Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической экспертизе" (относительно проведения государственной экспертизы)

Проект закона Украины от 27.06.2014 № 4195а
Дата рассмотрения: 27.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (щодо проведення державної експертизи)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400; 2006 р., N 22, ст. 199) такі зміни:

1. У статті 4:

абзац другий частини шостої вилучити;

у абзаці третьому частини шостої після слова "спеціалізовані" вставити слова "наукові та науково-технічні";

у абзаці п'ятому частини сьомої після слів "мають високу" вставити слова "наукову чи науково-технічну".

2. У статті 7:

в частині першій слова "з питання організації та проведення " заміни-ти словами "з питання організації, проведення або організації та проведен-ня";

у частині третій слова "на право проведення" замінити словами "на право організації, проведення або організації та проведення".

3. У статті 10:

абзац другий частини першої вилучити;

абзац третій частини першої доповнити словами:

"компетентні у відповідній галузі наукової і науково-технічної діяльності і пройшли, відповідно до статті 7 цього Закону, державну акредитацію та отримали свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію з питання організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.";

частину другу наприкінці доповнити словами "і проектів";

статтю доповнити новою частиною такого змісту:

"Державна наукова і науково-технічна експертиза проводиться за дорученням державних органів виконавчої влади, відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності." і визначити її як частину першу.

4. У статті 28:

абзац другий частини третьої викласти у редакції:

"визначення порядку організації та проведення державної наукової і науково-технічної експертизи, визначення порядку проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, форми свідоцтва на право організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи та переліку документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;";

у абзаці другому частини четвертої слова "участь у проведенні" замінити словами "замовлення на проведення";

у абзаці третьому частини четвертої слова "на право проведення" замінити словами "на право організації, проведення або організації та проведення".

5. У статті 29:

абзац другий вилучити;

у абзаці третьому після слова "ініціюють" вставити слова

"і виступають замовниками".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення Міністерством освіти і науки України його нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

О. В. Турчинов

Опрос