігаються до кінця засідання у приміщенні для голосування у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 142. Порядок відкриття виборчих скриньок

1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 141 цього Закону, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.

2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем їх перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

6. Комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, виявлених у кожній виборчій скриньці окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону.

7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом прийняття протокольного рішення, яке фіксується у протоколі засідання комісії. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду процедура підрахунку виборчих бюлетенів зупиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті робиться напис "Предмети".

8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено у контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.

9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи члена (членів) відповідної дільничної виборчої комісії, який видавав (які видавали) виборчі бюлетені при проведенні голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними переліченими ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах дев'ятій та десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування протокольне рішення щодо визнання (невизнання) виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

12. Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, та номер відповідної виборчої скриньки оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального чи позначення закордонного виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідного виборчого округу, відповідної виборчої дільниці, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який видавав виборчі бюлетені, або наявний підпис іншого члена дільничної виборчої комісії, не уповноваженого відповідно до статті 140 цього Закону видавати виборчі бюлетені, або підпис іншої особи, яка не є членом дільничної виборчої комісії, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

14. Кількість виборчих бюлетенів, які відповідно до частин десятої - тринадцятої цієї статті не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, підраховуються. Зазначена кількість, заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зазначені бюлетені запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню".

Стаття 143. Порядок підрахунку голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавного виборчого списку від партії - суб'єкта виборчого процесу на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів, поданих виборцями на виборчій дільниці, проводиться дільничною виборчою комісією до підписання усіх примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавного виборчого списку від партії - суб'єкта виборчого процесу, виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків порядкові номери партій відповідно до офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу, зазначеного у статті 81 цього Закону, а також напис "недійсні".

3. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам дільничної виборчої комісії, оголошуючи результат волевиявлення виборця - номер партії, за яку проголосував відповідний виборець.

4. Недійсним вважається виборчий бюлетень, який підлягає врахуванню відповідно до статті 142 цього Закону:

1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;

2) якщо зроблено більш як одну позначку проти назв партій;

3) якщо не поставлено жодної позначки;

4) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки загальнодержавного виборчого списку від певної партії - суб'єкта виборчого процесу.

5. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня чи змісту волевиявлення виборця дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

6. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

7. Дільнична виборча комісія шляхом підрахунку відповідних бюлетенів у порядку, визначеному частиною третьою статті 127 цього Закону, встановлює кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.

8. Під час підрахунку голосів виборців кожен член комісії має право оглянути відповідний бюлетень. Безпосередньо після закінчення підрахунку голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від партій - суб'єктів виборчого процесу, кожен член комісії має право оглянути та перерахувати у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, відповідні виборчі бюлетені.

9. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у вигляді кількості голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

10. Дільнична виборча комісія зобов'язана невідкладно після закінчення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановлена відповідно до частини п'ятнадцятої статті 142 цього Закону, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількостей голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням встановленої протокольним рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.

11. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за загальнодержавні виборчі списки від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті зазначається назва відповідної партії - суб'єкта виборчого процесу.

12. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".

Стаття 144. Бланк протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 60 примірників, в порядку та у строки, визначені статтею 124 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів.

3. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія здійснює облік бланків протоколів, переданих дільничним виборчим комісіям, відповідно до номерів бланків. Порядок обліку і звітності щодо використання бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці визначає Центральна виборча комісія.

4. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтями 125 та 126 цього Закону.

Стаття 145. Відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається із двох частин - загальної та спеціальної.

2. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені дільничною виборчою комісією:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничною виборчою комісією;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, внесених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці;

5) кількість виборців, внесених до уточненого списку виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;

6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;

9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

10) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

11) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці, із зазначенням номера скриньки та позначенням переносної скриньки (скриньок);

12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.

3. Дільничні виборчі комісії, які самостійно виготовляли виборчі бюлетені відповідно до частини сьомої статті 124 цього Закону, вносять відомості відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті, проставляючи прочерк замість відомостей, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті. Інші дільничні виборчі комісії вносить відомості, передбачені пунктом 1 частини другої цієї статті, проставляючи прочерк замість відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті.

4. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці заносяться такі відомості:

1) кількість недійсних бюлетенів;

2) кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу;

3) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці.

5. Відомості, зазначені у частинах другій та четвертій цієї статті, заносяться до протоколу про підрахунок голосів прописом та цифрами.

Стаття 146. Порядок складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники кожного протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Перший примірник протоколу складається під час проведення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у порядку, встановленому статтями 139 - 143 цього Закону. Інші примірники протоколу заповнюються після складання першого примірника протоколу. Дільнична виборча комісія забезпечує контроль ідентичності відомостей усіх примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

3. Забороняється заповнення будь-якого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень.

4. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) підписання першого примірника протоколу членами дільничної виборчої комісії.

5. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди з діями дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів чи з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки члена комісії додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

7. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці чи засвідчення такого протоколу печаткою комісії забороняється.

8. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

9. Перший і другий примірники кожного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці запаковуються (разом з актом, зазначеним у частині дванадцятій цієї статті) до одноразового пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону таким чином, щоб без пошкодження печатки та самого пакета його не можна було відкрити. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.

10. Пакети зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців, зазначені у частині дев'ятій цієї статті, виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії і нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія здійснює облік пакетів зі спеціальним захистом, переданих дільничним виборчим комісіям, відповідно до номерів пакетів. Порядок обліку і звітності щодо використання пакетів зі спеціальним захистом визначає Центральна виборча комісія.

11. Дільнична виборча комісія зобов'язана невідкладно після завершення підрахунку голосів видати кожному кандидату, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на його (її) прохання копію протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчену головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожної партії, офіційного спостерігача від громадської організації.

12. Про видання копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії протоколу, яку партію чи громадську організацію представляє кожна особа, яка отримала копію протоколу, дата та час одержання цих копій, а також проставляються підписи осіб, які отримали копії протоколу. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до частини дев'ятої цієї статті.

Стаття 147. Уточнений протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до статті 146 цього Закону, однак до запакування перших двох примірників протоколу відповідно до частини дев'ятої статті 146 цього Закону дільнична виборча комісія виявила у ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться.

2. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині першій статті 146 цього Закону, та підписується у порядку, встановленому частинами четвертою - восьмою статті 146 цього Закону. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

3. Складання дільничною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії не допускається.

4. Перший та другий примірники протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються разом із першими двома примірниками первинного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у порядку, встановленому частиною дев'ятою статті 146 цього Закону. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії. При цьому примірники первинного протоколу у членів комісії не вилучаються.

5. Копії протоколу з поміткою "Уточнений" видаються кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, які отримали копії первинного протоколу про підрахунок голосів виборців, що зазначається в акті про видачу копій протоколу у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 146 цього Закону.

Стаття 148. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною шістнадцятою статті 136 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз, голосування за місцем перебування виборцем, не включеним до витягу зі списку виборців або включеним до нього з порушенням порядку, встановленого статтею 130 цього Закону, голосування виборцем за місцем перебування з порушенням вимог частини сьомої статті 133 цього Закону) у кількості, що перевищує п'ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує п'ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів з належними ознаками у кількості, що перевищує більш як на п'ять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

2. У кожному випадку виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону. Такий акт (акти), а також акти, складені офіційними спостерігачами у порядку, визначеному частиною третьою статті 121 цього Закону, є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. Рішення про визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним приймається у формі постанови, у якій зазначаються вичерпні підстави цього рішення.

4. У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1, 3 - 10, 12 частини другої статті 145 цього Закону. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей спеціальної частини протоколу, ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 146 цього Закону.

5. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені".

6. Постанова дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, витяг із протоколу засідання дільничної виборчої комісії із зазначенням результатів голосування членів комісії щодо визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 149. Порядок транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії

1. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за підсумками їх розгляду, невідкладно після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії складаються у коробки, які опечатуються стрічкою з проставленням на ній прізвищ, ініціалів та підписів усіх присутніх членів комісії та печатки комісії, та транспортуються до окружної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.

2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) головою або заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох партій, на підтримку кандидатів від яких подано найбільшу кількість голосів виборців на виборчій дільниці.

3. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

4. У транспортуванні виборчих документів обов'язково бере участь працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.

5. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

6. Якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, виборча документація інших виборів транспортується до відповідної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації до окружної виборчої комісії відповідно до частини другої цієї статті.

7. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

8. Транспортування виборчих документів здійснюється безпосередньо до відповідної окружної виборчої комісії. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією. Члени дільничної виборчої комісії, які здійснюють транспортування виборчих документів, забезпечують їх належне збереження до прийняття їх відповідною окружною виборчою комісією.

9. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковим наступним переданням до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 150. Порядок проведення підсумкового засідання окружної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія після закінчення голосування на виборах депутатів розпочинає підсумкове засідання, яке продовжується до підписання усіх примірників протоколу окружної комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. На підсумковому засіданні окружної виборчої комісії ведеться протокол засідання, у якому фіксуються усі дії, виконані комісією на цьому засіданні, та їх результати.

2. Окружна виборча комісія надає Центральній виборчій комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оперативну інформацію про зміст протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідно до частини шостої статті 151 цього Закону. Зазначена інформація не має офіційного характеру.

3. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає від членів дільничної виборчої комісії, які транспортували виборчі документи, вийняті з коробок запечатані пакети з виборчими документами, передбаченими частинами першою статті 149 цього Закону. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність виборчих документів дільничної виборчої комісії та цілісність усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами.

4. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому, а також окремі думки членів дільничної виборчої комісії, додані до нього. Час відкриття пакета з протоколом кожної дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік переданих дільничною комісією пакетів з документами, а також оголошені відомості кожного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

5. Після оголошення відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті, однак до прийняття рішення щодо врахування чи неврахування зазначених відомостей відповідно до статті 152 цього Закону, окружна виборча комісія зобов'язана розглянути окремі думки членів дільничної виборчої комісії, додані до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також заяви чи скарги щодо порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці та/або під час транспортування виборчих документів, які надійшли перед або під час прийняття документів дільничної виборчої комісії, та прийняти за підсумком такого розгляду щодо кожної з цих окремих думок, заяв і скарг рішення у формі постанови.

6. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією стосовно відповідності його змісту та оформлення вимогам цього Закону після його оголошення та розгляду скарг, зазначених у частині четвертій цієї статті. При цьому кандидати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні, мають право надати комісії наявні у них інші примірники зазначеного протоколу чи їх копії, отримані відповідно до частин дев'ятої чи одинадцятої статті 146 цього Закону.

7. Окружна виборча комісія може оголосити перерву у засіданні, якщо на цей час у приміщенні окружної комісії не очікують члени дільничних виборчих комісій, які доставили виборчі документи. Тривалість перерви визначається протокольним рішенням комісії з розрахунку часу, коли можуть поступити виборчі документи з наступних виборчих дільниць. Про тривалість перерви і час продовження засідання повідомляється усім дільничним виборчим комісіям, документи яких не прийняті окружної виборчою комісією, а також оголошується усім присутнім на засіданні комісії.

8. Усі виборчі документи, які на момент оголошення перерви перебували у приміщенні, де проводилося засідання, на час перерви залишаються у зазначеному приміщенні. На час перерви у засіданні комісії вхід (входи) до приміщення, де проводиться засідання, опечатується паперовою стрічкою, на якій проставляються прізвища, ініціали та підписи присутніх членів окружної виборчої комісії та інших присутніх осіб і печатка комісії. На час перерви вхід (входи) до кімнати зберігання виборчих документів перебувають під постійною охороною працівника органів внутрішніх справ. Доступ до зазначеного приміщення до закінчення перерви забороняється для будь-яких осіб.

9. Після закінчення перерви голова та інші члени окружної виборчої комісії оглядають стрічку (стрічки), якою (якими) було опечатано вхід (входи) до приміщення, де відбувається засідання окружної виборчої комісії. У разі їх цілісності голова комісії відкриває вхід до приміщення. У разі порушення цілісності опечатання входу (входів) невідкладно повідомляється відповідні правоохоронні органи.

10. На початку продовження засідання голова окружної виборчої комісії перевіряє повноважність засідання відповідно до вимог частини п'ятої статті 53 цього Закону, а також оголошує присутніх на засіданні кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів.

Стаття 151. Перевірка відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи

1. Після оголошення головою окружної виборчої комісії на засіданні окружної виборчої комісії змісту протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та його розгляду відповідно до частини шостої статті 150 цього Закону уповноважений рішенням окружної виборчої комісії член цієї комісії оголошує відомості зазначеного протоколу системному адміністратору, який вносить їх до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для перевірки їх повноти і коректності.

2. У приміщенні, де відбувається внесення до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та їх перевірка, мають право перебувати, крім системного адміністратора та операторів автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, також голова, заступник голови, секретар, інші члени окружної виборчої комісії, кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, присутні на підсумковому засіданні окружної виборчої комісії.

3. При внесенні відомостей відповідно до частини першої цієї статті системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи перевіряє повноту і коректність відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У разі підтвердження повноти і коректності відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці системний адміністратор роздруковує зазначені відомості за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, засвідчує їх своїм підписом та подає на розгляд окружною виборчою комісією.

5. У разі виявлення неповноти чи некоректності відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці системний адміністратор роздруковує зазначені відомості із вказанням виявлених недоліків за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, засвідчує їх своїм підписом та подає на розгляд окружною виборчою комісією.

6. У разі прийняття окружною виборчою комісією рішень, зазначених у частинах другій чи четвертій статті 152 цього Закону, системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи невідкладно передає відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (у випадку, зазначеному у частині четвертій статті 152 цього Закону - із відповідними змінами) до Центральної виборчої комісії.

7. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює отримані відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 152. Рішення окружної виборчої комісії щодо відомостей протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Окружна виборча комісія розглядає відомості, подані системним адміністратором відповідно до частин четвертої чи п'ятої статті 151 цього Закону, разом із протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. У разі підтвердження повноти і коректності відомостей протоколу, відсутності скарг щодо його змісту окружна виборча комісія приймає протокольне рішення при прийняття протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці від дільничної виборчої комісії та врахування відомостей зазначеного протоколу при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

3. Роздрукована інформація, зазначена у частині четвертій статті 151 цього Закону, підписується усіма членами окружної виборчої комісії, підписи яких засвідчуються печаткою комісії, та надається для ознайомлення членам відповідної дільничної виборчої комісії, кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, присутнім на засіданні. Зазначена інформація зберігається в окружній виборчій комісії та передається разом з іншою виборчою документацією до архівних установ відповідно до статті 172 цього Закону.

4. У разі виявлення у загальній частині протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можна усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна виборча комісія розглядає питання про внесення змін до зазначених відомостей з метою усунення виявлених недоліків без повторного підрахунку голосів. При цьому можуть бути заслухані пояснення членів дільничної виборчої комісії. За підсумком розгляду окружна виборча комісія приймає протокольне рішення про внесення відповідних змін до відомостей загальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, прийняття зазначеного протоколу із внесеними змінами та врахування відомостей зазначеного протоколу із внесеними змінами при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

5. Зміст змін до загальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до рішення, зазначеного у частині четвертій цієї статті, вноситься до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у порядку, встановленому частинами першою та другою статті 151 цього Закону. Роздруковані відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці із внесеними змінами підписується системним адміністратором та членами окружної виборчої комісії та зберігається у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.

6. Пакети з виборчими документами дільничної виборчої комісії, прийнятими окружною виборчою комісією, складаються у коробки, що опечатуються паперовою стрічкою, на якій проставляються прізвища, ініціали та підписи присутніх членів окружної виборчої комісії. Три члени окружної виборчої комісії, визначені рішенням окружної виборчої комісії, яких можуть супроводжувати офіційні спостерігачі, переносять коробки з виборчими документами до окремої кімнати зберігання виборчих документів. Доступ до кімнати зберігання виборчих документів мають лише зазначені члени окружної виборчої комісії, які приносять коробки з виборчими документами, прийнятими окружною виборчою комісією, та особи, які їх супроводжують. Вхід до кімнати зберігання виборчих документів перебуває під постійною охороною працівника органів внутрішніх справ. Виносити виборчі документи із кімнати зберігання до офіційного опублікування результатів виборів народних депутатів України забороняється.

7. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними відповідно до частини третьої статті 121 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності актів або письмової скарги осіб, зазначених у частинах другій та третій статті 149 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти протокольне рішення про відмову у прийнятті протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та проведення повторного підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці.

8. У разі виявлення у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 151 цього Закону неповноти чи некоректності відомостей спеціальної частини протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виявлення розходжень у відомостях спеціальної частини різних примірників (копій) протоколу, оформлених і виданих відповідно до вимог частин дев'ятої чи одинадцятої статті 146 цього Закону та наданих окружній виборчій комісії кандидатами чи уповноваженими особами партій, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів, у яких містяться виборчі документи дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія зобов'язана прийняти протокольне рішення про відмову у прийнятті протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці.

9. Повторний підрахунок голосів виборців проводиться окружною виборчою комісією в порядку, встановленому статтею 153 цього Закону.

Стаття 153. Порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. У разі прийняття рішення, зазначеного у частинах сьомій чи восьмій статті 152 цього Закону, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії, у полі зору членів комісії та присутніх на засіданні комісії осіб.

2. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією на її підсумковому засіданні після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, у порядку, встановленому частинами четвертою - двадцятою цієї статті. У разі оголошення перерви у засіданні окружної виборчої комісії, зазначеної у частині сьомій статті 150 цього Закону, повторний підрахунок голосів проводиться перед оголошенням перерви. У повторному підрахунку окружної виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени відповідної дільничної виборчої комісії.

3. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією. Бланки протоколу виготовляються Центральною виборчою комісією для кожної окружної виборчої комісії у кількості 60 примірників, у строки, визначені частиною першою статті 124 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів, і передаються окружним виборчим комісіям разом із бюлетенями у порядку, встановленому статтею 125 цього Закону. У бланку протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не передбачається внесення відомостей, передбачених пунктами 2 та 11 частини другої статті 145 цього Закону.

4. На початку повторного підрахунку голосів окружна виборча комісія на підставі свого протоколу про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, зазначеного у частині четвертій статті 126 цього Закону, актів дільничної виборчої комісії (у разі їх наявності), зазначених у частині четвертій статті 127 цього Закону, встановлює відомості, зазначені у пункті 1 частини другої статті 145 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою окружної комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з уточненим списком виборців для голосування та іншими доданими до нього документами, зазначеними у частині одинадцятій статті 139 цього Закону. На підставі уточненого списку виборців, витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування виборців окружна виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пунктах 4 - 9 частини другої статті 145 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. При цьому також перевіряється наявність обставин, зазначених у пункті 1 частини першої статті 148 цього Закону. Список виборців для голосування та інші додані до нього документи запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 138 цього Закону.

6. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет із невикористаними бюлетенями, зазначений у частині сьомій статті 140 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 127 цього Закону, перерахунок невикористаних виборчих бюлетенів та встановлює відомості, зазначені у пункті 3 частини другої статті 145 цього Закону. Ці відомості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 138 цього Закону.

7. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет із контрольними талонами виборчих бюлетенів, зазначений у частині сьомій статті 141 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 127 цього Закону, перерахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та встановлює їх кількість. Комісія перевіряє, чи відповідає встановлена кількість сумі відомостей, зазначених у пунктах 7 - 9 частини другої статті 135 цього Закону, встановлених відповідно до частини четвертої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження. Встановлена таким чином сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, передбачена пунктом 10 частини другої статті 145 цього Закону, оголошується головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 138 цього Закону.

8. Окружна виборча комісія перевіряє, чи відповідають відомості, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті, сумі відомостей, встановлених відповідно до частин шостої та сьомої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.

9. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 142 цього Закону, і комісія переглядає наявні у ньому предмети. У разі виявлення серед предметів виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до вчинення дій, зазначених у частині одинадцятій цієї статті. Предмети запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 138 цього Закону.

10. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині чотирнадцятій статті 142 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню. При цьому комісія бере до уваги акти (за їх наявності), складені дільничною виборчою комісією відповідно до частин восьмої та десятої статті 142 цього Закону. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до вчинення дій, зазначених у частині одинадцятій цієї статті. Комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 12 частини другої статті 145 цього Закону. Встановлена кількість оголошується головою комісії та вноситься секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, які не підлягають урахуванню, запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 138 цього Закону.

11. Перед відкриттям пакетів з недійсними виборчими бюлетенями та виборчими бюлетенями з голосами виборців, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від партій - суб'єктів виборчого процесу, на столі, за яким проводиться повторний підрахунок голосів, розставляються таблички, зазначені у частині другій статті 143 цього Закону. Голова окружної виборчої комісії розкладає на місця, позначені табличками, виборчі бюлетені, що підлягають врахуванню, виявлені відповідно до частин дев'ятої та десятої цієї статті, в порядку, встановленому частиною третьою статті 143 цього Закону.

12. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині дванадцятій статті 133 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому недійсні виборчі бюлетені. При цьому голова комісії розкладає виборчі бюлетені на відповідні місця у порядку, встановленому частиною третьою статті 143 цього Закону. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які повинні вважатися дійсними, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 56 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Кількість недійсних бюлетенів, а також кількість дійсних бюлетенів із відповідним змістом волевиявлення, виявлених у пакеті, оголошується і фіксується у протоколі засідання комісії.

13. Голова окружної виборчої комісії почергово, у порядку номерів партій відповідно до офіційного переліку партій - суб'єктів виборчого процесу, зазначеного у статті 81 цього Закону по одному відкриває пакети, зазначені у частині дев'ятій статті 143 цього Закону, та конверти з бюлетенями, що містяться у відповідному пакеті, і комісія вивчає наявні у конвертах цього пакета бюлетені з голосами виборців, поданими на підтримку відповідного загальнодержавного виборчого списку від партії - суб'єкта виборчого процесу. При цьому голова комісії розкладає виборчі бюлетені на відповідні місця, позначені табличками з номерами партій, у порядку, встановленому частиною третьою статті 133 цього Закону. Бюлетені розкладаються відповідно до змісту волевиявлення виборців. При цьому кожен член окружної виборчої комісії, а також кожен присутній при цьому член відповідної дільничної виборчої комісії має право оглянути відповідний бюлетень. У разі виявлення виборчих бюлетенів, зміст яких не відповідає змісту, зазначеному на пакеті, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною дванадцятою статті 52 цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів із кожним змістом волевиявлення чи недійсних у кожному пакеті.

14. Окружна виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, кількість недійсних виборчих бюлетенів, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 145 цього Закону. Встановлена кількість недійсних бюлетенів оголошується головою комісії та вноситься секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 149 цього Закону.

15. Окружна виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті 127 цього Закону, дійсні виборчі бюлетені, подані на підтримку загальнодержавного виборчого списку від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, і таким чином встановлює відомості спеціальної частини протоколу, зазначені у пункті 3 частини четвертої статті 145 цього Закону. Встановлені кількості оголошуються головою комісії та вносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

16. На основі відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, окружна виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пункті 4 частини четвертої статті 145 цього Закону. Встановлена кількість оголошуються головою комісії та вноситься секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

17. Окружна виборча комісія почергово (у порядку номерів партій в офіційному переліку партій - суб'єктів виборчого процесу) опрацьовує виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали загальнодержавний виборчий список від відповідної партії - суб'єкта виборчого процесу, для встановлення кількості голосів, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу. Встановлені при цьому відомості оголошуються головою окружної виборчої комісії заносяться секретарем комісії до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

18. Виборчі бюлетені, опрацьовані відповідно до частини сімнадцятої цієї статті, запаковуються у порядку, встановленому частинами сьомою - дев'ятою статті 143 цього Закону.

19. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частинами другою - восьмою статті 146 цього Закону у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії і членами відповідної дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при проведенні повторного підрахунку голосів виборців.

20. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий невідкладно вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

21. Окружна виборча комісія зобов'язана невідкладно після завершення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці видати кожному кандидату у депутати, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу, які були присутні при проведенні повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на його (її) прохання копії протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу відповідно для кожної партії, кожної офіційного спостерігача від громадської організації.

22. Відомості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці вносяться до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та передаються засобами зазначено системи до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 151 цього Закону.

Стаття 154. Визнання окружною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі:

1) встановлення при проведенні повторного підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 148 цього Закону;

2) неможливості встановлення результатів голосування на виборчій дільниці внаслідок численних фактів порушення вимог цього Закону.

2. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому статтею 153 цього Закону, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1, 3 - 10, 12 частини другої статті 145 цього Закону. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей, передбачених спеціальною частиною протоколу, ставиться прочерк.

3. Постанова окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним із зазначенням вичерпного переліку підстав прийняття такого рішення додається до першого примірника протоколу відповідної окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Стаття 155. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу

1. Після прийняття і розгляду усіх протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та закінчення (у разі його проведення) повторного підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування у межах відповідного округу, про що складає протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу.

2. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу здійснюється шляхом підсумовування відповідних відомостей протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, прийнятих окружною виборчою комісією та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України.

3. У разі отримання окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений" окружна виборча комісія при встановленні підсумків голосування враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу з поміткою "Уточнений".

4. У разі проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремій виборчій дільниці окружна виборча комісія враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Стаття 156. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу

1. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, зазначеного у частині першій статті 155 цього Закону, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.

2. Протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу складається із двох частин - загальної та спеціальної. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені окружною виборчою комісією на підставах, зазначених у статті 155 цього Закону:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

3) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

6) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

7) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування, на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;

11) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

12) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

13) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

16) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

17) відсоток виборців, які взяли участь у голосуванні у межах територіального виборчого округу, у відношенні до загальної кількості виборців, внесених до уточнених списків виборців у межах територіального виборчого округу, зазначеної у пункті 6 цієї частини.

3. До спеціальної частини протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу заносяться такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

2) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу;

4) сумарна кількість дійсних голосів виборців;

5) відсоток голосів виборців, поданих за загальнодержавні виборчі списки від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, зазначених відповідно до пункту 3 цієї частини, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців.

4. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку регіональних виборчих списків усіх партій, зазначених у пункті 3 частини третьої цієї статті.

5. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 2, 3, 5 - 16 частини другої та у пунктах 1, 3, 4 частини третьої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.

Стаття 157. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу

1. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень без відповідного рішення окружної виборчої комісії.

3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) підписання його першого примірника членами окружної виборчої комісії.

4. Член окружної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі, чи рішеннями (діями) комісії під час розгляду і прийняття протоколів дільничних виборчих комісій член окружної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

5. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи засвідчення такого протоколу печаткою окружної виборчої комісії.

6. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

7. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу запаковується до одноразового пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 138 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі".

8. Другий примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

9. Кандидату в депутати, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу на його (її) прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії, офіційного спостерігача від кожної громадської організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

Стаття 158. Транспортування виборчої документації до Центральної виборчої комісії

1. Пакет з першим примірником протоколу регіональної виборчої комісії про підсумки голосування в межах виборчого регіону разом з відповідними протоколами та актами окружних, дільничних виборчих комісій, скаргами, зазначеними у частині п'ятій статті 150 цього Закону, рішеннями, прийнятими за підсумками їх розгляду, та іншими рішеннями регіональної, окружної виборчої комісії, які були прийняті під час прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій і встановлення підсумків голосування в межах виборчого регіону, територіального виборчого округу, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, регіональна виборча комісія транспортує до Центральної виборчої комісії.

2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється головою регіональної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії представниками двох партій, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців у межах виборчого регіону.

3. У транспортуванні виборчих документів обов'язково бере участь працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.

4. Інші члени регіональної виборчої комісії, кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті. Супроводження транспортування зазначених документів іншими особами забороняється.

5. Під час транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, забороняється розпечатувати і відкривати пакети з цими документами. Особи, які здійснюють транспортування виборчих документів відповідно до частин другої та третьої цієї статті, забезпечують збереження та цілісність пакетів із документацією.

Стаття 159. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу

1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв'язку.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі прийнятих протоколів та повідомлень про зміст таких протоколів, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені формою протоколу про встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, за винятком пунктів 3, 7, 10, 14 частини другої статті 156 цього Закону. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на чотирнадцятий день після дня голосування складає у двох примірниках протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з дотриманням вимог частини п'ятої статті 156 цього Закону.

4. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.

5. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.

6. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії або їх уповноважені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Якщо при отриманні оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зміст яких був врахований у протоколі Центральної виборчої комісії, зазначеному у частині другій цієї статті, на підставі відомостей, переданих технічними засобами зв'язку, виявляються розбіжності між такими відомостями та змістом першого примірника протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, Центральна виборча комісія на своєму засіданні вносить зміни до протоколу, зазначеного у частині другій цієї статті шляхом виготовлення протоколу з поміткою "Уточнений", який складається і підписується у порядку, визначеному частинами першою - шостою цієї статті.

8. Представнику партії в Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

Стаття 160. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральної виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.

2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати окружну виборчу комісію внести уточнення до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах виборчого регіону та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.

3. Окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 158 цього Закону.

4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.

Стаття 161. Протокол про попередні результати виборів народних депутатів України

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування встановлює попередні результати виборів депутатів, про що складає протокол.

2. До протоколу про попередні результати виборів народних депутатів України вносяться відомості відповідно до статті 162 цього Закону.

3. Протокол Центральної виборчої комісії про попередні результати виборів депутатів складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.

4. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про попередні результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.

5. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Протокол про попередні результати виборів народних депутатів України, одразу ж після його складення, надається представникам тих партій у Центральній виборчій комісії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, відповідно до статті 166 цього Закону.

Стаття 162. Відомості протоколу про попередні результати виборів народних депутатів України

1. Протокол Центральної виборчої комісії про попередні результати виборів народних депутатів України складається із двох частин - загальної та спеціальної. До загальної частини протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів заносяться такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;

6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;

7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;

8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

10) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;

11) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування, на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;

13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщеннях для голосування;

14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування, на виборчих дільницях;

15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

16) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

17) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщеннях для голосування;

19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

20) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

21) відсоток виборців, які взяли участь у голосуванні, у відношенні до загальної кількості виборців, внесених до уточнених списків виборців, зазначеної у пункті 10 цієї частини.

2. До спеціальної частини протоколу про попередні результати виборів депутатів у першу чергу заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

2) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у кожному територіальному виборчому окрузі;

4) кількість дійсних голосів виборців у кожному територіальному виборчому окрузі;

5) відсоток голосів виборців, які підтримали виборчі списки кандидатів кожної партії, у кожному територіальному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому виборчому окрузі;

6) загальна кількість голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у межах загальнодержавного багатомандатного виборчого округу;

7) відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у межах загальнодержавного багатомандатного виборчого округу, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.

3. Відомості про підсумки голосування, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої та пунктах 6, 7 частини другої цієї статті, заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 21 частини першої та пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3, 4, 6, 8 частини другої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по кожному виборчому регіону, зазначеному у частині четвертій статті 20 цього Закону. Відомості, зазначені у пунктах 5, 7 частини другої цієї статті, вносяться цифрами і прописом по кожному виборчому регіону.

4. Відомості, зазначені у пункті 21 частини першої та пунктах 2, 5, 7 частини другої цієї статті, визначаються з точністю до сотих долей відсотка.

5. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 7 частини другої статті 162 цього Закону, визначає партії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, відповідно до статті 166 цього Закону. Назви цих партій вносяться до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.

6. Виборча квота, визначена відповідно до статті 167 цього Закону, цифрами та прописом вноситься до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.

7. Центральна виборча комісія заносить до спеціальної частини протоколу про попередні результати виборів депутатів цифрами та прописом відомості про кількість депутатських мандатів, обраних за загальнодержавними виборчими списками від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, яка визначена відповідно до статті 168 цього Закону.

Стаття 163. Внесення змін до загальнодержавного виборчого списку від партії - суб'єкта виборчого процесу після отримання протоколу про попередні результати виборів народних депутатів України

1. Партія - суб'єкт виборчого процесу, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, відповідно до статті 166 цього Закону, отримує право на внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку.

2. Внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку стосовно перших десяти кандидатів у загальнодержавному виборчому списку не допускається.

3. Внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку повинно відбуватися лише на основі результатів протоколу про попередні результати виборів народних депутатів України.

4. Внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку відбувається на з'їзді (зборах, конференції) партії у складі тих самих делегатів, які брали участь у з'їзді (зборах, конференції) партії, на якому здійснювалося висування кандидатів у депутати.

5. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії щодо внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за два дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному веб-сайті. На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

6. Рішення з'їзду (зборів, конференції) партії про внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку приймаються у формі затвердження уточненого загальнодержавного виборчого списку. Кожне рішення з'їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії.

7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку, зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2 - 10 частини восьмої статті 72 цього Закону, підсумки голосування щодо затвердження уточненого загальнодержавного виборчого списку, а також (у разі проведення такого голосування) щодо окремих кандидатів. Протокол з'їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії та секретарем (керівником секретаріату) з'їзду (зборів, конференції) і скріплюється печаткою партії.

8. Партія, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, подає до Центральної виборчої комісії протокол з'їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку, та уточнений загальнодержавний виборчий список не пізніше як на сьомий день після складання протоколу про попередні результати виборів народних депутатів України Центральною виборчою комісією.

9. Якщо зазначені у пункті восьмому цієї статті документи не були подані до Центральної виборчої комісії у визначений строк, то вважається, що партія - суб'єкт виборчого процесу не використала право на внесення змін до загальнодержавного виборчого списку. При цьому загальнодержавний виборчий список від цієї партії - суб'єкта виборчого процесу, зареєстрований відповідно до статті 77 цього Закону, вважається уточненим загальнодержавним виборчим списком від цієї партії - суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 164. Протокол про результати виборів народних депутатів України

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на двадцять четвертий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол.

2. До протоколу про результати виборів народних депутатів України вносяться відомості відповідно до статті 165 цього Закону.

3. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.

4. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.

5. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати з загальнодержавних списків політичних партій, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України.

6. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 165. Відомості протоколу про результати виборів народних депутатів України

1. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається із двох частин - загальної та спеціальної. До загальної частини протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів заносяться такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;

6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;

7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;

8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

10) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;

11) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування, на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;

13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщеннях для голосування;

14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування, на виборчих дільницях;

15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

16) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

17) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщеннях для голосування;

19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

20) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

21) відсоток виборців, які взяли участь у голосуванні, у відношенні до загальної кількості виборців, внесених до уточнених списків виборців, зазначеної у пункті 10 цієї частини.

2. До спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів у першу чергу заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

2) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) кількість голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у кожному територіальному виборчому окрузі;

4) кількість дійсних голосів виборців у кожному територіальному виборчому окрузі;

5) відсоток голосів виборців, які підтримали виборчі списки кандидатів кожної партії, у кожному територіальному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому виборчому окрузі;

6) загальна кількість голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у межах загальнодержавного багатомандатного виборчого округу;

7) відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали виборчі списки кожної партії у межах загальнодержавного багатомандатного виборчого округу, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.

3. Відомості про підсумки голосування, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої та пунктах 6, 7 частини другої цієї статті, заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 21 частини першої та пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3, 4, 6, 8 частини другої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по кожному виборчому регіону, зазначеному у частині четвертій статті 20 цього Закону. Відомості, зазначені у пунктах 5, 7 частини другої цієї статті, вносяться цифрами і прописом по кожному виборчому регіону.

4. Відомості, зазначені у пункті 21 частини першої та пунктах 2, 5, 7 частини другої цієї статті, визначаються з точністю до сотих долей відсотка.

5. До спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів вносяться також інші відомості відповідно до статей 166 - 169 цього Закону.

6. Результатами виборів народних депутатів України є встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками кожної партії, та визначення осіб, обраних депутатами від цих партій.

Стаття 166. Партії, які отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів

1. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримують кандидати у депутати від партій, на підтримку виборчих списків яких у межах загальнодержавного виборчого округу подано п'ять і більше відсотків дійсних голосів виборців.

2. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 7 частини другої статті 165 цього Закону, визначає партії, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Назви цих партій вносяться до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.

3. Кандидати у депутати, включені до виборчих списків партії, на підтримку яких подано менше п'яти відсотків дійсних голосів виборців у межах загальнодержавного виборчого округу, права на участь у розподілі депутатських мандатів не отримують.

Стаття 167. Виборча квота

1. Центральна виборча комісія встановлює сумарну кількість голосів, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від партій - суб'єктів виборчого процесу, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Ці відомості вносяться до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів цифрами та прописом по кожному територіальному виборчому округу.

2. Центральна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота). Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку загальнодержавних виборчих списків від партій - суб'єктів виборчого процесу, які мають право на отримання депутатських мандатів, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу Верховної Ради України, визначеному Конституцією України.

3. Виборча квота цифрами та прописом вноситься до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.

Стаття 168. Розподіл депутатських мандатів

1. Депутатські мандати розподіляються між загальнодержавними виборчими списками від партій - суб'єктів виборчого процесу пропорційно до кількості отриманих голосів загальнодержавними виборчими списками від партій - суб'єктів виборчого процесу у послідовності, визначеній частинами другою - третьою цієї статті.

2. Для визначення кількості депутатських мандатів, обраних за загальнодержавним виборчим списком від партії - суб'єкта виборчого процесу, кількість голосів виборців, поданих на підтримку загальнодержавного виборчого списку від цієї партії, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до статті 167 цього Закону. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, отриманих загальнодержавним виборчим списком від партії - суб'єкта виборчого процесу. Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини третьої цієї статті решти депутатських мандатів.

3. Партії, загальнодержавні виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини другої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з загальнодержавного виборчого списку від партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше загальнодержавних виборчих списків від партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує загальнодержавний виборчий список від тієї партії, за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

4. Центральна виборча комісія підсумовує кількість мандатів, отриманих загальнодержавними виборчими списками від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу, встановлюючи сумарну кількість розподілених мандатів між загальнодержавними виборчими списками від партій - суб'єктів виборчого процесу.

5. Центральна виборча комісія заносить до спеціальної частини протоколу про встановлення результатів виборів депутатів цифрами та прописом відомості про кількість депутатських мандатів, обраних за загальнодержавними виборчими списками від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 169. Визначення і зазначення депутатів, обраних за загальнодержавними виборчими списками

1. Депутати, обрані за загальнодержавними виборчими списками від партій - суб'єктів виборчого процесу, визначаються в порядку черговості осіб в уточненому загальнодержавному виборчому списку від партії - суб'єкта виборчого процесу відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих загальнодержавним виборчим списком від партії - суб'єкта виборчого процесу.

2. Центральна виборча комісія зазначає у протоколі про встановлення результатів виборів депутатів щодо кожного депутата, обраного за загальнодержавним виборчим списком від партії - суб'єкта виборчого процесу:

1) прізвище, ім'я, по батькові депутата;

2) територіальний виборчий округ, за яким закріплений обраний депутат, за наявності такого закріплення;

3) назву партії, від якої обраний депутат;

4) місце роботи (заняття), посаду на час реєстрації кандидатом у депутати;

5) місце проживання;

6) партійність.

Стаття 170. Офіційне опублікування результатів виборів народних депутатів України

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно публікує результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові, а також таких відомостей:

1) рік народження;

2) освіта;

3 місце роботи(заняття), посада;

4) місце проживання;

5) партійність;

6) територіальний виборчий округ, за яким його було закріплено у загальнодержавному виборчому списку, за наявності такого закріплення;

7) партія, від якої обраний депутат.

2. Офіційне опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення особи, обраної депутатом, з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата такої особи.

Стаття 171. Реєстрація обраних народних депутатів України

1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України подає до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів документ про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.

2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею вимог частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.

3. Не пізніш як на другий день після дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраної особи народним депутатом України.

4. У разі невиконання особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій або другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у відповідному регіональному або загальнодержавному виборчому списку кандидатів від відповідної партії, за яким було обрано особу, яка відмовилася від мандата.

5. У разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку кандидатів черговість отримання мандата передається загальнодержавному виборчому списку цієї ж партії. У разі вичерпання загальнодержавного виборчого списку партії черговість отримання мандата передається регіональному виборчому списку, на підтримку якого подано найбільшу для відповідної партії кількість голосів виборців з числа регіональних виборчих списків цієї партії, у яких не вичерпана черговість заміщення мандатів.

6. Особі, зареєстрованій народним депутатом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.

7. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення обраною особою присяги народного депутата України.

Стаття 172. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги видає йому посвідчення народного депутата України та нагрудний знак встановленого нею зразка.

Стаття 173. Заміщення депутатів, повноваження яких були достроково припинені

1. У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України на підставах і в порядку, передбачених Конституцією і законами України, за рішенням Центральної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за рейтинговим списком, передбаченим частиною першою статті 169, кандидат у депутати.

2. Якщо Центральна виборча комісія протягом п'ятнадцяти днів після дострокового припинення повноважень народного депутата України не приймає рішення про визнання обраним наступного кандидата у депутати за рейтинговим списком, то таке рішення може бути прийнято п'ятьма членами Центральної виборчої комісії.

3. У разі втрати народним депутатом депутатського мандата внаслідок виходу зі складу фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої (-го) його обрано, або позбавлення народного депутата депутатського мандата рішенням з'їзду політичної партії (виборчого блоку політичних партій), вакантний депутатський мандат автоматично переходить до наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії.

4. Реєстрація особи народним депутатом України відповідно до частини першої та третьої цієї статті та видання їй тимчасового посвідчення народного депутата України здійснюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 172 цього Закону.

Стаття 174. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

1. Центральна виборча комісія після офіційного опублікування результатів виборів народних депутатів України передає виборчу та іншу документацію, що підлягає внесенню до Національного архівного фонду, у тому числі протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки голосування в межах виборчих округів, до відповідної центральної державної архівної установи, а регіональні виборчі комісії передають таку документацію до відповідних місцевих державних архівних установ.

2. Виборча документація, що не підлягає внесенню до Національного архівного фонду, передається окружними виборчими комісіями до місцевих архівних установ, створених місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

3. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних та інших архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи.

4. Відповідальність за збереження виборчої документації до передачі її на архівне зберігання покладається на голову або заступника голови чи секретаря відповідної окружної виборчої комісії.

5. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих архівних установах, визначених частиною другою цієї статті, протягом п'яти років з дня офіційного опублікування результатів виборів народних депутатів України, після чого знищуються в установленому порядку.

6. Архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації з виборів народних депутатів України у порядку, встановленому законом.

7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення діяльності дільничних та окружних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток цих виборчих комісій, методичної літератури, що надавалися виборчим комісіям на період виборчого процесу, а також виділити приміщення місцевим архівним установам для тимчасового зберігання виборчої документації.

Розділ XIII. Особливості підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України

Стаття 175. Загальні особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів

1. Підготовка та проведення позачергових виборів депутатів здійснюється у порядку та в строки, встановлені цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею та статтями 176 - 178 цього Закону.

2. При проведенні позачергових виборів депутатів використовуються форми виборчих документів, затверджені (встановлені) Центральною виборчою комісією для останніх чергових виборів депутатів із відповідною зміною щодо дати проведення виборів.

3. Форма та колір, ступені захисту та текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування.

Стаття 176. Особливості утворення виборчих комісій на позачергових виборах депутатів

1. Окружні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як на дванадцятий день після початку виборчого процесу.

2. Кандидатури до складу окружних виборчих комісій подаються лише від політичних партій, представлених у Верховній Раді України поточного скликання, не пізніш як на восьмий день після початку виборчого процесу.

3. Кількість кандидатур, які включаються до складу окружної виборчої комісії за поданням кожної партії, представленої у Верховній Раді України поточного скликання, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після початку виборчого процесу, виходячи із обмежень кількісного складу комісій, встановлених цим Законом, та із забезпеченням умов для рівного представництва від кожної партії.

4. Якщо після закінчення строку, визначеного частиною другою цієї статті, не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити окружну виборчу комісію за поданням голови Центральної виборчої комісії у складі дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від партій, представлених у Верховній Раді України поточного скликання.

5. Дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування за поданнями партій, представлених у Верховній Раді України поточного скликання.

6. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій подаються не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

7. Кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії від кожної партії, представленої у Верховній Раді України поточного скликання, визначається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування із забезпеченням умов для рівного представництва від кожної партії.

8. У разі якщо в установлений частиною шостою цієї статті строк подання щодо складу дільничної виборчої комісії не надійшли або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у мінімальному складі з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від партій, представлених у Верховній Раді України поточного скликання.

Стаття 177. Строки висування та реєстрації кандидатів у депутати на позачергових виборах депутатів

1. Висування кандидатів у депутати починається з дня, наступного після дня початку виборчого процесу і закінчується за сорок днів до дня голосування.

2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять п'ять днів до дня голосування. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї документів. У разі відмови у реєстрації кандидатів (кандидата) у депутати через невідповідне оформлення поданих для реєстрації документів повторне подання виправлених документів здійснюється не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.

3. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять сім днів до дня голосування.

Стаття 178. Особливості інформаційного забезпечення та проведення передвиборної агітації на позачергових виборах депутатів

1. Інформаційні плакати партій виготовляються не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування.

2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на загальнодержавних телеканалах та радіоканалах не надається.

3. Попередній розклад ефірного часу трансляції на регіональних телеканалах та радіоканалах передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, складається відповідними регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності та надсилається до Центральної виборчої комісії та відповідних окружних виборчих комісій не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів.

4. Черговість надання партіям - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, визначається не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня голосування за результатами жеребкування, що проводиться окружними виборчими комісіями за участю уповноважених осіб партій.

Розділ XIV. Оскарження порушень законодавства про вибори народних депутатів України

Стаття 179. Загальні засади оскарження під час виборчого процесу

1. Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу виборів депутатів, оскаржуються до відповідної виборчої комісії або до суду за власним вибором суб'єкта звернення (позивача).

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, неточностей у списку виборців до відповідної виборчої комісії, а також розгляд скарг та прийняття рішення виборчою комісією здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, до суду, а також розгляд та вирішення справ судом здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

4. Неправильності у списку виборців оскаржуються у порядку, встановленому статтею 59 цього Закону.

5. Суд, до якого подана позовна заява, зазначений у частинах першій цієї статті, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію (щодо списків виборців - також орган ведення Державного реєстру виборців) про надходження позовної заяви, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.

6. Якщо за адміністративним позовом судом відкрито провадження, і тим же суб'єктом з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про відкриття провадження зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.

7. Суди, виборчі комісії, органи Державного реєстру виборців, правоохоронні органи організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування (день повторного голосування), таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг (позовних заяв) суб'єктів виборчого процесу та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом, за потреби - з продовженням прийому документів до 24 години.

Стаття 180. Суб'єкт звернення із скаргою

1. Суб'єктом звернення із скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути:

1) кандидат у депутати;

2) партія - суб'єкт виборчого процесу;

3) офіційний спостерігач - суб'єкт виборчого процесу;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження чи на присутність на засіданні виборчої комісії і при проведенні голосування відповідно до цього Закону, а також щодо доступу на публічні заходи, пов'язані з виборами, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.

2. Виборець може звернутися зі скаргою щодо неточностей у списку виборців, зазначеною у статті 59 цього Закону, без дотримання вимог, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті.

Стаття 181. Суб'єкт та предмет оскарження

1. Скарга (позовна заява), що стосується підготовки і проведення виборів депутатів (далі скарга), може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:

1) виборчої комісії, яка організовує підготовку і проведення виборів депутатів, члена такої виборчої комісії;

2) кандидата у депутати;

3) партії - суб'єкта виборчого процесу, її представника у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи (крім тих рішень та дій партії, які відповідно до закону, статуту партії належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції

4) іншого суб'єкта виборчого процесу виборів депутатів, зазначеного у пунктах 1, 5, 6 частини першої статті 16 цього Закону;

5) органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

6) іншої партії, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, громадського об'єднання;

7) засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової чи службової особи, творчого працівника.

Стаття 182. Особливості представництва суб'єктів виборчого процесу при оскарженні

1. Керівник партії, особа, яка відповідно до цього Закону зареєстрована представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, діє як представник відповідної партії при оскарженні порушень виборчого законодавства до відповідної виборчої комісії без додаткового уповноваження, в тому числі може подавати скарги від імені партії.

2. Документом, що підтверджує повноваження представників, уповноважених осіб, зазначених у частинах першій цієї статті, є відповідне посвідчення, видане Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 183. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії може бути подана суб'єктом звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування до закінчення голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, а також під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

4. Скарга щодо проведення кандидатом чи партією передвиборної агітації до прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів, висунутих партією), може бути подана до Центральної виборчої комісії протягом п'яти днів з дня реєстрації кандидата (кандидатів, висунутих партією).

5. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.

7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду, відповідно до частини першої статті 185 цього Закону.

8. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги суб'єктом розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

9. Вимоги цієї статті не поширюються на скарги щодо неточностей у списках виборців, зазначені у статті 59 цього Закону.

Стаття 184. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі суб'єкту звернення;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 182 цього Закону, із зазначенням дати підписання.

2. Виборець, оскаржуючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта оскарження, повинен зазначити у своїй скарзі, яким чином таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права його особисто, крім скарг щодо неточностей у списках виборців.

3. Скарга може містити зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.

4. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Стаття 185. Повернення скарги без розгляду

1. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 184 цього Закону, повертається суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, невідкладно.

2. Право повернути скаргу без розгляду з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, мають голова або заступник голови відповідної виборчої комісії.

3. Повернення скарги здійснюється листом за підписом особи, зазначеної у частині другій цієї статті, у якому зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 184 цього Закону у строк, зазначений у статті 183 цього Закону.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків суб'єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Стаття 186. Строки розгляду скарг

1. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 184 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті.

2. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування до закінчення голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.

4. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до окружної виборчої комісії, розглядається комісією у дводенний строк з дня її подання. Зазначена скарга, подана до окружної виборчої комісії до приймання протоколу про підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, розглядається комісією у порядку і в строки, встановлені частиною п'ятою статті 150 цього Закону.

Стаття 187. Порядок розгляду скарг

1. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним запрошенням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб.

2. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому передбачається розгляд скарги, та про запрошення взяти участь у такому засіданні, виборча комісія повідомляє суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).

3. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

4. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до уваги виборчою комісією при розгляді скарги.

5. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування (повторного голосування), у день голосування чи в наступний за ним день, невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

6. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою, з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 183 цього Закону, або якщо предмет оскарження виходить за межі встановлених законом повноважень відповідної виборчої комісії.

7. Інші питання порядку розгляду скарг виборчими комісіями визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 188. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена комісією його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 189. Рішення суб'єкта розгляду скарги за підсумком розгляду скарги по суті

1. Рішення виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийняте суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийняте в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення зі скаргою іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду по суті скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб'єкта розгляду скарги;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення зі скаргою іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті суб'єкт розгляду скарги може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги суб'єкт розгляду скарги може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори депутатів (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати оскаржене рішення;

3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган, кандидата, засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори депутатів, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб'єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб'єкта звернення зі скаргою.

7. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.

8. Виборча комісія вищого рівня за підсумком розгляду скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.

9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.

10. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день невідкладно.

Стаття 190. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата

1. Кандидат, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата у депутати, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, а також на порушення їх прав та охоронюваних законом інтересів або виборчих прав громадян.

2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата подається до Центральної виборчої комісії.

Стаття 191. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб

1. Суб'єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 180 цього Закону, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, у тому числі органу ведення Державного реєстру виборців чи регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов'язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання інших вимог закону.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної або окружної виборчої комісії.

3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.

Стаття 192. Особливості оскарження рішень чи дій політичних партій, громадських організацій, інших громадських об'єднань

1. Кандидат у депутати, партія - суб'єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, її представника у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи, а також іншої партії, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, громадської організації, іншого громадського об'єднання, її (його) посадової особи, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, статуту (положення) громадського об'єднання належать до її (його) внутрішньої організаційної діяльності або її (його) виключної компетенції.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної або окружної виборчої комісії.

Стаття 193. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб, творчих працівників

1. Кандидат у депутати, партія - суб'єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи, творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно інформаційного забезпечення виборів депутатів, здійснення права на відповідь, інших вимог щодо ведення передвиборної агітації.

2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до Центральної виборчої комісії.

Стаття 194. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій

1. Суб'єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 180 цього Закону, має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність окружної чи дільничної виборчої комісії, члена такої виборчої комісії.

2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до окружної виборчої комісії.

3. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії під час голосування може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії.

4. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії може бути подана до Центральної виборчої комісії.

5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії оскаржуються виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його офіційного опублікування.

II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 10-11, ст. 73, 2014, N 4, ст. 61).

III. Внести зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 3, ст. 17) такі зміни:

1. Додати пункт 8 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

"8) як член політичної партії (виборчого блоку політичних партій):

дотримуватися партійної дисципліни, основних засад діяльності партії (виборчого блоку політичних партій);

підтримувати політичний курс партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої(-го) його обрано, та голосувати відповідно до проголошених цією партією (виборчим блоком політичних партій) позицій;

брати систематичну участь у законодавчій діяльності;

брати участь у засіданнях парламентської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої(-го) його обрано;"

2. Пункти 8 - 16 частини першої статті 24 вважати пунктами 9 - 17 відповідно.

3. Пункт дев'ятий частини першої статті 24 доповнити абзацом п'ятим та викласти його у такій редакції:

"дотримуватися фракційної дисципліни, основних засад діяльності фракції".

4. Доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Зобов'язання народного депутата перед партією (виборчим блоком політичних партій)

1. Народні депутати, обрані за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій), є членами фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у Верховній Раді України і не можуть бути членами інших фракцій або позафракційними.

2. Вихід народного депутата зі складу фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої(-го) його обрано, означає автоматичну втрату депутатського мандата.

3. У разі невиконання або неналежного виконання народним депутатом своїх обов'язків, передбачених пунктом восьмим частини першої статті 24 цього Закону, з'їзд політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої(-го) обрано народного депутата, може прийняти рішення про позбавлення його депутатського мандата.

4. Рішення з'їзду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про позбавлення депутатського мандата є остаточним та не підлягає оскарженню в суді.

5. Зареєстрований кандидат, включений до виборчого списку політичної партії (виборчого блоку політичних партій), не має права брати участь у розподілі депутатських мандатів повторно, якщо він втратив депутатський мандат у порядку, передбаченому пунктом другим цієї статті або був позбавлений депутатського мандата у порядку, передбаченому пунктом третім цієї статті.

6. У разі втрати народним депутатом депутатського мандата у порядку, передбаченому пунктом другим цієї статті або позбавлення народного депутата депутатського мандата у порядку, передбаченому пунктом третім цієї статті, вакантний депутатський мандат автоматично переходить до наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії.

7. Центральна виборча комісія здійснює реєстрацію кандидата, зазначеного у пункті сьомому цієї статті, народним депутатом та видає йому тимчасове посвідчення народного депутата України у порядку, передбаченому статтею 172 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

IV. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

4. Центральній виборчій комісії:

1) у місячний строк після опублікування цього Закону привести свої акти у відповідність із цим Законом;

2) у двомісячний строк після опублікування цього Закону внести зміни у межі територіальних виборчих округів для забезпечення дотримання вимог цього Закону;

3) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос