Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в Украине

Проект закона Украины от 26.06.2014 № 4173а
Дата рассмотрения: 26.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N N13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У абзаці другому підпункту 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 слово "пожертвувань" замінити словом "пожертв".

2. У статті 153:

підпункт 153.1.6 пункту 153.1 викласти у такій редакції:

"Не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування іноземна валюта, отримана платником податку у вигляді:

а) гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, затверджених законом,

б) безповоротної фінансової допомоги на здійснення статутної діяльності неприбуткових установ та організацій, благодійних пожертв або благодійної допомоги (у тому числі грантів)."

3. У статті 157:

абзац перший пункту 157.2 викласти у такій редакції:

"коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;"

пункт 157.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов'язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації."

абзац перший пункту 157.3 викласти у такій редакції:

"коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;"

пункт 157.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов'язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації."

абзац другий пункту 157.5 викласти у такій редакції:

"коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності, безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, благодійних пожертв та у вигляді пасивних доходів;"

пункт 157.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов'язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації."

абзац перший пункту 157.7 викласти у такій редакції:

"коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, благодійних чи інших добровільних пожертв;"

пункт 157.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов'язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації."

пункт 157.11 після слів "цієї статті" доповнити словами і знаком "який згідно з нормами цього Розділу враховується при обчисленні об'єкта оподаткування,"

4. Пункт 181.1 статті 181 після слів "цим розділом" доповнити словами і знаками "(крім операцій, звільнених від оподаткування)".

5. У статті 165:

підпункт 165.1.19 пункту 165.1 після слів "платника податку" доповнити словами і знаками "(у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів)"

пункт 165.1 статті доповнити підпунктом такого змісту:

"165.1.53 кошти або вартість майна (робіт, послуг) у будь-якому розмірі, що надаються як благодійна чи інша безповоротна допомога резидентами та нерезидентами - юридичними або фізичними особами на користь платників податку, які відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" вважаються постраждалими учасниками масових акцій громадського протесту та членами їх сімей."

6. У статті 170:

підпункт 170.7.3 пункту 170.7 викласти у такій редакції:

"Не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня такого року.

Не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, незалежно від її розміру, якщо платник податку в межах звітного податкового року використав суму такої благодійної допомоги для благодійної пожертви благодійній організації або для надання благодійної допомоги іншим особам.

Не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує суму, кратну чотириста дев'яноста трьом мінімальним заробітним платам, встановленим законом на 1 січня такого року, що надається, незалежно від розміру, встановленого в абзаці першому цього підпункту, на користь:

платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення: інваліда; дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, позбавленої батьківського піклування;

платників податку, які відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" вважаються постраждалими учасниками масових акцій громадського протесту та членами їх сімей;

платників податку, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", якщо благодійна допомога отримана ними під час виконання обов'язків в особливий період, визначений Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

платників податку, які є членами сім'ї першого ступеня споріднення осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", якщо такі особи загинули чи пропали безвісті під час проходження військової служби (зборів);

платників податку, які є членами сім'ї першого ступеня споріднення осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", якщо такі особи загинули чи пропали безвісті під час виконання ними службових обов'язків;

ветеранів війни або учасників війни;

інших категорій осіб, щодо яких законодавством України передбачено заходи соціального захисту та забезпечення, незалежно від умов, форм та обсягу такого захисту та забезпечення.

Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

Благодійна допомога не підлягає оподаткуванню під час її нарахування та/або виплати. Благодійник - податковий агент зазначає відомості про надані суми цільової або нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума благодійної допомоги, яка включається до оподатковуваного доходу, отриманої платником податку протягом звітного податкового року, перевищує її граничний розмір, установлений положеннями цього підпункту.

підпункт 170.7.4 пункту 170.7 після слів "надається резидентами" доповнити словами "або нерезидентами".

підпункт "а" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 викласти у такій редакції:

"а) юридичній особі, яка надає відповідні товари, роботи, послуги платнику податку, для компенсації вартості платних послуг з лікування або медичного обслуговування, реабілітації (у тому числі за кордоном) платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, а також вартості придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення, засобів реабілітації та індивідуального користування інвалідів, крім витрат на:

косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування), не пов'язані з медичними показаннями;

водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями;

протезування зубів з використанням дорогоцінних металів;

аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

операції з переміни статі;

лікування венеричних захворювань (крім венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування, та крім СНІДУ);

лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаному в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня такого року;"

підпункт "б" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 викласти у такій редакції:

"б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх, приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України, іншому закладу для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, для розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку та перебувають у цих закладах (сім'ях), або для покращення умов перебування вказаних осіб у таких закладах (сім'ях);"

підпункт "є" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 викласти у такій редакції:

"є) навчальному закладу, юридичній особі, зареєстрованій відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" або Закону України "Про громадські об'єднання", які надають відповідні товари/послуги платнику податку, для компенсації вартості платних послуг з навчання платника податку або члена його сім'ї першого ступеня

споріднення, який є інвалідом, дитиною-інвалідом або дитиною, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитиною-сиротою, напівсиротою; дитиною з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитиною, позбавленою батьківського піклування;"

у абзаці чотирнадцятому підпункту 170.7.4 пункту 170.7 слово "триста" замінити словом "шістсот".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та в частині змін до Розділів III та IV Податкового кодексу України застосовується починаючи зі звітних податкових періодів, встановлених для податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб відповідно, на які припадає така дата набрання чинності.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. Турчинов 

Опрос