Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в Украине

Проект закона Украины от 26.06.2014 № 4172а
Дата рассмотрения: 26.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, N 12, ст. 187):

1) статтю 1 після слів "члени сімей загиблих" доповнити словами і знаками "(а також визнаних безвісно відсутніми або оголошені загиблими в установленому порядку)";

2) пункт 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:

"1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням загиблим в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення загиблим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту;";

3) пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції:

"1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням загиблим в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення загиблим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, - один мільйон гривень;";

4) статтю 5 викласти у такій редакції:

"Покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей здійснюється із резервного фонду Державного бюджету України".

2. У Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 25, ст. 252):

1) частину другу статті 3 доповнити новим пунктом шістнадцятим такого змісту:

"16) сприяння реалізації прав і свобод, законних інтересів громадян, розвитку України в будь-яких інших сферах суспільного життя.";

2) пункт перший частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, повна або часткова оплата третім особам вартості товарів, що продаються (виготовлюються) ними на користь бенефіціарів;";

пункт третій частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права, повна або часткова оплата третім особам вартості таких прав, що надаються ними на користь бенефіціарів;";

пункт четвертий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів, повна або часткова оплата третім особам вартості робіт/послуг, що надаються/виконуються ними на користь бенефіціарів;";

3) у абзаці другому частини другої статті 6 слова "як повторна фінансова допомога" видалити;

4) абзац перший частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:

"Склад та розмір адміністративних витрат визначається благодійною організацією самостійно, але їх загальний розмір не може перевищувати 20 відсотків загального доходу цієї організації у поточному році."

5) статтю 16 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. Благодійній організації можуть отримувати фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а також бюджетні кошти для надання соціальних послуг. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення видів благодійної діяльності, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 5 цього Закону."

6) частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:

"4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійних організацій, крім допомоги на лікування та медичне обслуговування в межах затверджених благодійних програм благодійної організації та на рівних умовах з іншими бенефіціарами таких програм.".

II. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. Турчинов 

Опрос