Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов судоустройства и статуса судей)

Проект закона Украины от 22.02.2014 № 4186
Дата рассмотрения: 22.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 ­ 45, ст. 529):

1. У частині другій статті 20 слова "Вищою радою юстиції" замінити словами "Верховною Радою України".

2. Пункт 5 частини третьої статті 74 викласти у такій редакції:

"5) розгляд Комітетом Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково, прийняття рішення щодо рекомендування або відмови у рекомендуванні про обрання кандидата на посаду судді безстроково та внесення цього рішення на розгляд Верховної Ради України "?

3. частину третю статті 74 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) прийняття Верховною Радою України рішення щодо обрання кандидата або відмови йому в обранні на посаду судді безстроково."

4. Частину другу статті 79 викласти у такій редакції:

"2. Питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України за наявності висновків Комітету Верховної Ради України."

5. частину третю статті 79 викласти в такій редакції:

"3. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді визначеного Комітетом Верховної Ради України доповідача."

6. Статтю 79 доповнити частиною 6 наступного змісту:

"6. У разі, якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата з посади судді"

7. частину першу статті 101 доповнити пунктом 3 наступного змісту:

"3) кандидата на посаду судді безстроково не обрано Верховною Радою"

II. Внести до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146; 2004 р., N 29) такі зміни:

1. В частині першій статті 3 виключити пункт 11;

2. Статтю 3 доповнити частиною другою наступного змісту:

"Рішення з питань віднесених до компетенції Вищої ради юстиції України приймаються за наявності попередніх висновків відповідного комітету Верховної Ради України, які є обов'язковими";

3. В частині першій статті 27 виключити пункти 21, 22;

4. Статтю 291 виключити;

5. Статтю 321 виключити.

III. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" ( 1861-17) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133, ст. 134, N 21, ст. 223) такі зміни:

1. Статтю 214 Регламенту Верховної Ради України викласти в наступній редакції:

"1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, статті 128 Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховна Рада обирає:

1) професійного суддю безстроково, термін повноважень якого на посаді судді закінчився;

2) суддею безстроково особу, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді;

3) суддею раніше обраного безстроково до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації.

2. Подання про обрання суддів безстроково вноситься до Верховної Ради Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Разом з поданням Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Верховної Ради подаються документи визначені статтею 75 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

4. Комітет, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про обрання на посади суддів безстроково, розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня його надходження до Верховної Ради. Рішення Комітету про рекомендування або відмову у рекомендуванні щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково подається до Верховної Ради.

5. За наявності рішення про рекомендування або відмову у рекомендуванні про обрання суддів безстроково Комітет, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про обрання на посади суддів безстроково, вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради питання стосовно обрання суддів безстроково.

6. Обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради починається з доповіді Комітету, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про обрання на посади суддів та звільнення з посад суддів, обраних безстроково.

7. Кожний народний депутат має право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату, який обирається на посаду судді безстроково, висловлювати свою думку щодо цієї кандидатури.

8. За наявності зауважень до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, висловлених на пленарному засіданні Верховної Ради, що потребують додаткової перевірки Комітетом, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про судоустрій, статус суддів та забезпечення діяльності судів, голосування щодо цього кандидата не проводиться. Повторний розгляд подання щодо нього здійснюється за умови перевірки зазначеним Комітетом дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції, статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також перевірки звернень громадян та інших звернень щодо діяльності кандидата на посаду судді безстроково відповідно до вимог статті 2141 цього Регламенту. У разі, якщо повідомлені, народними депутатами України, факти на пленарному засіданні Верховної Ради України не знайшли свого підтвердження то розгляд такої кандидатури проводиться без обговорення.

9. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради. Голосування щодо обрання кандидатів на посаду судді безстроково може проводитись як по кожній кандидатурі на посаду окремо, так і за списком кандидатів на посади.

10. У разі якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата на посаду судді безстроково з посади судді."

2. Регламент Верховної Ради України доповнити статтею 2141 наступного змісту:

"Стаття 2141. Перевірка Комітетом Верховної Ради України звернень громадян та інших матеріалів стосовно діяльності кандидата, який обирається суддею безстроково

Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України та статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.

У разі якщо розгляд звернень потребує додаткової перевірки, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про направлення їх до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Ради суддів України.

Строк розгляду таких звернень та надання відповіді Комітету Верховної Ради України обчислюється відповідно до положень, передбачених законом про звернення громадян.

За необхідності Комітет Верховної Ради України може провести безпосередню перевірку звернень, доручивши її здійснення члену цього Комітету (за його згодою).

Кандидат, який обирається на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з матеріалами звернень щодо його діяльності, запитів Комітету Верховної Ради України по них та відповідей, наданих Комітету Верховної Ради України.

Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через Апарат Верховної Ради України списки кандидатів, які пропонуються для обрання суддями безстроково із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.

На засідання Комітету Верховної Ради України запрошуються також уповноважені представники Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, а також кандидат на посаду судді, присутність якого на засіданні є обов'язковою.

На засідання Комітету Верховної Ради України на вимогу народних депутатів України можуть бути запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості.

Особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, повідомляються про день і час засідання письмово не пізніш як за три дні до його початку."

3. Регламент Верховної Ради України доповнити статтею 2142 наступного змісту:

"Стаття 2142. Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні Комітету Верховної Ради України

Комітет Верховної Ради України розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково в місячний строк з дня їх надходження. У разі необхідності перевірки фактів, які не дають можливості прийняти рішення, цей строк може бути продовжений цим Комітетом, але не більше ніж на два місяці, за винятком випадків, коли строк продовження перевірки припадає на міжсесійний період роботи Верховної Ради України.

Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково проводиться на засіданні Комітету Верховної Ради України колегіально щодо кожного кандидата окремо.

Під час обговорення члени Комітету Верховної Ради України, запрошені особи мають право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидату.

Рішення Комітету Верховної Ради України про рекомендування або відмову у рекомендуванні щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково після обговорення кандидатури та розгляду поданих звернень стосовно його діяльності проголошується в присутності кандидата.

Рішення Комітету Верховної Ради України про нерекомендацію кандидата на обрання суддею безстроково не є перешкодою для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України."

4. Регламент Верховної Ради України доповнити статтею 2143 наступного змісту:

"Стаття 2143. Обов'язковість рішення Комітету Верховної Ради України про обрання кандидатів на посаду суддів безстроково Верховною Радою України

За наявності рішення про рекомендування або відмову у рекомендуванні щодо обрання суддів безстроково Комітет Верховної Ради України вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України питання стосовно обрання цих суддів.

Верховна Рада України на пленарних засіданнях обирає або відмовляє в обранні суддів безстроково за наявності рішення відповідного Комітету Верховної Ради України."

IV. У Додатку до Постанови Верховної Ради України від 25 грудня 2012 року N 11-VII, після слів "судоустрій, статус суддів та забезпечення діяльності судів;", доповнити словами: "обрання на посади суддів безстроково, звільнення суддів, призначення суддів на адміністративні посади;".

1. Голови судів та їх заступники, призначені на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх призначено, якщо інше не встановлено законом.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

V. Прикінцеві положення

1. Голови судів та їх заступники, призначені на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх призначено, якщо інше не встановлено законом.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос