Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в гривню

Проект закона Украины от 01.07.2014 № 4185а-2
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, укладеними з банками України, шляхом зміни валюти виконання зобов'язань за кредитними договорами на національну валюту України - гривню (проведення реструктуризації).

Стаття 1. Кредити, зобов'язання за якими підлягають реструктуризації

Реструктуризації підлягають зобов'язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак:

кредит було отримано споживачем у розумінні Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - позичальник);

кредит було отримано на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами. Під єдиним житлом слід розуміти - жиле приміщення, в якому позичальник та/або члени його сім'ї зареєстрували своє постійне місце проживання, і не мають більше у власності приміщень придатних для проживання;

загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 1 млн. гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 01.01.2014;

відсутність заборгованості за кредитом станом на 01.01.2014 або її погашення до моменту реструктуризації.

Реструктуризації підлягає один кредит позичальника, отриманий в банківській системі.

Стаття 2. Порядок реструктуризації зобов'язань за кредитом

Позичальник протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом має право звернутися до банку із заявою про проведення реструктуризації зобов'язань за кредитом, визначеним у частині першій статті 1 цього Закону (далі - кредит).

Банк у строк до одного місяця з дня отримання письмової заяви позичальника зобов'язаний провести реструктуризацію зобов'язань за кредитом. Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають:

1) перерахування несплачених зобов'язань за кредитом в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації. Плата за користування кредитом після перерахування встановлюється до кінця дії договору зі змінами у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом до моменту реструктуризації;

Невід'ємною частиною договору зі змінами має бути графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на період дії кредитного договору. Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 01.01.2014;

2) частина зобов'язань позичальника, що визначається як різниця між сумою зобов'язань за кредитом на дату реструктуризації, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації, та сумою цих зобов'язань, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на 01.01.2014, підлягає сплаті позичальником останніми платежами за графіком платежів за кредитом.

Зобов'язання, визначені відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті, можуть бути прощені банком на умовах та в порядку, визначених у договору зі змінами.

Банку забороняється вимагати від позичальника сплати будь-яких платежів, зборів, комісій, тощо на свою користь за проведення та оформлення реструктуризації зобов'язань за кредитом.

Нотаріус зобов'язаний посвідчити зміни до іпотечного договору та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з оформленням таких змін, розмір плати за що не повинен перевищувати 500 гривень. Всі необхідні дії пов'язані із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з проведенням реструктуризації, здійснюються безоплатно.

Стаття 3. Умови забезпечення проведення реструктуризації

З дати набрання чинності цим Законом, строком на три місяці, з метою проведення реструктуризації зобов'язань за кредитами вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження нерухомого майна позичальника. Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом забороняється нарахування неустойки за кредитом, розмір якої перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України.

Неустойка за кредитом, розрахована за період з 01.01.2014 року до дати проведення реструктуризації, підлягає прощенню банком.

Стаття 4. Звернення стягнення на предмет іпотеки

Кредитор-іпотекодержатель зобов'язаний на вимогу позичальника-іпотекодавця прийняти в рахунок виконання зобов'язань за кредитом право власності на предмет іпотеки, яким є житло. Передачі кредитору підлягає право власності на предмет іпотеки в цілому, незалежно від кількості об'єктів.

Передача банку-іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки у порядку, передбаченому цією статтею, є підставою для припинення зобов'язань за кредитом. Сума зобов'язань, що не погашена внаслідок недостатності вартості предмета іпотеки для повного задоволення вимог банку-іпотекодержателя, підлягає прощенню.

Банк-іпотекодержатель зобов'язаний укласти з позичальником договір про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до Закону України "Про іпотеку" у строк до 1 місяця з дати отримання письмової заяви.

Нотаріус зобов'язаний посвідчити договір про задоволення вимог іпотекодержателя та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з його укладенням, розмір плати за що не повинен перевищувати 500 гривень.

Всі необхідні дії пов'язані із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з укладанням та реєстрацією договору про задоволення вимог іпотекодержателя, здійснюються безоплатно.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Пункт 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "окрім сум операцій, що здійснюються банками України, для проведення заміни валюти виконання зобов'язань за договорами споживчого кредиту відповідно до Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню".

3. Кабінету Міністрів України протягом 15 днів з дати набрання чинності цим Законом:

розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

4. Національному банку України протягом 15 днів з дати набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти.

5. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Голос України, 2014, 06, 07.06.2014 N 109) з дати набрання чинності цим Законом.

5. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. Турчинов

Опрос