Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гарантий защиты прав инвесторов при строительстве жилья

Проект закона Украины от 01.07.2014 № 4210а
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав інвесторів при будівництві житла

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122) внести наступні зміни:

1) статтю 96 доповнити частиною 18 наступного змісту:

"Невиконання замовником обов'язку страхування відповідальності за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у випадках коли, таке страхування є обов'язковим згідно з вимогами законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ";

частину 18 відповідно вважати частиною 19.

II. Внести зміни до таких Законів України:

1. У статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18, ст. 78):

частину першу доповнити пунктом 47 наступного змісту:

"47) страхування відповідальності замовника будівництва багатоквартирного будинку (що відноситься до IV і V категорій складності об'єктів будівництва) перед третіми особами - інвесторами за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, у разі фінансування будівельних робіт із залученням коштів третіх осіб.";

2. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343):

1) у статті 34 частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Інформація про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, а також відомості про категорію складності об'єкта будівництва, замовника, підрядників та страховика за договором страхування відповідальності замовника за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, коли таке страхування є обов'язковим, розміщуються на відповідному стенді, який встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).";

2) у статті 37

2.1.) частину четверту доповнити пунктом 4 наступного змісту:

"4) відсутність договору обов'язкового страхування відповідальності замовника будівництва багатоквартирного будинку (що відноситься до IV і V категорій складності об'єктів будівництва) перед третіми особами - інвесторами за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, у разі фінансування будівельних робіт із залученням коштів третіх осіб.";

2.2.) пункт перший частини шостої доповнити підпунктом "в)" наступного змісту:

"в) наявності інформації про недостовірність відомостей наданих замовником для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, в тому числі відносно джерел фінансування будівельних робіт;".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос