Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения порядка регистрации производных вещных прав)

Проект закона Украины от 01.07.2014 № 4201а
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку реєстрації похідних речових прав)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2012 р., N 8, ст. 61; 2013 р., N 23, ст. 224; N 32, ст. 411):

1) у статті 16:

абзац шостий частини першої виключити;

абзац перший частини третьої доповнити словами "крім випадків, зазначених в абзаці другому частини сьомої цієї статті";

частину сьому доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке виникло та зареєстроване до 1 січня 2013 року, проводиться також на підставі заяви набувача права, що є похідним від права власності, крім випадків, коли право власності на відповідну земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав.

У такому разі державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться на підставі інформації про земельну ділянку та її власника, отриману на запит державного реєстратора від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в порядку, визначеному пунктом 8-1 частини другої статті 9 цього Закону.";

абзац перший частини дев'ятої доповнити словами "або на підставі заяви особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження";

2) частину третю статті 17 доповнити абзацом такого змісту:

"Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах поданих для проведення державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник.";

3) у частині першій статті 18:

у пункті 7 слова "що складається із двох або більше об'єктів" замінити словами "поділу об'єкта нерухомого майна";

доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) у разі об'єднання двох або більше суміжних об'єктів нерухомого майна";

пункт 9 виключити;

4) у статті 24:

у частині першій:

у пункті 5-2 слова "крім випадків, установлених частиною дев'ятою статті 15 цього Закону" замінити словами "крім випадків проведення державної реєстрації таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав";

пункт 5-6 виключити;

доповнити пунктом 5-7 такого змісту:

"5-7) завершився тридцятиденний строк з дня повернення державному реєстратору письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав у зв'язку з неотриманням його заявником ";

частину другу доповнити словами "в якому зазначає вичерпний перелік таких підстав";

5) у статті 29:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. За виправлення в Державному реєстрі прав технічної помилки, допущеної з вини заявника, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України";

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень";

абзац третій виключити;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державне мито та плата за надання витягу з Державного реєстру прав повертаються".

2. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224):

1) у пункті 5:

в абзаці третьому слова "Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек" виключити, а слова "зазначених реєстрів" замінити словами "зазначеного Реєстру";

в абзаці четвертому слова "Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек" виключити;

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Державний реєстратор та нотаріус як спеціальний суб'єкт (шляхом направлення відповідних запитів до державного реєстратора) використовують дані реєстрових книг та реєстраційних справ під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно";

2) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від прав, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без здійснення державної реєстрації у цьому Реєстрі тих прав на таке нерухоме майно, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року".

3. Абзац третій частини десятої статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61; 2014 р., N 6-7, ст. 80) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців другого і третього підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

2. Підприємствам бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є державною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;

до передачі реєстрових книг та реєстраційних справ органам державної реєстрації прав забезпечити надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно на запити органів державної влади, їх посадових осіб, нотаріусів, фізичних та юридичних осіб.

3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити перенесення:

до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

записів про право власності та інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

записів про обтяження речових прав на нерухоме майно з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

записів про обтяження нерухомого майна іпотекою з Державного реєстру іпотек;

відомостей про земельну ділянку, речові права на неї, суб'єкта цих прав та документи, що посвідчують такі речові права, з Державного реєстру земель;

до Державного реєстру обтяжень рухомого майна - записів про застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів з Державного реєстру іпотек.

4. З моменту перенесення записів, зазначених у пункті 3 цього Розділу, такі записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки - зареєстрованими (крім випадків, коли відповідні права та обтяження зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року).

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов

Опрос