Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Проект закона Украины от 01.07.2014 № 4185а-3
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню

Стаття 1. Мета Закону

Цей Закон спрямований на мінімізацію негативних наслідків коливання курсу національної валюти для громадян та суб'єктів мікропідприємництва України, що мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютних кредитів), укладеними з кредитними та фінансовими установами України, шляхом надання можливості реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті та їх переведення в національну валюту України.

Стаття 2. Забезпечення реструктуризації зобов'язань за Кредитним договором

Кредитні та фінансові установи, які діють на території України (надалі - Кредитори), за письмовою заявою громадян України, суб'єктів мікропідприємництва, що мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті (надалі - Позичальники), зобов'язані провести реструктуризацію зобов'язань за такими кредитними договорами на умовах і в порядку, визначених цим Законом.

Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами на умовах і в порядку, визначених цим Законом.

Кредиторам забороняється проводити переуступку права вимоги за кредитними договорами іншим кредитним та фінансовим установам без попередньої письмової пропозиції погашення заборгованості Позичальником за ціною відступлення права вимоги.

Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов'язань за Кредитним договором

Реструктуризація зобов'язань за кредитним договором здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті України суми основної заборгованості та зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором, про що укладається додаткова угода до діючого кредитного договору між Кредитором та Позичальником в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Розмір зобов'язання за Кредитним договором у національній валюті України (суми основної заборгованості; заборгованості зі сплати нарахованих штрафних санкцій, комісій, інших платежів; зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором) визначається виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти Кредитного договору, встановленого Національним банком України на дату укладення Кредитного договору.

Всі платежі, що були сплачені за кредитним договором до моменту проведення реструктуризації зобов'язань за кредитним договором, перерахунку не підлягають.

Заборгованість в сумі різниці між розміром зобов'язань за кредитним договором та розміром зобов'язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором.

Стаття 4. Умови погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті

Після проведення реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті, погашення кредиторської заборгованості здійснюється позичальником в національній валюті згідно умов додаткової угоди, графіку платежу та умов, визначених кредитним договором.

Розмір плати за користування кредитом визначається сторонами у додатковій угоді.

Розмір плати за користування кредитом після проведення його реструктуризації та перерахунку не може перевищувати облікової ставки Національного банку України, діючої на 03 лютого 2014 року.

Після погодження сторонами розміру плати за користування кредитом під час проведення його реструктуризації, у подальшому розмір такої оплати може змінюватись лише за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

Стаття 5. Строки реструктуризації зобов'язань за кредитом

Реструктуризація зобов'язань за кредитними договорами здійснюється кредиторами протягом дванадцяти місяців з дня набуття чинності цим Законом.

З моменту набуття чинності цим Законом на строк проведення реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників), кредитні зобов'язання яких підлягають реструктуризації.

Стаття 6. Умови забезпечення виконання зобов'язань

Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб, суб'єктів мікропідприємництва в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про реструктуризацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами.

Стаття 7. Звернення стягнення кредитором на предмет застави за кредитом

Після проведення реструктуризації відповідно до статті 1 цього Закону при неможливості виконувати зобов'язання за кредитними зобов'язаннями Позичальник має право звернутись з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави Кредитору. Кредитор зобов'язаний прийняти предмет застави у тридцяти денний строк з моменту отримання заяви.

Подання Позичальником Кредитору заяви про передачу предмета застави Кредитору, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, є підставою для припинення зобов'язань за кредитом з дня подання зазначеної заяви, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.

Борг у сумі різниці між розміром зобов'язань Позичальника за кредитом та сумою, отриманою Кредитором внаслідок реалізації предмета застави, підлягає анулюванню (прощенню) Кредитором.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов 

Опрос