Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно практической реализации норм Закона Украины "О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню"

Проект закона Украины от 27.06.2014 № 4186а
Дата рассмотрения: 27.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо практичної реалізації норм Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 14 доповнити підпунктами 14.1.269 і 14.1.270 такого змісту:

"14.1.269. анулювання (прощення) боргу - відмова кредитора від права вимоги боргу у боржника, вчинена у письмовій формі, внаслідок якої кредитор втрачає право в подальшому вимагати виконання боржником зобов'язань, які припиняються з дати прийняття кредитором рішення про анулювання (прощення) боргу.

З метою оподаткування до боргу відноситься основна сума заборгованості за наданим кредитом та заборгованість зі сплати процентів, комісій;

14.1.270. Добровільна реалізація заставленого майна - відчуження майна, не пов'язане з процедурою примусового стягнення заборгованості".

2. Пункт 165.1 статті 165 доповнити новим підпунктом 165.1.53 такого змісту:

"165.1.53. суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, після добровільної реалізації заставного майна. Якщо сума боргу платника податку анулюється кредитором за його самостійним рішенням після добровільної реалізації заставного майна платника податку з урахуванням вимог пункту 172.12 статті 172 то сума анульованого боргу не зараховується до оподаткованого доходу такого платника податку та податок на доходи фізичних осіб з даної суми не сплачується".

3. В статті 172:

1) доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Положення цього пункту не поширюється на дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомості в результаті добровільної реалізації заставного майна";

2) доповнити новим пунктом 172.12 такого змісту:

"172.12. Дохід, отриманий платником податку від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості в результаті добровільної реалізації заставного майна для виплати заборгованості перед кредиторами оподатковується за ставками, визначеними в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України".

4. У Розділі XX Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) "Перехідні положення":

1) підрозділ 1 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Різниця при здійсненні конвертації зобов'язань за кредитом в іноземній валюті в національну та/або сума боргу, анульованого (прощеного) кредитором, що виникли внаслідок здійснення реструктуризації заборгованості за кредитом у випадках та в порядку, визначеними Законом України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню", не включається до складу оподатковуваного доходу фізичної особи".

2) підрозділ 4 доповнити новим пунктом 33 такого змісту:

"33. До складу витрат платників, в тому числі банківських установ, включаються витрати у вигляді суми збитків від конвертації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті за спеціальним курсом та/або анулювання (прощення) боргу, що не був списаний за рахунок страхового резерву, внаслідок проведення реструктуризації заборгованості за кредитами у випадках та в порядку, визначеними Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню".

У разі придбання боргу в іноземній валюті прибуток або від'ємне значення розраховуються з урахуванням такого. Сума витрат, понесених таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), зменшується на суму збитку від анулювання (прощення) боргу відповідно до Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню", включеного до витрат та/або списаного за рахунок страхового резерву згідно з розділом III цього Кодексу. Розмір доходів, отриманих платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, коригується на курсові різниці, які були визнані платником податку щодо права вимоги та включені до доходів та/або витрат відповідно до пункту 153.1 статті 153 цього Кодексу.

Збільшення доходу, визначене підпунктом 159.2.3 пункту 159.2 статті 159 цього Кодексу, не здійснюється внаслідок зменшення страхових резервів у разі їх використання для приведення до балансової вартості заборгованості за кредитом при його анулюванні (прощенні) у випадках, визначених Законом України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню".

 

Голова Верховної Ради
України

 
О. Турчинов

Опрос