Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления экономической деятельности на административно-территориальных единицах Украины

Проект закона Украины от 27.06.2014 № 4196а
Дата рассмотрения: 27.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення економічної діяльності на адміністративно-територіальних одиницях України

Цим Законом встановлюються особливості здійснення економічної діяльності суб'єктів господарювання адміністративно-територіальних одиниць, які згідно з законом мають окремий статус.

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на взаємовідносини державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності, які розташовані та здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території України визначеній статтею 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" з суб'єктами господарювання іншої території України.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

економічний агент вільної митної зони промислового типу (економічний агент ВМЗ ПТ) - юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи, якими згідно з цим Законом набуто статус економічного агента ВМЗ ПТ;

орган реєстрації - реєстраційні служби територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Херсонській, Запорізькій, Київській областях та м. Києві;

інші суб'єкти господарювання України - юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що створені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, при цьому, місце реєстрації і місцезнаходження яких є інша територія України;

учасники господарських відносин тимчасово окупованої території України - всі суб'єкти господарської діяльності, що розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюють господарську діяльність на цій території та не мають статусу економічного агента ВМЗ ПТ;

інша територія України - територія України в межах існуючого державного кордону, за винятком тимчасово окупованої території України;

транспортні засоби комерційного призначення - будь-який автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб, причіп, напівпричіп) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в перевезеннях через межі ВМЗ ПТ для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення.

Стаття 3. Відкриття вільної митної зони промислового типу

1. Для забезпечення здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, відкривається вільна митна зона промислового типу (далі - ВМЗ ПТ), що розпочинає функціонування з дня набрання чинності цим Законом.

2. Межі території вільної митної зони промислового типу, зазначеної у частині першій цієї статті, співпадають з межами тимчасово окупованої території України.

3. До ВМЗ ПТ не застосовуються положення частини другої статті 130, частини третьої статті 132, статей 133 - 135, частини четвертої статті 136, статей 137 - 139, статті 432, пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 433, частин третьої та п'ятої статті 434, статті 435 Митного кодексу України.

4. Митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через межі ВМЗ ПТ, здійснюються у контрольних пунктах в'їзду - виїзду, передбачених статтею 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - контрольні пункти в'їзду - виїзду).

5. Для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян, що переміщуються через межі ВМЗ ПТ, створюються відповідні підрозділи органів доходів і зборів, які розміщуються в контрольних пунктах в'їзду - виїзду.

До моменту організації підрозділів органів доходів і зборів для здійснення митного контролю в контрольних пунктах в'їзду-виїзду при ввезенні комерційних товарів з вільної митної зони промислового типу товари вважаються поставленими, ввезеними на митну територію України на основі відповідних товарно-транспортних документів.

До моменту організації підрозділів органів доходів і зборів для здійснення митного контролю в контрольних пунктах в'їзду-виїзду при вивезенні комерційних товарів з митної території України до вільної митної зони промислового типу товари вважаються ввезеними за межі митної території України на основі відповідних товарно-транспортних документів.

6. Поміщення товарів у митний режим вільної митної зони здійснюються органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого знаходиться відповідний контрольний пункт в'їзду - виїзду.

Поміщення у інші митні режими товарів, що вивозяться за межі території ВМЗ ПТ здійснюється будь-яким органом доходів і зборів.

7. Товари можуть перебувати в митному режимі вільної митної зони на території ВМЗ ПТ протягом усього часу функціонування цієї вільної митної зони.

8. У разі припинення функціонування ВМЗ ПТ розміщення нових партій товарів у цій зоні не дозволяється.

Стаття 4. Набуття статусу економічного агента ВМЗ ПТ

1. Набуття статусу економічного агента ВМЗ ПТ здійснюється шляхом звернення до реєстраційних служб територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Херсонській, Запорізькій, Київській областях та м. Києві.

2. Статус економічного агента ВМЗ ПТ може бути отриманий юридичною особою, що розташована на тимчасово окупованій території України та здійснює господарську діяльність виключно на цій території, або відокремленому підрозділу юридичної особи України, розташованої на іншій території України, що розташований та здійснює господарську діяльність виключно на тимчасово окупованій території України, які на момент введення в дію Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" знаходилися на загальній системі оподаткування.

3. Для отримання статусу економічного агента ВМЗ ПТ, заявник повинен подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) до органу реєстрації реєстраційну картку оформлену відповідно до вимог встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4. Державний реєстратор на підставі поданої реєстраційної картки, зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження запис до Єдиного державного реєстру про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.

5. Статус економічного агента ВМЗ ПТ набувається з наступного дня після внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

6. Реєстраційний збір за надання статусу економічного агента ВМЗ ПТ не справляється.

Стаття 5. Особливості здійснення господарської діяльності

1. На тимчасово окупованій території України, господарська діяльність може здійснюватися безпосередньо економічними агентами ВМЗ ПТ та учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України.

2. Господарські операції між економічними агентами ВМЗ ПТ або учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України та іншими суб'єктами господарювання України здійснюються на основі господарських договорів.

3. Господарський договір між економічним агентом ВМЗ ПТ або учасником господарських відносин тимчасово окупованої території України та іншим суб'єктом господарювання України укладається відповідно до вимог законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Сторони господарського договору при укладенні тексту господарського договору мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі законами України.

4. Для цілей застосування митного, податкового та валютного законодавства договори, укладені між економічними агентами ВМЗ ПТ або учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України та іншими суб'єктами господарювання України або іноземними суб'єктами господарювання є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

5. Економічні агенти ВМЗ для здійснення господарської діяльності, у тому числі з виробництва товарів, призначених для ввезення з території ВМЗ ПТ на іншу територію України або вивезення з території ВМЗ ПТ за межі митної території України, мають право використовувати документи дозвільного характеру, видані державними органами України, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами України, уповноваженими на видачу таких документів, відповідним суб'єктам господарювання (у тому числі після їх реорганізації), протягом одного року після закінчення строку дії, зазначеного у таких документах.

Стаття 6. Заборона переміщення окремих категорій товарів через межі тимчасово окупованої території України

1. Забороняється переміщення через межі тимчасово окупованої території України товарів військового призначення та подвійного використання.

2. Забороняється переміщення через межі тимчасово окупованої території України предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, а саме: вогнепальної зброї (нарізної воєнних зразків, несучасної стрілецької, спортивної, навчальної, охолощеної, мисливської нарізної і гладко ствольної), бойових припасів до неї, холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо), пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин, сильнодіючих отруйних речовин І - II класу безпечності, збудників інфекційних захворювань І - II групи патогенності і токсинів.

3. Заборони, вказані в частинах першій, другій цієї статті, не поширюються на переміщення зазначених товарів через межі тимчасово окупованої території України для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також на переміщення озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки та спорядження у зв'язку із заходами, що проводяться військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України та переміщення табельної та службово-штатної зброї під час виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, іншими особами, які відповідно до законодавства України мають право на носіння такої зброї.

Стаття 7. Спеціальні правила оподаткування економічних агентів вільної митної зони промислового типу та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України

1. Тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", на тимчасово окупованій території України встановлюються спеціальні правила оподаткування, відповідно до яких:

1) економічні агенти ВМЗ ПТ та учасники господарських відносин тимчасово окупованої території України звільняються від обов'язку нарахування та сплати податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та єдиного внеску, а також від подання до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів та єдиного внеску;

2) до економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України не застосовуються штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) та не нараховується пеня, передбачені Податковим кодексом України;

3) до економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України, які мають податковий борг, призупиняється застосування заходів стягнення, передбачених Податковим кодексом України;

4) до економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету призупиняється застосування заходів стягнення, передбачених Податковим кодексом України.

Стаття 8. Особливості оподаткування діяльності відокремлених підрозділів економічних агентів вільної митної зони промислового типу та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України

1. Будь-які доходи, отримані економічними агентами ВМЗ ПТ та учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України із джерелом їх походження з іншої території України оподатковуються податком на прибуток підприємств у порядку та за ставками, визначеними статтю 160 Податкового кодексу України.

Відокремлені підрозділи економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України, що здійснюють діяльність на іншій території України, в цілях справляння податку на прибуток підприємств прирівнюються до платників податку з числа нерезидентів.

2. Відокремлені підрозділи економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України, що здійснюють діяльність на іншій території України, зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам таких підрозділів, плату за землю, фіксований сільськогосподарський податок, інші податки та збори, передбачені Податковим кодексом України, до відповідного бюджету у порядку, визначеному Податкового кодексу України.

3. Відокремлені підрозділи економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України, що здійснюють діяльність на іншій території України, зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) єдиний внесок за своїм місцезнаходженням.

Стаття 9. Оподаткування окремих операцій з економічними агентами вільної митної зони промислового типу та учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України

1. Економічні агенти ВМЗ ПТ та учасники господарських відносин тимчасово окупованої території України не є платниками податку на додану вартість.

2. Операції з увезення товарів з території ВМЗ ПТ на іншу територію України прирівнюються до операцій із увезення товарів на митну територію України та оподатковуються податком на додану вартість за ставками, визначеними у підпунктах "а" та "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України.

Операції з вивезення товарів з іншої території на територію ВМЗ ПТ прирівнюються до операцій із вивезення товарів за межі митної території України та оподатковуються податком на додану вартість за ставкою, визначеною у підпункті "б" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України.

Операції з постачання товарів та надання в лізинг (оренду) майна, які на момент набрання чинності цим Законом за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (для нерухомості) або даними інших юридичних та/або облікових документів (для іншого майна) знаходились на тимчасово окупованій території України, що здійснюються на території ВМЗ ПТ, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

3. Для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що вироблені економічними агентами ВМЗ ПТ на території ВМЗ ПТ для постачання на іншу територію України, використовуються марки акцизного податку встановленого для вироблених в Україні алкогольних напоїв та тютюнових виробів зразка.

Одержання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що вироблені на території ВМЗ ПТ, здійснюється відповідно до пункту 226.14 статті 226 Податкового кодексу України.

4. Ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що вироблені економічними агентами ВМЗ ПТ на території ВМЗ ПТ, прирівнюється до ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів на митну територію України. Сплата акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що вироблені на тимчасово окупованій території України, здійснюється відповідно до пункту 222.2 статті 222 Податкового кодексу України.

5. Ввезення на іншу територію України з території ВМЗ ПТ інших, ніж алкогольні напої та тютюнові вироби, підакцизних товарів (продукції), в цілях справляння акцизного податку прирівнюється до ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

6. Вивезення підакцизних товарів (продукції) з іншої території України на територію ВМЗ ПТ, в цілях справляння акцизного податку прирівнюється до вивезення підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України у митному режимі експорту.

Стаття 10. Порядок переміщення через межі вільної митної зони промислового типу товарів і транспортних засобів комерційного призначення

1. Митні формальності під час переміщення через межі ВМЗ ПТ товарів і транспортних засобів комерційного призначення здійснюються у відповідності з вимогами цього Закону та інших актів законодавства України з питань державної митної справи.

2. Товари, що знаходяться на території ВМЗ ПТ, набувають митного статусу іноземних товарів з дня набрання чинності цим Законом.

3. Переміщення товарів через межі ВМЗ ПТ, здійснюється засобами автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі.

4. Переміщення через межі ВМЗ ПТ, товарів засобами автомобільного та залізничного транспорту здійснюється виключно через контрольні пункти в'їзду - виїзду.

5. Місця здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через межі ВМЗ ПТ, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються згідно зі статтею 231 та частиною п'ятою статті 247 Митного кодексу України.

6. Під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, надає органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі документи та відомості, визначені статтею 335 Митного кодексу України для відповідного виду транспорту.

7. Особливості ввезення товарів на територію ВМЗ ПТ.

7.1. Товари, що ввозяться на територію ВМЗ ПТ, поміщуються у митний режим вільної митної зони.

7.2. Підтвердження відомостей про вивезення українських товарів з іншої території України на територію ВМЗ ПТ здійснюється у порядку, встановленому для митного режиму експорту.

7.3. Декларантом товарів, що поміщуються у митний режим вільної митної зони на підставі договору, укладеного економічним агентом ВМЗ ПТ або учасником господарських відносин тимчасово окупованої території України з іншим суб'єктом господарювання України, має право виступати такий інший суб'єкт господарювання України, яким або від імені якого укладено цей договір.

7.4. Декларантом товарів, що поміщуються у митний режим вільної митної зони на підставі договору, укладеного іноземним суб'єктом господарювання з економічним агентом ВМЗ ПТ або учасником господарських відносин тимчасово окупованої території України, має право виступати перевізник, у т. ч. іноземний.

8. Особливості вивезення товарів з території ВМЗ ПТ за межі митної території України.

8.1. Товари, що вивозяться з території ВМЗ ПТ за межі митної території України, поміщуються у митний режим реекспорту.

8.2. Поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться з території ВМЗ ПТ за межі митної території України, здійснюється із обов'язковим наданням органу доходів і зборів фінансової гарантії забезпечення сплати митних платежів, крім випадків, визначених цим Законом.

8.3. Поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться з території ВМЗ ПТ за межі митної території, крім випадків, визначених цим Законом, передбачає в установленому законодавством з питань державної митної справи України порядку:

а) застосування засобів забезпечення ідентифікації;

б) надання органу доходів і зборів документів та відомостей, необхідних для ідентифікації товарів, що реекспортуються, як таких, що були раніше ввезені на територію ВМЗ ПТ;

в) проведення органом доходів і зборів ідентифікації товарів, що реекспортуються, як таких, що були раніше ввезені на територію ВМЗ ПТ.

8.4. Декларантом товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту під час вивезення їх з території ВМЗ ПТ за межі митної території України, мають право виступати:

а) перевізник, у т. ч. іноземний;

б) економічний агент ВМЗ ПТ.

8.5. У разі коли декларантом товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту під час вивезення їх з території ВМЗ ПТ за межі митної території України, виступає економічний агент ВМЗ ПТ, вимоги щодо надання органу доходів і зборів фінансової гарантії забезпечення сплати митних платежів та виконання митних формальностей щодо ідентифікації товарів, що реекспортуються, не застосовуються.

8.6. Товари, повністю виготовлені або достатньо перероблені у ВМЗ ПТ економічним агентом ВМЗ ПТ та які декларуються у митний режим реекспорту цим економічним агентом, за наявності документа, що свідчить про походження товару з України, декларуються та поміщуються у цей митний режим як товари українського походження.

Для цілей цього пункту повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у ВМЗ ПТ вважаються товари, що відповідають вимогам міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Документи про походження товарів з України (сертифікат з перевезення товарів за формою "EUR.1" або інші документи про походження товару з України, передбачені договором, укладеним з іноземним суб'єктом господарювання) на товари, повністю виготовлені або достатньо перероблені у ВМЗ ПТ економічними агентами ВМЗ ПТ, видаються в установленому порядку Торгово-промисловими палатами (далі - ТПП) Херсонської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, або уповноваженими митними органами або економічними агентами ВМЗ ПТ, схваленими в установленому порядку митними органами.

9. Особливості ввезення товарів з території ВМЗ ПТ на іншу територію України.

9.1. Товари, що ввозяться з території ВМЗ ПТ на іншу територію України, поміщуються у відповідний митний режим, обраний декларантом відповідно до вимог Митного кодексу України.

9.2. Поміщення у відповідний митний режим товарів, що ввозяться з території ВМЗ ПТ на іншу територію України, крім випадків, визначених цим Законом, здійснюється зі сплатою митних платежів відповідно до вимог Митного кодексу України та Податкового кодексу України, а також із виконанням встановлених відповідно до закону вимог щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

9.3. Декларантом товарів, що ввозяться з території ВМЗ ПТ на іншу територію України, має право виступати інший суб'єкт господарювання України, яким або від імені якого укладено договір з економічним агентом ВМЗ ПТ або учасником господарських відносин тимчасово окупованої території України.

9.4. Товари, що знаходилися у вільному обігу на тимчасово окупованій території України до окупації або повністю виготовлені чи достатньо перероблені у ВМЗ ПТ економічним агентом ВМЗ ПТ, що ввозяться з території ВМЗ ПТ економічним агентом ВМЗ ПТ на іншу територію України, поміщуються у відповідний митний режим зі звільненням від сплати ввізного мита, якщо Митним кодексом передбачена його сплата у такому митному режимі та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подання сертифіката про походження товару з України форми "У-1".

Для цілей цього пункту повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у ВМЗ ПТ вважаються товари, що відповідають вимогам статей 36 - 42 Митного кодексу України.

Сертифікат про походження товарів з України форми "У-1" на товари, повністю виготовлені або достатньо перероблені у ВМЗ ПТ економічними агентами ВМЗ ПТ, видається ТПП Херсонської, Запорізької, Київської областей та м. Києва.

10. Транспортні засоби комерційного призначення переміщуються через межі ВМЗ ПТ в порядку, встановленому законодавством України з питань державної митної справи для переміщення їх через межі митної території України.

11. Порядок та строки припинення функціонування вільної митної зони промислового типу на тимчасово окупованій території України та розпорядження товарами, що знаходяться на цій території, визначаються законом.

Стаття 11. Здійснення розрахунків за господарськими договорами

1. У розрахунках між економічними агентами ВМЗ ПТ або учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України в межах господарських договорів, укладених з іншими суб'єктами господарювання України, як засіб платежу використовується валюта України або іноземна валюта.

2. Розрахунки за господарськими договорами укладеними між економічними агентами ВМЗ ПТ або учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України та іншими суб'єктами господарювання України здійснюються в безготівковій формі через уповноважені банки в установленому законодавством порядку.

3. Розрахунки в іноземній валюті здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

4. При здійсненні валютних операцій на економічних агентів ВМЗ ПТ та учасників господарських відносин тимчасово окупованої території України поширюється правовий режим, встановлений Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" для нерезидентів України.

5. Звільняються від сплати митних платежів та від застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності операції з увезення з тимчасово окупованої території України для вільного обігу на іншій території України товарів озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки та спорядження у зв'язку із передислокацією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів, органів цивільного захисту України та інших державних органів України на іншу територію України.

6. Переказ іншими суб'єктами господарювання України іноземної валюти для фінансування діяльності своїх філій (представництв) на території ВМТ ПТ в межах затвердженого бюджету відповідної філії (представництва) не потребує ліцензії Національного банку України.

Стаття 12. Перехідні положення

1. Цей пункт регулює податкові питання під час злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу юридичних осіб (надалі - реорганізації) відповідно до Цивільного кодексу України, які на момент набрання чинності цим Законом мали майно одночасно на тимчасово окупованій території та іншій території України.

Не включається до складу доходів вартість майна, що отримується в процесі реорганізації з території ВМЗ ПТ.

Платники податку, які отримали майно з території ВМЗ ПТ в процесі здійснення реорганізації, при обрахунку об'єкту оподаткування податком на прибуток мають право на врахування у складі витрат вартості матеріальних та нематеріальних активів, зазначеної у передавальному балансі (розподільчому балансі), у загальному порядку, передбаченому Розділом III Податкового кодексу України.

У разі якщо визначена Розділом III Податкового кодексу України дата збільшення витрат, здійснених (нарахованих) юридичною особою, що передає майно іншій юридичній особі (правонаступнику) в процесі реорганізації, не настала до моменту затвердження передавального акта (розподільчого балансу), такі витрати враховуються в обліку платника податків - правонаступника. Такий платник податку - правонаступник набуває право на збільшення витрат у загальному порядку, визначеному Розділом III Податкового кодексу України.

Це правило застосовується також:

- до суми витрат, що обліковуються відповідно до Розділу III Податкового кодексу України в особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів, деривативів тощо), та неврахованих у зменшення доходів до моменту затвердження передавального акта (розподільчого балансу);

- до суми доходу, отриманого (нарахованого) особою, що реорганізується, та невключеного до доходу до моменту затвердження передавального акта (розподільчого балансу).

Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, що реорганізується, на дату затвердження передавального акта (розподільчого балансу), включається до складу витрат платника податку - правонаступника. Зазначене положення також застосовується до суми відсотків, невключених до витрат відповідно до статті 141 Податкового кодексу України та від'ємного значення, що обліковується в особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку, що реорганізується (від'ємне значення за операціями із цінними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

2. Залишки марок акцизного податку, які виготовлені для економічних агентів ВМЗ ПТ, що виробляють алкогольні напої та тютюнові вироби на території ВМЗ ПТ, та на момент набрання чинності цим Законом знаходяться у виробника марок, можуть бути використані іншими виробниками на іншій території України згідно з рішенням контролюючого органу за умови сплати відповідних сум акцизного податку.

3. При ввезенні на іншу територію України алкогольних напоїв, які вироблені економічними агентами ВМЗ ПТ на території ВМЗ ПТ до набуття чинності цим Законом, платник податку подає контролюючому органу разом з іншими, передбаченими Митним кодексом України документами, примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату виробником сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований, до відповідного бюджету в повному обсязі та/або примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату платником податку сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий не денатурований, до відповідного бюджету в повному обсязі.

4. Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняються від сплати митних платежів та від застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності операції з увезення з тимчасово окупованої території України для вільного обігу на іншій території України товарів - основних засобів, що належать платникам податків, що змінюють місце своєї діяльності на іншу територію України, за умови, що такі основні засоби:

- перебували у вільному обігу на митній території України до набрання чинності цим Законом;

- перебували на балансі підприємства станом на 01 січня 2014 року;

- після випуску для вільного обігу на митній території України використовуватимуться платником податків виключно у власній господарській діяльності.

Надання підприємством цих основних засобів у позику, у якості застави, в оренду чи їх передача як за винагороду, так і безоплатно іншим особам протягом 12 місяців з дати випуску для вільного обігу на митній території України тягне за собою виникнення обов'язку зі сплати митних платежів у строки та у порядку, визначені Митним кодексом України та Податковим кодексом України.

5. Звільняються від сплати митних платежів та від застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності операції з увезення з тимчасово окупованої території України для вільного обігу на іншій території України товарів озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки та спорядження у зв'язку із передислокацією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та органів цивільного захисту України на іншу територію України.

6. Проценти, що підлягають сплаті економічними агентами ВМЗ ПТ, учасниками господарських відносин тимчасово окупованої території України, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.

Стаття 13. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Встановити, що Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців забезпечити розробку та розміщення на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України форми реєстраційної картки, яка подається юридичними особами для отримання статусу економічного агента ВМЗ ПТ та всієї необхідної інформації щодо її заповнення та подання, а також довести до державних реєстраторів порядок внесення таких даних до Єдиного державного реєстру.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст. 364) доповнити частиною четвертою такого змісту:

Імпортні операції, що здійснюються на умовах відстрочення поставки та які передбачають увезення товарів на територію України, вважаються завершеними з дати моменту пропуску цих товарів на митну територію України за умови підтвердження факту митного оформлення таких товарів у митні режими імпорту, реімпорту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмова на користь держави митною декларацією (іншим документом,. що замінює митну декларацію), якщо такі товари згідно із законодавством підлягають митному оформленню.

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

2) доповнити статтю 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст. 184):

Наймодавці-резиденти, які мають відокремлені підрозділи на тимчасово окупованій території, можуть здійснювати оплату праці робітників таких підрозділів, витрат, пов'язаних з відрядженням, та інших сум відповідно до трудових (колективних) договорів у валюті України або іноземній валюті у готівковій або безготівковій формі. Це положення розповсюджується також на виплату пенсій, стипендій, соціальної та матеріальної допомоги, аліментів та інших платежів, що підлягають отриманню фізичними особами на тимчасово окупованій території.

 

Голова Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ 

Опрос